Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

2. rész. Házjegyzék - A) Belterület - I. Kerület

Belterület. Házjegyzék. 21 I—II. Kerület. Víziváros. 17 L. hullám-u. 13. 1231 20 UjvárySchweitzerMag­dolna 1328 22 L. holdvilág-u. 2. 1327 24 L. holdvilág-u. 1. 1315 26 L. hullám-u. 15. 1233, 1239 Kör-uteza. 1 L. hadnagy-u. 63. 1182 2 L. Czakó-u. 28. 1171 3 Ozv. Jesch Anna 1183 4 L. Czakó-u. 26. 1179 5 Jesch Mátyás és Jesch Teiéz, hitestársak 1184 •6 Özv. Joanovits Dömé­né 1178 7 Szegedinácz Istvánné s kk. Stankovits Mária 1185 8 L. kánya-u. 6. 1250 9 Krizsánovits József és neje 1186 10 Bozóky Károly 1249 11 Schinagl Ján. és Kesz­ler Teréz, hitest. 1187 12 Geiger Márton és neje Zellinger Bertha, Ma­lek Lajos és neje László Anna 1248 13 Bpest főv. közönsége 1188 14 L. Czakó-u. 6. 1247 15 Budapest főváros 1189 16 Cseperkalovits Magd. 1246 17 Butner József és neje Szegedinatz Anna 1204 18 Zách Mátyás és Hibits Katalin, hitestársak 1245 19 L. Barsi-u. 7. 1205 30 Weiszkopf Antal és Schmidt Mária 1244 21 L. Barsi-u. 5, 8. 1204 32 L. naphegy-u. 96. 1236,1338 23 L. Barsi-u. 3. 1206 24 L. hullám-u. 23. 1237 25 L. Barsi-u. 1. 1207 26 Gerstl Ferencz és neje 1214 27 L. Barsi-u. 2. 1385 28 Dr. Gi über Ármin 1209 29 L. abroncs-n. 11, 13. 1882 30 Felkisch Istv. és neje 1208 31 L. abroncs-u. 8. 1873 •32 Fehér Mihály és neje Rosina 1383 33 L. gyökér-u. 11. 1872 34 L. abroncs-u. 9. 1889 36 L. abroncs-u. 6. 1883 -38 L. gyökér-u. 9. 1895 Középhegy-u. 1 L. alsóhegy-u. 62. 2010 2, 4 L. felsőhegy-u. 5. 1944 3 L. alsóhegy-u. 64. 2009 5 L. fáczán-u. 2. 1945 >6 L. felsőhegy-u. 7. 1943 7 L. fáczán-u. 4. 1946 8 L. felsőhegy-u. 9. 1942 9 L. fáczán-u. 6. 1947 10 L. felsőhegy-u. 11. 1941 11 L. fáczán-u. 8. 1948 12 L. felsőhegy-u. 13. 1940 13 L. fáczán-u. 10. 1949 14 L. felsőhegy-u. 15. 1939 15 L. fáczán-u. 12. 1950 16 L. felsőhegy-u. 17. 1938 17 Budapest főváros 1951 18 L. felsőhegy-u. 19. 1936 19 Say Józsefné, sz. Mar­tina Terézia 1937 20 L. felsőhegy-u. 21. 1935 21 L. fáczán-u. 18. 1953 22 L. felsőhegy-u. 23/a. 1934 23 L. fáczány-u. 20. 1954 24 Csajovátz Krizsánovits Erzsébet és Gatterer Teréz 1933 25 L. fáczány-u. 22. 1955 26 Budapest főv. közöns; 1932 27 L. alsóhegy-n. 80. 2001 28 Dick sz. Móhr Bóza 1927 29 L. alsóhegy-u. 82. 2000 Kürt-utcza. 1 L. Attila-u. 28. 1473 2 L. árok-u. 32. 1471 T ián cz-utcza. 1 L. abroncs-u. 5. 1886 2 L. komló-u. 6. 1885 Lelencz-utcza. 1 L. gyökér-u. 10. 1899, 1900 2 Bikics Antal és neje Viszkovics Bosalia 1903 3 L. gyökér-u. 12. 1862 4, 6 Budapest főváros 1869 5 Preiszler János és neje 1863 7 L. felsőhegy-u. 57. 1809 8 Budapest főváros 1868 9 Fröhlich, szül. Gyor­gyevits Ilona 1864 10 Budapest főváros 1867 12 L. szikla-u. 23. 1907 14 Budapest főváros 1866 Lepke-utcza. 1 Budapest főváros 1898 2 L. gyökér-u. 6. 1893 3 L. gyökér-u. 10. 1899, 1900 4 Zorn Anna 1901 5 L. lelencz-u. 2. 1903 6 Seyfert Vilmos és Le­ber Magdolna, hitest. 1902 7 Kurczweil testvérek és társai 1905 8 Budapest főváros 1904 9 Széth, sz. Jakab Anna 1906 10 Witzelsberger József 1975 12 Haselberger Magd. és Sperlt György 1974 Lógody-utcza. (L. Krisztinaváros.) 1 Cs. és kir. kincstár 2202, 22 03 b a,b 2 L. Attila-u. 1. 1501 3 L. várta-lépcső 1. 110167, 11017/2 4 L. Attila-u. 3. 1500 5 Özvegy Dörflinger Adámné, István és Te­réz, férj. Zettl 11018/3 6 L. Attila-u. 5. 1499 7 Fővárosi közm. tanács 11019/4, 11020/5 8 L. Attila-u. 7. 1498 9 Budapest főváros 11021/6 10 L. Attila-u. 9. 