Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora - B

Boszk—Bott. Lakás-jegyzék. 752 Lakás-j egyzék. Botth—Bozs. Boszkovitz Salamon, magánhiv., VI, uj-u. 45/«. Bószóky Mária, nyugdijas, IX, üllői út 87. Boszrucker István, kőm. pallér, VIII, Baross-u. 102. Bóta, (Botha, Bottá). — Bertalan, kocsii'ényező, VII, Festetics-u. 7. •— Bertalan, ináv. kalauz, VIII, kalvária-tér 10. — Géza, gyári munkás, IX, Ferencz-körút 26. — István, (Botha), malommunkás. V, váczi út 100. — István, (Bottá),irodatiszt, I,fehérvári út 10,698/117)'. — Károly, borbély, VII, hársfa-u. 6. — Károly, kádár s., VIH, tömő-u. 16. — Mária, (Bottá), fehérn. tiszt.,VII, Wesselényi-u. 69. — Mihály, gyári munkás, IX, csillag-u. 12. •— Mihályné, özv., magánzó, IX, Ferencz-körút 26. — Szilárd, ügyvéd, IV, Kossuth L.-u. 12. Botár Béla, rend. tisztv., VII, dohány-u. 80. — János, posta és táv. felügyelő, I, apród-u. 4. Botes István, ifj., gyári munkás, VI, k. váczi út 101. Botfalszky Mária, gyümölcskeresk., IV,vármegye-u,9. Both, (Bott, Botth). — Ádám, házmester, VI, Izabella-u. 43. — Antal, gyári munkás, VI. Andrássy-út 35. — Béla. tanár, II, halász-u. 2. — Dezső, kereskedő s., V. k. váczi út 96/c. — Gábor, (Bott), fazekas s., VIH, Madách-u. 8. — György, ny. őrnagy, VH, Murányi-u. 53. — Györgyné, magánzó, VII, Aréna-út 39. — István, pályaőr, T1I, homokdülő. — István, (Botth), házmester, VHI, Magdolna-u. 14. — János, nyomdász, IX, Ferencz-u. 30. — János, (Bott), p. ü. segédtitkár, V, nádor-u. 16. — Károly, gépész, V, k. váczi út 80. — Márton, gyári munkás, IX, Ferencz-u. 10. — Menyhért, festőművész, VII Damjanics-u. 5. — Vincze, államrendőr, IH, bécsi út 44. Bothaner Salamon, asztalos m,, VI, hajos-u. 25. Bothmer Jenő, br., husz. száz.,IX,Ferencz-körút 30. Bothos 1. Botos. Botka, (Bottka). — Béla, (Bottka), rendőrs. hivat., VH, István-út 9/6. — Gyula, honv. százados, I, úri-u. 43. — Imréné, özv., birtokosné, VIII, tömő-u. 60. — István, déli vas. hiv., I, pálya-u. 2. — István, lámpagyujtó. IX, kén-u. 1. — Lajos, asztalos s., VIII, óriás-u. 34. — Márton,tolópadkezelő.X,máv.főmüh. munkástelep — Miklós,(Bottka),épitész gyak.,VIH,József-körút 58. — Sándor, (Bottka), magánzó, IX, üllői út 91/a. Botlik, (Bottlik). — István, kocsis. X, sörgyár-u. 8396/98. — János, (Bottlik), czipész m., I, pálya-u. 7. — Lajos, (Bottlik), dr., orvos, VI, Podmaniczky u. 27. — Lajos, (Bottlik), földbirt., VIH, József-körút 71/73. — Zoltán, gépész, IH, kórház-u. 24. Botló, (Bottló). — László,(Bottló). korcsmáros, VIH,n.-templom-u.15. — Sándor, házmester, VI, Podmaniczky-u. 21. Botos, (Bothos, Bottos). — Endre, tszki irodatiszt, VI, Eötvös-u. 43. — György, mészáros, VI. dalnok-u. 9. — György, házmester, VI, sziv-u. 31. — Gyula, czipész m., II, nagy Rókus-u. 18. — Gyula, (Bothos), dr., törvsz. aljegyző,IV, molnár­utcz i 20. — Gyula, (Bothos), Dapidijas, I, Attila-körút 25. — István, ács s., IX, üllői út 77. — István, levélhordó, VHI, gólya-u. 33. — István, gyári munkás, VI, k. váczi út 101. — Jánós, lovasrendőr, VH, nefelejts-u. 3. — József, lovasrendőr, VH, Cserhát-u. 5. — Károly, (Bottos), liázi szolga, I, aranykakas-u. 3. Bott 1. Both. Bottá 1. Bota. Bottenstein Bernát, máv. fékező, VH, Cserhát-u. 11. — József, házmester, VI. fóthi út 16. Bottesz Gottlieb, pincze m., VHI, vig-u. 4/6. Bottfy Vilmos, mérnök, H, Batthyány-u. 31. Botth 1. Both. Bottik Mihály, gyári munkás, IX, Tompa-u. 7. Bottján Katalin, kifőző, VIH, népszinház-u. 28. Bottka 1. Botka. Bottlik 1. Botlik. Bottnik Borbála, özv., magánzó, I, Attila-u. 62/6. Bottyanek Ferencz, háztul., I, kőbánya dülő-út 7677. Bottyáni Kár.-né, özv., mészáros m., Vili, Hunvadi­utcza 36. — László, háztul., VI, jász-u. 19/6. Bótz 1. Bócz. Botzek Antal, magánzó, VIH, József-körút 23. Botzenhardt János, dr., ügyvéd, IH, Lajos-u. 221. Bougers Henrik, vésnök, iV, aranykéz-u. 4. Bourdos Ágoston, késes s.,V,Katona József-u. 17. Boussa Katalin, özv., magánzó, VH, hársfa-u. 36. Bouve Béla, géplakatos, H, Batthyány-u. 16. — Lajosné, özv., nyugdijas, H, Batthyány-u. 16. Bouvard Loisz, hiv., IV, gr. Károlyi-u. 12. Bovonics András, gyári munkás, IX, páva-u. 9. Bowasay Györgyné, özv., kiszolgáló,Hl,Lajos-u. 197. Bowler Barnes William, VHI, Baross-u. 8. Boxhorn Izrael, szőrmekeresk,, VII, Bombach-u. 7, Boxmann Arthur, hiv., VH, Erzsébet-körút 7. — Hermiua, özv., magánzó, Vn, Erzsébet-körút 7. Boyer Lajos, czipész m., IH, fő-tér 5. — Valentine, magánzó, VH, Erzsébet-körút 41. Boykett-WinifredAlice,tanitónő, VHI,Rökk Szil.-u.21. Boytha József, rendőrorvos, VIH, kerepesi lit 29. Boza György, szolga, H, kapuczinus-u. 16. — Imre, házmester, VHI, Dugonics-u. 7. — Mihály, áll. rendőr, VH, csömöri út 69. Bozay György, nyomdai munkás,H,Batthyány-u. 50. — József, vonatkísérő, VI, szt László-út66. Bozek Márton, kocsis, VIH, József-u. 80. Bozic László, p. ü. titkár, I, Lógody-u. 61. Bózó János, postaaltiszt, VH, Cserhát-u. 7. — Lajos, téglagyári fütő, X, óhegy-u. 7791. Bozók János, malmi munkás, VI, csángó-u. 12, Bozóky Ádám, dr., ügyvéd, H, bomba-tér 2. — Bonaventura, hiv., H, kapás-u. 57. — Endre, dr., tanár, n, fhg Albrecht-út 45/«. — György, adótárnok, H, Horváth-u. 10. — György, czipész s., IX, viola-u. 21. — István, nyűg. min. tisztv., II, kacsa-u. 23. — János, órás s„ VI, Szondy-u. 45/47. — Jánosné. özv., nyugdijas, H, csalogány-u. 17. — Jenő, dr. gyak. orvos, n, kacsa-u. 23. — Nándor, ny. gépész, I,alkotás-u. 9. — Nándor, zongora kész, s , IX. dandár-u. 26. — Teréz, varrónő, H, kapás-u. 57. Bozor András, postaszolga, VH, ovoda-u. 32. Bozsa Ferencz, lámpagyujtó, H, zárda-u. 45. — István, rendőr, IX, Lónyay-u. 42/a. — János, asztalos s., VHI, Karpfenstein-u. He. Bozsák Bernát, fa- és szénkeresk.,VHI, Szentkirályi­utcza 17. —• István, istálló m., VI. Andrássy-út 55. — Lajos, szobrász s., VHI, k. kerepesi út 15/TV. — Mihály, máv. bivat., VH, István-út 22. Bozsán József, ügynök, VIH, Bezerédy-u. 8. Bozsanyik János, kocsis, IX, soroksári út 58. Bozsay Károly, gyári munkás, VIH, örömvölgy-u. 22. Bozsek József, kőműves s., I, felső hegy-u. 16. Bözsi Ferencz, kőműves s., VI. Dávid-u. 11. Bozsics Jánosné, szénkeresk., IX, Knezits-u. 2. Bozsilc Albert, lakatos s., IX, Ranolder-u. 3. — Ignácz, áll. rendőr, Hl, tél-u. 2. — István, betűszedő, IX, Knezits-u. 6. — István, majoros, X, Zalán-u. 12. — János, gyári munkás, IX, Lónyay-u, 42/a. — Lajos, üzleti szolga, IX, angyal-u. 20. Bozsnyakovits 1. Bosnyakovits. Bozsó Sándor, vili. vas. kalauz,VI, Bulyovszky-u. 30 — Vendel, kocsis, VIH, tömő-u. 14. Bozsogovszky Lajos, malommunkás, IX, páva-u. 24. Bozsóky György, bankszolga, V, akadémia-u. 13. Kádár Mihály és Társa, műszaki nagykereskedők, VI., Teréz-körut 28 WF"

Next

/
Oldalképek
Tartalom