369 találat (0,074 másodperc)

Találatok

1. 1914-10-18 / 265. szám
[...] A renidőrtseg másnap kinyomozta hogy Farkas Imre az áldozat öcsicise vo [...] megszólí­tottam egy jóképű magyar bakát Vitéz ur hogy esik a háború [...] dr Czukor Ignácné 7 Csányi Sándorné 5 Varga Borbála 12 Alsóvárosi [...]
2. 1915-02-25 / 49. szám
[...] ütköző gyilkosság mii­att halálra Ítélte Farkas Pált Az elitélt feleb­bezése folytán [...] emberölés bűntettében mondották ki bűnösnek Farkast és 12 évi fegyházra ítélték [...] szep­tember 6 án vívott harcban vitézül hősi és vértanúhalált szenvedett mert [...] kis üveg likőr Hanser Rezső Sándorné 1 díszes virágtartó A sorsjegyek [...]
3. 1916-01-09 / 6. szám
[...] pénte­ken pedig Kenyérmezőre utaztak ahová Farkas László udvari tanácsos kísérte őket [...] az ellenség­gel szem ben tanúsított vitéz magatartása el­ismeréséül a Lipót rend [...] 5 Raffner Dezsőné 4 Vaj­da Sándorné 10 dr Gerey Zsigmondné 10 [...]
4. 1918-12-01 / 290. szám
[...] A heti műsort csütörtökig bezárólag Farkas Imre szenzációs sikerű dalcsjáCéka a [...] A heti műsor nagy részét Farkas Imre dalos játéka foglalja le [...] kö­zül szombaton az öröiksaóp János vitéz va­sárnap pedig Hotel Impaxial van [...] működő tagjai a következők Patzauer Sándorné dr Apor Anna Qábor­né Elefánt [...]
5. 1921-06-05 / 128. szám
[...] felvilágosítást tud adni keresse fel Vitéz utca 5 11 Kamocsay Sándornét A valódi JANINA cigaretta sodrópapirt [...] ir ár az Aranybörtön­ben Halálozás Farkas Dániel vá­rosi adóvégrehajtó váratlan körül­mények [...]
6. 1925-03-27 / 70. szám
[...] borbély Margit utca 31 Josefert Sándorné borbély Báró Jósika utca 24 [...] tér 11 Markovits Zsigmond borbély Vitéz utca 1 Éberhardi Imre borbély [...] Zs Moulageok bemutatása 3 Dr Farkas Bela A distomum hepaticum fejlődése [...]
7. 1925-09-16 / 94. szám
[...] Fáry Ilona Ábrahám Júlia Erdélyi Sándorné Friedmann Teréz Fenyvessy Júlia Csonka [...] otuschnik Kamill özv Fiaschner Lajosné Farkas Erzsi délelőtt 11 órára Teleki [...] órára Dudás Mihály Rigó Balázs vitéz Rigó István Zsivin Béla 1925 [...] András Dékány József Kiss Pál Farkas Mihály Ambrus Já­nos délelőtt 11 [...]
8. 1925-09-23 / 100. szám
[...] 9 órára Révész Rózái Weinberger Sándorné Ábrahám Lajosné Rózsa Illés Berta [...] Rosenberg Petronella Burger Jakab özv Farkas Béláné Szányi József Müller József [...] Gólya Antal délelőtt 9 órára Farkas Mihályné Toásó Aurél Vigh Rudolfné [...] Szabó Imre Vítus Anna özv Vitéz Mihályné Eíek Ferenc délelőtt 11 [...]
9. 1925-11-14 / 143. szám
[...] Vendel Kálvária u l a Farkas István Tavasz u 17 Ginder [...] Balogh Jánosné földtulajdonos Hattvassor 43 vitéz Bullás Ferenc j rmat ucca [...] Csonka Vince Délibáb u 42 vitéz Dobó János Szabadsajtó u 64 özv Dobó Sándorné Röszkei u 26 Farkas József Pálfi u 94 vitéz Illés Ignác Paprika u 19 [...]
10. 1925-11-21 / 149. szám
[...] Alföldi u 27 hentese sertésvágó Farkas u 3 Fazekas j árus [...] 569 özv í Szentmihálytelek 660 vitéz Szekeres 36 ifj Paop József Röszke 613 Röszke 568 Kispéter Sándorné S 59 Vass Máté Szentmihálytelek [...]
11. 1925-11-21 / 149. szám
[...] 27 hentesek Papp József sertésvágó Farkas u 3 Fazekas János piaci [...] özv Szabó Tamásné Szentmihálytelek 660 vitéz Szekeres Mihály Röszke 36 lfj [...] Kálmán János Röszke 568 Kispéter Sándorné Szentmihálytelek 59 Vass Máté Szentmihálytelek [...] Vaspálya u 14 özv Bálint Sán­dorné Pálfy u 72 Szécsi István [...]
12. 1925-12-12 / 166. szám
[...] 1925 december 12 én 1 Farkas Gergely Főfasor 2 Mihályffy László [...] Lajos körút 45 6 Papp Sándorné Kálvin tér 2 7 Balla [...] u 30 27 Nagy Gy Sandorné Vitéz u 18 28 Kéri István [...] bál intimitásai A röntgenszem hölgy Farkas Imre lelkiklinibát nyit a Szinházi [...]
13. 1927-02-05 / 28. szám
[...] Béla fényképész Kárász u 7 Vitéz Hegedűs József kel­mefestő Itákóczi u [...] Csuka u 8 Özv Csikós Sándorné Sándor u 18 Bucsi István [...] Mátyás Ilaltyu u 46 a Farkas Mihály ilolnár u 8 önczi [...] Párisi körut 21 Özv Nagy Sándorné Tündér u 17 ökrös Jánosné [...]
14. 1927-02-08 / 30. szám
[...] Liliöm u 14 Czuez Ferenc Vitéz u 19 Dobó Sándor Berlini [...] tárgyalja Február 9 én Rózsa Sándorné Teréz u 28 Rosenberg Rózsa Hóbiártbasa u 35 Susula Sándorné Tűndér u 22 Özv Seller [...] Ábrahám Istvánné Fel­támadás u 19 Vitéz Farkas József Uj tér 9 Ludvig [...]
15. 1927-02-09 / 31. szám
[...] tárgyalja Február 9 én Rózsa Sándorné Teréz u 28 Rosenberg Rózsa Hóbiárlbasa u 35 Susula Sándorné Tündér u 22 Özv Seller [...] Balog Péterné rva u 21 Vitéz Horváth József Kossuth L su­gárut [...] Ábrahám Istvánné Fel­támadás u 19 Vitéz Farkas József Uj tér 9 Ludvig [...]
16. 1928-01-15 / 12. szám
[...] Becker 1 2 Léderer és Vitéz 0 E héten folytatódnak a [...] nagyobb lerázza mint Toldi a farkast Hatalmas ütéseket kennek le számlálatlanul [...] Csernák Tános­né Császár Mihályné Deli Sándorné Dobó Jó­zsefné Füredi Béláné Gabona Medárdné Gácser Lászlóné Gyömbér Sándorné Halász Mihályné Hazai Ferencné Igaz [...]
17. 1928-04-06 / 80. szám
[...] Istvánné Battonya Enyedi István Gyulavári Farkas Antal János Szarvas Filadelfi András [...] Berekböszörmény Karkalik János Tótkomlós Kech Sándorné Orosháza Kiss Ferenc Sientes Klein [...] Albert Szentes Máté György Békéscsaba vitéz Mátéffy Dezső Szentes Matkovits Jenő [...]
