Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1885-1886 (4. évfolyam)

2. rész - Ház-jegyzék - A) BELTERÜLET - I. Kerület

I II. Kerület. Házjegyzék. 12 Hänser-Schema. III . Bezirk. A házszámot lásd a bal, a helyrajzi számot a jobb oldalon. Síelje bie §au§nummer art ber littfen, bie ^arjellennuntmer an ber resten @eüe. €4 Özv. Taffler Mária 1531 65 Ifj. Wichtl Mihály, Jo­hanna, férj. Deutschné s Laura, férj.Malmarits 1411 •66 Özv. Dörflinger Anna, Dörflinger István és Teréz, férj. Zettel 1533 67 Yandorffy Klára, özv. Márász Anna,Bereczky Frigyes, Stelczl Ján., Mária, Sonkuss Kata­lin, kisk. Stelczl Bor­hála, Francziska,Lajos 1512 68 Budapest főváros 1534 69 Grösztenberger Ede és Weinhold Kat. hitest. 1513 71 Buchinger Klára 1514 75 Szpieszlehner Ferencz és Francziska 1583 77 Budapest főváros 1582 79 Budapest főváros 1581 81 Budapest főváros 1580 83 Budapest főváros 1579 85 Budapest főváros 1578 Asztalos-utcza. 1 L. Attila-u. 27. Attila-utcza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 1 Osztoics Mihály 1501 2 Birly Ferencz 1458 3 Fischer Máiia, Karo­lin, Sándor, József 1500 4 Mézfalvy Alojzia 1459 5 LangNánd. és Litschel Mária, hitest. 1499 € Richter Ludovika, férj. Szalay, Gebler Mária, férj. Richter 1460 7 Stojanovits Jenő, Józs. 1498 8 Dessauer Ignácz 1461 9 Beinheimer György 1497 10 Dessauer Ign. és Eleo­nóra hitest. 1462 11 Kadelburg Mór és Jo­zefa 1496 12 Schuller Adolf és özv. Sohuller Borbála 1463 13 Wagner András,Mária, Anna, Ágost, Teréz, férj, Blaha 1495 14 Zábráczky Julia 1464 15 Haszmann Ján. és Al­banser Magd. hitest, 1494 16 Back Márk 1465 17 Krstits Katalin 1493Va 18 Nagy Jenő 1466, 1467 19 Hora Anna 1493 20 Özv. Seb ah inger Eóza 1468 21 Omaszta József és Ha­•>-assy Irma 1492 22 Özv. Mikula Erzsébet 1469 23 Cbasan János 1491 24 Dögler szül. Höhl Ka­rolin 1470 25 Warásdy Katalin 1490 27 Doczauer Nándor és Aloizia hitest. 1' 28 Talap Ludmilla és Be­nes Anna 1473 29 Dörflinger Anna, Istv. és Teréz 1487 30 Velczl Stipán Anna 1474 31 Wächter Lőrincz 1486 32 Kabon József és Men­ner Teréz hitestársak 1475 33 Böhm Jozef 1485 34 Posztulka Ferencz 1476 95 Peringer Fer. és Fürst Ludmilla hitestársak 1484 36 Hillebrand Fer., Aloj­zia, MártLa, Erzsébet 1477 37 Kran dl Irma 1483 38 Biedl Károly 1478 39 Elszászer Ján. és Klei­ner Johanna hitest. 1482 41 Özv. Büchner Anna 1481 43 Müsch Erzsébet, Etel, Jozefa 1480 Bagoly-utcza. 1, 3 Bpest föv. közönsége 1711 5 Paulina Borbála és Mái ia 1710 7 Budapest főváros 1709 Barsi-utcza. 1 Zier Antal 1207 2 Bosnyákovits Mátyás és Cseperkalovits Ka­talin hitestársak 1385 3 Nekpisz József 1206 4 Franz Mária és Lipót 1199 6 Paroubek Mária, Ott Fánni és Juhász Mária 1201 7 Lettner Katalin 1205 Bércz-utcza. 4 L. Bagoly-u. 1, 3. 5 Siegel Ferencz és Kap­pel Mária hitest., Le­• nosovszkv Janka 1712, 1714 7 Szabó Katalin 1713 Berek-utcza. 1 L. Alsó-hegy-u. 36. 3 Budapest főváros 2024 6 L. Bognár-u. 3. Bocskay-köz. (Új. 9teu.) 2 L. Aranykakas-u. 31. Bocskay-tér. 1 Kapper József 1452 4 SzelestevGyula és Etel­ka, férj.' Oetl Fülöpné 1374 4/2 Lindner Károly és Havats Anna hitest. 1376 6 Schopper Fer. és Tima Amália, hitest. 1426 7 Malmaiits Ignácz 1421 8 Zogler Katalin, Zerrer János és Francziska 1420 Bognár-utcza. 