Déli Hírlap, 1990. július (22. évfolyam, 151-176. szám)

1990-07-09 / 157. szám

% DH SPORT <$, OH SPORT \ DH SPORT j^r * Az 1989—90-es bajnokság idején Drahos László (jobbra) vezette el a rájátszásig a MEAFC-ot. 1 Kosárlabda Változik a MEAFC-keret Drahos marad az edző A MEAFC NB Il-es férfi kosárlabdacsapata Idén már második alkalommal maradt le az első osztályról. Tavaly és most fs csak a balszeren­csén múlott, hogy nem lett Miskolcnak NB I-es férfi ko­sárlabdacsapata is. Régen hallottunk az egye­temistákról. A kiesésük óta sem álltak le azonban a munkával. Edzéseket tartot­tak ébredaörBérk^séseleré.iár» tak láessárá. a helyi egye­tem csapatához. Szaniszló Sándor, a MEAFC kosárlab­da-szakosztályának vezetője arról készéit, hogy a játé­kosok hogyan készülnek a következő bajnokságra. •— Vakációznak a fiúk — mondotta. — Sokan nyaral­nak külföldön, vagy az or­szág üdülőterületein. így nem- lehet rendszeres edzé­seket és komoly munkát vé- gestni. Csak az jár le a kör­csarnokba, akinek kedve van ehhez, vagy éppen ráér. Az „edzegetések” természetesen nem elegendők ahhoz, hogy formában tartsák a játéko­sokat, de így legalább nem lassulnak le teljesen, és nem tynyulnak el a nyáron. Augusztus közepétől azon­ban..nincs kegyelem. Akkor megkezdődik a kemény munka, és a felkészülés a következő bajnokságra, vál- tozátíánul Drahos László ve­zetésével. Lesznek-e változások a keretben? — Nem tervezünk semmi különösebbet. Sajnos, gyen­gülni- fog' a korábbi keret, hiszen csak a saját utánpót­lásunkra támaszkodhatunk. Hogy lesznek-e változások, azt éppen ezért most nehéz A franciaországi Le Cas- telletrben rendezték meg teg­nap a Francia Nagydíjért a Forma-i-l-es autóversenyt. A versenyzőknek nyolcvan kört kellett megtenniük a Paul Ricar.d. pályán, ahol Alain Prostí a Ferrari csapat tag­ja bizonyult a leggyorsabb­nak. Második helyen az olasz Capelli végzett a March-Jadd istállóból. A brazil fenegyerek Senna, pe­dig a harmadik helyen zár­ta a versenyt McLaren— Honda autójával. A hete­dik futam után a világbaj­nokság . állása: 1. Senna (35 pont), 2. Prost (32), 3. Ber­ger 25). lenne megmondani. Attól függ, kinek sikerül a felvé­telije és kinek nem. Az „öre­gek” maradnak, a fiatalok közül viszont sokan más vá­rosban kezdik el a tanulást szeptembertől, így rájuk nem számíthatunk. Hozzánk azok jönnek, akik a Miskolci Egyetemre felvételiztek. — Az első osztályba jutás lesz a MEAFC célja a kö­vetkező idényben is? — Igen, s ha lehet, még jobban hajtanak majd a srá­cok, mint eddig. Azt hiszem, az előző évek kudarcai és sikertelen próbálkozásai ad­nak majd annyi erőt, hogy ha gyengül is a csapat, mégis sikerül beverekednie magát az első osztályba. Eh­hez persze az akarat és tu­dás mellett szerencsére is szükség lesz. , M. R. LAKÁSÉPÍTŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT. Vásároljon lakást a Lakért ffff.-főf m- or; m2 ár; m? ár Kulcsrakész lakások: Miskolc, Bocskai u. 1/a. 1/1. 98 m2, 3,5 szoba + étkezős lakás l/b. 111/5. 93 m2 1 + 2 félszoba + étkezős lakás m2 ár 13,97 m2 7. jelű garázs 13,91 m2 12. jelű garázs Sajószentpéter IV. j. épület: Móra F. u. 36. II/5-, 59 m2 1 + 2 félszobás lakás Móra F. u. 36. tetötér/8., 54 m2 1/2 félszobás lakás Móra F. u. 38. fszt. 1., 70 m2 1+2 félszoba + étkezős lakás Sajószentpéter III. j. épület: 51 m2 1,5 szobás lakás SORHÁZLAKÁSOK: Kazincbarcika, Dózsa Gy. u.: 6 db egyenként 119 m2-es, 3,5 szobás, külső közművel bekötött, távfűtéses (belső gépészet és szakipar nélkül) lakás 6 db egyenként 13 m2-es garázs Szerencs, Szabadság u. 5 db egyenként 83 m2es, 1 + 2x0,5 szobás lakás, kívülről teljesen kész műszaki tartalommal (belső gépészet és szakipar nélkül) 5 db egyenként 12 m2-es garázs m2 ár: 27 347 Ft 27 957 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 24 406 Ft 24 407 Ft 24 400 Ft m2 ár: 24 412 Ft m2 ár: 18 102 Ft ára: 130 000 Ft m2 ár; 15 162 Ft ára: 133 000 Ft A VÁSÁRLÁSHOZ VALAMENNYI KEDVEZMÉNY IGÉNYBE VEHETŐ! Újraértékesítés céljából visszavásárolt lakás: Miskolc, III. Márton bíró u. 2/6. sz., 146 m2-es mJ ár: 22 603 Ft A vásárlási feltételekről érdeklődni: LAKÉRT KFT., 3508 Miskolc, Május 1. telep. Telefon: 69-104, 67-006. /&XI.IAVO vetkezett. A 70. percben Shilton „jóvoltából” az ola­szok jutottak vezetéshez. A 125. válogatottságát ünnepló portás könnyelmű játszado­zásba kezdett kapuja előtt a labdával. Baggio ügyes mozdulattal megszabadította Shiltont „terhétől”. A ka­pus törlesztésként a szabad­fogású birkózásban pontokat érő dobással földre vitte a szemtelen csatárt. A sip né­ma maradt. A labda azon­ban Schillaci elé került, aki visszaadta a feladónak. Bag­gio rövid cselezés után tisztára játszotta magát, majd a hálóba helyezett, 1-0. Az angolok mindent egy lapra feltéve támadtak. Webb jól helyezett lövését Zenga parádés Mozdulattal ütötte ki. Tíz perc alatt megérett az egyenlítő gól. Dorigo balról magas ívben középre adott. A középen várakozó Platt nyolc mé­terről, magasan felugorva, a hálóba fejelt, l-l. Megfa­gyott a vér az erekben. Az ünnepre készülő lelátó döb­bent csendben figyelte az eseményeket. Az ólaszok nem vártak sokáig a válasz, szál. A 86. percben Schilla- c it a tizenhatoson belül Parker térden rúgta. Tizen­egyes. A sértett állt a lab­da mögé, és biztosan lőtt a bal alsó sarokba, 2-1. Ezzel hatra növelte góljai számát, és mint később kiderült, el­nyerte a világbajnokság gól­királyi címét. Némi vigasz Itáliának. A hátralevő per­cekben már valóban ünne­peltek a házigazdák. Már senki sem reklamált Berti szabályos góljának érvényte­lenítéséért. Az olaszok meg­vigasztalták saját magukat és országukat... (szaniszló) Bronzcsata Bariban Vigasztaltak az olaszok? Olaszország—Anglia 2-1 ( Az itáliaiak számára Ró­ma, az „aranyváros” helyett Bari, a „bronzváros" lépett a legfontosabb helyre. Mi­után az argentinok szétszab­dalták a házigazdák döntős álmait, nem tehettek mást, mint amilyen gyorsan csak lehet, megvigasztalódtak. Az engesztelődés utáni röpke időt pedig arra használták az azzurrik, hogy bizonygas­sák, mennyire fontos szá­mukra az angolok elleni csata. Természetesen a bronzérem megszerzése kö­telezően ajánlott volt Schil- laciéknak. Az, hogy végül megszerezték a dobogó har­madik fokát, nem teljesen az olasz válogatotton mú­lott... Anglia már jócskán túl­teljesítette a Mundial előtt kitűzött célt. Az evés köz­ben rendszerint megjön az étvágy, nem történhetett ez másként a szigetországiakkal sem. Különösen miután oly kalandos módon, csak tizenegyesekkel kerekedett felül a német együttes az elődöntőben. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Bobby Robson csapata már kétszer játszott egymás után hosz- szabbítást mérkőzésein. Ez jócskán látszott a San Ni- cola-stadionban lejátszott bronzcsata első néhány per­cében. Az olaszok ugyanis Garibaldira emlékeztető módszerekkel ostromolták az angolokat. A védők sem ma­radtak restek, és valameny. nyi szabályos és szabályta­lan módszert bevetettek a hárításra. A meglepő az volt. hogy mindezek mellett még az olasz kapura veszé­lyes támadásokat is képesek voltak vezetni. A kisdöntő- re kinőtte magát az angol válogatott, kevésbé alkal­mazták a sokat szidott „gép- futball” elemeit. A több, mint ötvenezernvi közönség angolpárti része díjazta is a próbálkozásokat. Platt jó helyzetben a passz helyett a kapura lövést választotta, de nem sikerült a két fa közé találnia. A 27. percben megszületett a félidő egyet­len igazán nagy helyzete. Az eddig alig-alig szerepelt Ferrara tizenhét méteres bombája megpattant Shilton kezén, és a kapufa segítsé­gével Schillaci elé került. A „vadember” korábbi hírne­vét meghazudtoló módon ügyetlenkedte el a kínálkozó lehetőséget. Néhány perccel később Baggio is próbára tette a veterán angol kapus tudását. Másodszor már nem hibázott Shilton. Ügy látszik, Baggiónak sikerült a jjc Shillaci, a gólkirály leghamarabb a regeneráló­dás a korábbi kudarc után, mert rendkívül tetszetős megoldásokat talált ki. Be­száguldottá az egész pályát, és a legváratlanabb helyek­ről vette célba az ellenfél kapuját. A szünet után szemet gyö. nyörködtetően futballoztak a csapatok. Látszott, hogy már nem nyomja őket az óriási tét. hiszen „csak” a harma­dik helyért fociztak. Dicsé­rendő, hogy kevés volt a szabálytalanság, a védők a labdára, és nem a lábakra koncentráltak. Felváltva, szinte menetrendszerűen ke­rültek veszélybe a kapuk. Vierchowod és Lineker, majd Schillaci és Platt kö­+ Gólöröm az olaszoknál

Next

/
Oldalképek
Tartalom