Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

2. rész - Ház-jegyzék - A) BELTERÜLET - I. Kerület

I II. Kerület. Házjegyzék, 12 Hänser-Schema. III . Bezirk. A házszámot lásd a bal, a helyrajzi számol a jobb oldalon. §au§itummer ait ber linfen, bie ífarjelleiiniimmer an cer redjten ©eite. Wukasinovics János és Lebntina 1255 10 Id. Spacsek Fer., kisk., Ágost., Mária,Fer., Jos. 1252 11 Horváth József 2525 16 Krisztics Sándor és Bi­kits Mária 1174 18 Schnallner Bosnyáko­vits Katalin 1172 20 Krizsánovits József és Jesch Katalin, hitest. 1176 22 Eosenik János és Pet­rásch Mária hitestárs. 11776 26 Krizsánovits István 1179 28 TomaskóFrigyes ésMit­termay er Alojzia hitest. 1171 Cz;ij)ö-iitcza I Brxa Ján. 1398 2 Ábel János, Józs., Emí­lia és Gyula 1401 3 Kölner János és Schla­ger Jozéfa, hitestársak 1399 5 SchwellerMária és Fer. 1400 7 Bogisits János és Men­delhammer Márta 1585 9 Perlaky Kálmáu 1522 Domb-utcza. 1 Zimmermann Sebes_ tyén és Holweg, Kata­lin, hitestársak 1841, 1841i/a 3 Kirchner Antal és Sclimiedt Zsusanna,hi­te^társak 1839 4 Heiterer János és Czei­szel Anna hitestársak 1818 5 Ellmann Károly 1838 6 Schwegerle Lipót 1819 7 Lobgesang Feiéncz 1837 8 Scliachinger Mátyás és Gregorides Antonia hi­testársak 1820 9 Stankovits Johanna, Mihály, Ferencz, János és Lubig Janka 1836 10 Gatterer Erzs., Birn­bauer Erzs., Schinagl Anna és Magdolna 1821 II Krizsánovits István és Cseperkalovits Róza, hitestársak 1834, 1835 12 Tutz Mih., Hauk Mag­dolna, hitestársak 1822 13 Stankovich Imre 1833 14 Schachinger István és Bürger Francziska, hi­testársak 1823 15 Szulczberger Alajos és Szulczberger Izabella, hitestársak 1832 16 Scliäffer Józs. és Nagy Mária, hit., Nagy Julia 1824 17 Bikits Antal és Bóza 1831 18 Budapest főváros 1825 19 Budapest főváros 1830 20 Neubauer Lajos és Jo­zéfa, hitestársak 1826 Döbrentey-tér. 4 Maultó János 2145 5 Maurik Vilmos 1641 6 Fajtha Teréz 2179 Miklós, Emil, Sándor, István és Julia 2180 6 Faitha Mátyás 2179 8 Wimmer Elek, Jenő és Ilona 2177 10 Faix Michel Teréz 2176 11 Kaán Ágoston 2182 12 Jámbor Endre 2175 14 Cseheő Matüd.özv. Ha­zucha Paulin, Maczhe Hermin 2174 15 Petz Józ*.,Teréz,Irma, István, Anna ésVilma 1562 16 Muk^ó Mihály 2173 17 Petz József 1563 18 Schwipper Kelemen 2172 19 Petz József 1564 20 Kasnitz Czakó, Janka 2171 21 Varásdy Lipót 1565 22 Gyomlay Gellért 2170 23 Özv. Kajdacsy Szabó Katalin " 1566 24 Káth Péter, Lajos és Gyula 2169 25InratskaMalmaritsJulial567 26 Ozv. Dávidovits Pálné2168 27 Eppinger Lajos és Ka­rolina 1568 28 Miskirits József 2167 29 Betz József 1569 30 Görög nem egyesült püspökség Budán 2166 31 Paulovits Zsófia 2164 32 Matulay Miksa 2165 33 Spitz Zsigmond ésKatz Anna 1570a 34 Özv. Bernáth Mária 1570 35 IványiHasselbachBózal571 36 Gulyás Béla és Goigner Ludmilla, hitestársak 2163 37 Nagy Márton, Margit, László,Erzsébet,Láner Irén, férj. Szlankovits Károlyné.Léner Gyula,2143 38 Osztoics Mihály 2162 39 Egger Gyula és Julia 21426 40 Cserny Holly Katalin 2161 42 Nikolits István és Bo­zitovácz Zsófia 2160 43 Paraubek Mária, Ott Fánni és Juhász Mária2141 45 László Szüts Jozéfa 2140 46 Bátyay Pajor Irma 2152 48 Gróf Ándrássy Gyula 2151 50 Szelestey Géza 2150 51 Turnusz Mitterwalner Jozéfa 2135 52 Maláts Péter és Amália2149 53 Budapest főváros 2045 55 Budapest főváros 2046 56 Budapest főváros 2133 57 Budapest főváros 2047 59 Budapest főváros 2048 61 Budapest főváros 2049« 62 Major József és Volen­tovits Katalin, hitest. 2130 63 Budapest főváros 20496 64 Felderer Kár. és Gorth Mária 2129 65 Budapest főváros 2050 66 Bauer Henrik József 2128 67 Budapest főváros 2051 79 Budapest főváros 1581 81 Budapest főváros 1580 83 Budapest főváros 1579 85 Budapest főváros 1578 Attila - ut cza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 1 Osztoics Mihály 1501 2 Birly Ferencz 1458 3 Fischer Mária, Karo­lin, Sándor, József 1500 4 Mézfalvy Alojzia 1459 5 LangNánd. és Litschel Mária, hitest. 1499 6 Boskovitz Ignácz és Schosberger Franczis­ka hitestársak 1460 7 Stojanovits Jenő, Józs. 1498 8 Dessauer Ignácz 1461 9 Beinheimer György 1497 10 Dillmann Jakab és An­dricsek Kóza hitest. 1462 11 Kadelburg Mór és Jo­zefa 1496 12 Schuller Ign. és Adolf 1463 13 Wagner András,Mária, Anna, Ágost, Teréz, férj, Blaha 1495 14 Zábráczky Juha 1464 15 Haszmann Ján. és Al­ii anser Magd. hitest, 1494 16 Back Márk 1465 17 Krstits Katalin 1493 V* 18 Nagy Jenő 1466,1467 19 Hora Anna 1493 20 Schahinger János és Schahinger Bóza hitv, 1468 21 Omaszta József és Ha­vassy Irma 1492 22 Mikúla Ignácz és Bie­dermann Erzsébet 1469 23 Cliasan János 1491 24 Happanovits Erzsébet, Baumler Anna, 1470 25 Warásdy Katalin 1490 27 Iberer Márton, János és Antal 1488 28 Talap Ludmilla és Be­nes Ánna 1473 29 Dörflinger Anna, Istv. és Teréz 1487 30 Velczl Stipán Anna 1474 31 Wächter Lőrincz 1486 32 Kabon József és Men­ner Teréz hitestársak 1475 33 Böhm József 1485 34 Posztulka Ferencz 1476 35 Peringer Fer. és Fürst Ludmüla hitestársak 1484/ 36 Hülebrand Fer., Aloj- 7 zia, Mártha, Erzsébet 1471 37 Krandl Irma 1488 38 Kiedl Károly 147§ 39 Elszászer Ján. és Klei­ner Johanna hitest. 1482 41 Özv. Büchner Anna 1481 43 Müsch Erzsébet, Etel, Jozefa 1480 Bagoly-utcza. 1 3 Wanga Katalin, Er­zsébet, György, Fer., Mária, Lettner Juha 1711 5 Paulina Borbála és Mária 1710 7 Budapest főváros 1709 Sie^e bie Barsi-ntcza. 1 Zier Antal 1207 2 Bosnvákovits Mátyás és Cseperkalovits Ka­talin hitestársak 1385 3 Halász Teréz 1206 4 Franz Mária és Lipót 1199 6 Paroubek Mária. Ott Fánni és Juhász Mária 1201 7 Lettner Katalin 1205 Bércz-utcza. 5 Siegel Ferencz és Kap­pel Mária hitest., Le­nosovszky Janka 1712, 1714 7 Szabó Katalin 1713 Berek-utcza. 3 Budapest főváros 2024 Bocskay-köz. (Új. 9leu.) Bocskay-tér. 1 Kapper József 1452 4 Szelestey Tamás 1374 4/2 Lindner Károly és Havats Anna hitest. 1376 6 Schopper Fer. és Tima Amália, hitest. 1426 7 Malmai its Ignácz 1421 8 Zogler Katalin, Zerrer János és Francziska 1420 Bog-nár-utcza. 1 Szbozsyl Leopoldina és Rozália 2026 2 Schwolauer Teréz 1715 3 Mattmann Ferencz és Boskovits Anna, hitest.2025 4 Bpest főv. közönsége 1716 6 Verticß Magd., Schnei­der Erzs., Kupeczky Te­réz, KellnerAnna,Sche­cliinger Mária, Full­mann Katalin, Pál. Lí­dia, Mátyás, Maturovits Józs. és Nekpicz Ágnes, hitestársak 1721 8 Porges Manó és Teich­ner Anna, hitestársak 1722 10 Rotter Antal 1723 12 Bpest főv. közönsége 1724 16 Bpest főv. közönsége 1726 18 Bpest főv. közönsége 1727 20 LiborZsigmondésChri­stel Mária, hitestársak 1728 [ Budaörsi út. 2 Adamaschky József és Schick Magd., hitest. 1848 Czakó-köz. 3 Bikits István és Devits Erzsébet, hitestársak 1251 4 Badovitsky Mária, Pál és Anna 1254 5 Bozoky Miklós 1253 Czakó-utcza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 2 Strohal Mária 1256 4 Tittoly Miklós 1257 6 Osztoics Mihály 1247 8 Kresztics Ján., Sánd., Döhren toy-ii. 1 Özv. Bandin Vilmosné 2186 4 Lyka Döme, Katalin, Egyház-tér. 3 Eichberger Józs.ésFej­szés Mária 1548

Next

/
Oldalképek
Tartalom