Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - B

Bower —Böck. Lakás-jegyzék. 802 Lakás-jegyzék. Böck—Bölim. Bower A., dr., újságíró, VI, uj-u. 41. Bowosay Györgyné, özv., magánzó, IH, Lajos-u. 197. Boxberg Győző, br., hív., IV, képiró-u. 6. Boxhorn Izrael, szőrmekeresk., VII, Bombach-u. 9. - Sarolta, divatárusnő, VI, király-u. 30. Boxmann Arthur, hiv., VII, Erzsébet-körút 7. — Illésné, özv., magánzó, VII, Erzsébet-körút 7. — Vilmos, könyvelő, VII, Erzsébet-körút 7. Boy Jakab, szabó s., VII, Elemér-u. 36. Boytha József, dr., rendőrorvos,VIH, kerepesi út 29. Boza Imre, házfelügyelő, VHI, Madách-u. 7. Bozai 1. Bozzay. Bozic, (Bozsics). — László, pü. titkár, I, Lógody-u. 61. — Mihály, (Bozsics), kovács s., VH, Garay-u. 19. Bozó János, postaaltiszt, VII, Cserliát-u. 5—7. — Sándor, posta- és táv. szolga, IX, Bakáts-tér 4. Bozochy Mária, özv., nyugdijas, IX, üllői út 87. Bozóky, (Bozóki). — Adám, dr., ügyvéd, n, fazekas-tér 6/7. — András, (Bozoki), házfelügy., VIH, Mátyás-tér 7. — Bonaventura, máv. ellenőr, II, oszlop-u. 18. — Endre, dr., főgimn. tanár, II, fhg Albrecht-út 45/a. — Gábor, (Bozóki), asztalos s., VI, Levente-u. 3. — György, nyugdijas, II, Horváth-u. 12. — Gyula, állam, hiv., IX, Ferencz-körút, 44. — István, nyug. min. tisztv., II, kacsa-u. 23. — János, (Bozóki), órás s„ VI, Szondy-u. 45. — Jánosné, özv., magánzó, II, csalogány-u. 17. — Jenő, dr. gyak. orvos, II, kacsa-u. 23. — Józefin, magánzó, I, Mészáros-u. 24/2. — József, (Bozóki;, asztalos s., VII, hársfa-u. 9—11. — Kálmán, dr., közalapit, kir. ügy.,IV, vámház-krt 10. — Nándor, ny. gépész, I, alkotás-u. 9. — Pál, házmester, I, óra-u. 14Ib. — Teréz, varrónő, II, csalogány-u. 39. — Vilma, szék. főv. tisztv., II, Batthyány-u. 51. Bozor András, postás, VH, Hernád-u. 28. Bozsa István, rendőr, IX, Lónyay-u. 43. — Magdolna, kávémérő, VIH, Szentkirályi-u. 23. Bozsák Bernát, fa- és sz. ker.,VIH, Szentkirályi-u. 11. — János, kőműves s., IX, Szvetenay-u. 10. Bozsán 1. Boschán alatt is. Bozsán József, magánhivat., VHI, Bezerédi-u. 8. — Lajos, napidíjas, VI, Eötvös-u. 32. Bozsányi 1. Bossányi alatt is. Bozsányi Anna, horgolónő, VI, hajos-u. 25. — Gergely, postaszolga, VH, Cserey-u. 7. — Imre, lakatos s., IX, Banolder-u. 3. — István, máv. tisztviselő, VH, nefelejts-u. 18. Bozsejovszy Nándor, borbély s., VH, kisdiófa-u. 3Ib. Bozsics 1. Bozic. Bozsik Imre, asztalos s., IX, védgát-u. 32. — István, majoros, X, f. rákosi-rét 7599/2. — István, betűszedő s., IX, viola-u. 45. — János, hivatalszolga, IX, Lónyay-u, 38. — Lajos, üzleti szolga, IX, angyal-u. 20. Bozsó Sándor, vili. jegyszedő, VHI, alföldi-u. 9 11. Bozsók Lajos, szobrász, VIH, kül. kerepesi út 15/IV. Bozsóki Kár., posta- és táv. szolga, X, remény-u. 15. Bozsoky György, bankszolga, IV, molnár-u. 33. Bozsomts János, főv. faiskola felügy.,I. virányos út 9. Bozzay István, házmester, VI, Andrássy-út 23. — István, kovács s.. VIH, Madách-u. 36. — Jenő, máv. hivatalnok, VH, nefelejts-u. 8. — József, főv. iskolaszolga, VI, szerecsen-u. 46. — Kálmán, kereskedő s., VI, bajnok-u. 4/6. — Lajos, házmester, VI, Andrássy-út 53. — Ödön, gépészmérnök, H, Zsigmond-u. 12. — Pál, czukrász s., VH, akáczfa-u. 59. — Zoltán, egy. tanár s., TV, reáltanoda-u. 14. Böcheim 1. Boheim. Böck, (Boeck). — János, hentes m., VHI, futó-u. 6. — Nándor, kávémérő, VH, hársfa-u. 29. — Terézia, (Boeck), tanitónő,VH,Vörösmarty-u.l8/a. — Vilma, házfőnöknő, VHI, nap-u. 33. Böcker Tiv., belügym. irodasegédt., IH. Lajos-u. 18. Böckh János, állami tisztviselő, IX, üllői út 19. — Mór, háztulajdonos, V, Árpád-u. 10. Böckl Károly, mérnök, H, fő-utcza 63. Bocs József, máv. fütő, VH, külső kerepesi út 32. Böcskey, (Bötskey). — Dániel, férfiszabó m., VH, dob-u. 74. — Ferencz, kőműves s., VH, Elemér-u. 36. — Géza, (Bötskey), keresk. s., VHI, Hunyadi-u. 24. — János, magánzó, IV, kéményseprő-u. 4. — Lajos, (Bötskey\belügym. hiv., H, Bézmál-u. 5523. — Sámuel, házmester, VHI, Mária-u. 46. Bőczi Károly, házmester, VII, dob-u. 63. Böde András, czipész s , IX, Lónyay-u. 42/6. — János, vili. kocsivezető, IX, Koppány-u. 2. Bödő József, rendőr, VH, nefelejts-u. 27/29. — Lajos, házmester, IX, soroksári u. 7. — Lajos, mázoló s., VH, nefelejts-u. 53. — Sándor, postaszolga, VI, bajnok-u. 10. Bödök Ignácz, czipész s., VIH, Lujza-u. 32. •— Károlyné, masszírozó, IV, szerb-u. 29. — Miklós, kovács s., VTH, szigetvári u. 24, 6. — Péter, hiv. szolga, IV, Irányi-u. 6. Bödör József, rézműves s., VIH. kálvária-tér 8. — József, házmester, VI, gyár-u. 62. Bödős József, kocsirendező, VHI, vig-u. 28. Bődy, (Beődy). — Gábor, (Beődy), szinházi gondnok, I, szinkáz-u. 3. — Ignácz, nyug. honv. főhadn., I, uri u. 41. — Károly, posta és táv. s. tiszt,VHI,fhg Sándor-u. 25. Bőgehold Áranka, szatócs, VI, Csengery-u. 82. Bőgner Márton, borbély, I, hadnagy-u. 27. Bögöry Ferencz, rendőrségi alkalm.,VH, Garav-u. 34. Bőgős Lajosné, özv., kávés, VI, nagymező-u. 44. Bögre Sándor, rendőr, VIH, örömvölgy-u. 14. Bögyös János, házmester, X, belső jászberényi út 41. Böheim, (Böcheim). — Antal, (Böcheim), háztul., X, hölgy-u. 40. — Józsefné, özv., magánzó, I, uri u. 34. — Tódor, m. hiv., IV, Ferencz József-rakp. 3. Bőhler Lajos, erjesztő m., X, halom-u. 1. Böhm 1. Behm alatt is. Böhm Adolf, kárpitos, V, nádor-u. 11. — Adolf, könyvkötő s., VH, akáczfa-u. 9. — Adolf, műszerész, IV, vácziu. 45. — Adolf, szikvizkihordó. VH, aréna-út 7/6. — Adolf, üzletvezető, VI. Szondy-u. 27. — Ágoston, főv. mérnök, VII, Damjanich-u. 51. — Ágoston, könyvügynök, VI, próféta-u. 9. — Aladár, ügynök, VI, Teréz-körút 6. — Alajos, dr., kir. alügyész, VH, Huszár-u. 8. — Alajos, ügynökség és bizományos, V, vadász-u. 27. — Alajos, záiogházi közvetitő, VH, kerepesi út 28. — Albert, pinczér, VI, uj-u. 34. — Antal, ácssegéd, X, ó-hegy-u. 8. — Antal, biztos, társ. hivatalnok,VI. Teréz-körút 28. — Antal, hivatalszolga, IV, kecskeméti u. 5. — Antal, kereskedő s., V, nádor-u. 32. — Antal, kőműves s., VHI, Csobáncz-u. 4. — Antal, mázoló m., IX. liliom-u. 37. — Antal, magánzó, VTI, király-u. 15. — Ármin, asztalos m., VI, Vörösmarty-u. 57. — Armin, bankhivatalnok, VI, Teréz-körút 25. — Ármin, fa- és szénkeresk., VH, Csengery-u. 5. — Ármin, magánhiv., VH, hársfa-u. 31. — Ármin, szatócs, IX, üllői út 97. Ármin, vászonkeresk., VI, Izabella-u. 52. — Arnold, irodista. VI, Vörösmarty-u. 53. — Arthur, kereskedő s.. VIH, üllői út 32. — Arthur, műszerész s., VI, aradi-u. 54. — Babetta, özv., magánzó, VI, nagymező-u.19. — Béla, az Atheneum r. t. könyvny. intézője, VH, kerepesi u. 54. — Béla, főhadnagy. X, Hungária-körúti laktanya. — Béla, keresk. ügynök, VH, nefelejts-u. 54. — Benő, magánhivatalnok, VT, felső erdősor 25. — Borbála, özv., magánzó, VI, dalnok-u. 12/6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom