345 találat (0,057 másodperc)

Találatok

1. 1990-09-27 / 225. szám
[...] lépnek pályára a bajno­ki mérkőzésen Szaniszló Sándor a MEAÉC kosárlab­da szakosztályának elnöke [...] Litvánia Essayah Finnország Lee Malaysia szaniszló
2. 1991-03-07 / 56. szám
[...] körcsarnokban a miskolciak győzelmével zárult Szaniszló Sándor a szak­osztály vezetője előzetesében elmondta [...] és a Lehel Hűtő­gépgyár szponzorál szaniszló A Miskolc Városi Televí­zió ma [...]
3. 1991-03-01 / 51. szám
[...] összeállítású és szerkezetű csapat mondta Szaniszló Sándor szakosztályvezető jelen­leg holtversenyben állnak a [...] meccset tei kinthetjük idényzárónak is szaniszló DVTK bérletek A DVTK sportegyesület [...]
4. 1990-07-09 / 157. szám
[...] láessárá a helyi egye­tem csapatához Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlab­da szakosztályának vezetője [...] meg­vigasztalták saját magukat és országukat szaniszló Bronzcsata Bariban Vigasztaltak az olaszok [...]
5. 1991-11-13 / 264. szám
[...] Jók Kovács Szundy Mészáros Szeghalmi Szaniszlő Sándor Ne­héz hétvége van mögöttünk Ez [...] az uszoda végre újra kinyit szaniszlő a Akció minőség jegyében FUJITECH [...]
6. 1984-05-29 / 125. szám
[...] Mitró Agnes kisfia Péter Pongrácz Sándor és Kende Zsu­zsanna kisfia Sándor Ágoston Szaniszló Sándor és Árvái Ag­nes Éva kisfia András Sándor Tar István és Szemán Edit [...] Móricz Erzsébet kisfia De­fies Mihaíövics Sándor és Kő­házi Katalin kislánya Renáta [...] kislánya Veronika Németh László és Szaniszló Mária Kis­fia Zsolt Soltész Zoltán [...]
7. 1991-08-06 / 182. szám
[...] NB I es szereplés felté­teleit Szaniszló Sándor a kosár­labda szakosztály vezetője Amint [...] szövetséenek ám ezt gyorsan pótolják szaniszló Elhunyt Sós Károly Sós Károly [...] Béla utca és a Vándor Sándor utca sarkán igazoltatta egy Hejő [...]
8. 1991-04-26 / 96. szám
[...] játékos nincs a csapat­ban most Szaniszló Sán­dor a MEAFC kosárlabda szakosztályának vezetője [...] alatt száguldott körbe 1989 ben szaniszló Túraajánlat A KVSE természetjárói Talpas [...]
9. 1990-05-22 / 116. szám
[...] kapus Tóth Lajos ról mondotta Szaniszló Sándor a szakosztály veze­tője A hazai [...] Vizilabda OB II Pólóhétvége Miskolcon szaniszló Labdarúgás MS HL lista csapóit [...]
10. 1986-07-12 / 161. szám
[...] Mis­kolc Városi Tanács elnöke és Szaniszló Sándor a Me­zőgazdasági Szövetkezetek Megyei Szövetségének [...]
11. 1988-04-13 / 86. szám
[...] is spor­tolhatnak a városlakók kérdeztük Szaniszló Sándort a sportlétesítmények főmér­nökét Természetesen várjuk [...]
12. 1984-05-20 / 117. szám
[...] Bélának a TESZÖV megyei elnöke Szaniszló Sándor az AGROKER megyei vállalata igazgatójának [...]
13. 1990-10-04 / 231. szám
[...] beszéljen maga a ME­AFC szakosztályvezetője Szaniszlö Sándor aki 1968 január elsejétől immár [...] a továb­biakban a következő Tiha­nyi Sándor Debreceni Vo­lán 29 Hell Csaba [...]
14. 1986-12-15 / 291. szám
[...] és Varga Ilo­nának Marianna Szűcs Sándor­nak és Rákos Margitnak An­namária Varga [...] Mol­nár Évának Zoltán Fer ncz Sándornak és Németh Emőké­nek Sándor Attila Mogyorós Istvánnak és Takács [...] és Bód vaf Máriának Nóra Szaniszló Sándornak és Árvái Ágnesnek Gábor Sándor Tokaji József­nek és Drotár Máriának [...]
15. 1987-09-03 / 204. szám
[...] különbö­ző termelőszövetkezeteiből összesereglett erdészeti dol­gozókat Szaniszló Sándor a megyei Teszöv elnöke kö­szöntötte [...]
16. 1990-12-18 / 293. szám
[...] és Szabó P lépett pályára Szaniszló Sándor szakosz­tályvezető véleménye sze­rint rémálom volt [...] részesülnek A tombolasorsolás nyertesei Kovács Sándor Miskolc Dienes u 57 025 [...] 211 A díjak a Vándor Sándor utca 1 3 szám alatti [...]
17. 1991-04-18 / 89. szám
[...] filáocé ek a BS ben Szaniszló Sándor az egye­temiek kosárlabda szakosz­tályának vezetője [...]
18. 1990-10-30 / 251. szám
[...] le­zárása miatt nem tudtak el­indulni Szaniszló Sándortól az egyesület kosárlabda­szakosztályának vezetőjétől megtudtuk [...]
19. 1991-01-09 / 7. szám
[...] el az idei edzéseket de Szaniszló Sándortól a szakosztály vezetőjétől meg­tudtuk hogy [...] játékos az MVSC s Jurák Sándor és a BÉV SC s [...]
20. 1987-03-18 / 65. szám
[...] plusz 6 fok kö­zött lesz Sándor József Benedek most nem hozzák [...] a megyei pártbizottság titkára és Szaniszló Sándor a Te szöv megyei elnöke [...]
21. 1991-03-29 / 73. szám
[...] TÉGLA ÉS CSERÉPIPARI VÁLLALAT MÁLYI Szaniszló Sándor az egye­temi kosárlabda szakosztá­lyának vezetőjé [...]
22. 1989-04-20 / 90. szám
[...] felvásárló vállalatok képviselői vettek részt Szaniszló Sándor á Te szöv elnöke a [...]
23. 1991-12-11 / 288. szám
[...] gvózelemmel ért véget a találkozó Szaniszló Sándor Na­gyon jó képességű gárda az [...]
24. 1990-11-09 / 260. szám
[...] sztrájkja miatt elmaradt a mérkőzés Szaniszló Sándor­tól a MEAFC szakosztály vezetőjétől TiíegtKdtü [...]
25. 1985-07-11 / 161. szám
[...] 1500 méte­ren a diósgyőri Serfőző Sán­dor nyerte a bajnokságot Kocsis László [...] s Novak Pál sportolója Markocsán Sándor 10 ezer méteren áll­hatott a [...] várja a teniszezni vágyókat Mint Szaniszló Sándor fő­mérnöktől megtudtuk reg­geltől estig nyitva [...] László és Szűcs Agnes Hodobay Sán­dor és Szilágyi Erika Csorna Gyula [...]
26. 1991-07-10 / 159. szám
[...] tovább­ra is foglalkozik a kosara­sokkal Szaniszló Sándor az egyetemi klub kosárlabda szakosztályának [...]
27. 1991-07-20 / 168. szám
[...] az NB I rői mondta Szaniszló Sándor a szakosz­tály vezetője 1985 től [...]
28. 1990-12-08 / 285. szám
[...] nyál megszorongatják a MEAFC ot Szaniszló Sán­dortól a MEAFC kosárlab­da szakosztályának vezető­jétől [...]
29. 1992-02-08 / 33. szám
[...] a legjobb a mezőnyben Cedei Sándor az együttes csatára kilenc gólt [...] hetven pontos győzelemmel tértek vissza Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlabda szakosztályának elnöke [...]
30. 1985-06-01 / 127. szám
[...] 1 től 5 ig Vándor Sándor u 2 től 26 ig [...] kibővített vezetőségi ülésen adta át Szaniszló Sándor a TESZÖV elnöke a B [...]
31. 1991-06-12 / 135. szám
[...] össze ere­jüket az egyetemi körcsar­nokban Szaniszló Sándortól az egyesület kosárlabda szak­osztályának elnökétől [...] miatt Ehhez a fiatal­korú Sz Sándort a 16 éves nyékládházi lakost [...] bo­csátható Tettestársát a fia­talkorú Sz Sándort korára és büntetlen előéletére te­kintettel [...]
32. 1992-02-22 / 45. szám
[...] csa­pat egyik kulcsemberének számító Kovács Sándor csa­ládi okok miatt kénytelen tá­volmaradni [...] lesz a győ­zelem mint Szegeden Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlabda szakosz­tályának elnöke [...] egyike rá­adásul országos körözött H Sándor s a vontató gépkocsi származását [...] mellett originál csomagolású targoncakereke­ket H Sándor aki az őrház­ban tartózkodott nem [...]
33. 1991-05-07 / 104. szám
[...] könyvelhettek el Ve­réb Rudolf Kánya Sándor és Draskóezi Gábor jóvol­tából Úszás [...] ajándékcso­magot kaptak a kosarasok melyet Szaniszló Sándor a zsűri elnöke adott át [...] volt a leg­jobb edzőjük Farkas Sán­dor ők a lányokhoz ha­sonlóan az [...]
34. 1991-07-11 / 160. szám
[...] szerint dr FöldesiJá nosnétutk és Szaniszló Sán­dornak akik minden felté­telt biztosítottak a [...]
35. 1975-12-16 / 294. szám
[...] nyert MEAFC kosár­labdacsapatának technikai ve­zetője Szaniszló Sándor a fő­városi utolsó bajnoki mérkőzés­ről [...] a harmadik helyen végzett Petőfi Sándor brigád tagjai is értékes tárgyjutal­makat [...]
36. 1984-03-13 / 62. szám
[...] nevű gyermeke HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Tóth Sándor István és Berta Adrien Szarvas [...] és Kapitány Juditnak Mónika Buda Sándornak és Sza bó Ilonának Sándor Czihat László Benjáminnak és Szepesi [...] Veres Máriának Mó­nika Kovács István Sándor­nak és Varga Ilona Évának Péter [...] Bertalannak és Fejér Annának Edina Szaniszló Sándor Jánosnak és Árvái Agties Évának [...]
37. 1991-10-16 / 241. szám
[...] meg sza bálytalankodásukat büntető­dobás nélkül Szaniszló Sándor MEAFC Nehéz mérkőzés volt Az [...] Ervin 26 éves valamint Barta Sándor 28 éves foglalkozás nélkülieket ha­ján [...]
38. 1991-12-17 / 293. szám
[...] A Szabó T és Mészáros Szaniszló Sándor Sajnos nagyon rossz a találkozó [...]
39. 1988-09-24 / 226. szám
[...] tömörítve Mi folyik itt kér­dezem Szaniszló Sándor fő­mérnököt Szavatossági munka Már az [...]
40. 1991-11-11 / 262. szám
[...] ra nyerte a miskolci csapat Szaniszló Sándor Saj­nos nem tudtuk a szokásos [...] pályán Szabó István felvétele Király Sándor pénteken még nem tudta hogy [...] és Jevtusenko 11 szerezte Király Sándor Elké­pesztően rossz volt a véde­kezésünk [...]
41. 1988-02-15 / 37. szám
[...] Imre Szalboda István Szederkénvl Béla Szaniszló Sándor Sztra kovies István Szélekovszkv Fe­renc T Nacv Sándor Tamás József Tar Miklós dr [...] el A cikkben Kon cz Sándor a jégkorong szakbizottság titkára pedig [...]
42. 1977-11-29 / 280. szám
[...] Operettszín­ház tagjainak sorába tartozó Rózsa Sándornak a műsorá­val ért véget T [...] a fiúk mondta elég lehangoltan Szaniszló Sándor technikai vezető a MEAFC tfegnapi [...]
43. 1992-02-22 / 45. szám
[...] hozzá a téesz átalakításához kérde­zem Szaniszló Sándor el­nöktől Veszteségesek voltunk 1991 ben [...]
44. 1991-06-07 / 131. szám
[...] lesz holnap dél j után Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlabda szakosz­tályának elnöke [...]
45. 1990-10-19 / 244. szám
[...] kívül mindenki egész­séges de Király Sándor ve­zető edző szeretné ha a [...] a Békési Áfész együttesét fogadja Szaniszló Sándortól a szak­osztály vezetőjétől arról é [...]
46. 1969-12-11 / 87. szám
[...] parádéra kerül sor a Hónai Sándor Me­gyei Művelődési Központ színháztermében Az [...] adjunktus Szabó Imre adjunktus és Szaniszló Sándor IV éves gépészmér­nök hallgató HORVÁTH [...]
47. 1988-10-18 / 246. szám
[...] bizottságot hívtak életre amelynek elnöke Szaniszló Sándor tagjai Szemes Antal Sztrakovics István [...]
48. 1985-03-11 / 59. szám
[...] elmúlt évi eredményeiről szólt fel­szólalásában Szaniszló Sán­dor sárospataki termelőszö­vetkezeti elnök a TESZÖV [...] elkövet­kező években Szünet után Kanalas Sán­dor elnökletével folytatódott a vita Megdöbbentő [...] József Éles István dr Énekes Sándor Fejti György Földes Erzsé­bet Fügedi Istvánná Géczi Ernő Haáz Sándor dr Had ler Ferenc Hegedűs [...]
49. 1991-06-18 / 140. szám
[...] is a palánkok közé állnak Szaniszló Sándor szakosz­tályvezető véleménye sze­rint reális esélye [...]
50. 1976-03-17 / 65. szám
[...] a kecs­keméti kirándulásról szóló beszámolóját Szaniszló Sán­dor a MEAFC kosarasainak technikai vezetője [...] fiúk között 3 lfett Kriston Sándor hatodik pedig Kékesi Tamás A [...]
51. 1977-11-15 / 268. szám
[...] a pécsi mér­kőzés legnagyobb tanulságát Szaniszló Sándor technikai ve­zető s ennek az [...]
52. 1991-02-22 / 45. szám
[...] múlik min­den kezdte előzetesét Ki­rály Sándor edző A Szarvas játékosállományát tekintve [...] csapatához utaznak ma a fiúik Szaniszló Sándor a szak­osztály vezetője a következő [...]
53. 1991-03-22 / 67. szám
[...] a kosa­rasok az idegenbeli veresé­gért Szaniszló Sándor a Miskolci EAFC kosárlabda­szakosztályának vezetője [...]
54. 1974-01-17 / 14. szám
[...] Gézának és Kotsis Erzsé­betnek Zsuzsanna Szaniszló Sán­dornak és Németh Honának Anita nevű [...] Károly 60 éves korában Kovács Sándor 64 éves korában Mátyus Mihály [...]
55. 1990-10-12 / 238. szám
[...] győzte­sen vonuljanak le a pályá­ról Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlabda szakosz­tályának vezetője [...]
56. 1976-02-04 / 29. szám
[...] össze a tapasztala 1 tokát Szaniszló Sándor a MEAFC technikai vezetője mert [...] lőtte a legkevesebbet pedig Körösi Sándor ugyancsak a 101 es ből [...]
57. 1991-11-08 / 260. szám
[...] ellen ne­hezebb dolgunk lesz mondta Szaniszló Sándor a MEAFC kosárlabda szakosz­tályának elnöke [...]
58. 1970-04-06 / 79. szám
[...] 13 Gyurkovics Mária és Svéd Sándor énekel 14 39 Az élő [...] a Budapest öttusabajnokságról 30 Petőfi Sándor verseiből 9 35 A Szovjetunió [...] Orosháza Gulyás Károly Eger Juhász Sándor MÉMTE Laka­tos Ferenc MÉMTE Bokor [...] Zalka k o val győz Szaniszlö Sándor MGM ellen Váltósúly Kerékgyártó János [...]
59. 1976-02-09 / 33. szám
[...] a BSE Szabó felv mutatkozásról Szaniszló Sán­dor az egyetemista gárda technikai vezetője [...]
60. 1982-02-13 / 38. szám
[...] szvit 14 53 Szo kolay Sándor népzenei feldolgo­zásaiból 15 15 Fehér [...] Nagy Erzsébet Erikának Csaba Trescsánszki Sándornak és Tyukodi Katalinnak Tímea Vé­kony [...] Enikő nevű gyer­meke HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Szaniszló Sándor és Árvái Ág­nes MEGHALT Mikes [...] Lossó Istvánné Kálmán Erzsé­bet Mihari Sándor Marcsa Sán­dor Illés Mária Tordai Istvánné Tóth [...]
61. 1983-12-13 / 294. szám
[...] Lakatos Klárának Klára Vára di Sándornak és Kotricz Tévéz­nék Sándor Zsolt dr Molnár Lajosnak és [...] Valé­riának Orsolya Kiss Lajosnak es Szaniszló Máriának Nikoletta Török Sándornak és Fiesor Máriá­nak Sándor Erdei Nagy András­nak és Tamás [...] és Lőrincz Piroskának Piroska Bieidb Sándornak és Tóth Margitnak Sándor nevű gyermeke HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Puszky [...]
62. 1990-08-30 / 201. szám
[...] Jfc Verseny előtt behajózásra várva Szaniszló Bálint felvétele Kevés pénzzel de [...] tan­folyam kezdete szeptember 5 szerda szaniszló Néhány héttel ezelőtt vi­torlások cikáztak [...] Jus­titia színeiben versenyeznek Ugyanitt Demjén Sándor és Koleszár Zoltán kilencedik lett [...] versennyel fejező­dik be az idény szaniszló 3 Kisszervezetek sziNVA figyelem A [...]
63. 1990-09-25 / 223. szám
[...] a vendé­gek bizonyultak jobbnak Király Sándorral a piros­fehérek vezető edzőjével a [...] a legfiatalabb vitorla sok versenyeztek Szaniszló Bálint felvétele Optimistek és kadettek [...] Jus­titia SE 4 Németh Balázs Szaniszló Péter VVSI Agárd Szombaton idényzáró [...] a végső sorrendet Tartaléknap vasárnap szaniszló zott az élen a sorrend [...]
64. 1976-11-06 / 263. szám
[...] elnökhelyettes délután pedig dr Simon Sán­dor a Nehézipari Műszaki Egyetem rektora [...] a városi ta­nácsra látogatott Kolláth Sándornak a városi pártbi­zottság titkárának kíséreté­ben [...] az Eszak magyarországi Vegyimű­vek szakmunkása Szaniszló Gyula az MSZMP Edelényi járá­si Bizottságának első titkára Szaniszló M Lajos ózdi járási nyugdíjas [...]
65. 1989-03-13 / 61. szám
[...] Testvériség u 39 107 Vasas Sándor Középszer u 42 108 Váraiiyay [...] 038 79 1172 9 Tardi Sándor Dorottya u 7 3 231 [...] 3 865 76 1142 11 Szaniszló Katalin Kuruc u 19 7 [...] Leszih Andor u 15 36 Szaniszló Gvörerv Klapka György u 54 [...]
66. 1982-11-11 / 267. szám
[...] az MHSZ KLK sportoló­jának edzője Szaniszló Jó zsef nyilatkozott az MTI [...] u 1 hibaelhárítási üzem Szeles Sándor üzemvezetőnél ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLÉTETT Fride [...] Jablonkaj Magdol­nának István Kalina Béla Sán­dornak és Szabó Éva Juditnak Tímea [...] Brugós Kata linnnak Katalin Molnár Sándor­nak és Kiéri Katalinnak Orso­lya Nyíri [...]
67. 1983-04-08 / 83. szám
[...] Erzsébet Guba Zoltán lóvák sándorné Szaniszló Gyu a Gaál József Zsofnyák [...] Barna Mihálv Tgióvári nbor Pogány Sándor símonvi Dezső Szakács Gézáné és [...] kapott Erdős Levente Soós Já­nos Szaniszló István dr Somo­gyi László dr [...]
68. 1992-01-25 / 21. szám
[...] fíörösi Víqh Csillag SimVj 3 Szaniszló és Bencs került a keretbe Szomorú hogy i Szaniszlónak homlok üreggyulladása van Bencs pedig [...] a hét végén kérdeztem Király Sándort a csapat vezető edzőjét Jó [...]
69. 1980-06-18 / 141. szám
[...] ó bizottság tagjai leltek Balazs Sándor né dr Ben kő Péter [...] Krotos József Ko­vács l aiosné Szaniszló Bá­lint Szanyi Péter Szuchy Róbert [...] otts ágot is ennek elnöke Szaniszló Bálint a 109 sz tanácstagi [...] ternacionáléval ért véget A Rózsa Sándor építész tervei alaptan készülő mű [...]
70. 1982-08-07 / 186. szám
[...] m háton volt érdekelt Wladár Sándor révén A magyar úszó a [...] drótkerítéshez hogy odas o rították Szaniszló Istvánnét s az ötéves Andrássy [...] napon túl gyó­gyuló jobblábszár törést Sza­niszló Istvánné nyolc napon belül gyógyuló [...]
71. 1973-12-01 / 282. szám
[...] Va uászi Rózsának András Feuer Sándornak és Stiöer Gizellának Sándor Nagy Jánosnak és Sző­ke Ilonának [...] és ördög Irénnek Csaba Kovács Sándornak és Czibak Ilonának Sándor Lukács Ferencnek és Rebecsák Margit­nak [...] Jaczenkó Klárá­nak Katalin Enikő Sípos Sán­dornak és Bari Piroskának Sán­dor Záborszky Józsefnek és Bakai Ilonának [...]
72. 1991-09-18 / 217. szám
[...] Csaknem téleier meccset vezetett Czirba Sándor búcsúzott ÉKSZEREKET KERES A RENDŐRSÉG [...] bajnok Arisz Thessza loníki ellen SZANISZLÖ KUPAGYŐZTES A veterán öttusázók Euró­pa [...] dorfi állomásán első helyen végzett Szaniszló József s ezzel a további [...] az akr tív pályafutástól Czirba Sán­dor játékvezető Húsz éven át húzta [...]
73. 1990-12-21 / 296. szám
[...] lehet tenni az összecsapás kimenetelét szaniszló További mérkőzések Ge­nerál Lehel Álba [...] A második díj boldog tulajdonosa Szaniszló József Miskolc Tízes hon­véd u [...] a lányok ezdi értékelését Király Sándor vezető edző Noha a fel­adat [...]
74. 1989-05-12 / 108. szám
[...] F u 4 89 Nagy Sándor Pozsonyi u 7 90 Nagy Sándor Második u 1 91 Nagy [...] Zoltán Szempéteri k 91 115 Szaniszló György Erenyő u 92 116 Szaniszló Lászlóné Szeder u 26 117 [...] Testvériség u 39 132 Vasas Sándor Középszer u 42 133 Vaszerné [...]
75. 1988-05-10 / 109. szám
[...] véradásért Bagdi Gyula és Várhelyi Sándor 20 szoros véradásért Balla And [...] ébredt hogy a szomszédban lakó Szaniszló házaspár toppant be hozzájuk újévet [...] 7 óra tájban tá­voztak ezután Szaniszló Károly még visszatért s fél [...]
76. 1983-12-12 / 293. szám
[...] men tes fülcimpalyiikasz­tás Miskolc Vándor Sándor u 12 Illatszerből Aranyozott ezüs [...] Er­zsébetnek Nikolett Németh Lászlónak és Szaniszló Máriának Zsolt Varga Lajosnak és [...]
77. 1982-05-03 / 103. szám
[...] u 12 17 órakor Gáspár Sándor Er­dei Termékeket Feldolgozó és Értékesítő [...] IV 4 18 tól Mórá­ig Szaniszló Bálint Benedek u 7 sz [...] és Szkárosi Ju­ditnak Tamás Majoros Sándor­nak és Szenczi Erzsébetnek Zol­tán Gipp [...] és Hangász Va­lériának Gábor Gyulai Sándor­nak és Nagy Katalinnak Sán­dor Kovács Bélának és Kovács Évának [...]
78. 1974-09-06 / 209. szám
[...] és tanévnyitó vendégeit dr Si­mon Sándor az egyetem rek­tora köszöntötte Meleg [...] tanács ál­talános elnökhelyettesét Dr Simon Sándor ünnepi beszédében emlékezett az egyetem [...] az utolsó lengyel király Ponia­towski Szaniszló leszárma­zottja ötnapos hivatalos lá­togatásra Varsóba [...]
79. 1985-07-01 / 152. szám
[...] 84 173 AJYVAKÖIVYVI HÍREK SZÜLETETT­Balog Sándornak és Balogh Apollóniának Sándor Htad Jó­zsefnek és Kalapos Mariannának [...] Veres Anna Máriának Mariann Sasvári Sán­dornak és Dobrosi Zsuzsanná­nak Csilla Kovács [...] Zsófia Fészki Jánosné Kohut Valéria Szaniszló Istvánné Nyíri Ju­dit Erdős János [...] Istvánné File Zsófia Etelka Lőrincz Sándor Garan Imre Papp De­zső Kiss [...]
80. 1991-10-26 / 249. szám
[...] fehérek Ko­vács Tibor és Valentényi Sándor a két legfelső súly­csoportban 100 [...] ellenfe­let kap személyükben a Va­sasnál szaniszlő EREDMÉNYEK 48 kg Vígh Tóth [...] a pi­ros fehérek ellenfelei Király Sándor és gárdája igen mozgalmas hétvége [...] A hét végi összecsapáson Király Sándor győzelmet vár kosarasaitól M R [...]
81. 1983-06-27 / 151. szám
[...] Margitnak Marianna Tisza Já­nosnak és Sándor Mártának Dá­vid Idrányi Lászlónak és [...] és Lehóczki Magdol­nának Krisztina Kiss Sándor­nak és Márton Erzsébetnek Sán­dor Nagy Sándornak és Oszko csi Máriának Viktória [...] és Portányi Erzsébetnek Zita Dienes Sán­dornak és Rácz Máriának Ta­más Galambos [...] Bélának és Radványi Erzsébet­nek Gergő Szaniszló Tamásnak és Vajda Erzsébetnek Zita [...]
82. 1991-04-02 / 75. szám
[...] duatlon és crossfuióverseny Serfő 20 Sándor utazhat Kaliforniába Az idei évad [...] ismert DVTK f sportoló Serfőzö Sándor lett fgy ő utazhat Araerikába [...] kilométeres cross futás 1 Serfőző Sándor DVTK 32 52 75 2 [...] Kossuth Gimná­zium 20 38 00 szaniszló Tes i sss San Antóniában [...]
83. 1990-08-31 / 202. szám
[...] Felkészülés nélkül nem megy Újhelyi Sándor balra a második is ott [...] nép­kerti Hajdú Zoltánt és Új­helyi Sándort Mint a sportág rajongói emlékeznek [...] fődíj sorsa tudtuk meg Újhelyi Sándor­tól Az első négy helyezett ugyanis [...] nem történt semmi Létbizonytalanságban élünk szaniszló Eoy teniszvúlinlkozás vége A WCT [...]
84. 1986-01-14 / 11. szám
[...] Béla Várhidy Fe­renc József Bíró Sándor Mon gyik Lászlón é Santa Eszter Lőtér Zoltán Szaniszló Génus Gyula Körhegyi János Tobias [...] Kis Erzsébet Mária Lacz kó Sándor Lenkei János Tóbiás Józsefné Hajdú Anna Seres Sándor Szalatnay Ká­roly Burján Ferenc Szabó [...]
85. 1990-08-01 / 177. szám
[...] SC vaspapucsosait Hajdú Zol­tán Újhelyi Sándor és Bö­szörményi Zsolt közül jelöli [...] Ke­rékjártó Tamás is helyet kap szaniszló Bclörők járlak az MLSZ ben [...]
86. 1983-05-02 / 103. szám
[...] IV 4 18 19 óráig Szaniszló Bálint Benedek u 7 szám [...] Matiscsák Má­ria Magdolnának Anita Potyka Sándornak és Laib Csillának Csilla Jéger [...] és Vidra Zsuzsannának Szabolcs Pere­miczki Sándor Józsefnek és dr Esze Julianna [...] és Horváth Aranká­nak György Kovács Sándornak és Vince Adriennénak Sándor Fáklya Tibornak és Varkoly Ró­zsának [...]
87. 1991-10-08 / 234. szám
[...] Ir­hás István Jancsár László Jancsár Sándor Kiss Lajos Major László Majoros Sán­dor dr Molnár Pál Nagy Sándorné Nagy Sándor Óre hovszkiné Várhegyi Olga Schmidt [...] Club Tokaj Völker Helga Wéber Sándor Ebben az évben a vándor­serleget [...] SC egy egv elsőséget szereztek szaniszló Kézilabda INB I férfi Kihagyott [...]
88. 1985-04-03 / 79. szám
[...] Érdemérem kitün­tetést kapott dr Kardos Sándor a megyei tanács vb titkára [...] és oktatási osztályvezetője dr Ditrói Sán­dor a miskolci Vasgyári Kór­ház Rendelőintézet [...] Alkotmány Terme­lőszövetkezet nyugalmazott el­nöke Gönczi Sándor a Ka­zincbarcikai Sütőipari Vállalat igazgatója [...] Állami Gazdasági Borkombinát vezér igazgatója Szaniszló Bálint a Diósgyőri Gépgyár osztályveze­tője [...]
89. 1990-08-09 / 184. szám
[...] Középpályá­sok Reichenbach Vitelki Hallai Jurák Sándor Jurák Miklós Bánk Csatárok La­katos [...] okozott gondot a táv teljesítése Szaniszló Bálint felvételei
90. 1989-02-27 / 49. szám
[...] és Balogh Gizellának Hona Sza­bó Sándornak és Kovács Iloná­nak Katalin Orsolya [...] és Kiss Katalinnak Szabolcs Koleszár Sándornak és Horváth Máriá­nak Csilla Szaniszló György­nek és Gajdos Krisztina Ediná­nak [...] Horváth Ele­mér Lakatos Imre Kovács Sán­dor János Vezér István ixáasi István [...] József Vaszil Mi Io Rozgonvi Sándor Kiss t 7 3 os [...]
91. 1991-01-08 / 6. szám
[...] a végi eges játékengedélyt Király Sándor a csapat vezető edzője érdeklődé­sünkre [...] lesz nehéz dolguk célkitűzésüket megvaló­sítani szaniszló
92. 1990-07-13 / 161. szám
[...] öklözőjét ísaszegi Róber­tét és Hranek Sándort Meg­hívást kaptak az Amerikai Egyesült [...] Ísaszegi szereplé­séről volt szó Hranek Sán­dor nemzetközi szereplésé­vel ugyancsak kivívta a [...] fellépés előtt F Z Hranek Sándor az NSZK ban profi de [...] jobban és ered­ményesebben tudnánk mű­ködni szaniszló MEGNYÍLTAK AZ S ALULJÁRÓ ÜZLETEI [...]
93. 1990-08-13 / 187. szám
[...] 13 80 mp 4 Munká­csi Sándor 14 38 mp 10 kilo­méteres gyaloglás 1 Urbá­nik Sándor 41 30 34 2 Du­dás [...] 35 6 Tyrell Ford 14 szaniszló Ágoston Zita az 1500 méteres [...]
94. 1985-06-04 / 129. szám
[...] telefonos OTP öröklakás eladó Vándor Sándor 8 X 1 Érdeklődni 17 [...] Vendéglátóipari Vállalat igazgatója és Szilágyi Sándor a MIK osztályvezetője A 95 [...] a MÁV igazgatóság osztályvezetője és Szaniszló Bálint a DIGÉP osztályvezetője Ac [...]
95. 1991-04-09 / 81. szám
[...] Volán 13 pont 3 Új­helyi Sándor BÉV SC i 2 pont [...] el a Tisea partjára Űjhelyi Sándor Böszörmé­DV 1 K­focihírek A DVTK [...] mérkőznek ezúttal a TFSE ellen szaniszló ÁPRILIS 13 szorrhet TFSf Miskolci [...]
96. 1991-06-24 / 145. szám
[...] 2 illetve Tóth Tamás lőtték szaniszló Halálos baleset az Eipressz ralin [...] kettésza­kadt autóban életét vesztet­te Ajtai Sándor navigátor Lipták Sándort pedig súlyos életveszélyes állapotban szál­lították [...] A legfrissebb információk szerint Lipták Sándor túl van az életveszélyen Az [...]
97. 1991-04-11 / 83. szám
[...] Diáksport Szövetség főtitká­ra dr Orbán Sándor az Es­terházy Károly Tanárképző Főiskola [...] és Sporthivatal Magyar Diáksport Szövetség szaniszló AFC 5 Szerencs Hegyalja néven [...]
98. 1978-04-02 / 78. szám
[...] Ferenc Cserépfalu körzeti orvosa Kiss Sándor a Borsod megyei Ta­nácsi Építőipari [...] Miskol­ci Építőipari Vállalat műveze­tője és Szaniszló József a Ti­szai Vegyikombinát művezetője [...] irodalmi és művészeti díjakat Boros Sán­dor kulturális miniszterhe­lyettes nyújtotta át az [...]
99. 1992-01-16 / 13. szám
[...] Patkós Csaba sem pe­dig Szenes Sándor nem volt tekinthető hontalannak a [...] Ráadásul Patkós Csaba és Szenes Sándor a hono­sítási kérelmük benyújtása­kor román [...] justítiásök egyik képviselője dr Sarkacü Sán­dor aki tizenöt esztendőn át volt [...] já j fúljon hozzá t szaniszló II Sas Hona taegiöz fordult [...]
100. 1971-09-09 / 212. szám
[...] forint ér­tékű vásárlási utalványt nyert Szaniszló Istvánná zseíné Chlepkó Ede u [...] Ilona Magdol­na u 7 Fogarasi Sándor Jókai u 43 Kiss Miklósné [...] szerettem volna emlékeze­tessé tenni Elvittem Sándor Zoltánná Csabai kapu fény­képészhez Az [...] alkalommal vissza­kértem a pénzt ám Sándor Zoltánná csak 30 forintot volt [...]