Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1894 (8. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága

VI. Szakasz. 223 Budapest törvényhatós ága. Fogaim, gyak.: Dr. K. Kovách László. írnok: Jungk Béla. Beosztva: Alm Károly, tan. alkiadó. II. kerület. (II, fő-u., vízvezetéki épület.) (Hivatalos óra: Va8-tól 1U3-ig.) Előljáró: Hampel Sándor. Esküdtek: Wilcke Gottlieb, h. előljáró, Oettner Antal, Prokescb Antal, Kanyó Sándor, Bozóky István, Laumann József. Jegyző: Józsa Mihály. Tollnok: Perger Ignácz. Beosztva: Eder Pál, levélt, segéd, Homonnay Géza, irodatiszt, Havranek Nándor, irnok. III. kerület. (IH, fő-tér 3.) (Hivatalos óra: V28—V23-ig.) Előljáró : Haszmann József. Esküdtek: Gernedl Mihály, Fölkl Mihály, Nepp József, Kugler József, Schlosser József, Kren István. Tanácsjegyző: Belgrády Miklós. Kezelőtiszt: Kamocsay Endre, írnokok: Bignió István, Kelndorfer Károly. Hivatalnokok: Kóródi Péter, Deutsch Simon, Padu­siczki Gusztáv. IV. kerület. (IV, Duna-utcza 1.) (Hivatalos óra : d. e. 8-tól d. u. 2-ig.) Előljáró: Gebhardt Károly. Esküdtek: Kramer Miksa (h. előljáró), Boer Ignácz, dr. Horváth János, Parall Ferencz, Breslmayer Gyula, Rosenbaum István. Jegyző: Prohaszka Ferencz. Tollnok: Szigethy Károly. Kezelőtiszt: Feszeli Béla. írnokok: Detrich Gyula, Hudomel Bezső. V. kerület. (V, Arany-János-u. 20.) (Hivatalos óra : V28—V2-ig.) Előljáró : Mezey Lajos. Esküdtek: Beck Dénes, dr. Busznyák Samu, dr. Miklósi Henrik, dr. Steinfeld Vilmos, dr. Bihari Mór, dr. Brüll Mór, id. Reiszner Ignácz, Kogler János. Jegyző : Kühnel Gyula. Tollnok: Kozáry László, írnokok: Lipkay Arthur, Batkovszky Aladár. "VI. kerület. (VI, nagy-mező-u. 36.) Előljáró: Zettner Ede. Helyettes előljáró e's községi biró: Jeszenszky Lajos. Esküdtek: Weiner Miksa, dr. Rigóczy Kálmán, Viel­wenig Lajos, Breslmayer Román, Aprüy János, Id. Wei­gert Károly, Weiner Károly, Kaufmann Ede, dr. Rózsa­völgyi Manó. Jegyző: Toperczer Péter. Tollnok: Mérő Géza. Kezelötiszt: Szalay Péter, írnok: Szabó János. VII. kerület. (VH, külső-dob-u. 7.) Elöljáró: Schön József. Esküdtek: Zachar Ant., Grünvald Mór, Kuklay Ján., Kunstadter Mór, Blasovich Antal, Braun Ignácz, Daubek János, Back Fülöp. Jegyző: Bencze Benő. ToUnok: Rakita Dezső, írnokok: László Iván, Baló László. VIII. kerület. (VHI, Baross-u. 65—67.) (Hiv. óra: 8—2-ig.) Előljáró: Kokesch Sándor. Esküdtek: dr. Gonda Ign., Sverteczky István, Di­viaczky János, Lavotta Lajos, Hantsovszky Endre, Krauze Izidor, Varsányi Ferencz, Almási Jakab, Atlasz Samu, Szirch Károly. Jegyző: Hanvai Sándor. ToUnok: Komáromy Ignácz. Kezelőtiszt: Obermayer Lajos, írnokok : Kőszegi István, Wesztermayer Ignácz. IX. kerület. (IX, Bakács-tér 14.) Előljáró : Dobronyi János. Esküdtek : Melly József, esküdt h. előljáró, Zwick Mik., Jécsy Károly, Tichy Ferencz, Antony Ferencz, Bernhard Nándor, Hock János, Wirth Ferencz. Jegyző : dr. Bogisicli Árpád. Tollnok: Gergelyi Sándor. Kezelő tiszt: Borsody László, írnok: Funták Dezső. X. kerület. (X, jászberényi-út.) Előljáró : Bebrovits György. H. előljáró : Horváth A. János. Esküdtek: Pehacsek József, Gieszriegl Antal, Del'Me­dico Antal, Koltay Kálmán, Kaiser Nándor. Jegyző : Rakita Dezső. Kezelőtiszt: Danes Timás. írnokok: Ifj. Vellay István, Bittner Zsigmond, Sze­mérdi Lajos. EJ ISKOLASZÉKEK. I. kerület. Vár. Elnök: Dr. Gombár Tivadar. Alelnök: Márffy Ágost. Gondnok: Lov. Muclimayer Ferencz. Tabán. Elnök : dr. Kerntler Ferencz. Alelnök: Eisdorfer Gusztáv. Gondnok: Mauks János. Krisztinaváros. Elnök: Dr. Schwarzer Ottó. Alelnök: Dr. Szénásy Sándor. Gondnok: Pertl Géza. II. kerület. Viziváros. Elnök: Csepely Sándor. Alelnök: Perleberg N. Gondnok: Biscara András. Országút. Elnök: Reischl Károly. Alelnök: Prokescb Antal. Gondnok: Deutsch János. III. kerület. Újlak és Ó-Buda. Elnök : dr. Tatay Adolf. Alelnök: Kugler István. Gondnok: Grósz József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom