Békés, 1936. (68. évfolyam, 1-298. szám)

1936-10-16 / 237. szám

1936 október 16 BÉKÉS 3 Háziszövőipar megszervezését kérik a mezőmegyeriek a főispántői (A „ Békés“ munkatársától.) A Nem­zeti Egység mezőmegyeri szervezete azzal a kéréssel fordult vitéz Ricsóy Uhlartk Béla főispánhoz, hogy a községben szép szám­mal levő vászonszövéshez értő és szövő­géppel is rendelkező asszonyok körében háziszövő-ipar megszervezését elősegíteni és ezáltal az amúgy is szegénysorsu lakos­ságnak kereseti ' forrást biztosítson. A fő­ispán örömmel vette az életrevaló gondolatot és a szükséges lépéseket megtette a munka és anyagszerzés érdekében. (A „Békés“ tudósítója jelenti.) Annak idején részletesen beszámoltunk arról a vadász­szerencsétlenségről, amely nyáron Szeghalmon történt. A körösladányi határban foglyászott egy vadásztársaság s annak egyik tagjával dr. Végh Zoltánnal esett meg az a tragikus szerencsétlenség, hogy egy árok átugrása közben elbukott, puskája elsült és a sőrétek Szabó Imre 19 éves hajtó testébe fúródtak. A szerencsétlen fiú súlyosan megsebesült, behozták a gyulai kórházba, ahol belső vér­zés következtében meghalt. ' A gyulai büntetőtörvényszék Ungvári­tanácsa Szeghalmon tárgyalta az ügyet és a lefolytatott bizonyítási eljárás után bűnös­nek mondta ki Végh Zoltán vádlottat a gondatlanságból okozott emberölés vétségében s ezért 150 pengőre büntette. Az Ítélet jog­erős. Hazai kötöttárugyár gyapjú különleges­ségei, kabátkák, pulloverek, blúzok. Apart kü­lönlegességek kizárólag csak VERES nél kapha­tók. „Törekvés“ bevásárlási helye. 1205 14—* Elítélték az ügyvéd zsarolóját (A „ Békés“tudósítója jelenti.) Hoffmann József vésztői bérlőnek régóta húzódó peres ügye van kilenc szegény vésztői napszámos­sal, akikét dr. Daru János szeghalmi ügyvéd képviselt. Hoffmann egy Ízben megfenye­gette az ügyvédet, hogy amennyiben a vég­rehajtást tovább folytatja ellene, feljelenti az ügyvédi kararánál. A gyulai büntetőtörvényszék Szeghalmon tárgyalta az ügyet. Hoffmann a tárgyaláson beismerte a fenyegetést, a törvényszék bű­nösnek is mondta ki a zsarolás vétségének kíséretében s ezért 100 pengő pénzbünte­tésre ítélte. Az ítélet jogerős. oszt CIPOUJDONSÁGOK, kötöttáru külön­legességek nagy választékban már megérkez­tek s olcsó áron kaphatók T A N A I divat­házában. 121 14—x sí f u m m. A Külkereskedelmi Hivatal a külügyminisz­térium hatáskörében. Az eddig a kereskedelem­ügyi minisztérium felügyelete alatt működő Kül­kereskedelmi Hivatal a közeljövőben a külügy­minisztérium hatásköre alá kerül és ott a gazda­ságpolitikai osztály alá lese rendelve. Ez a változás tisztán adminisztrátiv jelentőségű. Gyógyszertári inspekció. Október hó 16-tól november hó 1 ig AVieland Dénes gyógyszertára (Kossuth-tér) tart szolgálatot. Fecskék a repülőgépei!, A bécsi állatvédő egyesület az idén is gondoskodik az itt rekedt fecskék elszállításáról. Szerdán 1372 Bécsben re­kedt fecskét vitt a repülőgép Velencébe, ahol szabadon bocsátották őker. A fecskék egy része Csehországból érkezett és Bécs környékén a hi­degtől dermedren lehullott. Alpár Gitta premierjére Pestre érkezett Coch­ran, a londoni revükirály és a Szerelmes király­nőről kritikát irt a Színházi Élet e heti uj számába. Karinthy Frigyes, Máray Sándor, Nagy Endre, Kálmán Jenő. Stella Adorján, Hevesi Sándor, Farkas Imre, Philippe Bottoue Írásain kívül 32 oldalas Gyermeklap, kotta és kézimunka melléklet, nagy női divatrovat, 64 oldalas rádióujság, Otthon Művészete, tartalmas mozi, társaság, konyha és kozmetika rovatok, Lelki Klinika egészítik ki a Színházi Élet uj számát. A Színházi Elet ára 60 fillér. Félévre 12‘50. Kiadóhivatal Budapest VII. Erzsébet körút 7. Véres borkóstoló Tizennégyéves fiával verette fejbe szomszédját (A „Békés“ tudósítója jelenti.) Somodi János tiszakürtí gazda, kedden este meghívta ujbor-kóstolóra két tanyaszomszédját Váradi Ján#st és Szalai Imrét. Borozgatás közben nézeteltérés támadt Somodi és Váradi között. A két férfi összeverekedett, Szalai pedig ijedtében elmenekült. A verekedésnél jelen volt a szobában Somodi 14 éves fia is, aki ugyancsak kóstolgatta a bort. Somodi végül legyűrte Váradit, összekötözte, majd ráparan­csolt fiára, hogy hozzon fejszét és zárja be a lakás ajtaját. Az ittas fiú vakon engedel­meskedett s amikor visszatért a fejszével, apja újból ráparancsolt, hogy vágja fejbe a megkötözött Váradit. A fin borgőzös fejjel egymásután több csapást mért Váradi fejére. Közben Váradi felesége, aki türelmetlen volt férje távolmaradása miatt, megjelent a ház előtt s amikor az ajtót zárva találta, betörte az ablakot, Szemtanúja volt, amikor a fiatal Somodi épen férje fejét vagdosta a fejszével. Segítségért kiáltozott, de mielőtt a segítség megérkezett volna, a két Somodi elmenekült a lakásból. A kihívott mentők az életveszélyesen sérült Váradit a szentesi kórházba szállították, ahol azonnal műtétet hajtottak rajta végre. Állapota rendkívül súlyos. A szökevény Somodiekat a tanyák között elfogták a csendőrök. A község-ben oly nagy felháborodást keltett az eset, hogy a csendőrök alig tudták megakadályozni, hogy az elfogott apát és fiút meg ne lin­cseljék. A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsárpangás, alhasi vérbőség, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelvlepedék. kábultság. fülzúgás, halvány arcszin, migrén, kedvetlenség a természetes ,;Ferenc József“ keseriiviz használata által igen sok esetben hamarosan elmúlik. 1211 63-* x vásárol és #via kifogástalan gallért visel, mert ha a mosatás, vagy viselés következtében a legkisebb sérülést szenvedi X GALLÉ a úgy a Hungária Gözmosógyár képviselője és gyűj­tője utján folytatólagosan uj Főnix gallérra cseréljük. Törvényesen védett egyedülálló rendszer Kérjen díjmentes bővebb ismertetést. Főnix gallér kereskedelmi, és karbantartási kft. Budapest, VI., Nádor-utca 20. Telefon 11—90—79. Helybeli kizárólagos mosodagyüjtöuk özv- Papp Sándorné és Baji Imre tisztitó vállalat Városház­utca 6 szám. 1234' 1—1 * 3 * * * 7 Repülőtér Bugacon. Az idegenforgalmi hivatal megbízottja megbeszélést folytatott Kecskemét polgármesterével, amelyen megállapodtak abbaUj hogy a jövő év tavaszán Bugacon repülőteret építenek. Finom gyapin öltöny, felöltő-, átmenetikabát, szövetek, hozzávaló kellék és bélésáruk nagy választékban VERES-nél kapható. „Törekvés“ be­vásárlási helye, C havi hitel. 1206 14 * Rendet csinálnak az országutakon. Kozma Miklós belügyminiszter a közlekedési balesetek szaporodása miatt a következő rendelkezések kibocsátását határozta el: 1. Az országutakon tilos lesz a korzózás. 2. Kerékpárosok párosával, vagy többedmagukkal nem haladhatnak az ország­úton. Az útszakasz halszélén legfeljebb egy métert vehetnek igénybe. Ahol az országúinak patkája van, a kerékpárosoknak a patkán kell közlekedniök. 3. Fokozottan ellenőrzik az országutakon közlekedő lovaskocsikat. Este minden kocsit megfelelően ki kell világítani. 4. Községeken keresztülvezető főútvonalakon háziállatok hajtása tilos. 5. Az or­szágutakon állandó ellenőrző szolgálat lesz, a szük­séghez képest polgári ruhás csendőrökkel, akik szükség esetén az autóklubboktól magángépjár­müveket kapnak. 6. A kultuszminisztériumot meg­kérik, hogy a közlekedés legelemibb szabályainak ismertetését vezesse be az összes elemi iskolákban. 7. Megszigorítják a vezetői vizsgát. Kerékpár, gumi és alkatrész legolcsóbb Schillingcrnél. 1215 14 • Épületfa és deszka szükségletének beszerzése előtt tekintse meg a Lőwy és Lauf@r°cég «8-teK, dúsan felszerelt nagy raktárát. Igen olcsó árak, előnyös fizetési feltételek. Pénzt takarít meg! Lőwy és Läufer fatelep a Törvényszékkel szemben. — Telefon 52.

Next

/
Oldalképek
Tartalom