Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

3. rész - Tiszti czímtár - XIII. Szakasz - XIV. Szakasz

III. Szakasz. 180 Igaz ságügy ministerium. 1) POLGÁRI-, IPAR-, IPARRAJZ- ÉS ELEMI ISKOLÁK. Fővárosi kir. tanfelügyelőség. (VIII, József-körút 50.) Tanfelügyelő: dr. Verédy Károly. Segédtanfelügyelő: Eördögh Dezső, k. i. tanár, 1. Polgári iskolák. a) KÖZSÉGIEK. 1. I. ker. polgári leány-iskola. (I, iskola-tér.) Igazgató: Póra Fer. Tanárok: Baróti Lajos, Sajóhelyi Béla, Gruber Nán­dor, Vajda Pál, dr. Oláh Béla, dr. Csapodi István. Tanítónők: Staudinger Zsófia, Ujházy Irma, Forberger Alberta, Ivanits Gizella. 2. II. ker. polgári fiú- és keresk. középiskola. (B, medve-u. 5.) Igazgató: Lengyel Sánd. Tanárok: Balogh Alajos, dr. Bokor József, Búzás István, Ekkert Antal, Garai Ede, dr. Gööz József, Gyulay Elek, Hajnal Márton. Kohaut Bezső, dr. Kőrössy Árpád, dr. Mattyasovszky László, dr. Paulovits János, Bévay György, Schlachta Lajos, Vajda Pál, Vándory József, Wa­genhofer József, Zachár Gyula. 3. II. ker. polgári leány-iskola. (B, iskola-u. 50.) Igazgató: Kozma Gyula. Tanárok: Turcsányi Dezső, Kimnach László, Tausz Ferencz, Balásy Dénes, Vajda Pál, Erdődy Imre, Gyulay Elek. Tanítónők: Ekkert Antalné, Gőőz Józsefné, özv. Szüts Ferenczné. Hitoktató : dr. Kováts Kálmán. 4. III. ker. polgári fiú-iskola. (IB, k.-korona-u. 10.) Igazgató: Halász Gyula. Tanárok: Barna Jónás, Gyulay Elek, KecskóczyÖdön, dr. Krann Jakab, Mátis Lajos, Tahi Antal, Tausi Ferencz, dr. Trübsvetter Ferencz, Vajda Pál, Vándory József. Hitoktatók: Bajthay Péter, Benedek Ántal, Berger Lajos, Mártin Konrád. 5. IV. ker. polgári leány-iskola. (IV, Lipót-u. 5.) Igazgató: Sztojanovics Istv. Tan. szem.: Bellovics Imre, Bereczky Sándor (ág. hv.), Brestyenszky János (rk. hv.), Hahoty Sándor. Hochrein Lajos, Kosztics Simon (g.-kel. szerb hv.), Laky Vilmos, Legeza Viktor, Pramer Ágost, Bosnagel Irma, Serákné Hentaller Elvira, Szabó Sándor, Tavaszy Róza, Tialiosz György (gkel. szerb hv.). Török Zsigmend (ref.hv.), Weisz­berger Ántónia. 6. V. ker. polgári leány-iskola. (V, vadász-u. 31.) Igazgató : Gyulay Béla. "Tanárok: dr. Kerékgyártó Béla, Szalay Dávid, Földesi Joachim, Hokkes József, Szabó József, Erney József, Pramberger Dezső, Lengyel Alajos, Deutsch Jakab. Tanítónők: Schmidt Stefánie, Tomasek Emma, Bo­senberg Augusta, Engelbach Alajosné, Bélay Ilona. R.-k. hitoktató: Bozóky Géza. 7. VL ker. polgári fiú- és keresk. középiskola. (VI, nagy-méző-u. 1.) Igazgató: Boiler Mátyás. Tan. szem.: Berkes Imre, dr. Bokor József, dr. Burián János, Klaar Fülöp (ág. hv.), Erney József, Fertig Vilmos, Glátz József (rk. liv.), Göll János, Gulyás István, Hart­berger Gusztáv, Horcsik Kálmán, Hubacsek Alaj., Kaczián János (ág. hv,), Keleti Vilmos (izr. hv.), Kereszti István, Késmárky Gyula, Kleiner Bezső, Konti Gyula, Kosztics Simon (gkel. szerb hv.) Kozáry József, Pacholek György, di-. Patrubány Lukács, dr. Radnai Jenő, Schlesinger Samu (izr. hv.), Schmelhegger János, Schucli József, Szabó Aladár (ref. hv.), Teesz János, Tichy János, Török Zsig­mond (ref. hv.), Ujházy Perencz, Venko György, Weitzen­feld Lipót, Zachár Gyula, Zubriczky Endre, Zsingor Mih. 8. VI. ker. polgári leányiskola. (VI, Izabella-u. 02.) Igazgató : Oldal János. Tan. szem.: Bereczky Sándor (ág. hv.), dr. Gyulai Sáska Jenő, dr. Jesze Károly, Keresztes Sámuel, (ref. hv.), Kozlás László, Kozáry József, Ludvicli Etel, Mandl Ber­nát (izr. hv.), Morgenstern Jakab (izr. hv.), Nemeskey Lajos, Papanek József (rk. hv.), Pugin Leó, Rubicsek Irma, Schmidt Antal, dr. Simonyi Jenő. 9. VII. ker. polgári leány-iskola. (VH, Kazinczy-u. 23.) Igazgató : Vajdafv Ernő. Tanárok: Czakó János, ch\ Kerékgyártó Elek, Kozáry József, Scherter Gyula, dr. Ürmössy Gyula, Vajdafy Béla, Válva Miklós, Zettner Ede, Zubriczky Endre, Juracsek Alajos. 10. VIII. ker. polgári leány-iskola. (VIII, Práter-u. 12.) Igazgató: Wittinger Ján. Tanárok: dr. Gerlóczy Zsigmond, Irmei Fer., Könnve Nándor, Nóvák Sándor, Prenoszil Sándor, Szenessy Mi­hály, Szécskay István, Tanos László, Turcsányi János, Vajdafy Béla. Tanítónők: Novákné T. Margit, Tanos Teréz, 11. IX. ker. polgári fiú- és keresk. középiskola. (IX, soroksári-u. 35.) Igazgató : Fillinger Kár. Tanárok : Bacsa József, dr. Bélay Jenő, dr. Chovannák Istv., Hampel Győző, Hofrichter József, dr. Juckel Gyula, dr. Kopp Lajos, Kováts Géza, Mihály József, NagySándor, Péter János, Porzsolt Jenő, Promperger Dezső, Bapcsányi István, Bévay György, dr. Szádeczk.y Lajos, Szalai Dávid, Szépligeti Győző, Telegdy László, Ullerich Gyula, dr. Va­day József, Waldbauer József. b) EGYÉB POLGÁRI ISKOLÁK. Állami tanítóképezde gyak. polg. fi-iskolája. I, győri út. Igazgató: Gyertyánffy Istv. — Tanitók: Miklós Ger­gely, Szabó Lajos, I3aló József, Ugray János, Trombitás Gyula, Ábrahám Sándor, Szabó Gábor, dr. Szabó Béla, Csernik Alajos, Kontra János, dr. Goldberger Rafael. VI. ker. polgári állami és evvel kapcsolatos felső leány gyakorló iskola, VI, Andrássy-út 6-5. Igazgató: Zirzen Janka. — Tanitónők: Thuránszky Irén, Boldizsár Piroska, Tavassy Mária, Mrs. Banson de Kövér, Berta Ilona, Pole­reczky Jolán, Zilahy Hona, Steinitzer Vilma, Berger Anna, Steltz Irma, Tocsek Helén, Pigeon Lea, Monnerat Blanche, Buzogány Mariska, Czöllner Erzséket (zongora),. Gaál Anna, Grossmied Margit, Háry Piroska, Balogh Paula, Szerdahelyi Julia, Szebényi Ántónia, Odor Vilma. — Hit­tanárok : Vayand Géza, dr. Goldberg Báfael.

Next

/
Oldalképek
Tartalom