Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

7. rész - I) Állatorvosok - K) Szülésznők

Szülészi/ok. 511 Szülésznők. Bicskey Erzs., özv., IX, Eanolder-u. 32. Biczó Lidia. YII, Cserhát-u. 5. Biel Katalin, ATI, hársfa-u. 41. Bielesch Józsefné, Yin, zerge-u. 7. Bilits Mária, YI, csángó-u. 3/6 Binenfeld Sándorné, VII, nefelejts-u. 6. Bischitz Károlyné, özv., IV, vámház­körút 16. Bittescheidt Fer.-né, VI. aréna-út 1738. Blaskó Bert.-né, VB, Dembinski-u. 39. Blau Samuné, YH, Erzs.-körút 34. Blazevich Katalin. VII, rózsa-u. 24. Bloch Miksáné. VH király-u. 7. Block Zsófia, IV, papnövelde-u. 10. Blum Mórné, VI, Teréz-körút 25. Bobát Mária, ATH. futó-u. 20. Bock Jakabné, VI, Hungária-körút 88. — Mária, özv., VH, hatház-u. 2. Bocsik Konstantinné, IX,bokréta-u. 15. Bodh Julia, H, fö-u. 98. Body Erzsébet, IX. Lónyay-u. 12. Bofojicsov Paulin, V, váczi út 82. Bogdánfy Imréné. IH, Lajos-u. 82. Bolváry Teréz, IV, magyar-u. 6. Bondy Lujza, VH, Csengery-u. 25. Borbély Teréz, VIH, Madách-u. 8. Boross Lajosné, VIH, Baross-u. 80. Boross Mihályné, IX, angyal-u. 19. — Teréz, X, kápolna-u. 4. Botyka Jozefi, VI, Teréz-körút 35. Bozi Borbála, VH, Hernád-u. 28. Bozóky Mihályné, VH, kerepesi út 68. Böhm Anna, VIII, kálvária-u. 6. — Emiiné, VI. Eötvös-u. 8. — Mária, H, Margit-körút 33. Bösl Ferenczné, özv., VHI, Bökk Szi­lárd-u. 31. Braim Katalin, VH, dob-u. 38. Brenner Istvánné, IX, mester-u. 42. — Julia, VH, király-u. 4. Breuer Emma, VI, Hungária-körút 59. Buhla Mária, VHI, Kisfaludy-u. 10. Bugyi Zsuzsánna, VI, lőportár d. 1766. Bukó Borbála, VH, Alpár-u. 3. Buszál Ignáczné, H, török-u. 2. Carius Frigyesné, IH, szt-endrei u. 14. Cecelics Jozefa, IV.koronahg-u. 16. Constantinus Miklósné, IX, Bákos-u. 8. Crempels Gottfriedné, I, Diana-u. 7. Csányi Jánosné, IX, Márton-u. 1. Csapik Venczelné, X, maglódi út, kera­mia-gyár. Csefkó Bolváry Julia, VH, Erzsébet­körút 14. Cseh Péterné, VH, Cserhát-u. 21. Cserép Antalné, VH, Dembinski-u. 43. Csernák Józsefné, VH, Cserhát-u. 21. Csermák Károlyné, V, váczi út 138. Csernatonics Mária, VIH, rigó-u. 4. Csik Istvánné, VHI, kőfaragó-u. 8. Csontos Jánosné, I, Ganz-gyár-telep. Csutorás Mátyásné, VH, Izabella-u. 7. Czapkó Barnabásné, VH, kerepesi út 36. Czeglédy Erzsébet, VH, Cserey-u. 3. Czard Katalin, VH, nagydiófa-u. 22. Czeizler Zsigmondné, VH, munkás-u 7. Czermann Ferenczné,VTH, gyöngytyuk­utcza 23. Czigeldrumm Verona,VH, verseny-u.24. Czunyi Gáborné, VHI, Lujza-u. 22. Dallos Nándorné, VIH, gólya-u. 35. Debreczeni Károlyné, IX, Bakáts-tér 5. — Mária, VI. Bulyovszky-utcza 31. Dedinsky Béláné, VI, lovag-u. 3. Delencsin Gyuláné, I, Vérmező-u. 38. Demárcsik Istvánné, VHI, német-u. 41. Demele Antalné, VH, akáczfa-u. 4. Demetrovics Erzs., VI, Szabolcs-u. 22. Derka Jánosné, VHI, fhg Sándor-u. 36. Deutsch Fáni. VHI, kün-u. 4. — Ferenczné. VH, hársfa-u. 57. — Józsefné. VHI. Aggteleki-u. 11. — Lipótné, VH. Erzsébet-körút 51. Diósy Lászlóné, X, halom-u. 26. Diószeghy Béláné, özv., II, kacsa-u. 3. Disznós Ferenczné,VH, király-u. 1. Dobes Ferenczné, VH, Csengery-u. 49. Dóczy Imréné, VHI, József-u. 95. Donaberger Józsefné, VIH. Conti-u. 18. Dónál Teréz, H. fazekas-tér 5. Dorner Mária, VH, dob-u. 21. Drevenka Karolin, I, hadnagy-u. 26. Drobina Istvánné, VHI, Baross-u. 93. Dula Istvánné. VHI, üllői út 46. Dutka Jánosné, I, hadnagy-u. 26. Éder Nándorné, VIH. kender-u. 7. Ég Bóza, IH, kerék-u. 38. Ehrenwirth Lajosné, VH, hársfa-u. 31. Eisenkolb Laura, I, Attila-u. 83. Eisler Henrikné, VI, sziv-u. 51. Éliás Mária, VH, István-tér 14. Eltensperger Antónia,IV,Deák Ferencz­utcza 13. Erbstein Józsefné, VB, nefelejts-u. 49. Erdei Lajosné, IX, gyep-u. 35. Erschinger Györgyné, IH, föld-u. 19. Érsek Ferenczné, IX, soroksári u. 28. Fábián Adolfné, IX, ferenczv. p. udv. Fábry Sámuelné, özv., VIH, örömvölgy­utcza 22. Farkas Edéné, özv., VH, dohány-u. 6. — Francziska, VI, nagymező-u. 10. — Józsefné. VH, nefelejts-u. 65. — Mórné, VI, király-u. 24. Fazekas Istvánné, X, liget-u. 29. Fejér Anna, VHI, k. kerepesi út 108. Fekete Andrásné, VI,Hungária-körút 81. Felber Istvánné, VI, k. János-u. 2Ib. Fellerbauer Istvánné, VI,n.-mező-u. 21. Feuchtmann Vilmosné, ,VI,király-u. 15. Feuer Józsefné, IX, üllői út 91. Feuerstein Klára, VI. Bévai-u 18. Fischer Eliásné. özv.. III, Miklós-u. 1. — Ignáczné, VH, István-tér 2—3. — Károlyné, VI, sziv-u. 69. — Mária. VI, király-u. 14. — Sára, VH, hársfa-u. 27. Fleischer Fer.-né, VH, n. diófa-u. 3. — Mária, VI, uj-u. 41. Fleischmann Bernátné. VH. Csengery­utcza 6. — Józsefné, VH, szövetség-u. 7. Fliegl Anna, VHI, Conti-u. 18. Forberger Lajosné, IX, soroksári u. 16. Föhner Hermina, VI, fóthi út 2015. Főidényi Béláné, VI, Teréz-körút 5. Földessy Kálmán dr.-né, VIH, Bökk Szüárd-u. 35. Frank Bezsőné. VIH, Baross-u. 117. Friedmann Teréz, VI, Szondy-u. 30. Friedrich Anna, H, Albrecht-út 3. — Katalin, I, bagoly-u. 5. — Zsuzsánna, VHI, Pál-u. 3. Fritsch Bezsőné, özv., IH, tanuló-u. 4. Frommer Bernátné, VH, csömöri út 23. Fuchs Ferenczné,VH, Wesselényi-u. 36. — Krisztina, I, fehérvári út 949. Füzy Györgyné, VIH, Pál-u. 6. Gaidusek Mária, X, kőbányai út. máv. gépgyári telep. Gansl Alfrédné, VIH, ujvásár-tér 25. Garai Mária, VHI, práter-u. 32. — Bóza, VIH, Madách-u. 32. Gardon Istvánné, VIH, Karpfenstein­utcza 16. Géczi Paula, VIH, József-körút 68. GereElekné, özv., IV, Királyi Pál-u. 18. Gerenczér Zsuzsánna, VHI.Dobozi-u.81. 1 Goldberger Francziska, VH, nagydiófa utcza 30. — Zsigm.-né, X. Álmos-u. 2. Goldmann Anna, I, Krisztina-körút 75. — Betti, V. Arany János-u. 32. Gombos Mihályné, VIH, nyár-u. 5. Gothilf Johanna, VH, hársfa-u. 36. Gotthard E.-né, VI, király-u. 82. Görlich Alajosné, VHI, József-körút 53. Grad Netti, VI, király-u. 84. Grenerczig Sándorné, VHI, práter-u. 48. Grolzhammer Teréz, VIH, József-u. 47. Grosslinger Jul.,VI. Hungária-körút 85. Groszmann A.-né, özv., VH, Csányi­utcza 10. Gruber Berta, VI. Izabella-u. 70. — Johanna, VI, Dessewffy-u. 9. Grünberger Józs.-né, özv., VH, n. diófa­utcza 18. Grünstein Manóné, VIH, Szilágyi-u. 6. Győri Béláné, VI, bajnok-u. 21. — Gáborné, V, váczi út 96/«?. Gyulai Mártonné, özv., VIH, kalvária­tér 2. Gyuricza Kálmáuné, VH, Izabella-u. 8. Haaszl Ernőné, V, Tisza-u. 10. Hacker Laura, VI, Nagy János-u. 1. Hadsy Jánosné, H, uj szt János-kórház. Hairing Erzsébet. VHI, Baross-u. 26. Hajdú Istvánné, IX, üllői út 95. Hajós J.-né, VH, Bottenbiller-u. 5/6. — Lázárné, VH, Erzsébet-körút 26. Halasi Gáborné, Sváhhegy, Dráva-u. 23. Halász Anna, H, halász-u. 2. — Györgyné, VH, dob-u. 101. — Jánosné, VH, hársfa-u. 16. Halva Józsefné, Lipótm. 75. Tébolyda. Hambalkó Ferenczné, IX, Banolder-u. 14. Hamza Lajosné, VIH, üllői út 72. Handel Mórné, VH, Bottenbiller-u. 44. Hári Gizella, VI, bajnok-u. 7. Harinek Józsefné, IX, tüzoltó-u. 41. Hartmann Fer.-né, VI, Csengery-u. 45. — Genovéva, VI, Csengeiy-u. 45. Hassel Ernőné, V, Tisza-u. 10. Hauer Jakabné, VI, Izabella-u. 91. Häuser Józsefné, VIH, losonczi u. 19. Ház Venczelné, H, kapás-u. 35. Hecht Mária, Hl. bécsi út 91. — Mária, VI, Teréz-körút 6. Hefter Simonné, VII, Csányi-u. 8. Hegedűs Istvánné, VIH, Mária T.-tér 3. — Károlyné, V, Katona József-u. 17. Hegyi Vilma, VII, Aréna-út 36/6. Heidinger Emilia, VH, városi, fasor 11. Heidrich Adelheid, VI, gyár-u. 34. Heindel Antalné, VI, fóthi u. 16. Hegedűs Istv.-né,\HI, Mária Ter.-tér 3. Helfenberger Margit,VIH, szigony-u. 18. Helkert Erzsébet, I, uri u. 47. Hepp Józsefné, VH, Damjanich-u. 4. Hikade Miksáné, VHI, vas-u. 3. Hilkó Mihályné, VH, Garay-u. 26. Hill Sámuelné, VI, fóthi út 18. Hirsch Czeczilia, VI, Bródy Adél-gyer­mek-kórház. Hirsjhenhauser Albertné, VIH. József­körút 72. Hirschmann M.-né, IX, soroksári u. 49. Hodermann Mária, VHI, víg-u. 45. Hofmann Gottliebné, VIH, Baross-u.42. Holaubek Lajosné, VH, Élemér-u. 15. Holczmann Mihályné, V, f. rakpart 19. Honig Simonné, VI, nagymező-u. 10. Horváth Istvánné, VIH, Illés-u. 5. — Jánosné, V, sziget-u. 15/a. — Teréz, IX, tüzoltó-u. 44. Höhn Ferenczné, VHI. üllői út 78. Hölczel Alajosné, X, jászberényi út 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom