Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

7. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek - C) Orvosok

Orvosok. 467 Orvosok. Zollner Béla, dr., IY, váczi u. 3. Zoltán Géza, dr., VI, Teréz-körút 17. Telefon 23—92. Zubriczky József, dr.. B, fő-u. 25. ZuckermannMiksa.dr.,VT,váczikörút35. Zuna Béla, dr., YHI, Baross-u. 9. Zsarnay Lajos, IV, bal-tér 5. Zsigmondy Jenő, dr., V, bálvány-u. 8. Telefon 32- 85. Gj Orvosok. Abelles Bert., V, Arany János-u. 10. Aczél Károly, VI, váczi körút 76. Adler Alajos, V, n. korona-u. 10. — Nándor, VI, Teréz-körút 34. — Zsigm., V, M. Valéria-u. 14. Ágai Béla, IV, koronaherczeg-u. 10. Ajtai K. Sándor, egyet. ny. r. tanár, IX, üllői út 93. — Sándor, ifj., IX, üllői út 93. Alapy Henrik, egyet. m. tanár, VI, An­drássy-út 12. Áldor Lajos, V, váczi körút 62. Alexander Leó, VH, Garay-u. 50. Alpár Arthur, VI, nagymező-u. 7. Altstädter Izidor, VHI,muzeum-körútlO. Andreánszky Jenő, lipótszentandrási, VIH, Stáhly-u. 1. Ángyán Béla, egyet. ny. rk. tanár, IV, I'erencziek-tere 7. Antal Illés, IX, üllői út 83. — János, IV, papnövelde-u. 10. Apaticzky Kálm., X, jászberényi út 11. — Sándor, VB, Gizella-út 41. Appl Lajos, I, Fortuna-u. 7. Arany Zsigmond, IV, bécsi u. 6. — Zsigmond, VB, hársfa-u. 25. Arányi Árpád, I, szarvas-tér 1. — Gusztáv, VI, uj-u. 39. — Zsigmond, VIH, József-körút 20. Erdó Elek, IV, Lipót-u. 50. Aujeszky Áladár, VTH, Baross-u. 55. Axmann Béla, VHI, József-körút 64. Bäcker József, egyet. m. tanár, VIII, zerge-u. 25. Baittrok József, B, fő-u. 17. Bakó Sándor, egyet. m. tanár, IV, kecs­keméti u. 5. Bakody Tivadar, egyet. rk. tanár, IV, muzeum-körút 7. Balassa István, IV, reáltanoda-u. 16. Bálint Bezső, V, Báthory-u. 12. Balkányi Miksa, VI, hajós-u. 12. — Vilmos, VIH, Baross-u. 118. Balogh Dezső, VIH, szent Bókus kórh. — Tihamér, almási, V, Mária Valéria­utcza 10. Bányai Sándor, V I, I zraelita kórház. Barakonyi Sánd., VH, Erzsébet-körút9. Barbás József, IV, vámház-körút 10. Barna A., VH, Erzsébet-körút 42. — Fülöp, VI, rózsa-u 99. Báron Jónás, egyet. m. tanár, V, Er­zsébet-tér 16. Bácsi Jenő, VILI, német-u. 32. Bársony János, egyet. m. tanár, IV, muzeum-körút 33. Bartha Gábor, egyet. m. tanár, IV, kecs­keméti u. 4. — Gábor, VLB, fhg Sándor-u. 19. Bäsch Imre,IV, Ferencziek-tere (bazár). — Mihály, VI, Izabella-u. 74. Bassa Ignácz, V, nádor-u. 15. Batizi Endre, V, molnár-u. 47. Báthory István, IX, soroksári u. 57. Batizfalvy István Zoltán, IV. Károly­körút 10. H Batizfalvy Sámuel, egyet. m. tanár, VH, városligeti fasor 51. Bátori Dániel, VH, kertész-u. 43. Baudis Antal, VH, Kazinczy-u. 34. Bauer Károly, VI, Teréz-körút 41. Baum Ignácz, IX, soroksári u. 11. Baumgarten Egmont, egyet. m. tanár, V. akadémia-u. 13. — Samu, VI, Eötvös-u. 23. Baumhorn Ármin, VI, nagymező-u. 23. Bayer Sándor, IB. ker. elöljáróság. Beck Bódog, IX, sz. István-kórház. — Samu, V, váczi körút 16. Békéssy Géza, V, Erzsébet-tér 13. Benda Adolf, VI, Aba-u. Bródy Adél gyermek-kórház. Benedickt Vilm., VB,Erzsébet-körút 26. Berczeller Imre, V, Deák-tér 1. Berencsy György, I, tárnok-u. 12. Bereczky Endre, X, halom-u. 10. Berger Ferencz, IV, Kossuth Lajos-u. 3. — Gedeon, X, jászberényi út 3. — Ignácz, V, nagykorona-u. 23. — Lipót, IB, mókus-u. 14. — Mór, V, Zrinyi-u. 9. Bergsmaun Jakab, VB, Erzs.-körút 14. — Ignácz, VIB, József-körút 71. Bettelheim Józs., VHI, József-körút . 30—32. Bexheft Ármin, VI, Izabella-u. 47. Biláskó György, VB, Erzsébet-körút és Barcsay-u. sarkán. Blaskovich Fridolin, VHI, üllői út 26. Blau Sándor, VHI, Baross-u. 79. Blayer..Miksa, VII, kisdiófa-u. 10. Blum Ödön, I, Városmajor-u. 64. Bodon Károly, V, bálvány-u. 4. Bodor Zsigmond, VI, király-u. 56. Bókay Árpád, egyet, tanár, IX, sorok­sári út 19. — János, egyet. rk. tanár, IX, Lónyay­utcza 9. Bokor Gyula, VII, kertész-u. 57. — Géza, VI, aradi u. 16. Bőke Gyula, ny. rk. egyet, tanár, IV, reáltanoda-u. 18. Boleman István, dezséri, kir. tanácsos, X, Bezső-tér 2. — Gyula, VI, Teréz-körút 37. Bolyó Károly, egyet. m. tanár, I, Lipót­mező, tébolyda. Borbély József, VI, Eötvös-u. 41 la. Boross Jenő, VB, Ferencz József-kórh. Bethlen-tér 1. Bosányi Béla, IB, Zsigmond-u. 23. Bottlik Lajos, VI, Podmaniczky-u. 27. Boytha József, "STB, kerepesi út 29. Bozóky Jenő, B, kacsa-u. 23. Bradách Antal, IV, régi posta-u. 4. Braun Géza, VH, hársfa-u. 25. — Lajos, V, Széchényi-u. 8. — Nándor, VB, akáczfa-u. 56. — Sándor, VB, kerepesi út 78. Bräuner Fülöp, IX, Ferencz-körút 23. Breitenfeld Fer., VH, Károly-körút 9. Brém János, VII, Boyal-szálloda. Bruck Jakab. V, nagykorona-u. 23. — Lipót. VB, kerepesi út 20. Brück Miksa, V, Lipót-körút 28. — Simon, V, Lipót-körút ±8. Brünauer Ferencz, VI, Teréz-körút 3. Büchler Antal, VLB, kerepesi út 75. — Lipót, IX, Ferencz-körút 2. Buchsbaum Béla, IX, Ferencz-körút 44. Budai Simon, VI, király-u. 12. Chudovszky Móricz, VHI, Bókus-kórh. Chyzer Kornél, minist, tanácsos, I, lánczhid-u. 6. — Béla, VH, Bottenbiller-u. 15. Cv Csákberky Dezső, VB, csömöri út 6. Csányi Áladár, VB, csömöri út 22. Csáp Miklós, II, halász-u. 1. Csapodi Istv., egyet. rk. professor. VBI, Szentkirályi-u. i7. Csatáry Lajos, csatári, min. tanácsos IV, egyetem-u. 2. Cseley József, IX, üllői út 70. Cserey Zsigmond, VI, Teréz-körút 6. Cserháti Mór, VI, Lehel-u. és Hungá­ria-út sarok. Cséri János, VI, váczi körút 45. Csiky János, VIB, Mária Terézia-tér 5. Csillag Jakab. VB, Erzsébet-körút 6. — Zsigmond, VB, Barcsay-u. 3. Czakó Zsigmond, VBI, József-u. 35. Czékus Miklós, IX, üllői út 22. Czinczár J., VH, kerepesi lit 14. Czoniczer Márton, IX, Ferencz-u. 16. Dach Sándor, V, váczi körút 16. Darvas Sándor, VH. csömöri út 56. Davida Miklós, VEI, Baross-u. 8. — Miklós, IX, üllői út, sz. István-kórh. Davidovics Jenő, VE, dohány-u. 88. Décsi Károly, egyet, tanársegéd, B, nagy Bókus-u. 20. — Lipót, VI, váczi út 17. Dégen Árpád, VIB, főh. Sándor-u. 4. Demjánovicli Emil, VHI, Józs.-körút 28. Demkó Béla, V, váczi körút 58. Dénes Mihály, V, Lipót-körút 25. Derekassy László, VII, Damjanich-u. 2. Déri Zsigmond, VII, király-u. 105. Deutsch Arthur, VI, gyár-u. 3. — Ernő, V, Erzsébet-tér 16. — Ignácz, VH, nefelejts-u. 8. — Lajos, VH, Csányi-u. 12. — László. VH. nyár-u. 18. — V. Adolf, VI, Ándrássy-út 86. Dévai Mór, V, akadémia-u. 13. Diescher Ferencz, H, fő-u. 15. Dieballa Géza, IV, kecskeméti u. 11. Dillnberger Emil, VEI, József-körút 66. Dirner Gusztáv, VIE, zerge-u. 26. Dobrzynecki Árpád, IX, soroksári u. 63. Doktor Frigves, B, Margit-körút 3. — Henrik, H, fő-u. 11. — Károly, egyet, tanársegéd, IV, ko­ronaherczeg-u. 3. Dollinger Gyula, VE, kerepesi út 52. Dombory Károly, V, tükör-u. 5. Donáth Gyula, egyetemi magántanár, V, akadémia-u. 10. Donhoffer Szilárd, I, szt János kórház. Dózsa Pál, IX, Lónyay-u. 7. Drechsler Dezső, IV, vámház-körút 16. Drucker Viktor, VI, Teréz-körút 5. Dubay Miklós, VI. gyár-u. 24. Dulácska Géza, IV, gránátos-u. 10. Duma Tivadar, E, fő-u. 77. Dumitreanu Ág ,VH, Vörösmarty-u. 13. Dzián Kálmán, IX, Kinizsy-u. 13. Ébner Ján., VEI, Mária Terézia-tér 11. Ehrenhaft Budolf, V, váczi körút 26. Ehrenthal Vilmos, V, váczi út 14. Ehrlich Dávid, IE, Lajos-u. 142. Eisler Hugó, VE, Erzsébet-körút 56. — Miksa, VH, Kazinczy-u. 6. Elek Sándor, IX. üllői út 123. Elischer Gvula, egyet. ny. rk. tanár, IV, Petőfi-tér 1. Ember Jenő, IX, üllői út 21. Engel Gusztáv, V, váczi körút 26. Engerth Károly, IV, rózsa-tér 6. Epstein László, VI, Hungária-út 75. — Manó, IX, soroksári út 17. Erdey Gyula, egyet. H. sz. női klinika. Erdélyi Jakab, VE, király-u. 7. Ernyei Miksa, VE, Miksa-u. 8. 30* vízhatlan cséplőgép-, mozgony-, szekér- és kazal-takaróponyvák raktára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom