Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

2. rész. Budapest székesfőváros házjegyzéke - I. Kerület. (Vár, Tabán és Krisztinaváros)

Viziváros. Irma-tér. (Viziváros.) 1 Killmayer József 3026 2 Darnai Flóris 3027 3 Kirchmann Józsefné (in, Lajos-u. 67.) 3028 4 Baptista egyh. közs. 3029 5 Trübswetter Fer. 3097, 3098 6 Wawbricska András 3024. 3025 7 Sutrell Nándor 2995 Iskola-lépcső. (Viziváros.) 1 Gymnázium-u. 6. 11119 1110, 11120/ /// f 2 Gymnázium-út 3. 11123.1 1124,11 126,11 127,11123 112, 123, 12U, 125 117 f Iskola-utcza. (Viziváros.) 1 S tan gl Lénárd 2390 2 Szalag-u. 30. 2520 3 Lovas István és neje 2388 4 Narczis Józsefné 2521 5 Fazekas-tér 5. 2387 6 Dr. Ludwik Endre (II, Corvin-tér 12.) 2522 7 Fazekas-tér 4. 2386 8 Pázmándy István 2523 9 Fazekas-tér 3. 2385 10 Braun János 2525 11 Fazekas-tér 2. 2384 12 Visnyovszky Gusztáv (Bécs) 2526,2535 13 Fő-u. 34, 36. 2381, 2382 14 Özv. Ludvig Lajosné, (II, vám-u. 11.) 2534,2527 15 Tóth János és Mária 2565 16 Rajkay Mih. (II, Toldy Ferencz-u. 66.) 2528, 2533 17 Fő-u. 40. 2378 18 Özv. Csorba Sándorné 2529, 2532 19 Hartig Antal 2565 l/a 20 Plébánia-u. 4. 2530 21 Fő-u. 44. 2376 22 Vám-u. 9. 2558 23 Fő-u. 46. 2366, 2375 24 Özv. Seitl Eezsőné 2559, 2560 25 Fodor Klotild (Békás­Megyer) 2567 26 Kratz Jánosné és Bagó Mártonné 3009, 2561 27 Ujlaky Soma 2568 28 Melcher Mátyás 2562 29 Plébánia-u. 4. 2569 30 Özv. Paulo vi ts Nán­dorné 3004, 2616 31 Lövészy György örö­kösei (IV, magyar-u. 38.) ' 2614 32 Lers Vilmos és Lers Pálné 2617, 3003 33 Hillebrant Venczel 2613, 2629 34 Dörfler Géza 2618 Házjegyzék. 42 II. Keriilet. 9 Wagner Alajos 2662 10 Prosz Lipót (II, oszlop­utcza 23.) 2656 11 Branner György (II, fő-u. 13.) 2663 12 Özv. Hordái Czeczilia 2655 13 Verderber Vilma 2664 14 Wiesner Ottmár 2654 15 Özv. Frommer Fer.-né 2665 16 Port Armin 2653 17 Del Medico Ágost 2666 18 Dreher Antal (X, kő­bánya) 2652 19 Schleicher Adám 2667 20 Járossy Fer. és neje 2722 21 Laszkovits József 2668 22 Kanyó Sándor 2720, 2721 23 Bozóky István 2669 24 Özv. Berner Józsefné 2719 25 Hackstock örökösök 2670 26 Molenda János 2718 27 Medve-u. 32. 2716 28 Fazekas-u. 26. 2809 29 Simonyi Sándorné 2717 30 Kapás-u. 31. 2840 31 Újhelyi Vümos 2717/a 33 Horvát-u. 2. 2806 35 Rada János és neje 2807 37 Kapás-u. 33. 2841 Kagyló-utcza. (Víziváros.) 1 Irma-tér 5. 3097, 3098 2 Irma-tér 6. 3024, 3025 3 Toldy Ferencz-u. 52. 3196, 3197 4 Toldy Ferencz-u. 50. 3193, 3194 5 Ilona-u. 16. 11106/97 6 Hunfalvy-utcza 7. 11107 11108 35 Toifelhardt Máty. 2630, 2631 36 Rajkai Mih. (II, Toldy Ferencz-u. 66.) 2619, 2620 37 Kubin József 2632 38 Grawatsch János 2621, 2622 39 Eberling Istv. ésmeje 2633 40 Petz József (I, Döbren­tey-u. 15.) 2623 41 Batthyány-u. 8. 2634 42 Fischer Antal 2624 43 Fischer Antal 2640 43la Batthyány-u. 11. 2606 44 Freyberger Pál (II, fa­zekas-tér 2.) 2625 45 Heinbach Teréz 2641 46 Mannert Alajos 2626, 2993 47 Csalogány-u. 8. 2642 48 Bpest székesfőv. köz. 2627 50 Bpest székesfőv. köz. 2658 52 Özv. Szwierák Ágos­tonné 2636 54 Becker Adolf(I, Gellért­hegy-u. 33.) ^ 2637 56 Özv. Kanovicslnczéné 2638 58 Heinlein Antal és neje 2639 Jáczint-utcza. íViziváros ) 1 Ilona-u. 16. 11106/97 2 Hunfalvy-u. 9. # 11104/95, 11105/9(3 3 Jatzko János 3201/a 4 Toldy-Ferencz-u. 60. 3204 5 Toldy Ferencz-u. 56. 3200, 3201/y 6 Toldy Ferencz-u. 41. 3089 7 Batthyány-u. 22. 3091, 3092 Jégverem utcza. (Viziváros.) 1 Fő-u. 9. 2263, 2264 2 Fő-u 7. 2261,2262 3 Borsódy Agnes (V, Arany János-u. 16.) 2409 4 Fő-u. 10. 2411 5 Janitschek Nándor (Bécs) . „ 2432 6 Zornberg Vilmos 2429 7 Fhg. Albrecht-út 9. 2448,2449 8, 10 Özv. Wiesenberger Venczelné 2428 12 Fhg. Albrecht-út 7. 2414 Jezsuita-lépcső. (Viziváros.) 2 Csónak-u. 2. 3130 3 Fhg. Albrecht-ut 45. 11139 H28, 11140//34 4 Dr. Axamethy Lajos 3131 6 Mandl F., M. és A. (I, tárnok-u. 15.) 111451135 Kacsa-utcza. (Viziváros.( 1 Margit-rakp. 47. 2328 2 Fő-u. 75. 2326 3 Fő-u. 90. 2343 4 Grimme József 2345 5 Neumann Adolf 2660 6 Folkner Ferencz 2658 7 Albrecht Gusztáv 2661 8 Magy. által, hitelbank (V, nádor-u. 12.) 2581, 2657 99 e^lzhoo 7 Hunfalvy-u. 9. 11104/95, 11105196 Kapás-utcza. (Viziváros.) 1, 3 Batthyány-u. 31. 2976. 2977 2 Hattvu-u. 1. 3039 4 Csalogány-u. 30. 2974 5 Csalogány-u. 33. 2827 6 Csalogány-u. 35. 2956 7 Wagner Sándorné 2828 8 Özv. Wagner Antalné 2955 9 Heberger Teréz 2829 10 Ozv. Türnböck Ján.-né (I, várfok-u. 8.) 2954 11 Schäffer Antal 2830 12 Schneider József (VIII, szigetvári u. 4.) 2953 13 Pautz Anna és Bohr Hildegarde, Ludmilla és Viktor 2831 14 Özv. Köhler Magdolna 2935 15 Özv. Böhm Liboriusné 2833 16 Roth Anna 2934 17 Muschinek János 2832 18 Schehák Antal 2933 19 Fazekas-u. 14. 2815, 2834 20 Szegénvház-u. 2. 2931, 2932 21 Schiller György 2835 22 Szegényház-u. 1/3.2812, 2873 23 Frisch Károly 2836 24 Rusz Mátyásné 2871 Országút. 25 Honig Károlyné (II, os­trom-u. 21.) 2837 26 Dabovits örökösök 287(1' 27 Krille Kár. és neje 2838 28 Mayer Alojzia 2869 29 Krielle testvérek 2811, 2839 b 30 Hönig Károlyné (H, os­trom-u. 21) 286& 31 Brichta Ferencz 2840 32 Fischer Károly (H, is­kola-u. 42.) 2867 33 Liebentritt Katalin 2841 34 Kiss Mihály 2866 35 Peyerl József (II, zárda­utcza 20.) 2842 36 Bruckner Antal 2864, 2865 37 Pavlik Ferencz (IX, üllői út 107.) 2843 38 Bruckner Antal (H, ka­pás-u. 36.) 2863 39 Biegelbauer Jakab 2844 40 Takács Sándor 2862 41 Belczinger István 2845 42 Lenner Adolf 2861 43 Bartl Ede (II, Pálffy­utcza 1.) 2846 44 Özv. Niedermayer Li­pótné 2860 45 Wassermann Lipót (II, fő-u. 98.) 2847 46 Lichtenstein Jakab 2859 47 Ifj. Kocsis János (V, Klapka-u. 3.) 2848 48 Leitner József 2858 49 Özv. Móri Pálné 2849 50 Mayer Károly (II, is­kola-u. 36.) 2857 51 Wagner Jak. (II, török­vész-dülő 5816.) 2850 52 Ascher Antal és neje 2856 53 Ascher Antal és neje 2851 55 Oslányi Mór 2852 57 Götz Magdolna (II, Horváth-u. 10.) 2853, 2853/a. 59 Főv. közm. tanácsa 2854 Kapuczinus-u. (Viziváros.) 1 Jégverem-u. 3. 2409 2 Jégverem-u. 5. 2432 3 Fő-u. 14. 2408­4 Wohlfarth Ödön 2433 5 Fő-u. 17. 2407 6 Özv. Zaitz Józsefné (I. szarvas-tér 6.) 2434 7 Fő-u. 18. 2406 8 Gelányi Erzsébet 2435 9 Fő-u. 22. 2403 10 Deák Liina és Groffits Antalné 2436 11 Fő-u. 26. 2401 12 Kapuczinus-u. 12. 2446 13 Fő-u. 28. 2400 14 Kapuczinus-u. 14.2440, 2441 16 Kern Emil 2439 18 HeiszlerJ. és Erzsébet 2438 20 Kapuczinus-u. 20. 2505 Királyhegy-utca (Viziváros és országút.) 1, 3, 5 Pálffy-tér 2, 3. 3720 2 Fő-u. 100, 102, 104. 2337, 2338, 2339 4 Ganz-u. 9. 2694, 2784 TÖRÖK A. és TÁRSA a m. kir. szab. osztály sors játék főelárusítója,V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom