Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - L) Közoktatás

Középiskolák : 269 Gymnasiamok. VI. Báré Eötvös József-CoIIegium. (IX, csillag-u. 8.) Curator: Eötvös Lóránt br. Igazgató : Bartoniek Géza. , Szakvezetők: Filárszky Nándor dr., Mika Sándor dr., Hoffmann Frigyes dr., Péterffy Jenő dr., Szilasi Móritz, Suták József dr. Franczia nyelvtanár: Girardot Emil. VII. Középiskolák. M. kir. Ferencz József nevelő intézet. (II, Ilona-u. 4. — Telefon: 91—24.) Kormányzó: dr. Demeczky Mihály, egyetemi magán­tanár, a II. ker. kir. egyet. kath. főgymnasium igazgatója. Rendes tanárok: Fettl Lipót, Kiss Béla, Szuchy Endre, Zombory J. János dr. Helyettes tanár: Bleyer Jakab dr. Próbaéves tanárok: Csudáki Bertalan, Újlaki Ödön. Franczia nyelvi tanárok: Corcoral Aehille, Guélin Alexis, Isor Sidéon. Német nyelvi tanárok: Gehrt Pál dr., Schaefer Vilmos. Angol nyelvi tanár: Yolland Arthur. Zenetanárok: Késmárky Árpád. Bupnik Bezső, Saba­thiel József, Szabó Xavér Ferencz, Szegő Sándor, Szente Pál. Vavrinecz Mór. Vivő tanár: Nendtwich Jakab. Gyorsíró tanár: Bódogh János. Lovagló mesterek: .Jakobey József, Mecséry Jakab. Tánczmester: Pini Henrik. Ipartanító: Szabó Gábor. Főorvos: Kocsis Alajos dr. Orvos : Duma Tivadar dr. Fogorvos: Baumerth Gyula dr. 1. Gymnasiumok. I. ker. kir. állami főgymnasium. (I, Várfok-u. 14.) Igazgató: dr. Badics Ferencz. Rendes tanárok: Baumgartner Alajos, dr. Bozóky Endre, dr. Gyulai Ágost, dr. .Jancsó Benedek, dr. Láng Nándor, Mattyasovszky Endre, Beissig Adolf, dr. Bichter Aladár, dr. Vári Bezső, Wirth Gyula, dr. Zimányi József. Helyettes tanárok: Andor József, dr. Császár Elemér. Tornatanár: Szafka Manó. Hittanár: Tálos Gyula. Énektanár: Szeghő Sándor. Iskolaorvos: dr. Biláskó György. Fekete-féle főgymnasium. (I, Attila-u.) Igazgató: Kecsenovics Pál. Tanárok: dr. Bozóky Endre, Búzás István, dr. Gáspár Elek, Greifel György, dr. Hatala Péter, .lankura János, dr. Körömy Árpád. Kubinyák Ferencz, dr. Schnabl Bóbert, dr. Varjas István, Wirth Gyula. Hittanárok: Horváth József, róm. kath. Bogozieviciu György, g. kel. dr. Goldberg Bafael, izr. Nevelő: Szendrei Gyula. Tornatanár: Nyiri Gyula. Zenetanárnő: Kecskeméty Margit. II. ker. kir. egyetemi kath. főgymnasium. (II, Ilona-u. 4.) Igazgató: dr. Demeczky Mihály. Rendes tanárok: Balogh Péter, Duma György, Fessl Lipót, dr. Herald Ferencz, dr. Katona Lajos, Kiss Béla, Mialovich Mór, Nikolics Ignácz. Helyettes tanár: dr. Bleyer Jakab. Próbaéves tanár : Újlaki Ödön. Hittanárok: Vörösváry Ernő, Pokornv Emánuel, dr. Beményi Ede, Schambach Gyula, Szerelemhegyi Ti­vadar. Szirmai Antal, Szuchy Endre, Varga Ottó, dr. Wohl­ráb Flóris, dr. Zombory J. János. Gyorsirás-tanár: Bódogh János. Zene- és énektanár: Szegő Sándor. Tornatanár: Nendtwich Jakab. IV. ker. kegyestanítórendi főgymnasium. (IV, Városház-tér 4.) Kegyestanítórendi tanárok: Igazgató: Janky Károly. Rendes tanárok: dr. Schmidt Ágoston, Pfeiffer Antal, dr. Maywald József. Firtinger Jakab, Hajnal Imre, Bartos­József, Pintér Kálmán, Drajkó Béla, Körösi Albin, dr. Takáts Sándor, Tomozy Endre, dr. Suták József,. Eberhardt Béla, dr. Prónai Ántal, dr. Szabó Ignácz. Helyettes tanárok: dr. Titz Antal. Tubán Tibor. Világi tanárok: Rajztanárok: Huszka József, Kiss E. János. Id. tornatanító: Heuberger Bezső. Énektanár: Szantner Zsigmond. Budapesti ág. h. e. főgymnasium. (IV, sütő-u. 3.) Igazgató: Góbi Imre. Rendes tanárok: Bereczky Sánd., dr. Hittrich Ödön,, Lehr Albert, a m. t. akad. 1. t., Báth Arnold, Bátz László, Scholtz Albert, dr. Serédi Lajos, Svoboda Istv.. dr. Tolnai Vilmos, dr. Tóth Kálmán. Weber Bezső, Ulbricli Sándor. Énektanító: Szőnyi Tódor. Egészségtan-tanár: Bexheft Ármin. Az Orsz. Nőképző Egyesület leánygymnasiuma. (IV. Zöldfa-u. 38.) Kurátor: dr. Beöthy Zsolt. Igazgató: Pályi Sándor. Igazgatónő : özv. Janisch Józsefné. Tanárok: dr. Alexander Bernát, dr. Beke Manó, Bél­teky Albert, Borauke Ilona, Böschatt János, Dékány Géza, dr., Dimitrijevics Vladimir, Fiók Károly, Klaár Fülöp, Kovács Izmene, Krausz Gusztáv, Laky Dániel, Mokos Gyula, dr. Pap Ferencz, Patzelt Anna, Petrányi Géza, Pielock Márta, Bosenberg Auguszta, Sebestyén Gyula. Torkos László, Tóth Bezső. V. ker. állami főgymnasium. (V. Markó-u. 31.) Igazgató: Köpesdi Sándor. Rendes tanárok: Bayer Józs., Császár Árpád, Csopey László, dr. Fialovszki Laj., Hornischek Henrik, dr. Kassai Gusztáv, Lichteneggev József, dr. Némethy Géza, Boseth Arnold, dr.,Schnabl Bóbert, Straub József, Szavkay Ede, Szmetana Ágost, Timár Pál, dr. Zolnay Gyula. Hittanár: Nóvák Lajos. Tornatanár: Kovácsevits Imre. László-féle nyilvános főgymnasium. (V, Hold-u. 19.) Igazgató: dr. László Mihály. Rendes tanárok : dr. Corzan-Arendano Gábor, Bucsy István, Eberling József, Fialowski Lajos, Glasz József, Hornischek Henrik, Hummer Nándor, Kovacsevics Imre, dr. Körösi László, Prámer Elek, dr. Schwicker Brúnó, dr. Szekeres Kálmán. Timár Pál, Tomor Ferencz, Tóth István, dr. Weninger László. Hittanárok: Glatz József, r. k.,,Klaár Fülöp, ág. ev., Kostics Simon, g. kath., dr. Stern Ábrahám, izr. TÖRÖK A. és TÁRSA a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusítója, V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom