Déli Hírlap, 1991. április (23. évfolyam, 75-99. szám)

1991-04-26 / 96. szám

Forma—19 San Marino Nagydíj ■ Elutasították a súlylö- kő Ranfy Barnes kérelmét, így véglegessé vált, hogy a tavaly nyáron doppingvétsé­gen ért amerikai világcsúcs­tartó két évig nem verse­nyezhet. ■ A Brit Olimpiai Bizott­ság szavazással döntött és ezek szerint nem London, hanem Manchester városá­nak pályázatát támogatja a 2000-ben esedékes nyári olimpiai játékok megrende­zésére. ■ Harmati Árpád, az Eagle Racing Team verseny­zője Spanyolországban a Su- perbike EB második futa­mán, a tizedik körben — a kilencedik helyen állt — a pályára került olajfolton el­csúszott. A bukást szerencsé­re, sérülés nélkül megúszta. ■ Franciaországi edzőtá­borozásra utazott a Csollány, Fajkusz, Boda, Mravecz, Al- torjai. Hegyes és Rácz ösz- szeállítású magyar férfi- tornászválogatott. ■ Loredana Bér te olasz énekesnő, a svéd teniszező, Björn Borg élettársa szerdán öngyilkosságot kísérelt meg milánói lakásán. Nagy meny- nyiségű altatót és nyugtatót vett be, majd telefonált va­lakinek. A rendőrség rátörte.. a lakásajtót, majd kórházba szállították, ahol gyomormo­sást hajtottak végre rajta, s az orvosi közlemény szerint, már túl van az életveszélyen. ■ Katarina Witt, a koráb­bi NDK műkorcsolyázó csil­laga részt kíván venni a sportág profi mestereinek júniusban kezdődő, több ver­senyből álló viadalán. A so­rozaton olyan neves bajno­kok szerepelnek, mint az amerikai Debi Thomas, a svájci Denise Bielmann, vagy a férfiak mezőnyében az amerikai Brian Boitano és Scott Hamilton, valamint a brit Robin Cousins. A győz­tesek jutalma százezer dol­lár. ■ Tóm Petranoff, a ge­relyhajítás korábbi amerikai világrekordere, új állampol­gársága nyomán déi-afrikai versenyzőként szeretne visz- szatérni a nemzetközi po­rondra. A Dél-Afrikában há­rom éve letelepedett sportoló nemrégiben megközelítette a brit Steve Backley 90,98 mé­teres világrekordját. ■ Közel hétezer önkéntes fog segédkezni a jövő évi albertville-i téli olimpián, a játékok minél eredménye­sebb megrendezése érdeké­ben. Közülük ötezren már munkába álltak, fö feladatuk a csaknem 800 ezer belépő értékesítése. ■ Üjbóí v:sszaíér a nem­zetközi versenyekre Hartwig Gauder, az olimpiai, világ- és Európa -bajnok gyalogló, s egykori keletnémet csapat­társai, Rónáid Weigel és Bernd Gummelt társaságá­ban rajthoz áll a San Jósé­ban június 1-jén és 2-én megrendezésre kerülő Világ Kupán. ■ Az élen áll a tornász Európa Kupa eddigi öt se­lejtezőjét követően Supola Zoltán. A harmincöt pontot gyűjtött versenyző melléit Fajkusz Csaba és Csollány Szilveszter is reménykedhet még a döntőbeli szereplés­ben. A finálét júniusban ren­dezik- meg Brüsszelben. Senna harmadszor is? Alboreto balesete beárnyékolja a Porsche-premiert Amíg itthon még mindig nem tisztázódott a Huns a- roring helyzete, még min­dig nem kezdték el a sür­getővé váló előkészületeket az augusztusi Magyar Nagy­díjra, addig folytatja ván- dorútját a Forma—1. szá­guldó cirkusza. Egy hónapos szünet után végre átköltöz­tek az öreg kontinensre az istállók, európai versenyek sorozata következik és már csak ősszel a japán és auszt­rál futamokra távoznak is­mét. Ezúttal a Ferrari ős­hazájában, az itáliai félszi­geten randevúzik egymás­sal a mezőny. Ma délmán megtartják az első hivata­los időmérő edzéseket, majd vasárnap magyar idő szerint délután fél háromkor fel­dübörögnek a motorok és. kezdetét veszi Imolában a San Marino Nagydíj. Időközben kevés hírek ér­keztek a cégek háza tájá­ról, a négyhetes- szünetet valamennyi istálló arra használta fel, hogy tökéle­tesítse az első két futam ta­pasztalatai alapján a ver­senyautókat. A nagy feltö­résre a Porsche cég készül. Ismeretes, hogy Niki Lauda és Alain Prost néhány év­vel ezelőtt a francia cég motoraival felszerelt kocsi­kon nyerte sorra a világ­bajnoki címeket. Az »többi - évek, a turbómotorok be­tiltása visszavetette a Por­schét, eredményeik igwv VARIANT?. ALT* »'»»TELLA TOS. tamwjr«.. Alboreto hétfői karambol­ja miatt nem lehet ott a va­sárnapi rajtnál. erővel keresi a hibát, mert attól félnek, hogy Alex Caf- fi kocsiján ugyanez a hiba­jöhet elő. gyengék voltak. Ügy jó befektetésnek .bizonyult a japán tulajdonban lévő Foot­work istállóval való házas­ság. A beirivesziáií renge­teg pénz egy komoly, ver­senyképes gépet eredmé­nyezett. A hétvégi nagydíj­ra tervezték a kocsi debü­tálását, ám némi hiba csú­szott a számításokba ... Történt ugyanis, hogy a hétfői imolai tesztelésen Michele Alboreto. a Foot­work egyik pilótája 250 ki­lométeres sebesseggel, a le­gendás hírű Tamburello- ikunyárban a pályát övező korlátnak ütközött. A gép­jármű természetesen ripi- íyára tört, ' Alboreto „meg­úszta” egy igen komoly láb­sérüléssel. A 34 éves pilóta jobb lábán lévő mély sebet 14 öltéssel varrták össze. Az biztos, hogy vasárnap nem állhat rajthoz Imolában. Az istálló saemélyaete teljes Kosárlabda, Mii II. Vissza kell vágni a Békéscsabának A legnagyobb nyugalom­mal minden bizonnyal a McLaren-Honda világbaj­nok pilótája, Ayrton Senna készül. Versenyautója nagy­szerűen helytállt az ameri­kai és a brazil futamokon, ismeretes, hogy Senna mind­kettőt nagy fölénnyel meg­nyerte. Az imolai győze­lemre is minden esélye megvan. A jelek szerint a* brazil versenyző beérett, megtalálta a számára leg­jobbah megfelelő verseny­zési stílust. Mentes lett a Hazai környezetben, a Bé­késcsaba gárdája ellen lép pályára holnap délelőtt fél tizenkettőkor a MEAFC NB II-ben szereplő férfi kosár­labdacsapata. Az első találkozón, melyet Békéscsabán vívott a két csapat, elsöprő, közel negy­ven pontos győzelmet arat­tak a hazaiak, akik jelenleg a tabella középmezőnyében foglalnak helyet. Együttesük Tenisz Visszaszerezte negyedik helyét a férfiteniszezők számítógépes világranglis­táján a francia Forget-tól az amerikai Andre Agassi. Az első helyen a svéd Ste- fan Edberg álJ, a második Bori'- Beoker. a harmadik nedig a csehszlovák Iván Lend-1. általában a hazai mérkőzé­seket megnyeri, idegenben azonban nem mindig tudnak pontot szerezn. Ezt próbál­ják majd kihasználni a mis- kolcak, akik, ha minden ha­zai mérkőzésüket megnyerik, biztos második helyen vé­geznek a pontvadászok. Amennyiben az összes hát­ralévő találkozón győzelmet aratnak, első helyen zárják a bajnokságot. — Jelenleg sérült vagy beteg játékos nincs a csapat­ban — most Szaniszló Sán­dor a MEAFC kosárlabda szakosztályának vezetője. — Drahos László a pénteki ed­zés után jelöli ki a tizen­négy játékos közül a pályá­ra lépő keretet. Fiatalokat és idősebbeket egyaránt, ját­szatni fog a hétvégi talál­kozón. Különösen nagy fi­gyelmet kell majd szentelni a békéscsabai centereknek es a kinti dobóknak, akik az első mérkőzésen alaposan „helyben hagytak” minket. A győzelemre egyébként minden eesélyünk mgvan. Az első helyünk biztos a tabel­lán, mert a következő, má­sodik helyen álló Szegedi Postás előtt három győze­lemmel vezetünk. Ha legyőz­zük őket, nem veheti el tő­lünk senki az elsőséget. _ M. R. fiatalokra jellemző heves­ségtől és a pályán kívül hagyja a sztárallűröket. A legnagyobb veíélytárs, a Ferrari két pilótája Prost és Alesi eddig nem tudott különösebb eredményeket felmutatni, eddigi szereplé­sük csalódást keltett. Itt a lehetőség, hogy a „hazai pá­lyán” bizonyítsanak. Elkelne már egy kevés szerencse Maselinek is, aki­nek az autója kiváló, ám a szerencsével igen hadilábon áll. A San Marino Nagydíj az imolai Autodromo Enzo et Dino Ferrari-n zajlik. A pálya hossza 5040 méter. A ikorrekordot Alain Prost tartja, 1 perc 26,785 másod­perc alatt száguldott körbe 1989-ben. (szaniszló) Túraajánlat A KVSE természetjárói Talpas László vezetésével indulnak útnak holnap reg­gel 6 órakor a vasútállomás­ról. A kirándulás főbb állo­másai: ómassa — Bánkút — Istállóskő — Szilvásvárad. A Miskolc Körzeti Lab­darúgó-szövetség tehetségku­tató akciót szervez. Május negyedikén, szombaton, dél­előtt kilenc órától az ifjúsá­gi sporttelepen várják a labdarúgás iránt érdeklődő, 1977. szeptember 1-je és 1978. augusztus 31-e között született fiúkat. Sportfelsze­relést mindenki vigyen. ma­gával. DELI HÍRLAP — A miskolciak acpilapja. — Kiadja: a Deli Hírlap Kft. Miskolc Bajcsy-ZsillüSfky üt 15. 3521 — Felel*» kiadó: BÉKÉS DEZSŐ i'Oszerkeszto-ügyxezet*. - Szerkesztő­ség: Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. 3527 Postacím: Mis­kolc. 3501. Pt.: 38. Titkárság; 42-691. Bel- ói varo»f„iltlk ,, rovat: 42-888, Gazdaságpolitikai rovat: 42-606. Levelezési ro­vat: 42-666. Kultúrpolitikai rovat: 4*-866. sportrovat: 42-658. Gazdasági ügyintézés: 42-845. Telex: 62-342, Telefax: 42-84,; Hirdetésfelvételé Miskolc. Széchenyi út 15—17. Telefon: 51-8S3 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető Bármely hulapkézbe- sitő postahivatalnál, a hirlapkézbesltőknél. a posta hirlapiU- ietelben és a Hiriapelőfízetési és Lapellátási Irodánál íHELTR Budapest, V., József nádor tér ! 1908 közvetlenül vagv po;­'áucalványon. valamint átutalással a Postabank Rt. 219-98636 oer.zíotgalm) jelzőszámra. Előfizetési dll egy nőnapra 145 fo­nni egy negyedévre 435 forint, egy évre 1740 forint. Index: ■ 951 — Készült a Borsodi Nyomdában. Felelő« vezet* HORVÁTH FERENC - ISSN 0133 0209 A Déli Hírlap Kit, és a SeM-triatlon közös sporttomboiája Fődíj egy TÍdeomagnó Az Excelsior kerékpártelszerelésekel ajánlott lel Értékes ajándékokat nyer­het, aki részt vesz tombola­játékunkon. Május negyedi­kén, szombaton nagyszabású hármaspróbaversenyt rendez az egyetemen a Triatlon és Kerékpár Klub. A komoly hagyományokkal rendelkező országos viadal fő szponzora idén a SeM Kereskedelmi Kft., így SeM-triatlon elne­vezéssel került be a ver­senynaptárakba. A küzde­lem egyik helyszínén, az egyetemi körcsarnok mellett bonyolódik le a tombolajá­ték, amelynek ajándékait az Elektron Extra Kft., az Eger­vin, az OTP Borsod Megyei Igazgatósága, valamint az Excelsior Kerékpárszalon ajánlott fel. Ha a jövő heti Böngésző pluszból, vagy a május má­sodikén, csütörtökön megje­lenő Déli Hírlapból kivágja tombolaszelvényünket, majd délelőt tizenegy óráig kitölt­ve bedobja az egyetemi kör­csarnok melletti versenyköz­pontban elhelyezett urnába, értékes ajándékokat nyerhet. Sorsolás délután egy órakor. A fődíj egy videomagnó az Elektron Extrától. Kisorsol­nak még tíz üveg egri bort és pezsgőt az Egervin aján­dékaként, valamint az ötezer forintos autónyeremény-be- tétkönyvet, amelyet az OTP Borsod Megyei Igazgatósága ajánlott fel. Az Excelsior Kerékpárszalon hatezer fo­rint értékű kerékpárfelszere­léssel járult hozzá a tombo­lához. Fontos tudnivaló, hogy a sorsoláson csak megjelent szerencsés nyertes, vagy köz­vetlen hozzátartozója viheti el nyereményét. Személyi igazolványt mindenki hoz­zon magával. # A SZiNVA-PARTl GAZBAN TALÁLTAK RÁ © KERESNEK EGY FEKETE BALLONKABÁTOS ASSZONYT Furcsa, és eddig pontosan még nem is tisztázott ka­landba — és majdhogynem komoiy bajba — keveredett szerdán este egy miskolci kisfiú. Mint arról tegnap pár sorban beszámoltunk: egyik pillanatról a másikra, egyszerűen eltűnt egy vas­gyári telefonfülke mellől... Édesanyja, kevéssel dél­után,- 4 óra után, telefonálni szeretett volna. Alig egyéves kisfiát gyerekkocsiba ültette, s együtt indultak a legköze­lebbi nyilvános fülkéhez. Ott a fiatalasszony leállította a -kiskocsit. Eszébe sem jutott, hogy a gyár környéki nagy jövés-menésben csemetéjé­nek bármi baja eshet... A tárcsázással sokat kellett bí­belődnie, a hívott szám többször foglaltat jelzett, közben lekötötte figyelmét egy részeg is, aki majdnem vele szemben, a túloldalon botladozott, és úgy nézett ki, mint aki a következő perc­ben összeesik. Az asszonyká­nak szemet szúrt egy nő is, aki fekete ballonkabátjában sétálgatott a környéken. (Ak­kor ennek a hölgynek külö­nösebb jelentőséget nem tu­lajdonított, később azonban nagyon fontosnak bizonyult, hogy megfigyelte.) Amikor lejárt a három perc. kifordult a fülkéből, és megdöbbent: kisfia, a gye­rekkocsival együtt,. eltűnt. Kereste mindenütt, de hiá­ba. Kétségbeesetten futott haza, de ott sem tudtak semmit a gyerekről. Akkor értesítették a rendőrséget. Az asszony az ő kiérkezé­sükig sem tudott tétlenül ül­ni: hangosan sírva, jajve- székeive a környéken kez­dett kérdezősködni elveszett kisfia után. Eközben, a Diósgyőri Gép­gyár rendészei a Szinva partián gyereksírásra lettek figyelmesek. Közelebb men­tek, és a patakparti bán rábukkantak egy lapu­levelekkel betakargatott kis­fiúra. Pár méternyire a ki­csitől, meglátták az össze­csukott gyerekkocsit is. Az­tán a közelből hirtelen elő­bukkant egy asszony. Feke­te ballon-kabátban! Futva menekült a rendészek elől... Mindez a telefonfülkétől jó kilométerrel messzebb zaj­lott le. A kisfiú — mint azt az azonnali orvosi kivizsgálás igazolta — szerencsésen, ép­ségben megúszta a történte­ket. Ennek ellenére a vizs­galat megindult az egyelőre még ism..'étién, fekete bal- loniiabátos asszony ellen. Mivel eddig nem sikerült megtalálni, pontosan azt sem lehet tudni, mi ösztökélte, amikor a kisfiúval együtt „elkötötte” a kocsit. Egy gye­rek utáni vágyakozás vagy valami más? Amit az üggyel kapcsola­tosan a Miskolci Rendőrka­pitányság életvédelmi cso­portjánál még megtudtunk: az asszony ellen az ügyész­ség büntetőeljárás indítását kezdeményezte. A rendőrség pedig keresi a fekete oallon- kabátos nőt, akiről a szem­tanúk még annyit tudtak el­mondani: körülbelül 25 éves, egyenes szálú, sötét színű, hosszú haja van, ba! arcán jellegzetes, talán leginkább egy égés nyomára emlékez­tető forradás szerű jel látha­tó. Aki tehát szerdán dél­után 4 és 8 óra között, a Diósgyőri Gépgyár környé­kén látta, esetleg azon a ré­szen autóbuszon találkozott vele, illetve ismeretségi kö­rében van ilyen asszony, je­lentse. A nyomozást segítő információkat névvel, de akár név nélkül is várják a kapitányság 40-527-es üze­netrögzítős telefonszámán. A bejelentést a 24-211-es kapi­tánysági számon, . 22-92-es melléken is meg lehet tenni. mid)

Next

/
Oldalképek
Tartalom