Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - B) Ministeriumok. — M. kir. állami számvevőszék. — M. kir. közigazgatási biróság.

Pénziigy ministerium. 188 Pénzügyministerium. Segédhivatalok. (I, Vár, Verbőczy-u.) Főigazgató: Gallner József. Igazgatók: Knazoviczky Sándor. Christian János, Paduch József. Irodatisztek: Szepessy Gyula. Kovácsovics György, Dévai József, Nagy Sándor, Poszelt József, Berzsenyi Ignácz. Fridman Lajos. Lederer Ferencz, Moser Sándor, Darányi Géza, Burkoffsky Pál, kleebergi Strohmayer Károly, Varró Sámuel, Eszényi István. Drechsler Miksa, Jülek János, Holndonner Orbán, Kovács Aurél. Segédtisztek: Jeszenszky Miklós,Biesenaerger János, Harsányi Elek, Szincsák Mihály, Bekény Nándor, Nóvák János, Theodor Antal, Schild Adolf. Beosztva: Ludvigh Károly. Pénzügyministeri számvevőségek. Számvevőségi igazgató: Szobovics Lajos. oszt. tan., az államszámviteltani állami vizsgáló bizottság elnöke. Beosztva: Nyárády Zsigmond, számellenőr, az állam­.számviteltani állami vizsg.'biz. jegyzője. I. Központi számvevőség. (I, Vár, Pázmány-u. 1.) Főnök: Preszeller Antal, p. ü. tan., az államszámvitel­tani állami vizsg. biz. rendes tagja. Irodavezető: Vörösmarty Zsigmond, számellenőr. Beosztva: Kőrössy Péter, Jósa Jenő, Heylmann •Ottmar, Szauberer Elemér. 7. Budget és közigazgatási osztály. Osztályvezető : Pigl Károly, számvizsgáló, a szelvény­kezelő bizottság felügyelője. Beosztva: Fischer Béla. Balázsovits Gyula, szám­vizsgálók. Fellner Fer., számellenőr. Beke Lajos, Hart­mann Béla. számtisztek. Tápay János, Halász Antal. Bi­zaglich Ferencz, számgyakornokok. 2. Számfejtő-osztály. Osztályvezető: Stolez Imre, számtanácsos. Beosztva: Kirchmayer Lajos, Szász Lajos, számvizs­gálók. Faludi Károly, Bozóky Károly, Bitay Sándor, Balogh Gusztáv, számellenőrök. Ivánkovics Gyula, Vértag László, Misek Lajos, számtisztek. Nelekay Tódor, szám­vizsgáló. Seegner Pál, számgyakornok. 3. Forgalmi osztály. Osztályvezető : Akter Sándor, számtanácsos. Beosztva: Püspök János. Koczányi Sándor. Schmidt Antal, Nagy Lajos, számvizsgálók. Papp György, Heidler Gyula, Borovits Károly, Matyus Ferencz. Sagger Béla, Mondok József, számellenőrök. Papisz Károly. Elelmv Károly, számtisztek. Stiglich Natale, Nagy Károly, szám­gyakornokok. 4. Forgalmi osztály. Osztályvezető: Preszler Antal, számtanácsos. Beosztva: Papolczy Antal. Vasek Alajos, Szecsődy Kálmán, Hoógh Gyula, Virter Mihály, számvizsgálók. Socanin Antal. Illic György, számellenőrök. Pünkösti Mihály, Éliás János, Radzó József. Krause Ottó, szám­tisztek. Zach Sándor, számgyakornok. 5. Birtokeladás- és kölcsönök osztálya. Osztályvezető : Palugyay Imre, számtan., a szelvény­kezelőbizottság felügyelője. Beosztva: Pecze Károly, Bauscher Győző, számvizs­gálók. Bleszkányi Géza, Koczó Zsigmond. Király Dániel, Szliva Géza, számellenőrök. Rodriguez Béla. szám­gyakornok. II. Hitel számvevőség. (I, vár, Verbőczy-u.) Főnök : Nyirák Ede, p. ü. tan. Irodavezető : Kaiser Alajos, számellenőr. Beosztva: 7. Földtehermentesitési és regaleosztály. Osztályvezető: Ott Károly, számtan. Beosztva: Stiasnv Pál, Kovács Gyula, számvizsgálók. Dworzák Alajos, Mayer Béla, Balogh Bertalan. Darnai József, számellenőrök. Illésy Zoltán, Plathy Zsigmond, számtisztek. Mező Imre, Becker Brúnó, számgyakornokok. 2. Szőlödézsma-váltsági osztály. Osztályvezető: — Beosztva: Moser György, számvizsgáló. Eysert Raj­mund, Gaál László, Török Jenő, számellenőrök. Kozák Lajos, számtiszt. 3. Járadék-osztály. Osztályvezető: Szlábigh Ödön. számtan. Beosztva: Borosnyay Károly. Reich Gyula, számvizs­gálók, Lukács Gyula, Siskovich Lajos, Martinidesz Ödön, Werner Zsigmond, Velősy János, Fejér József, szám­ellenőrök. Artner Mátyás, Valenta Gábor, számtisztek. Péntek Zoltán, számgyakornokok. 4. Vasúti kölcsönök osztálya. Osztályvezető : Polják Ignácz, számtanácsos. Beosztva: Spanner Ferencz, Pausinger Bódog, Hell Béla, számellenőrök. Sibrik György, számtiszt. 5. Vízszabályozási kölcsönök osztálya. Osztályvezető: Schóber János, számtan. Beosztva: Lunda József. Mészáros Béla, számvizs­gálók, Melczner Jenő, Lehóczky Ferencz, Laszy István, számtisztek. ül. Adó és jövedéki számvevőség. A) Csoport. (II, fő-u. 34.) Főnök: Hank Gyula, számtao. Irodavezető: Tichy Miklós, számellenőr. Beosztva: Magyarász Béla. számgyak. 7. Államnyomda és kataszteri osztály. Osztályvezető: Arányi Károly, számtan. Beosztva: Javolits János, számvizsgáló, Kovács Ign., Karai Imre, Filó Keresztély, Detsek Józs., számellenőrök. Jakabffy Elemér, számtiszt. Elek Henrik, számgyak. 2. Egyenes adók osztálya. Osztályvezető: Blahunka Gyula, számvizsgáló. Beosztva: Stratzinger József, Jávorszky Szilárd, Asztay József, számvizsgálók. Pusztai Lipót. Szuly Gyula, Miskey Béla, Sárközy Géza, Martiny László, számellen­őrök. Martinék Géza, Netkovszky Albert, Schéda József, számtisztek. Holczschuch Lajos, számgyakornok. 3. Egyenes adók osztálya. Osztályvezető: Baltzár Károly, p. ü. tan. Beosztva: Hantosy István. Róbel Román. Teörök Lajos, számvizsgálók. Sigmund Sándor, Cserhalmi Samu, Tillmann István, Androvich József, Perczel Béla, Kovács Sándor, Moldován Gyula, Rohoncy Rezső, számellenőrök. Némethy Nándor. Bányai Árpád, számgyakornokok. IV. Adó és jövedéki számvevőség. B) Csoport. (I, vár, Verbőczy-u.) Főnök: Sólyom Jenő, p. ü. tan., az államszámviteltani állami vizsgáló-bizottság rendes tagja. Irodavezető: Liiske Lajos, számtiszt. Beosztva: Gagitscher Imre, Kapi Jenő, számgyakor­nokok. 7. Határvám és dohányeladási szakosztály. Osztályvezető : Reisclier Aurél, számtanácsos. Beosztva: Netzasek Ernő, Bernay Imre, Joannovits Vazul, számvizsgálók. Wohlrath RÍkárd, Fidler Lajos, Herald Lajos, Tessely Frigyes, Berg Antal, számellenőrök. TÖRÖK A. és TÁRSA a|m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusítója, V. váczi-körut 4.3

Next

/
Oldalképek
Tartalom