Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - L) Közoktatás

Szakiskolák : 268 Gyári iparos-tanoncziskolák. 9. VI. ker. Lovag-utczai iskola. Id. igazgató: Bozmanith Vilmos. Tanítók: Kaán Géza, Nagy Pál, Argónyi Mátyás, Stol­111 ár József, Ulrich Adolf, Drajkó István. 10. VI. ker. Bajnok-utczai iskola. Igazgató: Létai Péter. Tanítók: Varga László, (bp.), Halász Gyula, Witkov­szky Sándor, Moussong Géza, Ladányi Miksa, Fritsch József, Falkas Ján., Cserhalmi Ferencz. Bomhányi Sánd.. Baranyai Sándor. 11. VII. ker. Nyár-utczai iskola. Igazgató: Sántha Lajos. Tanítók: Ötvös Gyula, Bárdy Lajos, Streiling Géza, Eiődi Ernő, Kiss Ildebert, Kálóczy Imre. Kiss Károly, Korda Samu, Kugler János, Zahoray Károly, Hackel íjai. 12. VII. ker. Wesselényi-utczai iskola. Igazgató: Schmidt Albin. Tanítók: Dallos Mór, Székely János, Zanker Ferencz, Cserjesi József, Száva János, Kugler Sándor, Neufeld Manó, Horváth Sándor. Kallós Simon. 13. VII. ker. Dohány-utczai iskola. Igazgató: Kiss Béla. Tanítók: Kovács Ede, Binthoffer Lajos, Schäffer Sán­dor, Soltész Kálmán, Gábor Gyula, Barna Jónás, Takács Ferencz, Benke Elek, Fodor József, Pastinszky István. 14. VII. ker. fflurányi-utczai iskola. Igazgató: Senyei Ferencz. Tanítók: Passuth Ödön, Szabó László, Lelóczky Fer., Balog Márk, Eitner Ödön, Stolmár László, Brantner Albin, Kempf Lajos, Bonts István, Gyulányi István, Jan­<-sek Ernő, Yaszkó György. 15. VII. ker. Kis-zuglói iskola. Igazgató-tanító: Jókuthy Sándor. Tanítók: Tóth Kálmán, Kallós József, Kneif Ödön. 16. VIII. ker. Szentkirályi-utczai iskola. Igazgató: Spannberger Alajos. Tanítók: Bagonyi Adolf, Kömlődi Mór, Wolkenberg Gyula, Weisz Adolf, Megyessy Jenő, Watzke Bezső. 17. VIII. ker. Rökk-Szilárd-utczai iskola. Igazgató: Laczkovich Károly. Tanítók: Brédl Sándor, Nóvák Izsó, Telek József, •Gondos József, Mazurek Pál, Hegedűs Zsigmond, 18. VIII. ker. Baross-utczai iskola. Igazgató: Barczen János. Tanítók: Vörös Kálmán, Budinszky Károly, Ganter Tivadar, Pély Ferencz, Kapocsi László, Fülbier Béla, Várkonyi József, Kurucz Kálmán, Biczó Dániel, Pártényi István. 19. VIII. ker. Bezerédy-utczai iskola. Igazgató: Weinberger Alajos. Íanítók: Scknöller Imre, Szabó Kálmán, Péterffy •József, Barna Jakab, Szémiller Antal, Nyárasdy János, Szőke István, Timár Béla. 20. VIII. ker. Madách-utczai iskola. Igazgató: Baumann József. Tanítók: Bakita Árpád, Nohn Nándor, Töpfner Józs., Kréhnyai Adolf, Héczey Nándor, Kurucz Vilmos, Farkas János, Simkó József, Sajóhelyi Béla. 21. VIII. ker. lázmin-utczai iskola. Igazgató : Iricsek Ferencz. Tanítók: Székely Károly, Hart Flóris, Czimmermanu Sándor, Bákóczv Lajos , Schramm Alajos, Bereczk Kornél, Tóth Ferencz, Szabó Dezső. 22. IX. ker. Bakács-téri iskola. Igazgató: Jeny József. Tanítók: Hunfalvi Lajos, Tárnok Kár., Eller Ferencz, Horváth László, Pagács János, Nagy Lajos, Vlaszáklstv., Váradi Amadé, Watzka Mihály. 23. IX. ker. Mester-utczai iskola. Igazgató: Fetter György. Tanítók: Hanisch János, Balla László, Bigell Vincze, Kovalovszky József, Kiss Ántal, Erdőssy Béla, Császár Lajos. Hackl Lajos. 24. X. ker. Bánya-téri iskola. Igazgató: Krammer Gusztáv. Tanítók: Oleják Károly, Tóth Lajos, Bóth Imre, Tak­sonyi József, Minké Béla. I>akatos-szakcsoport: Tanító: Leviczky Aladár. Kőműves-szakcsoport: Tanító: Biedl Győző. 25. X. ker. Gyömrői-úti iskola. Igazgató-tanitó: Rácz Ödön. 26. X. ker. Bákosi iskola. Igazgató: Stelly Géza. Tanítók: Dausz Ferencz, Bathmann Ján., Lehel Pál. Gyári iparos-tanoneziskolák. 1. If. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (Margit-körút.) Igazgató: Trajtler Károly. Tanítók: Derlik Sánd., dr. Bozóky Endre, Szabó Lajos. 2. X. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (Kőbányai út.) Igazgató: Sommer Károly, gépészmérnök. Tanárok: Stuchlik András, Hortobágyi Antal, Klein Miksa, gépészmérnökök. Állami ipai'os-tanoncziskolák. 1. VI. ker. M. Á. V. nyugoti főműhelye. (Podmanitzky-u., nyugoti pályaudvar.) Igazgató: a nyugoti műhely főnöke. Tanárok: Bados Lipót, Hofmann Adolf, Papper Hen­rik. Gruber Lajos, gépészmérnökök. 2. X. ker. M. Á. V. gépgyárának iparos-tanoncz­iskolája. (X, kőbányai úti államvasuti gépgyár.) Igazgató : Stein Sándor, mérnök. Tanítók: Munka Sándor, Hittig Lajos, Ötvös Gyula. 3. X. ker. M. Á. V. északi főműhelye. (Kőbányai út 30.) Igazgató: az északi műhely főnöke. Tanárok: Gold Lipót, Löbl Mór, Helischauer Bóbert, Jákobéi Arnold, gépészmérnökök. Kádár Miliály és Társa, műszaki nagykereskedők, VI., Teréz-körut 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom