Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

2. rész - Ház-jegyzék - A) BELTERÜLET - I. Kerület

I II. Kerület. Házjegyzék, 15 Hänser-Schema. III . Bezirk. A házszámot lásd a bal, a helyrajzi számot a jobb oldalon. ©ielje bie £au§mtmrtter art ber linfett, bie ^aneílcnuummer an ber redeten Seite. 56 Lendtner Alajos 1656 58 Schwallner Ant., Kram ­mer Teréz 1655 Hullám-utcz íi. 1, 3 Nekpisz Anna, Te­réz, Ján. s Hill Julia 1228 6 Müller István s Müller Borbála, hitest. 1313 7 Meiszburg Erzs. 1229 9 Pafkovits Fer. s Gako­vits Katalin, hitest. 1230 13 Stankovits Mih.s Stan­kovits Kóza, hitest. 1231 14 Papp Fer. és Ilona 1218 15 Eberhardt Pál és Kaul Tévéz, hitestársak 1233 16 Mészáros Róza 1217 17 KrecsányiKovácsAnna 1234 18 Kovács Fer. és Kat. 1216 19 Rotter Károly 1235 20 Hang János és Teréz 1215 21 Mingovits István 1236 23 Budapest főváros 1237 I v-utcza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 6 Lőwy Frigyes 1294 8 Lőwv Frigyes és Lőwy Hermina, hitest. 1292 12 Spatz Manó 1288, 1289 22 Pöschl Nándor 1282 24 Frits Antal és Erzs. 1281 Jakab-lépcső. 4 Pataky András 1615 Judit-utcza. 1 Kinsztler Kár. és Neu­sidler Borbála, hitest. 1357 2 Görög nem - egyesült hitfelekezet 1360 3 Melcher Stingeder Jo­zefina 1359 Kánya-utcza. 5 Vranits Róza 1175 9 Reiszler Anna 1177/a Kemenes-utcza. 2 Simel János, György, Zsófia, Jozefa " 2098 6 Kluzats Ágoston 2097 Kereszt-utcza. 1, 3 Joannovits Péter és Davidovits Juli, hitest. 1456 2 Zaitz József és Putz Borbála, hitestársak 1503 4 Kopper Károly 1415 9, 91a Schachinger Ven­czel s Schachinger Te­réz, hitestársak 1419 10 Proksch Ant. és Lind­ner Teréz, hitest. 1410 12 Irgang Julia 1407 13 Pandarits Pál és Ivá­nits Mária, hitest. 1423 20 Mach János és Anna 1397 Kereszt-téi'. I Matulay Ferencz, Má­ria, Klajs Mátyás, Vu­kovits Mária 1380, 1381 9 Lubik Miki. s Stanko­vits Janka, hitest. 1211 11, 12 Zsiska Mayer Fran­cziska 1382 19 Fritz Julia 1394 20 Bogisits Teréz 1395 21 Behm Mária, István, Erzsébet, Zsigmond 1396 Komló-utcza. 4 Stadler János 1983 6 Petrasch Anna 1885 2141 IMO Kökény-utcza 1 Maukg-János 214 2, 4 Mauritz Vilmos 6 Dr. Heinrich Nep. Já­nos és Stang Fridrika, hitestársak 1639 10 Dr. Heinrich Nep.Ján. 1638 12 Matiszko Károly 1637 14 Doge Fábián és Behm Anna, hitestársak 1636 16 Deutsch Károly 1635 Kőmíves-utcza. 7 Schőnwald Bernát 1309 9 Schreiber Emilia 1310 11 Zorn Ádám s Strebech Teréz, hitestársak 1311 13 Rettig Borbála 1312 14 Platzer Francziska 1330 18, 16 Csimcsa István és Molnár Erzs., hitest. 1329 20 UjvárySchweitzerMag­dolna 1328 Kör-utcza. 3 Jesch András 1183 5 Jesch Mátyás és Jesch Teréz, hitestársak 1184 6 Kojnovits Erzsébet 1178 7 Szegedinácz István és Stankovits Mária, hi­testársak 1185 9 Preiszler Ján. és Bauer Anna, hitestársak 1186 10 Bozóky Miklós 1249 11 Schinagl Ján. és Kesz­ler Teréz, hitest. 1187 12 Geiger Sebestyén, Pau­lovits Rozina 1248 13 Szuknovits Mátyás 1188 15 Tröszt István és Osz­watsek Kat., hitest. 1189 16 Cseperkalovits Magd. 1246 17 Szegedinácz Ferencz 1204 18 Zách Mátyás és Hibits Katalin, hitestársak 1245 20 Spanner Ferencz 1244 22 Fehér Mih. és Rozina 1383 28 Krötzl Jos. s Kronbeck Zsuzsánna, hitest. 1209 30 Maier Jos. és Schmal­ner Katalin, hitest. 1208 Középliegy-u. 19 Kiswetter Miksa s Vor­laufer Jozefa, hitest. 1937 24 Csajovátz István 1933 26 Zimmermann Jos. és Klein Katalin, hitest. 1932 28 Ohczoly Veronika 1927 Krisztina-tér. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 2 Spieszlehner Fereucz 1355 3 Gärtner Antal 1356 Kiirt-utcza. (Új. Dteu.) Lelencz-utcza. 2 Kruspér József 1903 4, 6 Grosz Kár. s Grosz Veronika, hitest. 1869 5 MaradaGyörgys Strass­gürtl Anna, hitest. 1863 8 Budapest főváros 1868 9 Till Mátyás 1864 10 Budapest főváros 1867 12 Füll József 1907 14 Stutzenstein Mihály és Stutzenstein Teréz, hi­testársak 1866 Lepke-utcza. 1 Budapest főváros 1898 3 Roch József s Zimmer­mann Anna, hitest. 1900 4 Zorn Anna 1901 6 Seyfert Vlmos és Le­ber Magdolna, hitest. 1902 7 Kurczweil Samu 1905 8 Budapest főváros 1904 9 Széth Jakab, Anna 1906 10 Matits Apollónia 1975 12 Hasel herger Magd. 1974 Lógody-utcza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) Naphegy-xitcza. (L. Krisztinaváros. S. Christi­nenstadt.) 53 Pöschl Nándor 1258 55 Hibits Katalin 1259 57 Randi Jos. és Ernhe­ber Teréz, hitest. 1241 59 Gludovácz Márton és Weichselberger Julia, hitestársak 1242 61 Koch Teréz 1243 82 Tittoly Miki. és Bohus Zsuzsánna, hitest. 1263 84 Pafkovits Fer. és Paf­kovits Kat., hitest. 1262 86 Petz József 1261 96 Mingovits István 1238 Orbán-utc za. 3 Mandovits Miklós és Jambovácz Mária hites­társak 1190/a 3la Hantsche Károly és Anna hitestársak 1190/ft 4 Langwetter Ferencz 1203 5 Naster József és Anna hitestársak 1191 6 Budapest főváros 1202 10, 12 Szegenvein Jos. és Wagner Magd. hitest. 1200 11 Pafkovits Julianna,Ist­ván, Jakab, Vitzkovitz Magd. és Bosnyakovits Julianna 1197 Orom-utcza. 3/a LettnerMária, István, Julia 1794 7 Quasi Anna 1827 8 Reisz György és Ober­leitner Magd. 1793 13 Mayer Fer. és Tuffek Erzsébet hitestársak 1829 15 Filó Keresztély 1828 Palota-utcza. 1 Budapest főváros 1558 2 Prix Erzsébet 2191 3 Budapest főváros 1556 4 Barnerth Kár.ésMagd. 1560 Promontori út. 2 Hatsik Mór és Zsófia hitestársak 2123 4 Koischor Szilárd és Sa­gitz Zsófia hitestársak 2122 6 Haus Simon 2120 7 Kremvier Mihály 10566/« 9 Hofhauser Lajos és Heichele Hermina 10566/?) 10 Haas Simon 2119 11 Babocsay Ján.és Anna 2124 14, 16 Brunner Imre, An­tónia férj .Kerntler, Má­ria, István és Olay Szi­lárd 2111, 2112 17 Petz József 2115 líiulasfürd<> - tér. 1 Paulovits Nándor és Szilágyi Teréz 2148 Sáncz-utcza. 10 Kellner György ésWar­gits Erzsébet liitestárs Kronawetter Ferencz 1844 12 Almásy András 1845 14 Sztano Mihály 1846 Sarkantyús - köz. 3 Budapest főváros 1618 4 Baumgärtner József 1621 Szarvas-tér. 3 Kerntler Teréz, Fe­rencz, Károly, Anna, Teréz és Ágost 1454 4 Gamauf Károly 1455 7 Stefanovits Katalin 1504 Szarvas-utcza. 3 Budai gör.-kel. egyház­község 1450 5 Benedek Róbert 1449 7 Budai izraelita község 1448 Szem-utcza. 1 Dr. Heinrich Nep. Já­nos és Stang Fridrika hitestársak 1630, 1631 4 Scheibner Anna 1634 Szikla-utcza. 5, 7 Vas Pál, Vas-Matu­schek Ferenczné 1601 10 Lettner Lehr Anna, An­tal, József, Ján.,Péter 1985 11 Leeb Nándor és Unger Józsa 1978

Next

/
Oldalképek
Tartalom