48 találat (0,047 másodperc)

Találatok

1. 1917-12-16 / 50. szám
[...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül Hódi János 51 [...] honvéd gya­logezredben a vasérdemkeresztet továbbá vitéz magatartásukért a 2 honvéd gyalogezredben [...] bab szalonna liszt és hagyma Farkas Sándorné bab és liszt özv Góg [...] Ekkor a lovak magállottak Szarka Sándorné kirepült a kocsiból de sem [...]
2. 1936-02-18 / 40. szám
[...] Mária Major Rezsöné Safáry Lászlóné vitéz dr Márki Barnáné Szecsey Sándorné dr Fehér Gyuláné Jakab Lászlóné [...] Ferencné Scheibert Józsefné Reck Gézáné vitéz Ákosfy Barnáné Soltész Béláné vitéz lmrey Róbertné Sál Józsefné Emhő [...] Varga Gyuláné 3 8 P vitéz dr Márki Barnáné Deimel Sándorné dr Csonth Lászlóné Polonyi Károlyné [...]
3. 1935-11-24 / 94. szám
[...] lesznek A 10 órai nagymisén Farkas István s lelkész prédikál A [...] nagy szükség van Alelnök Läufer Sándorné és Stern Lászlóné vigalmi elnök [...] rendez amelynek védnök­ségét József főherceg vitéz Kozma Miklós belügy­miniszter vitéz Soós Károly báró Lukachich Géza vitéz Hellebront Antal és vitéz Lázár Domokos tábornokok vállalták el [...]
4. 1923-02-17 / 14. szám
[...] Mária id Puskás Andrásné Cseke Sándorné Kertész András Gyarmati Gá­borné Kohán [...] József Frailer Já­nos Szilágyi Jáhos Farkas Ferenc Schneider József Scheer Konrád [...] id Makrai Sán­dor Nagy István vitéz Szabó Jernö N N Eugelhardt [...] Kar­dos György dr Pávó József Farkas Gyula Gyulavárosi Takarékpztár N N [...]
5. 1916-12-24 / 52. szám
[...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért Laczhegyi Zoltán 101 gy [...] 6 Gyurkovics leányok élőkép alakítják Farkas Károlyné Balássy Anna Bene Margit [...] kertész Dormán Imre Juci unokája Farkas Juliska 12 Tótoska sza­valja Farkas Ilonka 13 A három grátia [...] dohányból Berke Józsefné azután Szé­nási Sándorné és Papp Lajos anti lakosokat [...]
6. 1924-05-17 / 40. szám
[...] Margit szigeti sport telepen A vitézek avatását a szokott ünnepélyes keretek [...] ifj Puskás Andrásné id Makray Sándorné Keresztessy Lajosné Paksy Sándornó id [...] Károlyné Rufl Ferencné özv Balogh Sándorné Horváth Gyuláné dr Pánsél Józsefné [...] János 51 Piros Kálmán 46 Farkas József 74 özv Vidó Gyögyné [...]
7. 1906-03-18 / 11. szám
[...] a képet többször megismé­teltették Kádár Sándorné a Székely öreg anyóka Monolog [...] vannak a következő újdonságok János vitéz Arany virág Drótostót Én te [...] négy pályázó direktor közül dr Farkas jelenleg Lőcsén működő szabadkai direktort [...] gondolkodás nélkül belekellett mennie a Farkas meghívásába Nem kisebb színpadi alakok [...]
8. 1915-05-16 / 20. szám
[...] lakói Daliás leventék hős magyar vitézek Imádott hazánkért sokat szenvedettek Küzdve [...] Mihályné özv Sternthal Farkasné Ehrlich Sándorné gyermekei és unokái Farkas Bertalan Sternthal Arthnrné Schreiber Izidorné [...] és unokái nagypéli Sternthal Salamonná Farkas Bertalanné sógornők Rosinger Lajos gyermekei [...] Bleyer Lajos Gyémánt Mihály Ehrlich Sándorné Sternthal Arthnr Schreiber Izidor sógorok [...]
9. 1914-08-23 / 34. szám
[...] ne pusztítsa virányait Add hogy vitéz katonáink hűsége keményebb legyen a [...] P Gulrich János 1 Ambrus Sándorné 2 dr Kovács Károlyné 2 [...] 2 Berenthaler E P Nuszbek Sándorné 5 Kaufmann Ödönné 5 korona [...] N 40 Pásztor Ferenc P Farkas István P Biluska Péter 2 [...]
10. 1934-11-11 / 88. szám
1934 november 11 BÉKÉS 3 Vitéz Márky Barna dr alispán 25 [...] van 25 esztendeje annak hogy vitéz Márky Barna dr a vármegye [...] lesznek a szentmisék éz anyatemplomban Farkas István prédikál áz evangélikus templomban [...] 45 kg liszt dr Felföldy Sándorné 7 kg mák 15 kg [...]
11. 1925-02-21 / 14. szám
[...] István Moldoványi Já­nos Bakos Gyula vitéz Aalogh Elek dr Bartha Béla [...] Zsigmond Semzsey Miklós Konh Mór vitéz Enyedi Gábor Farkas Jenő Gedeon János dr Oláh [...] Juhász János K Szabó Ferenc Farkas Mihály Gróh Ferenc Berna Jó­zsef [...] Henrik Macskási István özv Márton Sándorné Szepesi Sándor Kiska József Kotván [...]
12. 1935-01-03 / 1. szám
[...] Julianna Bujdosó Mária Sebestyén Teréz Farkas Mária Ga 2 só Irén [...] Portörő Lajos Nagy András Bánffy Sándorné özv Nagy Andrásáé Bay Géza [...] János Gyarmathy Domokos Szőllőssy Lajos vitéz É Nagy Mihály 1 1 [...] fél kg burgonya 10 tojás vitéz Pusztay Rezső 6 kg bab [...]
13. 1926-10-09 / 80. szám
[...] századosnak a magyar signom landist vitéz Hadg Jenő főhadnagynak pedig dicsérő [...] tettek jutalmazására ezüstérmet piroB szallagon vitéz Gyelvai Lajos utász törzsőrmester Kopasz [...] 100000 Kállay Gábor özv Márton Sándorné 50 50000 Bendák N 20000 [...] György Balog András Yégh és Farkas Lakos Jerö Wertner János Hakk [...]
14. 1929-11-16 / 91. szám
[...] László Dürer plaketíje Mint értesülünk vitéz Técsy László szob­rászművész a mostani [...] nagyméltóságu és főtisztelendő Rád nai Farkas auxumi c érsek v b [...] a szabályszerű esküt Lelkészváltozás Dr vitéz Bándthy Péter gyulai református lelkészt [...] a szük­séges mennyiségben dr Felföldy Sándorné 23 5 kg bab 5 [...]
15. 1916-10-22 / 43. szám
[...] el isk tanítót a békéssámsoni Sándorné Benedek Jolán segesvári Sándor Mihály [...] továbbá az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elis­meréséül Vámos József a [...] adományozta Az ellen­ség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatar­tásuk elismeréséül Hnzly [...] Géza Mikolay István Csicsova András Farkas Antal Rózsa Miksa özv Singer [...]
16. 1904-07-10 / 28. szám
[...] Csanádi Jánosné Chrisztián Györgyné Dobay Sándorné Deutsch Dávidné Páy Samuné Friedmann Mórné Haraszti Sándorné özv Huszka Lászlóné Krausz Ignáczné [...] kutya Költemény Thury Zoltán A farkas Novella Corday Michel Még egy [...] hősökről másszor az arany hajú vitézről Hol a himes rétre hol [...]
17. 1936-02-05 / 29. szám
[...] Club vasárnapi közgyűlésén diszelnökké választották vitéz Ricsóy Uhlarik Béla főispánt és vitéz Jánossy Gyula polgármestert El­nök újra [...] Fr u 27 éves Hegyesi Sándorné Szakács Margit 33 éves Szeghalom [...] 22 05 Hirek 21 25 Farkas Béla és cigányzenekara muzsikál Fekete [...]
18. 1937-11-07 / 251. szám
[...] nagy misén szt beszédet mond Farkas István 6 kor Szentségimádás beszél [...] kg kettes liszt dr Felföldy Sándorné 18 kg bab 5 kg [...] dtszruhás hajdú kíséretében megjelent dr vitéz Kicsóy Uhlarik Béla fő­ispán és dr vitéz s irkadi Márki Barna alispán [...]
19. 1934-02-11 / 11. szám
[...] dr apátplébános a józsefvárosi templomban Farkas István s lelkész prédikál Vasárnapi [...] Gallyasy Bé áné Korossy Györgyné vitéz Rábay Ferencné Sléberl And­rás dr [...] báró Apor Vilmos Sze csey Sándorné Honi Bé áné Elok Lajosné [...] dr Márky Barnáné dr Eeiföldy Sándorné Tóth Károlyné Zsögön Rácz Miháiyné [...]
20. 1937-10-10 / 229. szám
[...] Bagi Zsuzsanna atyja György anyja Farkas Zsu­zsanna Szarvas Képiró István atyja [...] Gábor 46 éves Sarkadkeresztur Szarka Sándorné Nagy Mária 60 éves Kerék [...] 1937 évi okt 8 dr vitéz BIsrki Barna 2115 1 1 [...] Virág u 7 Érdek­lődni Makray Sándorné Petőfi u 2 1129 3 [...]
21. 1933-03-01 / 16. szám
[...] girl ifj dr D iimel Sándorné tiroli kislány vitéz Gü Kálmánná kéményseprő Liczay Petemé [...] Biba Lóhere Biró Manci apród Farkas Pipi dandy Horthy Erzsiké Piroska [...] Pierrot Fodor Miklós harb quin vitéz Graál Kálmán zsoké dr Heinrich [...]
22. 1909-02-14 / 7. szám
[...] Rozsos György Szilágyi Mátyás Liszkai Sándorné özv Toldi Sándorné Kelemen Lajosné özv Kiss Józsefné [...] mond a Ref Egyháztanács Bimbóhullás Farkas Lajos mérnököt és nejét szül [...] kis testvérei védangyalául közöttünk marad Farkas Lajos és felesége Kövér Mária [...] Károly min titkárt Jáno 3 Vitéz Tatárjárás genialis szerzőjét a ki [...]
23. 1931-04-15 / 30. szám
[...] be ilyen irányú igényét dr vitéz Takácsy Lajosnak Gyulára aki az [...] ka­lács 25 tojás id Makray Sándorné 20 tojás Arató Ferencné 10 [...] Szecsey Jánosné 1 P Becsy Sándorné 1 P Papp Gyuláné 1 [...] lyraian meleg írását Szép Ernő Farkas Imre és Falu Tamás nevével [...]
24. 1915-08-15 / 33. szám
[...] Felsége az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért Krauss Ka­mill cs és [...] központi vendéglő pin­cére Gyula Bakonyi Sándorné Gyulavári 2 2 kor Nagy Sándorné Gyulavári 4 K Pántye Gáborné [...] Dubányi Gyuláné 8 K Dr Farkas házy Zsigmond Dr Décsi Károlyné [...]
25. 1930-03-08 / 20. szám
[...] Irén Hurguly Ilona Niedermayer György Farkas Imre György Hirmann Jóssef Endre [...] János 8 Tóbiás Dénes 7 vitéz Lajos József Denhoff Emil Hegyi [...] Freiberger Józsefné dr Fel foldy Sándorné Fóris Ziuka Góg Jánosné Kulcs­utca [...] ücheibert Józsetné Spóuer Károlyné Szanthoffer Sándorné Szentk reszthy Tivadarué Szilágyi lstváuné [...]
26. 1915-01-17 / 3. szám
[...] 5 üveg be­főtt dr Berkes Sándorné és Berkes Ilonka 19 drb [...] drb cigaretta 24 drb zsebkendő Farkas Bernátné 1 fazék lekvár Magda [...] 6 kgr lisztből kalács Nuszbek Sándorné 60 drb diós és mákos [...] állítottak A hősi halált halt vitéz katona ellenséges földben nyugvó tetemeit [...]
27. 1903-04-26 / 17. szám
[...] szülei Hellebronth Laura férjezett Joannovich Sándorné Hellebronth Berta Hellebronth Gizella testvérei [...] jegyzője a magyar sza­badságharcznak egyik vitéz katonája mint őszinte részvéttel értesülünk [...] nagy kínok között meghalt Lókötés Farkas György vésztői lakosnak na­gyon megtetszettek [...] gyanúja alapján feljelentette a rendőrbiztosnak Farkas Györgyöt s a lakására küldött [...]
28. 1936-10-16 / 237. szám
[...] szervezete azzal a kéréssel fordult vitéz Ricsóy Uhlartk Béla főispánhoz hogy [...] Jenő Stella Adorján Hevesi Sándor Farkas Imre Philippe Bottoue Írásain kívül [...] Helybeli kizárólagos mosodagyüjtöuk özv Papp Sándorné és Baji Imre tisztitó vállalat [...]
29. 1922-05-13 / 38. szám
[...] a zenekar 2 Végvári Bujdosó vitézek Szavalja Osváth T VI o [...] 300 300 K özv Márton Sándorné Lakos Jenő Gróh Testvérek Steinör [...] 150 Tenczer Rezső Abaházy Péter Farkas István Szilasy Pál Veres Lajos [...] t Fauíhabsr József Fábián Lajos Farkas Testvérek Felek és Stark Fried [...]
30. 1925-08-12 / 63. szám
[...] emlékedet szeretettel őrizzük Özv jNuszbek Sándorné szül Márki Mária anyósa özv [...] percnyi szives be­szélgetés után elbúcsúzott vitéz Rítvay ezredestől Jánossy rendőrfőtanácsostól és [...] államfőt Halálozás Részvéttel értesültünk hogy Farkas Lajos miniszteri tanácsos a szolnoki [...]
31. 1927-09-17 / 75. szám
[...] részvéttel értesültünk hogy özv Kőrmendy Sándorné született Kajali Keszely Emma szeptember [...] és Czinczár cég 10 P Vitéz Molnár Mihály 8 40 P [...] és verset írtak Bársony István Farkas Imre Falu Tamás Bónyi Adorján [...]
32. 1932-11-26 / 93. szám
[...] 5 Kuruc nóták előad a Farkas István zongorán kiséri Kertész Lajos [...] Lovich Ödönné 10 10 P vitéz Lajos József Józsefvárosi Föidész Társulat [...] kg szalonna dr Fel fóldy Sándorné 20 kg bab Az iskola [...]
33. 1937-12-23 / 290. szám
[...] kor 10 kor szentbeszédet mond Farkas István 26 án vasárnap ünnep [...] Dénes 200 pengő dr Regdon Sándorné 30 pengő özv Hegedűs Józsefbe [...] Papp Gyuláné 10 10 pengő vitéz dr Márki Barnáné 5 pengő [...]
34. 1882-02-26 / 9. szám
[...] kisasszonyokat a menyecs­kék közül Bulla Sándorné Lavatka Ágostonná Salamon Gáborné urhölgyeket [...] tudomásul az egylet fáradhatlan raktárnoka Farkas Zsigmondné úr­nőnek ez állásáróli visszavonbatlan [...] Szentmihályi Lajosné vá­lasztmányi tagokul pedig Farkas Zsigmondné és Farkas Béláné úrnők egyhangúlag elválasztattak Végre [...] kisértük ki az öröknyugalomra A vitéz sza badsághös az utóbbi években [...]
35. 1932-12-24 / 101. szám
[...] csizmadia öze Hanzsala Gyuláné borbély vitéz Lipcsey Imre terményker Puskás András [...] kg zsir és szalonna Halasy Sándorné aprólék dr Kaczvirczky An dorné [...] Jantsovits Emil 50 kg liszt Farkas Karoly II o t 1 [...]
36. 1936-06-24 / 143. szám
[...] 3 ssámu gyűjtőkén dr Felföldy Sándorné és Endrödy Emese gyűjtése Újházi [...] felügyelő az alispán dicsérő elismerését vitéz Jánossy Gyula polgármesternek a város [...] Gellért szálló terraszáról 23 15 Farkas Jenő és cigányzenekara muzsikál Mai [...]
37. 1915-03-07 / 10. szám
[...] testületileg megjelent és a hős vitéz sírjára koszorút is helyezett Karácsony [...] K Gyulai Györgyné 1 K Farkas Istvánná 4 K Bostyi János [...] Jánosné 20 f Cs Puskás Sándorné 2 K Puskás Márton Sarkadkeresztur [...]
38. 1918-06-02 / 22. szám
[...] A király az ellenséggel szemben vitéz magatartása elismeréséül Brebovsski Jenő 101 [...] Antainé 3 3 gyermek Gyapjas Sándorné Gyepes Mihályaé Herczeg Mihályné Perei Györgyné Farkas Józsefné Tarkó Istvánná Tarkó Jánosné [...]
39. 1909-05-02 / 18. szám
[...] B Koppán Margit énekesnő Juhász Sándorné anyaszinésznő A Nagy Vilma komika [...] huszárok Tatárjárás Sze­rencse malacz János vitéz Kedélyes paraszt Szép Heléna Ikrek [...] gyüjtő ivvel Weisz Erzsiké és Farkas Aranka 100 K 82 f [...]
40. 1873-04-13 / 15. szám
[...] Deutsch Mihály 30 kr Stark Farkas 30 kr Kulcsár Já­nos IC [...] Gottfried Mór 10 kr Vári Sándorné 30 kr Csarnai Ferencz 5 [...] főtárnok mester Korapolti Péter a vitéz hat Omode testvér kiknek atyja [...] La dányból 50 kr Schwartz Farkas M Berény 1 frt Piltz [...]
41. 1885-01-11 / 2. szám
[...] János gróf Eszterházy Pál dr Farkas Mihály Hanvay Zoltán Kállay A [...] 183 3 3 Özv Oláh Sándorné fBár előítélet és gyanúsítások hátráltatják [...] társadalmi regény Kazár Emiltől Palkó vitéz humoros népregény Mar g i [...]
42. 1917-03-04 / 9. szám
[...] szavazókörben dr Sebök Elek elnök Farkas Gyula b elnök Kocsor András [...] több rendjel előzte meg amiket vitéz magatartá­sával érdemelt ki A Békésmegyei [...] Szegénygyermekeket Felruházó Egyesület élén Ambrus Sándorné főispánná elnöknővel az egye­sület humánus [...]
43. 1917-04-22 / 16. szám
[...] édes anya és rokon Ambrus Sándorné szül Keller Julia élete 50 [...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül Konsitzky Ágost 101 [...] Ilona Rácz Pál Regényi Kál­mánná Farkas Juliska Juhász András Polgár Mártha [...]
44. 1899-01-22 / 4. szám
[...] kereskedő kedves leányát Ilonát eljegyezte Farkas Izidor gyomai mészáros A szerencsés [...] ur Negyvenezer forintot nyert a vitéz őrmester a leg­utóbbi húzáson egy [...] Buday Józsefné Czigler Ignáczné Erlich Sándorné Tisza Roff Elefánt Józsefné Doboz [...] Klein Mór 50 frt Klein Farkas 50 kr Korányi Adolf ßesztercze [...]
45. 1875-07-04 / 27. szám
De vitéz volt ő már akkor Éljen [...] Csontos István bírói zártörés 418 Farkas Rozi és 2 társa talált [...] 4780 Cs Kovács Józsefnek Szabó Sándorné elleni tulajdoni pere 4782 Kraszkó [...]
46. 1886-04-18 / 16. szám
[...] együttes kezelésére engedély adása iránt Vitéz Lajos orosházi születésű jelenlet genfi [...] a megtartott választáson gyhangulag Kálmán Farkas gyüdi lelkészt vá­lasztották meg Kálmán [...] Dluhoscb Karolina édes anyja Kul­csár Sándorné szül Ivánkay Terézia és férje [...]
47. 1895-01-20 / 3. szám
[...] Zoltánné Ozv Cédly Györgyné Gabovics Sándorné Réti Vitéz Katicza líriszhaber Mórné Fóliák Kálmánná [...] János 41 Oláh György 41 Farkas Gábor 41 Dutkay Béla 39 [...]
48. 1898-02-13 / 7. szám
[...] Károly Vitán Lajos Levandovszky Dezső Farkas Izsó Birtalan Sándor Noránt Ist­ván [...] daczára életerős activ férfiú mint vitéz honvéd végig küzdötte a szabadságberezot [...] Viszt Józsefné Markus Mártonné Neuhauser Sándorné Dunay Pálnó Nájtnan Györgyné Verner [...]