18. 1928-10-06 / 226. szám
[...] Feketesas u 22 I 0 Vitéz ueca 25 szímu emeletes lókarban [...] ezentúl felelősséget nem vállalok Vápái Sándorné 310 sz Keszler Józsa Kohn [...] évi szeptember hő 25 napiáji Farkas klr bir véaehattó
19. 1930-01-26 / 21. szám
[...] szé­pen illusztrált füzetben ezenkivüt Hestedüs Sán­dorné Falu Tamás Tlly János Sztrókav [...] intézet vezető főorvosa x OUománt vitéz Dóczynál vegyen Hid u 60 [...] a láncról elszabadult és özv Farkas Imréné lábát oly súlyosan harapta [...]
20. 1930-02-02 / 27. szám
[...] Rónay Tiborné dr Kiss Albertné vitéz Szendrev Lászlóné Bába Imréné vitéz Fülekv Dezsőné vitéz Kubinyi Gyu láné dr Nagy [...] Mária Wolf Zsuzsa Zemány Zsuzsó Farkas Zsu­zsána Plauner Pympi Líchtcnegger Ibolya [...] Jucika Dobó Icuka Kakuszi Mária Far­kas Mária Hilkó Mária Farkas Erzsike Tóth Pan­nika Kecskeméti Lica [...]
21. 1930-02-09 / 33. szám
[...] Gaá Melinda Gaál Ilus Papp Sándorné Bucsy Istvánné Barabás Gézáné dr [...] Lászlóné Pongrácz Albertné dr Tonelli Sándorné Elemy Klára Baár Mária Leítner [...] Erzsébet Barabás Kató Plauner Paula Farkas Zsazsa Ottovay Aliz Ottovay Gabi [...] Jánosné Ligeti Olga Kiss Menvhértné vitéz Horváth Gyulá­né Molnár Böske Molnár [...]
22. 1930-02-09 / 33. szám
[...] Imréné Jójárt Istvánné dr Bíró Sándorné Gárgyán Sándorné Frányó Ist­vánné Mészáros Jánosné Miklós [...] Karkos Róbertné Dobó Jánosné Csábi Sándorné Kakuk Sándorné Dömsődy Józsefné Nagy Sán­dorné Tomori Mihályné Raksányiné Ács Sánta Sándorné vitéz Süvegh Dezsőné Ribizsár Gyu­láné Csúcs [...] Sa­lamonná Morvái Vilmosné Kéringer Ferencné vi­téz Dicsővári Istvánné Szuntersik Sándorné Kiss [...]
23. 1930-02-11 / 34. szám
[...] Kiss Manyi Sándor Stefi Fekete Sán­dorné és Herczfeld René A táncot [...] Asszonyok Dr Szabó Béiáné Stein Sándorné Sz Patkós irma Böngyik Arpádné [...] Józsefné Csányi Imréné Lampel Béláné Farkas Istvánné Jójárt Istvánná Gál Józsefné [...] Illésné Kiss Lászlóné Gárgyán Istvánné vitéz Bálogh Sándorné Pilák Pálné Kopasz Jó­zsefné Déka [...]
24. 1930-02-23 / 45. szám
[...] Miksáné Klein Mórné özv Neu Sándor­né Fodor Ambrusné Miskolczy Arminné Rosen­berg Izldomé Wiener Izidorné Wiener Sándorné Szikszay Józsefné Fodor Miklósné Wollner [...] A jól sikerült bálon megjelenti vitéz Ilorválh Gyula vezértanácsnok vitéz Nagy Sándor testnevelési felügyelő Rőrmcndy [...] Mária Schutzler Ica Túri Man­dika Farkas Rózsika Weihold Mancika Vastagh Margit [...]
25. 1930-07-11 / 154. szám
[...] Emil kinevezésével kapcsolatosan automatikusan dr vitéz Görgey László nyugalmazott főjegyző lesz [...] Józsefné vezérhdziasz­szonyok Kormányos Jánosné Karácsonyi Sándor­né Margitta Jánosné Becker Jakabné Rull [...] nagyasszonya Osznovits Jánosné könyvtárosné Scherck Sándorné Zsivin Dániel­né fogadó háziasszonyok Sziii [...] Mihályné Erdélyi Andrásné Erdélyi Istvánné Farkas Fe­rencné Fekete Nándorné Farkas Istvánné Fa­ragó Andorné Gombos Istvánné [...]
26. 1930-12-18 / 285. szám
[...] Labdarugó Szöveiség déli kerülete 50 Farkas Géza 1 dr Debre Péter [...] Józsefné 50 Veleckné 10 Nacsa Sán­dorné 50 Winternitz N 6 Hauser [...] 0 Peternelly Béláné 50 Csipei Sándorné 50 Vastag János 10 Bárkányi [...] László 1 Rozner János 1 vitéz Peterdy Lajos 1 vitéz Peterdyné Darázs Gizella 1 Tinkó [...]
27. 1931-05-03 / 99. szám
[...] m kir Földmivelésűgyi Mi­nisztérium rádióelőadássorozata Vitéz Biró Gyula dr m kir [...] Magyar dalok Vendéghegyi Géza és Farkas Dezső szerzeményei Előadják Kősaegi Ttffc [...] magyar népművé­szeti Felolvassa gróf Bethlen Sándorné 8 40 Ma gyar kamarazene [...] Utána pontos Időjelzés Időjárásjelentés hirek Farkas Jeftő és cigányzenekarának hangversenye a [...]
28. 1931-09-24 / 216. szám
[...] LupeVelez és Gary Cooper főszereplésével Farkasok dala Előadások kezdete 5 8 [...] Teleki ucca 17 özv Kertész Sándorné háztulajdonos Teleki ucca 1 Müller [...] 9 órakor Schónberg Jakab háztulajdonos Vitéz ucca 15 R osen­berg Miksa [...] piaci árus Sándor ucca 10 Farkas Antalné piaci árus Somogyi telep [...]
29. 1931-12-02 / 274. szám
[...] 4 A kereszztény művészet 5 Farkas Nándor­Gyula diák Repülj fehér galamb [...] Az ünn pély előtt a vitézek tábori istentiszteleten vesznek részt A [...] 12 pár harisnyát özvegy Winkler Sándorné 3 darab gyermek télikabátot Káldor [...]
30. 1931-12-23 / 291. szám
[...] téli kabát 1 sál dr vitéz Máriaföldy Márton 5 pár harisnya [...] ucca 26 számú ház ban Farkas István 33 éves kőmivessegédet a [...] nyáron Balmazújvárosban tégladarabbal agyon­verte Kecskés Sándornét két gyermekével együtt A rablógyilkos [...] pénzt a kart elvinni Kecskés Sándornétól de a pénzt nem tudta [...]
31. 1932-01-08 / 5. szám
[...] 50 Futó István 50 őzv Vitéz Mihálvné 50 Rácz Erzsi 50 [...] 10 Autalfy Andor 1 Klonkai Sándorné 1 Albert Péter 50 Racsa [...] 50 ózv Fodor Istvánné 50 vitéz Nagy Endre 50 Sulyok Mlhályné [...] 20 Seres Gusz­távai 50 v Farkas Sándor 50 Barátit Antai 1 [...]
32. 1932-01-14 / 10. szám
[...] Bárdos M 40 ózv Bálint Sándorné 1 ózv Ludraan Andrásáé 1 [...] afíér amely nemrégiben játszódott le Farkas Elemér országgyűlési Képviselő Irén leánya [...] Oiáb József tisztiorvos Baksy Andor vitéz Nsmas Árpád és Veszelovszky Jó [...]
33. 1932-01-15 / 11. szám
[...] lentett bet Az inségakció özv Farkas Béláné havi 2 fiacssy Erisé­bet [...] István 50 Pála litván 20 Farkas Antal 10 ózv Bicaók Antalné [...] Mihály 5 özv M Rudy Sándorné 20 vitéz Hír Mihály 1 Ballya Ernő [...] özv Irányi Imréné 20 Nyilassy Sándorné 50 özv Turi Antalné 20 [...]
34. 1932-02-07 / 30. szám
[...] Józsefné ózv Kádár Béláné Kovács Sándorné Halász M­bályné ózv Németh Andorné [...] Ddkány Mihályné őzv Feayvessi Béláné vitéz Viph Józsefné dr Balogh Marcellné [...] istvánné Bárdos Béláné Klamár József­né Farkas Ferencné Kálal Anó ásné Süveg [...] Jolán Bock Margit Broda Manci Farkas Zsuzsi Barabás Kató Balogh Baba [...]
35. 1932-03-30 / 71. szám
[...] Erzsébet Glúck Ila dr GottsehaU Sándorné Grosszmann Magda Grüner Gyórgy Győri [...] Emmi Fürst Vilma Fekete Sándor Farkas Pál Gál Erzsébet Grünberger Ottó [...] nyertek Bodvai Károlyné Csikós Gyula Farkas Károly Garai Miksáné Jójárt János [...] 60 pontot ngertek Berta Antal vitéz Keresztary Jentl 59 pontot nyertek [...]
36. 1932-04-12 / 83. szám
[...] flatai asszony Makóról jelentik Joó Sán­dorné egy jómódú makói gazda huszonnyolc [...] ügyvezető elnök Molnár Árpád alelnökök Farkas Jenő Orosz Sándor főtitkár Tóth [...] A SÍ éves nrileány a Vitéz ucca 15 szítana házban lakott [...]
37. 1932-07-24 / 168. szám
[...] házukat 9000 pengőért őzv Herczeg Sán­dorné eladta Balogh István és nejének [...] 1300 pengőért Grossz János eladta vitéz Bertényi Fe­rencnek Zerge ucca 17 [...] pengőért őzv Nacsa Mártonné eladta Farkas András és nejének Farkas dülőbeli 669 négyszög­öles szántóját 200 [...]
38. 1932-10-02 / 225. szám
[...] Bocskay ueca 9 özv Ba­lázsi Sándorné ht Párisi körut 38 a [...] rende­zett Kecskeméten A versenyen megjelent vitéz dr Shvoy Kálmán altábornagy Malinszky [...] Baitner István huszárfhdgy Szeged 3 Farkas Endre tüzér­hadnagy 4 Mares István [...] Mares István tüzérszáza­dos A nyerteseknek vitéz Shvoy Kálmán dr ve­gvesdandárparancsnok osztotta [...]
39. 1933-02-07 / 30. szám
[...] Kálmán altábornagy kitüntetése A kormányzó vitéz dr Shvoy Kálmán altá­bornagynak a [...] Miklósné Ruzicska János­né Faludy Jenőné Farkas Józsefné Bácz Kál­mánná Czékus Erzsike [...] Bé­láné idősb Danner Jánosné Danner Sándorné özv Vass Andrásné özv Balogh [...] Freuylinger Jánosné Kókay Istvánné Scherk Sándorné özv Fenyvessy Béláné Deák Sándorné Kiss Károlyné Takács jánosné Freuburger [...]
40. 1933-02-19 / 41. szám
[...] között Bárányt Tibor főispán dr vitéz Shroy Kálmán altábor­nagy dr Lang [...] Ferencné dr Kiss Menyhértné Tonelli Sándorné Jeszenszky László­né Paupert Józsefné dr [...] Rei­tztr Miklósné Reitzer Vilmosné Déri Sándorné Grósz Marcelné Lampel Oszkárné Szász [...] kővetkező névsort adta ki Asszonyok Farkas Nándorné Ábrahám Szilveszterné Ablaka Györgyné Farkas János­né Gera Jánosné v ördögh [...]
41. 1933-09-05 / 201. szám
[...] zenekara Az ünnepélyen jelen volt vitéz dr Shvoy Kálmán altábornagy vegyesdandárparancsnok [...] Ko­vács Istvánné piaci árus Kéri Sándorné piaci árus Szécsi György kereskedő [...] Vinczéné tűzifákén Dobó Sándor tflziifaker Farkas Ferenc tűzifáker Kaszás István dohány­árus [...]
42. 1933-09-08 / 204. szám
[...] programjával Az inségmunkatervezet felküldésével egy­idejűleg vitéz dr Szabó Géza népjóléti tanács­nok [...] én a következő tételeket tár­gyalja Farkas Sándor sertésalkusz Katona ucca 21 [...] Dugonics tér 11 özv Baranvi Sándorné pók Petőfi Sándor sugárut 69 [...]
43. 1934-03-20 / 63. szám
[...] képvisel­tette magát tisztiküldöttséggel a vegyesdaniir vitéz dr Shvoy Kálmán altábornagy vegye [...] József polgármes te r helyette vitéz dr Szabó Géza tanácsnok és [...] n Benőt alelnököknek Csehó Károlyt Farkas Lajost és Barna Józsefet pénztá­rosnak vitéz Viola Istvánt jegyzőnek L é [...] hely­zetről A látogatott gvülést Ernst Sándorné nvitotta meg majd Budai Teréz [...]
44. 1934-05-06 / 102. szám
[...] özv Veszelka Pálné 80 éves vitéz Lévav József 10 Ferkovirs Rozál 31 Far­kas Iáno 76 Nágel Mamó 60 [...] négyszögöles telekkel 6500 pengőért Kószó Sándorné eladla Csiszár János és nejé­nek [...]
45. 1934-06-03 / 124. szám
[...] Elemérné a Fo­gadalmi templom előli vitéz dr Shvov Kálhiánné az alsóvárosi [...] a Hungá­ria szálló előtt Török Sándorné a felsővárosi templom előtt a [...] Az ezrednapra jelentkezni lehel dr vitéz GSrgván Imre tartalékos honvéd­Miszárhadnagynál Prtlgár [...] Kápolna uc­ca félházát 150 pengőért Farkas Mihály a Magyar Olasz Bank [...]
46. 1934-07-29 / 170. szám
[...] dönteni nyugdíjazá­sának a kérdésében Áthelyezések Vitéz verebélyi M a r s [...] újhe­gyi földjükre 60 pengő értékben Farkas Pál és ne­je megvették Csánvi [...] Vass Ist­ván és neje Német Sándorné Jókai ucca 13 számú házát [...]
47. 1934-08-23 / 189. szám
[...] fölvételét az inségmunkák programjába a Vi­téz uccában lévő nyári ut megszüntetéséi [...] 51 szám alatt özvegy Tóth Sándorné la kik hét gyermekével együtt­ [...] nem A 29 számú háznak Farkas János hentes 9 gazdája Most [...]
48. 1934-12-11 / 279. szám
[...] Viola ruhanemű Bog­nár Anna ruhanemű Farkas Ilona élelmiszer Modera Mária élelmiszer [...] sapka trikó Bognár Erzsi ru­hanemű vitéz Vörös Bárányi Mihály 15 drb [...] személy ellátását vállalják így Szatmáry Sándorné városi kezelőnő 4 5 éves [...]
49. 1934-12-11 / 279. szám
[...] Endre Fluorescencial vizsgálatok ga­lenikus készítményekkel vitéz dr Len gyei En­dre Kőzettípusok [...] játszott V Neu­mann VI VII Farkas és Mák VIII Bosenberg IX [...] udvaráról egy pulykát ellonott Király Sándorné Wekerle ucoa 55 szám alatti [...]
50. 1934-12-18 / 285. szám
[...] Shvoy Kálmán ny altábornagv dr Farkas Béla Oongrád vármegve főispánja dr [...] Imréné élelmiszer MIEFIIOE élelmiszer Kun Sándorné ruhanemű Böröcz Pálné ruhanemű Dobó [...] élel­miszer ruhanemű Kurunezi tészta Biczók Sán­dorné kenyér Katona Vince kifli ördögh [...] tábla csokoládé Szili Mária kenvér Far­kas Jenffné sütemény élelmiszer ruha Rtih [...]