Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

2. rész - Tiszti czímtár - III. Szakasz

III. Szakasz. 50 Minister! umok. György, Molnár Pál, Drajkó Albert, Sarang József, Hor­váth György, Karácsonyi Miki., Pálmay Miki., Acsay Ant, Béthy Per., Hám Elek, Kapás Aurél. Szerviták. (IV, szervita-tér 7.) Perjel: Hiesz Bonifácz M. Yolt tartományi főnök : Ackermann Ign. M. Aldozárok: Kovács Ján. M., Pauer Rud., Keczely Istv. M., Hoffmann Bened., Yran a Czyril, Zaicz Albert. Ferencziek. (IV, ferencziek-tere 8.) ( Dosztál Gaudent., guardian. Boder Flór., Tóth Raphael, Czirk Leonárd, Klimcsik Henr., Hajósy Chrisantus, Meinzl Farkas, Magátli Laj., Horváth Albert, Fertői líikhárd, Horváth Ágoston, Mészáros Kálm., Majzon Irenaeus, Kurz Vilm., Bán Sánd. Kapisztránusok. (H, török-u. 4.) Imhoff Mór, guardian, Majlinger Emil, Bozóky Ödön, Pluhár Nazarius. Harnpl Ign. Kapnczinusok. (H, fő-u. 30, 32.) Berger Márk., guardian, Chvála Eleazár, Padalik Illés, Joakhim Mór, Brulia Sebestyén, Stergesits Barnabás. Irgalmasok. (H, Zsigmond-u. 19.) Tartományi főnök, perjel: Dr. Warschalik György. Alperjel : Porpáczy Rafinus. Aldozárok : CsákyTiv., orvos, Tilianvi Luk., Wimmer Julián, Turóczy Kornél, Sick Jáczint, Fröhlich Arnold, Petrony Walfriedus, Zelenka Vendel, Behák Vendel, Csincsara Boda, Hoffmann Ant., Kepes Alfonz, Schweig­hoffer Clarus, Kása Márton. (I) Női zárdák. Erzsébet-rendű apáczák. (H, fő-u. 24.) Pauer Ignatia, főnöknő, Kaiser Antonia, alfőnöknő, Schäfter Alcantara, Leopold Alplionsa, Führinger Hedvig, Knabl Aloysa, Wimmer Philomena, Tliees Johanna, Boros Paulina, Kuklik Teréz, Lautner Martina, Brunner Erzséb., Prachthäuser Alexia, Steiner Brigitta, Nathschlager Bene­dikta, Muczbauer Leonharda, Pelikán Volburga, Petrás Peregrinó, Pachler Emerica, Reischl Salesia, Lonya Fer­dinanda, Bulla Fortuna, Brandl Eustachia, Kosek Am­brózia. Angol kisasszonyok. (IV, Lipót-u. 9.) Schreiber Johanna, főnöknő, Karsány Erzsébet, Mus­sard Francziska, Mussard Mária, Unger Albertina, Dom­bossy Anna, Gronovszky Róza. Ellenbacher Etelka, Trö­ster Mária, Krick Eugenia, Gálbory Alexandrina, Moliácsek Karolina, Komornik Jozefa, Schreiner Paula, Belloni Magdolna, Mladencsik Bozália. Szürke nénék. 1. A Krisztina-városban. Főnöknő: Frey Theodosia. 2. A Terézvárosban, VI, próféta-u. 1. Főnöknő: Hahn Mária. 3. A bölcsődében (Créche). Főnöknő: Böck Vilma. 4. József-város, klinika. Főnöknő: Neubauer Vicentia. 5. József-város, gyermek-kórház. Főnöknő: Posch Theodora. 6. Ferencz-város, liasonszenvi kóroda. Főnöknő: Matauscli Teréz. 7. A menházban, IX, Knezits-u. 11. Főnöknő: Herkenrath Clementina. 8. A Banolder-féle intézetben, IX, gyep-u. 23. Főnöknő: Holzmann Augustina. 9. Buda, Tabán, lelencz-ház. Főnöknő: Czenkó Amanda. 10. Ó-Budán. Főnöknő Erbler Jozefa. 11. Uj kórház. Főnöknő: Perignátz Innoczentia. 12, A vörös-kereszt kórházban. Főnöknő: Mayer Ottilia. Szent fflária-szerzet testvérei. (IX, soroksári-u. 36.) Főnöknő: Uri Borgia, Morvay Valeria, Buschbaczky Hieronima, alfőnöknők, Nothbauer Veronika, Betea Jo­hanna, PfisterValburga,Rager Innoczentia, Führer Ottilia, Weber Adelgunda, Menthárdt Jakobina, Hensch Hermina, Zeller Laurentia, Schürger Adalbertina, Rzezabek Gerliar­dina, Rubin Kapisztrán, Timerer Dominika, Stepanek Edmunda, Burger Sigismunda, Ulbricht Modelta, Steier Editha, Bittisser Gertrud, Dirnberger Clot. Szt szívről nevezett apáczák. (VH, István-iit.) Waltlierskirchen Klára főnöknő : Buol Bertha, Wahl­terskirchen Johanna, Schaffgotsche Anna, Lessberg Berta, liedwitz Carola, Jungenfeld Karolina, Gaba Jo­hanna, Göhl Ottilia, Kosovicz Francziska, Rapp Mária, Schulcz Gabriella, Mayer Gertrud, Floimayer Magdolna. JZ) Görög lieleti szerb egyház. Esperes : Administrator: Magyarevics Jeremiás, esperes. Pesti egyházközség. (IV, zöldfa-u. 32.) Lelkész : Kosztics Simeo. Budai (tabáni) görög-keleti szerb egyházközség. (I, egyliáz-tér 6.) Elnök: Sztojacskovics Sándor. Alelnök : Osztoics Mihály. Gondnokok : Froman Elek, Popovics Sánd. Plébános : Magyarevics Jeremiás, esperes, Raits De­meter, segédlelkész. Tollnok: Pavkovics Istv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom