Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke

Ügy 7védek. Czím-jegyzék. 510 Czim-j©gyzék. Ügyvédek. Bosenzweig Sánd ,,V. akadémia-u. 3. Buk Károly, Y. a 1 idémia-u. 9. Schauengel Béla, V, M.-Valéria-u. 1 2. • Schöntbal Antal. Schwarz Gusztáv, VH, Damjanich-u. 5. Schweiger Vilmos, V, M.-Valéria-u. 10. Spitzer Lip., V, Béla-u. 3. — Zsigm., V. Dorottya-u. 3. Stern Mór, V, Dorottya-u. 12. Vajda Lajos. Weinberger Antal, V, bálvány-u. 3. *— Manó, VI, Andrássy-út 19. Weismanu József, V, Dorottya-u. 6. tffyvédek. Budapesti ügyvédi kamara. (VH, kerepesi-út 8.) Hivatalos órák: d. e. 9—11., d. u. 3—5. Ünnep és vasárnap kivételével. Tiszteletbeli elnök: Hodossy Imre. Disztag: Jókai Mór. Elnök: dr. Györy Elek. Elnök-helyettes: dr. Friedmanu Bernát. Titkár: dr. Nagy Dezső. Ügyész: dr. Liedemann Kár., Pénztárnok: Nóvák Sándor. Bendes választmányi tagok : Baint­ner Imre, dr. Brüll Ignácz, Fri­valdszky Sándor, dr. Hauer Sánd., dr. Kern Tivadar, Konkoly Tbege József, dr. Kralik Laj,, dr. Somogyi Miksa, dr. Schreier Jakab, Sztéhló Kornél, dr. Vétsey István, dr. Zsig­mondy Jenő. Póttagok: dr. Burian Béla, dr. Dalnoky Béla, dr. Kele­men Gyula, dr. Pollák Illés, dr. Színik Lajos, dr. Szohner Lajos. Irodai tisztviseli 1: Mayer Lajos, 1. IV, Ferencz József-rakp. 14., Gábor Zsigmond, 1. Calvin-tér 8. Az igazolt ügyvédek névsora. Ács Kár., ifj., VHI, Szentkirályi-u. 15. Adler Adolf, X, jászberényi út 1. — Mihály, dr., VI, felső-erdősor 17. Adneto Géza. dr., V, fürdő-u. 4. Agorasztó Szilárd, dr., AHH, Eszter­házy-u. 11. Aigner Imre,elr.. IV, granátos-u. 10. Ajkay Miklós, IX, soroksári-u. 63. Alkér Emil, IX, Lónyay-u. 11. Almássy Péter, dr., VIH, Józs.-körút 7. Altmann Ign., V, mérleg-u. 1. Ambrozovits Dezső Baiog Géza, VHI, Szentkirályi-u. 47. — Béla dr.. VI, Eötvös-u. 30. — Ignácz, dr., VI, Teréz-körút 25. — Sándor, dr., IV, Ferencz József­rakpart 33. Bamberger Béla, dr., V, Erzsébet-tér 5. — Béla ifj., dr., VI, Teréz-körút 38. Band Lajos, dr., VI, gyár-u. 27. Bangha Gyula, dr., VH, aggteleki-u. 9. Bánó József, dr., H. fő-u. 6. Bánrévi Fer., dr., VII. dohány-u. 36. Baracs Marcel, dr., V, Béla-u. 5. Bárányi Ödön, IV, Lipót-u. 7. Baránski Gyula, dr.,VIH, Józs.-körút 81. Barna Ignácz, dr., V, bécsi-u. 9. Barta Adolf, dr., VI, dalszioház-u. 10. Bäsch Gyula, dr., V, József-tér 8. Bató Henrik, dr., IV, Károly-körút 14. Bárczay Gyula, dr., VI, Andrássy-út 55. Báttaszéki Lajos, dr., VH, Erzsébet­körút 52. Bauer Ign. dr., V, váczi-körút 35. — Mór dr., V, n.-korona-u. 24. Bausznern Guidó dr., H, Albrecht-út 7. Beer Dezső dr., VI, ó-u. 40. Beck Samu dr., VI, Andrássy-út 44. Bein Ágos +on dr., VI, Teréz-körút 3. Belgrád Ign. dr., V, n.-korona-u. 23. Béleli Izor Józ-ef dr., V, váczi-körút 16. Bende.Ödön dr., V, váczi-körút 76. Bene Ödön dr., V, akadémia-u. 14. Benedikt Márk dr., VI. Andrássy-út86. Benkő Kálin., IV, vámház-körút 4. Bentsik Józs. dr., VIH, Szentkirályi ­utcza 39. Berezeli Ant. dr., V, váczi-körút 22. — György, V, M.-Valéria-u 10. Berényi Leó, dr., V, mérleg-u. 11. — Sáudor dr., V, alkotmány-u 24. Berger Jakab, dr., VI, Bévay-u. 8. — Miksa dr.. V, bálvány-u. 6. — Mór, dr., V, Kálmán-u. 16. Berger Bezső. VH, Erzsébet-körút 44. Bernáth Béla, IV, Ferencz-J.-rakp. 33. Besze Ant., VII, Vörösmarty-u. 13. Bichler Simon, dr., VH, 1 irály-u. 1. Bihari Mór, dr., VI, váczi-kör t 21. Binét Arnold, dr., VI, hajós-n. 1. Biró Kálmán, dr., VIII, József-körút 28. Bischitz Gyula, dr., IV, kishid-u. 8. Bittó Gyula AHH, Trefort-u. 2. Blaskovich Gyula, VIH, bé kocsis-u. 19. — Sánd., I, Mikó-u. 1. Bleuer Lajos dr., VI, András^y-út 49. — Samu dr., IV, régi-pósta-u. 5. Bleyer Vilmos, dr., V. váczi-körút 76. Boíváry Illés dr.VLH,József-körút 71/73. dr., VIH, József­körút 25. Andaházy László, dr., V, Dorottya-u. 4. J Borbás Gáspár, IV 7, zöldfa-u. 12. Apáthv Ovula, dr.. VHI, Baross-u. 30. Borbély Vidor, TS 7, muzeum-körút 1. Antalik Kár., IV, Lipót-u. 43. Aradi Ant., IV, zöldía-u. 43. Ardo Alfréd, dr., IV, bécsi-u. 5. Arkay Kálmán, V, József-tér 4. Artner Kálmán, IV. zöldfa-u. 12. Atlasz Gyula dr.. V, gyapju-u. 3. Babes Emil dr., IV, mágyar-u. SO. Bachruch Gyula, VI, király-u. 82. Bácskai Alb., dr.. V, Kálmán-u. 16. Baintner Imre. VI, hajós-u. 1. Bak Illés, dr., V, bálvány-u. 4. Bakonyi Elek., dr., VI, íövölde-tér 4. Balassa Kár., dr., IV, zöldfa-u. 28. Bálint Fer., IX. Lónyay-u. 18. — Lajos, dr.. VH, dohány-u. 28. — Vilmos dr., IV, Deák Fer.-u. 11. Balog L. Sánd. dr., ifj., IV, rostély-u. 1. Balázsovits Kálmán, IV, muzeum­körút 15. Balog Arnold, dr., V, nádor-u. 13. Bornemisza Istv., VHI, német-u. 14. Boros Jakab dr..VH, Erzsébet-körút 50. Bosányi Iván, dr., IV, Kossuth L.-u. 12. I Fóta Sziláid, VIII, kerepesi-út 9. Bozóky Ádám dr., H. bomba-tér 2. j Brachfeld Laj., dr., VI,Teréz-körút 24 a. Brichta Bódog dr., V, Arany János-u. 9. Braun Adolf dr., sétatér-u. 6. sz. Braun Fülöp, dr., VI, király-u. 40. j — Zsigmond, dr., VI, váczi-körút 42. Braunecker Lamoral, báró, dr., VIH, József-körút 26. Breitner Zsigmond dr utcza 35—37. Bretter Dániel, dr., VI. utcza 1. Breuer Miksa, dr., VH, Károly-körút 9. Bródy Laj., dr., V, Lipót-körút 22. — Sam., dr., V. alkotmány-u. 26. Brunkala László, dr., VI, Teréz-körút 18. Brückler Mill., IV, magyar-u 32. ! Brüll Ign., dr., V, váczi-körút 26. j Buuczel,Alfréd, dr., IV, Gizella-tér 2. Burger Árpád, dr., IV, r.-posta-u. 5. i — Géza, dr., V, nádor-u. 13. ! — Sánd., dr., IV, r.-posta-u. 5. | Burián Béla, dr.. IV, Ferencziek-tere 7, \ Burszky Dániel, dr., IV,Ferencz-József­rakp. 12. I Büsbach Péter, dr., V, bálvány-u. 5. Büchler Simon, V, Kálmán-u. 15/6. Biittner Józs., VII, hársfa-u. 54. ChorinFer., dr., V, sas-u. 14. Cukor Samu, V, n.-korona-u. 8. Craus Gyula, IV, papnövelde-u. 2 Csányi Józs., dr.", V, nádor-u. 32. Csekeő Imre, dr., VI, Kemnitzer-u. 10. Csengey Gyula, dr., V, bécsi-u. 6. Csete Kálm., IV, Lipót-u. 36. Cseténvi Adolf, IV, KiráL i Pál-u. 7. Cséry istv., VIH, vas-u. 10. Csilíagh Gyula, dr., AHH, József-krt 47. — Szilárd, VH, Erzsébet-körút 21. Csilléry Dávid, IH, kis-korona-u. 53. Csimponeriu Athanáz,VH, király-u. 13. Czigler Arm., dr., V, váczi-körút 54. Czentner .József, dr ,V, n.-korona-u. 15. Czövek Lajos, dr., IV, szerb-u. 9. Dálnoky Béla, dr , V, nádor-u. 30. Dáni Vilm., dr., IV, kecskeméti-u. 5. Dániel Gáb., dr., VH,Erzsébet-körút56. David Miksa dr., VI, Teréz-körút 29. Darányi Gyula, dr.,VH, kerepesi-út 8/a. Darázsy Albert, dr., IX, Lónyai-u. 16. Darvai Arthur, dr.,VH.Eizsébet-ki t 33. I — Fül., dr.,V, n.-korona-u. 15. ! Dedinszkv Béla, dr.,VHI, .József-krt 22. 1 •— Kálm., IV, Kis-hid-u. 8. Demetzky Gyula, X, Héderváry-u. 48. Detsinyi Arthur, V, n.-korona-u. 11. Deutsch Arth, dr.,VI, hajós-u. 7. — Ignácz, dr.,VIH, muzeum-körút 10. — Ignácz, dr., VI, gyár-u. 13. — Izidor, dr., V, sas-u. 24. — Simon, dr., A 7, bálvány-u. 20. Déri Ernő, dr., VI, váczi-körút 43. Déry Károly, V, n.-korona-u. 10. Deszkás Gusztáv, III. Lajos-u. 44. Détsy Imre, A 7, váczi-körút 18. Devecseri Jakab Károly, dr., VI, Teréz­körút 3. Dick Sándor, dr., VH, Erzsébet-krt 3G. Dick Zsigm., dr., VH, kerepesi út 55. Dimsits István, dr., IV, kigyó-u. 2. Dobai GYŐZŐ, dr., V, akadémia-u. 5. Dobó Imre, AHH, József-körút 2. Dobos Józs.. VI, váczi-köi út 3. Dósa Fer., IX, Lónyay-u. 14. Draskóczy Miklós, ifj., dr., IA*, rostély­utcza 1. Draskovich Istv., dr., A TH, Károly-kör­út 19. Dulovits Béla, II, fő-u. 35. Eichenwald Gyula, dr., V. Eizs.-tér 3. Ehrenfeld Adolf dr., V, váczi-körút 8. Ehrenreich Ign., dr., V, sas-u. 29. Éles Gusztáv, VI, király-u. 38. Eisner Miklós, dr., IX, soroksári-u. 16. Enessey Pál, dr., IV, korona-u. 4. Engel Ign., dr., AH. váczi körút 39. Engl Jakab, dr., AHI, dohány-u. 6. AHI király- Engländer Ede, dr.. V, bálvány-u. 16. ! Enyedv Miki.,AHH. Rökk Szilárd-u. 22. Podmaniczky- Enyiczkey Gábor, IV, gránátos-u. 6. Eötvös Bálint, dr., VI, próféta-u. 9. — Kár., AH, próféta.-u. 9. Epstein A'ilmos, dr..VI, Andrássy-út 24. Eranosz István, dr., VII, kerepesi-út 28. Erdős Zsigmond, dr., V, gyapjú. 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom