Déli Hírlap, 1990. szeptember (22. évfolyam, 203-227. szám)

1990-09-25 / 223. szám

DH SPORT $ DH SPORT \ D SPORT /fV I 1 Forma—2, Portugál Nagydíj Senna már „majdnem ’ bajnok Mansell tizenhatodik futamgyőzelme A nyár végét már az is jelzi, hogy szinte teljesen kiürült Miskolc kedvelt üdü­lőhelye, a Mályi-tó környé­ke. Már csak néhány türel­mes horgász áztatja damil- ját, várva a nagy fogásra. Rajtuk kívül az elmúlt hét végén a vitorlázás szerelme­sei vették birtokukba idén utolsó előtti alkalommal a tavat. Szombaton és vasár­nap ugyanis két versenynek adott volna otthont a víz­tükör. A feltételes mód azért, mert végül az időjárás jó­voltából csak az első napon tudták lebonyolítani a küz­delmet. Ezúttal a két legkisebb hajóosztály, az egyszemélyes optimist és a két fő legény­séget igénylő kadett ver­senyzett a győzelemért. Szombaton a Diósgyőri Cső­Késilabda A Borsodi Bányász NB I- es női kézilabdaesapata a Nagykanizsai Olajbányász otthonában lépett pályára a hét végén. A sajószentpéte- ri lányok 23:19 (13:12) ará- nyú győzelmet arattak. * A Lyukóbányai Bányász NB II-ben szereplő férfi kézilabdázói hazai pályán szenvedtek vereséget a Deb­receni Medicortól. A legtöbb miskolci gólt Kiss Gábor (8), valamint Kiszty (3) szerezte. A lyukóbányaiak egyébként ma ismét pályára lépnek, Ellenfelük a Nyíregyházi Ta­nárképző gá"dája lesz dél­után négy órától. A találko­zót egy korábbi időpontra sorsolták ki, ám az akkor el­maradt, így ezt ma pótolják. A mérkőzést az egyetemi sporttelepen rendezik meg. Á csikócsapat játszott szombaton nálatlanul a lehetőséget és az élre vágott. Prostot annyira meglepte Mansell manővere, hogy még Berger is meg tud­ta előzni a franciát. Az első kör után tehát Senna, Mari­séit, Berger, Pros volt a sor­rend. Valószínűleg Mansellt nem fogják túlságosan meg­dicsérni Prost kiszorításáért. Annál is inkább, mert á Fer­rari gazdái félreérthetetlenül értésére adták az idény vé­gén távozó angolnak, hogy az elkövetkezendő időben Pros­tot kell minden erővel segí­tenie a versenyeken. Az Autodromo di Estoril nem éppen gyors pálya. Rendkívül sok odafigyelést és manőverezést igényel a rajta való közlekedés. Első­sorban a technika és nem a gyorsaság érvényesül verseny közben. A kocsik átlagsebes­sége alig gyorsabb a Hunga- roringen mérteknél. A sok manőverezés és fékezés job­ban igénybe veszi a gumi­kat is, így a tervezettel ellen­tétben, valamenny' verseny­ző elzarándokolt a boksz­ba kicserélni kerekeit. Olyan is akadt, aki kétszer váltott gumikat. A kerékcserék mi­att gyorsan és sokszor válto­A DVTK kosaras lányai az elmúlt hét végén itthon léptek pályára a bajnokság első mérkőzésén. Az ellenfél a B-csoport legjobb gárdá­ja: az EGIS OSC volt. Ke­mény küzdelemben, nagy csatában végül is a vendé­gek bizonyultak jobbnak. Király Sándorral a piros­fehérek vezető edzőjével a találkozó után beszélgettünk. — Nagyon rossz előjelek voltak már a mérkőzés előtt — kezdi a mester. — Sitkéi Nóra a pénteki edzés végén megsérült. Az orvosok sze­rint csak egy hónap múlva kezdheti el az edzéseket a játékos. így center nélkül maradt a csapat. A romániai Madarasnak' még nem érke­zett meg a játékengedélye, s azért nem játszhatott. A szekszárdiakkal pedig még nem sikerült megállapodásra jutnunk Lévai ügyében. Ilyen előzményekkel, zaklatottan és idegesen léptek pályára a lányok. A mérkőzést teljes egészében a fiataloknak kel­lett felvállalniuk A tapasz­taltabb játékosok közül csak Novak és Králik játszott. A kispadról nézve mindkét csa­pat hajtott, noha egyik sem hozta igazi formáját. Az OSC jelenleg a legjobb a .csoportban, s ehhez képest nem nyújtott kiemelkedő tel­jesítményt. Nálunk a véde­kezéssel még mindig problé­ma van. A palánk alatt tel­* A Csoki és a Márka Kupáért a legfiatalabb vitorla sok versenyeztek. (Szaniszló Bálint felvétele) Optimistek és kadettek vitorlásversenye Csak a Csoki Kupa kelt el koládégyár által szponzorált Csoki Kupáért szálltak ha­jóba a versenyzők, míg va­sárnap a Márka Kupa el­nyerése lett volna a tét. Pe­dig minden jól kezdődött. Szombaton kora reggel még nem mozdult meg a levegő, kilenc óra körül azonban megjött a várva várt szél. A hajósok nem is sokat késle­kedtek és hamarosan vízre tették a járműveiket. A meg-megerősödő légmozgás­ban gyprsan le tudták bo­nyolítani a meghirdetett há­rom futamot. A küzdelemben nemcsak a két „hazai” egyesület — a Justitia SE és a Borsodtáv- hő SE — vett részt, hanem a Velencei-tóról és a Balaton­ról is érkeztek egységek. Agáidról, a Velencei-tavi Vízi Sport Iskolából három kadett és három optimist egység, Keszthelyről egy op­timist látogatott a Mályi- tóra. Az itteni viszonyokhoz képest mindent összevetve népes mezőny gyűlt egybe a Csoki Kupáért vívott via­dalra. A kisebb hajóosztály­ban összesen tizennégyen vágtak neki az olimpiai pá­lya teljesítésének, míg a ka­dettek tízen versenyeztek. A vendég vitorlázók igen ügyes hajósoknak bizonyultak, hi­szen a három versenyszám közül kettőt megnyertek. Az optimistben küzdő lányok közül a legügyesebb az agárdi Tabák Réka volt, míg a fiúknál a szintén velencei­tavi Gyenes Ákos vitte el a kupát. A kadettek teljesít­ményét csak abszolút kate­góriában értékelték, itt a Kovács —Szögy páros révén Justitia-győzelem született. Délutánra a szél jócskán megerősödött. Ez segítette, de hátráltatta is a versenyzőket. Sokan feladták a küzdelmet, mert nem bírták a hűvös szelet. Néhányan fel is bo­rultak a szélben és csak mo­toros segítségével evickéltek ki a partra. Vasárnapra megelégelte az időjárás-felelős a „dühön­gést” és teljes szélcsenddel lepte meg a vitorlázókat. Hiába kémlelték a tó Nyék felőli végét, csak nagyritkán fodrozódott a víztükör. A versenybíróság úgy döntött, hogy délután fél kettőig vár a szélre, ha addig nem élén­kül meg, végleg elmarad a verseny. Délben némi re­mény mutatkozott, de hiába jelölték ki a pályát, elindíta­ni már nem lehetett a me­zőnyt. Később még egy bal­sikerű próbálkozás volt. Az eredményhirdetés így elma­radt, de a Márka-üdítőket jóízűen elfogyasztották a gyerekek. EREDMÉNYEK: Optimist hajóosztály, lányok: 1. Tabák Réka (VVSI. Agárd), 2. Gö- möry Aliz (VVSI, Agárd), 3, Klie Ágnes (JASE, Keszt­hely), 4. Górász Viktória (Justitia SE), fiúk: 1. Gye­nes Ákos (VVSI, Agárd), 2. Demjén Balázs (Justitia SE), 3. Ablonczy Keve (Justitia SE), 4. Lengyel Bulcsú (Jus­titia SE). Kadett hajóosztály: 1. Kovács László—Szögy Krisztián (Justitia SE), 2. Szalay Szabolcs—ifj. Papp Tibor (Justitia SE), 3, Nyeszt Gábor—Huszár András (Jus­titia SE), 4. Németh Balázs— Szaniszló Péter (VVSI, Agárd). * Szombaton idényzáró vi­torlásversenyt rendeznek a Mályi-tavon. A küzdelemben mind a négy hajóosztály ver­senyzői elindulhatnak. Há­rom futam eredményei dön­tik el a végső sorrendet. Tartaléknap: vasárnap. (szaniszló) zott az élen a sorrend. Egy azonban biztosnak látszott, ha géphiba nem csúszik köz­be ez a futam a ferrarisok és a mclarenesek között dől el. Túl a körözés felén Man­sell megkezdte Senna üldö­zését, majd a negyvenkilen­cedik körben a célegyenes? ben elegánsan átvette a ve­zetést. Nem is adta át a po­zícióját a verseny végéig, pedig Phillip Aliot nekiütkö­zött első futóművének. Prost, aki már vezetett néhány kö­rön keresztül megelőzte Ber- gert és Senna ostromlásához kezdett. Azt azonban nem tudhatjuk meg sohasem, hogy sikerült volna-e a het- venegyedik kör végére az előzés, mert a vége előtt tíz körrel piros zászlót lengetve leintették a futamot. Történt ugyanis, hogy Alex Caffi el­vesztette uralmát gépkocsija fölött és kettőszáz fölötti se­bességgel a védőkorlátnak ütközött egy jobbos kanyar­ban. A versenyzőt félig ön­tudatlan állapotban emelték ki a kocsiból. A leintett fu­tamot így Nigel Mansell nyerte, Senna, Prost és Ber­ger előtt. Senna szempontjá­ból a legfontosabb, hogy ti­zennyolc pontra növelte elő­nyét riválisával, Prosttal szemben és gyakorlatilag már övé az idei világbajno­ki cím. A PORTUGAL NAGYDíJ VÉGEREDMÉNYE: 1. Nigel Mansell (brit), 2. Ayrton Senna (brazil), 3. Alain Prost (francia), 4. Gerhard Berger. (osztrák), 5. Nelson Piquet (brazil), 6. Alexandro Nannini (olasz). A VILÁGBAJNOKI PONTVERSENY ÁLLÁSA: 1. Senna (McLaren-Honda) 78 pont, 2. Prost (Ferrari) 60, 3. Berger (McLaren-Honda) 40, 4. Boutsen (William-Re­nault) 27, 5. Piquet (Benet- ton-Ford), 6. Mansell (Fer­rari). Sz. B. jesen magukra hagyjuk a vendég támadókat. A másik palánk alatt viszont kemény küzdelem folyt a lepattanó­kért, s nemegyszer, durván odacsapott egyik-másik játé­kos. A másik probléma az volt, hogy egy NB I-es csa­pat nem engedheti meg ma­gának azt, hogy huszonkét büntetőt kihagyjon. Minden egyes pontra szükségünk lett volna a meccs utolsó per­ceiben, amikor az OSC már 10 ponttal elhúzott. Lakosá­tól, Horváthtól és Nováktól többet, vártam, Molnár vi­szont kitett magáért. Az eredmény reálisan tükrözi a két csapat közti különbséget. Ennyivel jobbak voltak. Itt kell megemlítenem, hogy a hét közepére várunk két szovjet lányt, akik a Dina­mó Kijevből igazolnak át a Diósgyőrhöz. Mindketten hu­szonkilenc évesek, center­ként, illetve irányítóként fognak játszani nálunk. Ere­detileg úgy Volt, hogy már a szombati mérkőzésen játsza­nak, de a határon nem en­gedték át őket. M. R. >)c Sitkéi N&ra bekötött lábbal n*?te végig társai küzdelmét. (Szabó István felvétele) * Mansell végre nyert Senna és Prost párharcá­ból ezúttal a professzor csa­pattársa, Nigel .Mansell ke­rült ki győztesen, megszerez­ve ezzel pályafutása tizenha­todik Forrna—1-es futamgyő­zelmét. Így lehetne egy mon­dattal összegezni a vasárnapi Estorilban megrendezett Por­tugál Nagydíj történéseit. A dolog azonban nem ilyen egyszerűen játszódott le. A szombati edzésnap a két mamutistálló, a Ferrari és a McLaren—Honda egyértel­mű fölényét hozta. A megle­petés az volt, hogy pénteki nagyszerű ideje ellenére Sen­na, a világbajnok aspiráns csak a negyedik legjobb időt érte el, így a vasárnapi rajt­ra lemaradt az első sorból. Mindkét Ferrari és csapat­társa Berger is gyorsabb volt nála. A rajt sorrend így. Prost, Mansell, Berger és Senna volt. Maga az éles rajt azonban rendkívül érdekesen alakult. A zöld jelzés után a kirobbanó Mansell szinte le­szorította a pályáról az első helyen álló Prostot. Ezzel azonban utat csinált Senná- nak. A villámgyors reflexű brazil nem is hagyta kihasz­Senna gyakorlatilag már világbajnok

Next

/
Oldalképek
Tartalom