1 Szbozsyl Leopoldina és Rozália 2026 2 Schwolauer Teréz 1715 3 Dr. Weisz Isidor 2025 4 Bpest főv. közönsége 1716 6 Vertics Magd., Schnei­der Eizs., KupeczkyTe­réz, Kellner Anna, Sche­chinger Mária, Full­mann Katalin, Pál. Li­dia, Mátyás, Maturovits Józs. és Nekpicz Ágnes, hitestársak 1721 8 Bpest főv. közönsége 1722 10 Bpest főv. közönsége 1723 12 Bpest főv. közönsége 1724 14 Bpest főv. közönsége 17ü5 16 Bpest főv. közönsége 1726 18 Bpest főv. közönsége 1727 20 LiborZsigmondésChri­stel Mária, hitestársak 1728 Budaörsi íit. 2 Adamaschky József, Lung Magd., kisk. Ada­maschkv Irma, Etelka és Gizella 1848 Czakó-köz. 3 Bikits István és Devits Erzsébet, hitestársak 1251 4 Badovitsky Mária, Pál és Anna 1254 5 Bozoky Miklós 1253 Czakó-utcza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 2 Strohal Mária 1256 4 Tittoly Miklós 1257 6 Osztoics Mihály 1247 8 Kresztics Ján.. Sánd., Wukasinovics János és Leontina 1255 10 Id. Spacsek Fer., kisk., Ágost., Mária,Fer.,Jos.1252 11 Horváth József 2525 12 L. Kánya-u. 1. 16 Kisk. Krisztics Emilia, Anna, Olga és Elek 1174 18 Schnallner Bosnyáko­vits Katalin 1172 20 Krizsanovits József és Jesch Katalin, hitest. 1176 22 Bosenik János és Pet­rásch Mária hitestárs. 11776 26 Krizsánovits István 1179 28 Luraszky Dávid 1171 Czipő-utcza 1 Brxa Ján. 1398 2 Ábel János, Józs., Emi­lia és Gyula 1401 3 Kölner János és Schla­ger Jozéfa, hitestársak 1399 4 L. aranykakas-u. 37. 5 SclrwellerMária és Fer. 1400 6 L. aranykakas-u. 39. 7 Bogisits János és Men­delhammer Márta 1585 8 L. aranykakas-u. 41. 9 Badics Teréz 1522 Domb-utcza. 1 Zimmermann Sebes­tyén és Holweg, Kata­lin, hitestársak 1841, 1841i/2 2 L. Felső-hegy-u. 106 3 Kirchner Ántal és Schmiedt Zsusanna,hi­testársak 1839 4 Reiterer János és Czei­szel Anna hitestársak 1818 5 Ellmann Károly 1838 6 Sclrvvegerle Lipót 1819 7 Szabó János és Báron Anna 1837 8 Schachinger Mátyás és Gregorides Antonia hi­testársak 1820 9 Bpest főv. közönsége 1836 10 Stankovics Mihály és Bóza, hitest. " 1821 11 Krizsanovits István és Cseperkalovits Bóza, hitestársak 1834, 1835 12 Tutz Mih., Hauk Mag­dolna, hitestárs'ak 1822 13 Stankovich Imre 1833 14 Schachinger István és Bürger Francz., hitest.1823 15 Szulczberger Alajos és Szulczberger Izabella, hitestársak 1832 16 Kisk. Schäffer Borb., Margit, Juliska, Sarolta és Schäffer Mária 1824 17 Bikits Antal és Bóza 1831 18 Budapest főváros 1825 19 Budapest főváros 1830 20 Neubauer Lajos és Jo­zéfa, hitestársak 1826 Dülírciitej'-tcr. 2 L. Döbrentey-u. 44. 4 Maultó János 5 Maurik Vilmos 6 Fajtha Teréz 2145 1641 2179 Döbrentey-u. 1 Bergmann Kat., Lang Jozéfa, Moravetz Er­zsébet, Gottl Rezső 2186 4 Lyka Döme, Katalin, Miklós, Emil, Sándor, István és Julia 2180 6 Faitha Mátyás 2179 8 Szilágyi Adolf és Jed­linszky Jenni hitest. 2177 10 Faix Michel Teréz 2176 11 Ollé György 2182 12 Jámbor Endre 2175 14 Cseheő Matüd.özv. Ha­zucha Paulin, Maczhe Hermin 2174 15 Petz Józs.,Teréz,Irma, István, Anna ésVilma 1562 16 Muksó Mihály 2173 17 Petz József 1563 18 Zurmühl Ferencz és Schwipper Clemens 2172 19 Petz József 1564 £0 Kasnitz Czakó, Janka 2171 21 Varásdy Lipót 1565 22 Gyomlay Gellért 2170 23 Ozv. Kajdacsy Szabó Katalin 1566 24 Deutsch Károly 2169 25 InratskaMalmaritsJu 1.1567 26 Bauer Miksa és Mária hitest. 2168 27 Eppinger Lajos és Ka­rolina 1568 28 Miskirits József 2167 29 Betz József 1569 30 Görög nem egyesült püspökség Budán 2166 31 Paulovits Zsófia 2164 32 Matulay Miksa 2165 33 Spitz Zsigmond ésKatz Anna 1570a 34 Özv. Bernáth Mária 1570 35 IványiHasselbachBózal571 36 Gulyás Béla és Goigner Ludmilla, hitestársak 2163 37 Nagy Márton, Margit, László,Erzsébet,Láuer Irén, férj. Szlankovits Károlyné.Léner Gyula 2143 38 Osztoics Mihály 2162 39 Holicsevics Albert és Anna hitest. 21426 40 Cserny Hollv Katalin 2161

Next

/
Oldalképek
Tartalom