Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Szakiskolák : 285 Gyári iparos-tanoncziskolák. 5. V. ker. Lipót-téri iskola. Igazgató: Czike Ferencz. Tanítók: Ambrus István, Element Alajos, Gergely István, Frimel János, Oberg János, Ehrlich Béla, Kiss Ernő, ' Specziár Béla, Pogány József, Székely János, Nemes Zsigmond. 6. VI. ker. Külső váczi-úti iskola. Igazgató: Hajnal Adolf. Tanítók: Ehmann Ferencz, Bükkerti Gusztáv, Eóth Lajos, Szlemenics Ede, Gyuris Géza, Kardos Ede, Gyibák Endre, Herchl Libor, Herman Jakab, Sziklás Adolf, Gyuris Géza, Béti István, Erdős Adolf, Bartos Gyula, Szilágyi János, Köves Izsó, Sturcz György, Ebner Károly, RévhegyiIván. 7. VI. ker. Angyalföldi iskola. Igazgató: Bánó József. Tanítók: Huszár Zoltán, Huszti József, Tamás Antal, Szabó István, Nagy Sándor, Nádos Kálmán, Endre János, Diószeghy Béla, Csáky Elek, Faller Jenő. 8. VI. ker. Érsek-utczai iskola. Igazgató: Walter Károly. Tanítók: Neuhold Ferencz, Storch Mátyás, Viola Lajos, Mészáros Sándor, Szalai Dávid, Schüler Alajos, Bákos István, Sziklás Adolf. Perényi Lajos, Bonts István, Horváth Lajos. 9. VI. ker. Lovag-utczai iskola. Id. igazgató: Rozmanitli Vilmos. Tanítók: Kaán Géza, Nagy Pál, Stolmár József, Ulrich Adolf, Drajkó István, Halász Gyula. 10. VI. ker. Bajnok-utczai iskola. Igazgató: Létai Péter. Tanítók: Varga László, (bp.), Witkovszky Sándor, Moussong Géza, Ladányi Miksa, Fritsch József, Farkas János, Cserhalmi Ferencz, Romhányi Sándor, Baranyai Sándor, Szőke István. 11. VII. ker. Nyár-ntczai iskola. Igazgató: Sántha Lajos. Tanítók: Bárdy 7 Lajos, Streiling Géza, Erődi Ernő, Kiss Ildebert, Kálóczy Imre, Kiss Károly, Korda Samu, Kugler János, Zahoray Károly, Hackel Lai. Cserjesi Kár., Horváth János. 12. VII. ker. Wesselényi-utczai iskola. Igazgató: Schmidt Albin. Tanítók: Dallos Mór, Zanker Ferencz, Cserjesi József, Száva János, Kugler Sándor, Horváth Sándor, Kallós Sim., Gáti György, Jablonksy Géza, Sebestyén Manó. 13. VII. ker. Dohány-utczai iskola. Igazgató: Kiss Béla. Tanítók: Kovács Ede, Binthoffer Lajos, Soltész Kál­mán, Gábor Gyula, Barna Jónás, Takács Ferencz, Benke Elek, Fodor József, Pastinszky István, Sajó Sándor. 14. VII. ker. Murányi-utczai iskola. Igazgató: Senyei Ferencz. Tanítók: Passuth Ödön, Szabó László, Lelóczky Fer., Balog Márk, Eitner Ödön, Stolmár László, Brantner Albin, Kempf Lajos, Gyulányi István, Jancsek Ernő, Vaszkó György, Kamenár Ferencz. Kneif Ödön, Erős Ant. 15. VII. ker. Kis-zuglói iskola. Igazgató-tanító: Jókuthy Sándor. Tanítók: Tóth Kálmán, Kallós József, Farkas János, Máday Aladár. 16. VIII. ker. Szentkirályi-utczai iskola. Igazgató: Spannberger Alajos. Tanítók: Bagonyi Adolf, Kömlődi Mór, Wolkenberg. Gynila, Weisz Adolf, Megyessy Jenő, Watzke Bezső. 17. VIII. ker. Rökk-Szilárd-utczai iskola. Igazgató: Laczkovich Károly. Tanítók: Brédl Sándor, Nóvák Izsó, Telek József. Gondos József, Mazurek Pál, Hegedűs Zsigmond, 18. VIII. ker. Baross-utczai iskola. Igazgató: Barczen János. Tanítók: Vörös Kálmán, Budinszky Károly, Gantei Tivadar, Pély Ferencz, Kapocsi László, Várkonyi József, Kurucz Kálmán, Biczó Dániel, Pártényi Istv.. Ágotái Béla. 19. VIII. ker. Bezerédy-utczai iskola. Igazgató: Weinberger Alajos. Tanítók: Schnöller Imre, Szabó Kálmán, Barna Jakab, Szémiller Antal, Nyárasdy János, Timár Béla. Fodoi Gyula, Locsana Aurel, Schnöller Lajos, Szedő József. Valik Lajos. 20. VIII. ker. Madách-utczai iskola. Igazgató: Baumann József. Tanítók: Bakita Árpád, Nohn Nándor, Töpfner Józs., Kréhnyai Adolf, Héczev Nándor, Kurucz Vilmos, Simkó József, Sajóhelyi Béla, Kuppi Antal. 21. VIII. ker. Jázmin-utczai iskola. Igazgató : Iricsek Ferencz. Tanítók: Székely Károly, Hart Flóris, Czimmermann Sándor, Bákóczy Lajos , Schramm Alajos, Bereczk Kornél, Tóth Ferencz, Szabó Dezső. 22. IX. ker. Bakács-téri iskola. Igazgató: Jeny József. Tanítók: Hunfalvi Lajos, Tárnok Kár., Eller Ferencz, Nagy Lajos, Vlaszák Istv., Váradi Amadé, Watzka Mihály. 23. IX. ker. Mester-utczai iskola. Igazgató: Fetter György. Tanítók: Hanisch János, Balla László, Bigell Vincze, Kovalovszky József, Kiss Antal, Erdőssy Béla, Császár Lajos, Haekl Lajos, Horváth László, Pagács János. 24. X. ker. Bánya-téri iskola. Igazgató: Krammer Gusztáv. Tanítók: Tóth Lajos, Bóth Imre, Taksonyi József... Minké Béla. Lakatos-szakcsoport: Tanító: Leviczky Aladár. Kőműves-szakcsoport: Tanító: Biedl Győző, 25. X. ker. Gyömrői-úti iskola. Igazgató-tanítók: Rácz Ödön, Belházy Károly. 26. X. ker. Rákosi iskola. Igazgató: Stelly Géza. Tanítók: Dausz Ferencz, Rathmann Ján., Lehel PáL. Gyári iparos-tanoncziskolák. 1. Ií. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (Margit-körút.) Igazgató: Trajtler Károly. Tanítók: Derlik Sánd., dr. Bozóky Endre, Szabó Lajos,

Next

/
Oldalképek
Tartalom