Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

3. rész - Hatóságok, intézetek, egyletek, stb.

Tllil F Hatóságok, intézetek, egyletek stb. 164 Behörden, Institute, Vereine &c. Tud Ba u Hivataltisztek, €lmhofßdak: Tolnay Laj., Luthe. Ur­ban Laj., Ijudw. Tunkel Jenő, br., Eugen. Számvevőségek. ^edjnungg=2Ujtfjeilungen. Pénzügyi főtanácsos, OSczßnanzzatH : Lukrits Ant. Pénzügyi tanácsosok, SFinanzzátliaKovács Jos. Trex­ler Jos. Völgyi Nánd., Ferd. Számtanácsosok, cftcdlmmgyiätlie Petkó Istv., Stef. Pfister Kár., Carl. Olay Jos. Vecseghy Jos. I.ügyoszt. Zlinszky Ján., Joh. Neuszl Ant. Ernst Jos. Laczkovich Jos. Bund Manó, Eman. Badich Géza. Koleit Lip., Leop. Kasztóvszky Ján., Joh. Bóthammer Ant. Bzihovszky Mik­sa, Max. Balczár Kár., Carl. Mandlik Alaj., Aloys. Stich­leitner György, Georg. Perscliin Emil. Tély Miki., Nikol. Gundel Fer., Franz. Bogulya Fülöp, Phű. Irodavezetők, 3Conzkikikz : Jekelfalussy Jos. Hosszú Ede, Ed. Heyni Béla, Adalb. Lász Ede, Edm. Számtisztek, Slecim.-Ofßc. Fading Flóris, Florian. Bei­mer Fer., Franz. Szarka Ján., Joh. La Borda Ján., Joh. Dipold Ján., Joh. Pohl Ágost, Aug. Kleeberg Vilm., Wilh. Vrabec Jos. Zvolenszky Aladár. Pap Istv., Stef. Garnier Márt. Franz Armin, Herrn. Laky Kálm., Colom. Zierer Aladár. Szulovinyi Sánd., Alexand. Jánosffy Kálm., Colom. Privitzer Nánd., Ferd. Pechar Gusztáv. Kapeller Krist. Szalmásy Jos. Barisics Béla. Starker Jos. Koncsek Jenő, Eugen. Brünnich Kár., Carl. Kövesdy Bern., Bernh. Tölg Jos. Burescli Bóbert. Bocsek Ján., Joh. Král László, Ladisl. Grosz Jos. Meislinger Alaj., Aloys. Schilberszky Ján., Joh. Preszler Ant. Semadam Jos. Krejcsi Fer., Franz. Stolcz Imre, Emer. Polyák Ign. Witkovitzky Severin. Tüskei Kovács Jos. Szabó Ign. Scliaffer Norbert. Gabriely Jos. Vaschek Alaj,, Aloys. Serényi Henr., Heinr. Povedák László , Ladisl. Ágotlia Alaj., Aloys. Molnár Domonkos, Dominik. Urekiattu Mih., Mich. Goldgruber Péter. Braun­steiner Gyula, Julius. Kiss Laj., Ludw. Ladányi Gyula, Julius. Petricsek Kár., Carl. Ott Kár., Carl. Seeler Sánd., Alexand. Palugyay Imre, Emer. Pauer Milos. Koczányi Sánd., Alexand. Szabó Ján., Joh. Molterer Ant. Szelestey Gyula, Julius. Szász Béla. Széles Jos. Bátyay Zsigm., Sigm. Borosnyay Kár., Carl. Netzasek Ernő, Ernst. Tolnai Imre, Emer. Arányi Kár.,, Carl. Szobovits Fer., Franz. Barbácsy Ján., Joh. HerczegÁrpád. Vörös Sánd, Alexand., I. ügyoszt., Depart. Schóber Ján., Joh. Hahn Kár., Carl. Lieb Oszkár. Beisclier Aurél. Balló Endre, Andr. Csurgovich Gusztáv. Akter Sánd., Alexand. Lukáts Gyula, Julius. Bauscher Győző, Victor. Petz Istv., Stef. Bertic Fer., Franz. Gligo­rescu Ágost., Aug. Wein Pál, Paul. Joanovits Sánd., Alexand. Surányi Imre, Emer. Hantosy Istv., Stef. Ivirch­mayer Laj., Ludw. Bauch Jos. Gombos Géza. Szigeti Elek, Alexius. Szaák Pál, Paul. Hrabár Sánd., Alexand. Boér Jos. Czeitler Béla. Bittner Ján., Joh. Láng Sánd., Alexand. Kanyó Dániel. Lunda Jos. Buresch Fer., Franz. Sebestyén Jos. Buzitska Béla. Miliálffy Győző, Victor, I. ügyoszt., Depart. Balogh Kár., Carl. Juhász Ign. Zboray Jenő, Eug. Jávolits Ján., Joh. Wolff Henr., Heinr. Jávorszky Szilárd, Const. Kovács Gyula, nagyajtai, Julius. Péchy Gyula, Julius. Schmidt Ant. Szász Laj., Ludw. Bernay Imre, Emer. Szukovátliy Ist., Stef. Jan dl Ant. Lipovchich György, Georg. Ágotlia Kár., Carl. Teöreök Laj., Ludw. Hoógli Gyula, Julius. Debreczenyi Istv., Stef. Przyborszky Ant. Virter Mili., Mich. Szlábigh dön, Edm. Darnay Flóris, Flórian. Kövesdy Béla. Szentkirályi Ant. Winkler Jos. Király Béla. Stiasny Pál, Paul. Nagy Laj., Ludw. Kadics Armin, Herrn. Tichy Miki., Nik. Csopják Attila. Matlies Jos. Kozák Kár., Carl. Bildovszky Ant. Höbert Béla. Kántor Fer., Franz. Petkovits Miki., Nik. Simon György, Georg. Martin Jos. Sopronyi Gedeon. Benel Gusztáv. Beich Gyula, Julius. Marschall Gyula, Julius. r Köllner Adolf. Pécskai Kálm., Colom. Steiner Ign. Bibó Árpád. Marschall Fer .Franz (I. ügy oszt., Depart.). Jurka Ján., Joli. Appel Henr., Heinr. Joannovich Vazul, Basilius. Kaiser Alajos, Aloys. Vörösmarthy Zsigm., Sigm. Körmendy Sánd., Alexand. Anesini Győző, Vict. Hoitsy Géza. Szuppan Fer., Franz. Sailer Géza. Mészáros Béla. Moser György, Georg. Ollik Gyula, Julius. Ősz Béla. Kosztolányi Attila. Kerékgyártó Árpád. Kovács Gyula, Julius. Solyom Jenő, Eugen. Bácsok Gyula, Julius. Thurzó Mili., Mich. Vagács Istv., Stef. Dvorzák Alajos, Aloys. Asztay Jos. Cseike Győző, Vict. Sigmund Sánd., Alexand. Koczó Zsigm., Sigm. Conrád Mór. Knoblich Fer., Franz. la Borda Sánd. Alexand. Vöhler Erich. Palugyay Jos. Pigl Kár., Carl, (I, ügyoszt., Depart.). Horváth Miki., Nikol. Kiss Kelemen, Clemens. Mück Ján., Joli. Bauer Jak. Szántó Gyula, Julius. Schwarzkopf Bezső, Rudolf. Bajics Péter. Gáli Miki., Nikol. Löw György, Georg. Koczy Sánd., Alexand. Mis­kolczy Ján., Joh. Pálfy Sánd., Alexand. Kerekes Bonifácz. Tobisch Ede, Ed. Király Daniel, Pausinger Bódog, Felix. Mondok Jos. Siskovics Laj., Ludw. Számvevőségi gyakornokok, &ucfillalhuigc,-é/\actkan­hn : Kanel Jenő, Eugen. Jungmaiin Dániel. ÉLetesy Laj., Ludw. Eysert Rajmund. Végh Kár., Carl. Mittelmann Laj., Ludw. Werner Zsigm., Sigm. Travnik Gyula, Julius. Kont­schnigg Alaj., Aloys. Felkel Ant. Dlopolszky Laj., Ludw. Barczán Sándor, Alexand. Metzler Ágost., Aug. Zdrahál Gyula, Julius. Fidler Laj.. Ludw. Bozóky Kár., Carl. Mai­lász Gusztáv. Bleszkányi Géza. Szigeti Jos. Horváth Árpád. Suták Elek, Alexius. Nyikos Laj., Ludtv. Kerschka Kár., Carl. Központi állampénztár. (Sentral--©taat3caffe. Igazgató, tyherfez Vörös Jos. Osztályvezetők, SadiomLiki: Lakner Nándor, Ferd. Mailász Gusztáv. Ellenőrök, Gcntzclc-.cn : Kemény István, Stefan. Benk­hard Jos. Osztályvezető segédek, Scdicndcit. Slbjunck : Bárth Henr., Heinr. Vavra Alajos, Aloys. Pénzkezelők, Qaíómanipulankn Ernyey Lipót, Leop. Kiáltossy Károiy, Carl. Genszky Zsigm., Sigm. Záborszky Fer., Franz. Schnierer Jos. Pénztári tisztek, GaxccfßcialcCsabel József. Steiger János, Joh. Bringmann Nánd., Ferd. Halács János, Joh. Csippik Kár., Carl. Pappus Nánd., Ferd. Engelmayer Jos. Pilszky Ant. Hajdúk Gyula, Julius. Pap Emil. Patachich Béla, Adalb. Prosz Lip., Leop. Vitái Sánd., Alexand. Búzás Istv., Stef. Szüágyi Sánd., Alexand. Horváth Ján., Joh. Kropf Kár., Carl. Merkás Gusztáv. Berger Istv., Stef. Varásdy Géza. Müller Kár., Carl. Tarkovits Béla. Plavetzky Aurel. Halmi Ágost., Aug. Ágotlia Alaj., Aloys. Trzinszky Árpád. Pénztári gyakornokok, GaxcpzadiflcinknPretschKár., Carl. Boller Adolf. Kataszteri osztály. (Eatafter--©ection. (I. országház-u. 2.) Ministeri tanácsos, SUinidczial'Siatll : André Lajos, Ludtv. VII. főoszt., Section. Ügyosztályvezető, ü)cpcizkmcnt-Gllcf : Fejér Miki., Nik., osztálytan., Sections-Rath, XXIII. ügyoszt., Depart. Sártory Ant., pénzügyi tan., Finanzrath, XX. ügyoszt., Depart. Kataszteri igazgató, Gjtad,~2>hdíkz : Csizik Kár., Carl. min. titkár, Min.-Secretär. Központi felügyelők, Gcntzal~3nspcdcz: Kovách Béla. Szontagh Albert. Móricz Vincze, Vincenz. Jurenák Aurel. Tessedik Imre, Emer. Ferdinándy Bertalan, Barth. Duka Marczel. Erdőbecslő, éfcidscliützez .• Ertl Gusztáv. Felmérési központi felügyelő, Gcnhal-dllcMinp-3u­ipcdcz: Kőszeghy Ant. Kerületi felügyelők, 3iczizlío-3mpcdozcn : Király Jos. Lederer Jos. Kataszteri titkár, Gokrdcz-Scczdäz : Buttykav Emil. Kataszteri pótbiztosok, Gatcidcz-Szóatz-Gcmmix,öze. .­Mong Ján., Joh., Hári Istv., Stef., Tóth Fer., Franz. Mérnök, 3nqmimz : üresedésben, vacat. Számvevőség-. 9íedjititng§-9l&tf)eUung. (I, országház-u. 14.) Számvizsgáló, éUcdlnwup-cilcm^z: Veleliay Tofor, Theofil. Számtisztek, cRcdlnun^-Gfßciak : Küttner Ant. Steindl Jos. Horánszky Bertalan, Barth. Gvozdanovis Kornél. ; Trexler Tív., Theod.

Next

/
Oldalképek
Tartalom