1497 11 Budapest főváros 11022/7, 11023/5 12 L. Attila-u. 11. 1496 13 Fővárosi közm. tanács 11024/9, UÓ25//Ű 14 L. Attila-u. 13. 1495 15 Fővárosi közm. tanács 11026/// 1494| 1493V2 1493 1492 1491 tanács 11031//ö 1490 1488 1487 1486 1485 1484 1483 1482 1481 1480 16 L. Attila-u. 15. 18 L. Attila-u. 17. 20 L. Attila-u. 19. 22 L. Attila-u. 21. 24 L. Attila-u. 23. 25 Fővárosi közm. 26 L. Attila-u. 25. 28 Attila-u. 27. 30 L. Attila-u. 29. 32 L. Attila-u. 31. 34 L. Attila-u. 33. 36 L. Attila-u. 35. 38 L. Attila-u. 37. 40 L. Attila-u. 39. 42 L. Attila-u. 41. 44 L. Attila-u. 43. Naphegy-utoza. (L. Krisztinaváros.) 51 L. Czakó-u. 2. 1256 53 Endl Lajosné 1258 55 Özv. Bognár Jánosné, szül. Porkoláb Mária 1259 57 Jakobovits Lajos 1241 59 Kobor János és Német Viktória 1242 61 Budapest főváros 1243 63 L. kör-u. 20. 1244 80 L. geUérthegy-u. 86. 1264 82 Tittoly Miki. és Bohus Zsuzsánna, hitest. 1263 84 Pafkovits Ferenczné, Pafkovits Mária, férj. Nekpisz, Pafkovits Ra­tal., férj. Niszlein, Paf­kovits Erzsébet, férj. Némethy 1262 86 Budapest főváros 1261 88 L. hullám-u. 13. 1231 90 L. hullám-u. 15. 1233—1239 92 L. hullám-u. 17. 1234 94 L. hullám-u. 19. 1235 96 Bpest főváros 1236—1238 Orbán-köz. 1 L. Orbán-u. 5. 1191 2 L. Farkas-u. 1—3. 1192 3 L. Orbán-u. 3. 1190/a Orbán-utcza. 1 L. kör-u. 15. 1189 2 L. Barsi-u. 5, 8. 1204 3 Özv. Mandovits, szül. Jamborácz Mária 1190/a 3la Keszler József és neje Witzelsberger Magd. 1190Jb 4 Langweider Ferencz 1203 5 Ozv. Gross Mária 1191 6 Budapest főváros 1202 7 Pafkovics Mária 1192 8 L. Barsi-u. 6. 1201 9 L. Farkas-u. 2. 1196 10, 12 Aradatz Mátyás és neje 1200 11 Pafkovits Julianna, Ja­kab, Vitzkovitz Magd. és Bosnyakovits Juli­anna 1197 13 L. hadnagy-u. 49. 1388 14 L. barsi-u. 4. 1199 16. L. hadnagy-u. 47. 1386 Oroin-uteza. 1 Reisz Gvörgyné ésReisz testvérek ' 17931 3 L. Gyula-u. 6. 1881! 3la Strassgürtl Károly és neje 1794 5 L. Gyula-u. 9. 1802 7 Quasi Anna 1827 9 L. domb-u. 20. 1826 11 L. domb-u. 19. 1830 13 Mayer Fer. és Tuffek Erzsébet hitestársak 1829 15 Pala Venczel és neje Winopal Ludovica 1828 Pásztor-lépcső. (L. I. Krisztinaváros.) Palota-utcza. 1 Budapest főváros 1558 2 Prix Erzsébet 2191 3 Bpest főv. (Plébánia) 1556 4 Zaitz Józsefné, Zaitz Irma, Imre, László, József 1560 5 L. görög-u. 4. 1554 7 L. görög-u. 6. 1553 9 L. görög-u. 8. 1552 10 L. Döbrenteí-u. 15. 1562 11 L. görög-u. 10. 1551 12 L. Döbrentei-u. 17. 1563 13 L. görög-u. 12. 1550 14 L. Döbrentey-u. 19. 1564 15 L. görög-u. 12. 1550 16 L. Döbrentei-u. 21. 1565 18 L. Döbrentei-u. 23. 1566 20 L. Döbrentei-u. 25. 1567 22 L. Döbrentei-u. 27. 1568 24 L. Döbrentei-u. 29. 1569 26 L. Döbrentei-u. 31. 1570 28 L. Döbrentei-u. 35. 1571 Piski-vitcza,. 1 L. Döbrentei-u. 27. 1568 2 L. Döbrentei-u. 29. 1569 Promontori át. 13 5 Bpesti iparbank, M. L. Herczog & Comp. Haasz Jakabés Deutsch Lajos 2125 2 Dr. Markstein Adolfné szül. Hatsik Karolin, Hatsik Istnácz, Berta, Henrik és Vilmos kisk. Hatsik Béla és Jozefina 2123 4 Atanaczkovits testvé­rek Koischor Leontin, Ilona és kisk. Kosztisz Labud ' 2122 6 Haas Simon 2120—2121 7 L. fehér vári-út 8. 10566a 8 Haas Simon 2119 9/6 Hofhauser Lajos és neje 10566/5/5 y 10 Budapest főváros 2117,2118 11 Wirker Jánosné és Re­zső 2124, 10567 12 Havas Sándor 2113 13 Pálházy András és neje 2116,10568 14,16 Olay Szilárd 2111—12 15 Eiser Ede és neje 10569 17 Petz József 2115, 10570 Budasfürdö - tér. 1 Paulovits Sándor és Szilágyi Teréz 2148 2 L. alsóhegy-u. 13. 2139

Next

/
Oldalképek
Tartalom