Békés, 1936. (68. évfolyam, 1-298. szám)

1936-02-05 / 29. szám

4 BÉKÉS 1936 február 5 Kishirek a megyéből Békéscsaba. A Csaba vivóegyesület február 9-én országos törvivóversenyt rendez. A Honvéd­tiszti YK és a Rendőrtiszti AC legkiválóbb ver­senyzőit nevezte be a versenyre. — A folyó héten 400 félsertést szállít Békéscsaba Németországba. — A Csabai Atlétikai Club vasárnapi közgyűlésén diszelnökké választották vitéz Ricsóy Uhlarik Béla főispánt és vitéz Jánossy Gyula polgármestert. El­nök újra Bajczai Beliczey Miklós lett. — Az egyik erzsébetbelyi rendörörszum tettenérte és elfogta Erdős Imréné békéscsabai asszonyt, akinél egy kiló szaharint és 150 csomag cigarettapapírt találtak. — Libent János cipészmester feljelentést tett, hogy vasárnap éjjel feltörték éléskamráját és elhordták kolbászát és sonkáját. AMAKŐMVá HÍREK. 1936 január 24 töl 1936 január 30-ig. Születtek: Morosin Ilona, anyja Ilona Puszta­földvár, Varga János, anyja Juliánná Sarkad, Gál Ti vadar, anyja Marg t Gyoma, Kovács Juliánná, anyja Juliánná Kétmalom u 8. Nagy Margit, atyja Gábor anyja Biró Mária Sarkadi ut 54. Hegyesi Sándor atyja Sándor, anyja Szakács Margit Szeghalom, Springer Miklós, anyja Gizella Kunágota, Cséfai János, atyja János anyja Irimiás Fiorina Román u 25. Varga János Károly, atyja János, anyja Szabó Katalin Kapa u 4. Mezei Mária Etelka, atyja János anyja Szeredi Veronika br. Wesselényi u. 36, Pataki Béla, anyja Eszter Gyoma, Haász István, atyja István, anyja Ökrös Mária Hajós u 4. Fáskerti János, atyja János, anyja Molnár Juliánná Fecske u 2, Jámbor István, atyja István, anyja Csonka Mária Sarkadi ut 86. Darida Mária, atyja Mihály, anyja Tóth Ilona. Hásasságot kötöttek: Felek Mihály Tomcsányi u 8. — Kalló Erzsébet Palló u 15. ifj. Alb Mihály Farkashalom 11. — Béres Juliánná Szt. László u. 42. Békéssi Ferenc — Tarkó Mária József- szanatórium. Elhaltak: Szász Pál 30 napos Dömény u 3 Vaszkán István András 7 hónapos _ Biczere 24. Oroszi György 66 éves Vég u 12. Árgyelán Lajos 9 éves Kapa u 20. Varga Gábor 59 éves Kazinczy u 31. Pflaum Antal 39 éves gróf. Wenckheim Fr. u. 27 éves. Hegyesi Sándorné Szakács Margit 33. éves Szeghalom, Wieland Dénes 79 éves Kossuth tér 36 Schwartz Ilona 18 éves Debrecen. CD ' " cn a í ic - m n * o t 4 Február 5, szerda. BUDAPEST I. 6.45. Torna, — Utána: Hanglemezek. 10. Hirek. 10.20. „Látogatás Bosnyák Zsófia háromszázados üvegkoporsójánál.“ Irta és felolvassa Ba­rát Endre. 10.45. „Milyen kenyeret együnk?“ Irta Halász Henrik d<\ 11.10. Nemzetközi vizjelzősznlgálat. 12 Déli harangszí. Idöjárásjelentés. 12.05. Hédervári Ferenc és Hédervári Béla cigány zenekara. 1230. Közben : Hirek. 13.20. Pontos időjelzés, időjárás-és vízállásjelentés. 13.30. Hanglemezek. 14.40. Hirek, piaci árak, árfolyamhirek. 16.10. A rádió diákfélórája. „Két hires feltaláló.“ Fazekas István előadása. 16 45. Pontos időjelzés, idöjárásjelentés, hirek. 17. Nvári József saxofonozik (zongorakisérettel) 17.30. „Egy magyar iró Mohács válságaiban.“ (Oláh Miklós érsek) Kerecsényi Dezső dr. előadása. 18 A Korvin Mátyás magyar-olasz egyesület közvetítése a Dante Alighieri Egyesület előadóterméből. 19.35. „Mennyiben érdekli a vásárlóközönséget a kisiparosok továbbképzése?“ Kruchina Ká­roly báró iparügyi miniszteri tanácsos előadása, 19.55. Hangjáték előadás a Stúdióban. „ Arina.“ Hangjáték 3 felvonásban. Irta Lengyel József, Rendező Odry Árpád. 21.40, Hirek, időjárásjelentés, BUDAPEST II. 18. „Fergnczy Zoltán emlékezete.“ Ferenczy Sári előadása. 18.30. Ranglemezek. 19.45. Kalmár Rezső—Balázs László szalonötöse. 22.05. Hirek. 21.25. Farkas Béla és cigányzenekara muzsikál, Fekete Pál énekel. megfelelő ellenértéket ____________________kaphat mindenki KE RTÉSZ fűszeresnél, Gyula, Megyeház-utca 14. us 4-5 Pénzéért m: pomt Gyte—Törekvés 1:0 (0:0) Boross. Az előmérkőzésen teljesen ragadósra dagasz­tották fel a pályát, ami meglehetős nehéz feladat elé állította mindkét csapat játékosait. A Törekvés kap jobban lábra. Susánszki hagyja ki az első nagy helyzetet Fi;yó eredménytelen szögletet ér el. Viszont Oláh és Juhász Kiss lövéseit fogja Andó. Az elöl kalandozó védelem miatt ismét Susánszki kap nagy helyzetet, de a kifutó kapus mellest mellé lő. Viszont Oláh beadása nyomán a csabai kapunál lehetne veszély, de a belsők nem lőnek. Hullámzik a játék, a csabaiak veszélyeseb­bek, amit két szöglet és egy kapufa is mutat. Szünet után nem bírja az iramot a Törekvés és a Gyte döntő fölénybe kerül. Egy szöglet után az 5. percben szabadrúgást kap a Gyte. Temesvári 30 méteres rúgása, mintha zsinórral húznák, száll a háló sarkába, 1:0. Most nagy helyzetei varrnak a Gyte-nek, itt volna a lélektani pillanat az ellen­fél összeomlasztására, de a csatársor gyengén mii ködik. Oláh. majd Domokos hagy fi nagy helyze­teket. Az újonc Pálfi mindent ront. Majd javul valamit a csatársor, de a csabai Andó remekül véd. Egyszer fellángol a Törekvés egy szöglet erejéig, amire a Gyte kettővel felel. Juhász Kiss elfutásai és szép lövései keltenek feltűnést, de az eredmény már nem változik. Gyte II.—Törekvés II. 3:1 (1:1). Szövetségi dij, bíró Huszár. A II. félidőben a Himmeriöl szépen irányított Gyte biztosan nyert. üzletház megyei város központjában betegség miatt olcsón eladó. Cim a kiadóban. ’47 2 -2 Ítél nagy csillár eladó j ty tí-'V . Dömény-utCi 10 szám alatt. Emeletes Teljesen különálló Sií val kiadó, Zöldág-utca 33 szám alatt. 179 i—3 Első évi iifánterméshői származó tavaszi buza-vetömag kapható A. I. oszt, minőségben a pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett métermázsánkétit 23 pen­gőért, Sarkad állomáson vasútra adva. ★ Megrendelések Maspi föld 11. in címre küldendők. 17K ,2—2 Mai budapesti árak: A budapesti terménytőzsde árai. Készárupiac irányzata gyengén tartott volt. Búza: 77 kgos tiszavidéki 17.90 — 18.15 felsötiszai 17.60 — 17.80 duna-tiszaközi 17.55 — 17.65 fejérmegyei és többi du­nántuli — 78 kgos tiszavidéki I#.05 — 18.30 Jfelsötiszai 17.75- 17.95 duna-tiszaközi 17.70 — 17.80 fejérmegyei és többi du nántuli — 79 kgos tiszavidéki 18.20- 18.45 felsötiszai 17.90- 18.10 duna-tiszaközi 17.85- 17.95 fejérmegyei és többi du­nántuli — 80 kgos tiszavidéki 18.45 — 18vfi5 felsötiszai 18.05 — 18.25 duna-tiszaközi 18.­—18.10 fejérmegyei és több du­nántuli — Rozs pestvidéki 15 60 — 15.70 „ más származású 15.70 — 15.80 Takarmányárpa 16.40 — 1C.90 Sörárpa 19.­-20­I. zab 17.30 — 17.50 Tengeri morzsolt 13.75 — 13.90 Buzakorpa finom 13.25 — 13.35 Határidöpiac irányzata gyengén tartott volt. Búza márciusra 17.62 — 17.63 „ májusra 17.94 — 17.96 Rozs márciusra 15.40 — 15.45 „ májusra 15.40- 15.42 Tengeri „ 15.01 — 15.03 Különféle takarmányok : változatlanok Tarka napraforgó változtlan Finom buzakorpa „---.-­--- ---.--­Lucerna változatlan #--­— Bíb or heremag változatlan — É l ö p i a e : BorjiU felhaj tás 345 volt — I. borjú 90—94 II. , 76—88 III. „ 60—70 Vágómarha felhajtás nem volt Naggvásártelep nagykereskedelmi árai : Csirke 1.50—1.70, tisztított, sütni való 2.—2.30 lúd —.—.—, kacsa —.—.—. pulyka —.-------­to jás ládázva db. 6.6—7.2, kosáráru 7.2—, tojás kg-ja ab Budapest 1.16—1.18. uicai lakás kiadó Dömény- utca 9 szám alatt. 175 2—2 F" Iparin a Kossu{tl Lajos-utca 5 ík, A 3® wj80 vsp 1_l0 szám alatti TELEFON 182 KIRAL^“ TELEFON 182 HAMOS FILMSZÍNHÁZ tzyula, Báró Wenckheim Béta-utca 6. sz. Február 5 én Szerdán A világ leghatalmasabb filmje Döbbenetes hűséggel elevenedik meg a •középkor Oroszlánszívű Richard és Szaladin szultán küzdelme Berengária és Richard szerelme Fantasztikus tömegjelenetek Véres város tromok Faltörö kosok munkája, égő olajkatlanok lángolása A film erkölcsi magasztossága lenyűgözi a nézőt . Keresztes hadjárat Érdekfeszitö és izgalmas mese 3 részben Kisérő műsorban: Rajzos trükkfilm Extra hangos híradó Vasár- és ünnepnap Vä2, 4, V27, 9 hétköznap 3/44, 1/27, 9 óra. Gyulán, 1936, a kiadótulajdonos Dobay János nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom