Déli Hírlap, 1990. december (22. évfolyam, 279-300. szám)

1990-12-18 / 293. szám

DH SPORT <$, DH SPORT \ DH SPORT jfr Diák­olimpia >f: A Földes Ferenc Gimná­zium fiúcsapata és a Kilián György Gimnázium leány- csapata került be az V. kor- csoportos kosárlabda Diák­olimpia megyei döntőjéből az országos selejtezőbe, melyei február 4. és március 3. kö­zött bonyolítanak le. A se­lejtezőn huszonnégy csapat vesz részi, innen a legjobbak a középdöntőbe kerülnek, melyet március 4. és 24. kö­zött játszanak, majd az elő­döntőbe jutnak a csapatok, ahonnan a négy legjobb együttes kerül a miskolci döntőbe. A döntőt május 3. és 5. között vívják a csapa­tok. Kézilabdás történetek Kosárlabda, NB 11. Lemosták a MEAFC-ot a pályáról BÉKÉSCSABAI ÁG SE-MEAFC 102-65 (56-33) Békéscsabán lépett pá­lyára vasárnap a Miskolci EAFC NB II-ben szereplő térti kcsárlabdacsapata. A mindenki által várt biztos győzelem ezúttal elmaradt, az egyetemi csapatot szinte lemosta a pályáról a hazai együttes. Az év végi vizsgák mi­att új, eddig még nem lá­tott összetételben játszottak Beckenbauer hazatér fran­ciaországi „kiküldetéséből”. Mint ismeretes, a világbaj­nok csapatfőnök alig néhány hónapja foglalta el az Euró­pa élvonalához tartozó mar- seillei labdarúgócsapatnál a technikai igazgatói posztot. A gall királyság azonban „pünkösdinek” bizonyult, a hírek szerint a Császár esa- pot-papot otthagyva, vissza­tér hazájába. Nem Beckenbauer szája íze szerint történtek a dolgok Franciaországban. Nem ment a szekér a Marseille-nél. A világklasszis focistákkal te­letűzdelt7/csapa.t a legvárat­lanabb helyzetekben omlott össze. Legutóbb Kovács Kál­mán csapatától, az Auxerre- től szenvedtek megalázó ve­reséget. Az üröm számunk­ra némi örömöt jelentett, hiszen Kovács Kálmán is hozzájárult egy találattal a győzelemhez. Lehetséges, hogy ez volt az utolsó kanál víz a pohárban. Mindeneset­re megromlott a korábban felhőtlennek látszó kapcso­lat a Marseille mindenható „diktátora” — aki egyben az Adidas-cég tulajdonosa —, Bemard Tapie és Becken­bauer között. A Császár a német Abenzeitung kérésére elmondta, hogy saját hibá­jának könyveli el, hogy egyes dolgokat nem vett figyelem­be. amikor elfogadta a szer­ződést. Furcsa és elgondol­kodtató az a megállapítása, hogy Marseille-ben nem áll­tak rendelkezésre olyan ed­zéslehetőségek, amelyek el­engedhetetlenek egy komoly a miskolciak. Botár, Kakas, Németh, Simon, Szundy, Stumpf, Soltész, Szabó Z„ és Szabó P. lépett pályára. Szaniszló Sándor szakosz­tályvezető véleménye sze­rint rémálom volt a vasár­napi negyven perc. A ME- AFC kevés labdát szerzett, s a megszerzetteket is el­adta. Rosszul dobtak a fiúk, s a védekezés is gyenge volt. Az ellenfél csapatában európai élcsapatnál. Becken­bauer megjegyezte, hogy mégegyszer nem szerződik idény közben csapathoz, mert így semmi befolyása nem lehet az idény előtti erősí­tésekre és a gárdán belüli változtatásokra. — Elhatá­roztam — mondotta —, ha mégegyszer külföldre szer­ződök, csak olyan ország csapatának vezetését válla­lom, amelynek n vét is­merem. )jc Kifelé áll Franciaország­ból a Császár-szekérrúdja. egy NB I-es játékos is pá­lyára lépett, s azt csinált a labdával, amit akart. A bé­késcsabaiak tizenöt három­pontos akciót csináltak a mérkőzésen, ezek közül né­hány egy-, kétpontos do­básból és egy büntető ko­sárból állt össze. Békés be­lenyugvással játszottak a miskolciak. Már az első fél­időben biztos volt, hogy a hazaiak nyerik a találkozót. Eddig még nem látott rossz formában volt a MEAFC. A következő január végi ta­lálkozóra remélhetőleg is­mét magukra találnak a fiúk. Addig is három hét pihenő vár rájuk, s január közepén kezdik el az edzé­seket. Jó hír, hogy a jövő évtől már Barnóczky is a csa­pattal edz, ugyanis a na­pokban veszik le kezéről a gipszet. A békéscsabaiak el­leni találkozón a MEAFC legtöbb pontját Botár (25), Szabó Z. (14) és Szundy (12) szerezte. M. R. Tombolajátékot hirdetett az ősz elején az Excelsior kerékpárszalon vásárlói kö­rében. Az üzletben kerék­párt vásárló egy szelvényt kapott a vételkor, amelyet a napokban sorsoltak ki. A győztes visszanyerte vásárolt kerékpárja árát. Ezen kívül a további kihúzott szelvé­nyek tulajdonosai egyéb tárgyjutalomban részesülnek. A tombolasorsolás nyertesei: Kovács Sándor (Miskolc, Dienes u. 57.) (025) kerék­párja árát nyerte vissza. További díjazottak: Géczi Árpád (Alsózsolca) (215), Török Bódog, a világbaj­nokságot is nyert magyar női kézilabda-válogatott mes­teredzője egy időben a tata­bányai NB I-es férfi csapat mellett is dolgozott Szolno­kon, a nemzetközi Olajbá­nyász Kupa döntőjében a jugoszláviai Potisje Ada gárdájával találkoztak a mi­eink. A mérkőzés szoros volt, elsősorban annak köszönhe­tően, hogy az ellenfél válo­gatott balszélsője az első' félidőben öt gólt dobott szél­ről, s a második játékrész tizedik percéig újabb négy találatot szerzett „Bogyi” bácsi vele szemben, már csaknem minden játékosát kipróbálta, aztán körülné­zett a cserepadom, s beküld­te az utolsó játékosát is, aki még nem volt pályán. Alig álltak fel védekezni, a bal­szélső újból megvillant, s szegény Bartalos Bélát úgy megfésülte, hogy égnek állt minden hajszála. A mester szemrehányások közepette ültette a helyére a cserejátékost, aki mentege­tőzött: Mester, ennek olyan lába van mint a villám! Farkas Judit (Miskolc) (073), Kovács József (Tarnale- lesz) (281), Várszegi Péter (Miskolc) (277), Vargáné Kalosa Erzsébet (Miskolc) (148), Létray Géza (Polgár) (241), ROBKER Kft. (Legyesbé- nye) (098), Nagy Lóránt (Taktahar- kány (270), dr. Rónay Zsolt (Miskolc) (216), Tamás István (Miskolc) (211). A díjak a Vándor Sándor utca 1—3. szám alatti Excel­sior üzletben vehetők át. — Védekezni nem tudsz, de amiért villámhárítóról sem hallottál, befizetsz két­száz forint büntetést! * A volt Miskolci Spartacus (ma MVSC) ifjúsági kézilab­dacsapata OIB mérkőzést játszott egy fővárosi együt­tessel. A Spari balátlövője, aki az NB Il-es csapatban is húzóembernek számított, már kezdte őrületbe kerget­ni az ellenfél kapusát, mi­kor az edző végre megelé­gelte a „villogást” s külön testőrt állított az átlövőre. Az emberfogó játékos első dolga volt, hogy cukkolja „foglyát". Ne próbálkozz, itt ugyan el nem méssz Csöcsi- babai — mondta volt a le­ányzó, aki mellesleg legalább kilencvenes melltartót viselt. * A Miskolci Vörös Meteor régi „nagycsapatának” öltö­zőiébe minden mérkőzés előtt — sőt a meccsek szü­netében is — belátogatott egy régi neves miskolci ké­zilabdás, becenevén Juci. Miközben kentük magunkra az akkor kapható egyetlen bemelegítő kenőcsöt a Gero- zánt, s hallgattuk a Mester tanácsait, Juci benyitott, s JéghoroBi*r Nem volt szerencséjük a hét végén a Miskolci Hoki Club korosztályos jégkoron- gozóinak. Három hazai mér­kőzésükön három vereséget szenvedtek és sajnos egyet­len gólt sem sikerült ellen­feleiknek lőni. A kölyök­csapat; az egy héttel ezelőtti szlovákiai meccsek vissza­vágóján látta vendégül a Humenné és a Stropkov gár­dáját. Mint ismeretes az el­ső mérkőzéseken vereséget szenvedett az MHC együtte­se. Sajnos a visszavágó sem piszének csöppet sem nevez­hető szaglószervét elfintorí­totta : — Ügy éljek én, olyan bü­dös ez a gerozán micsoda, hogy gázálarcban nézhetem a meccset! * A régi Meteorban sok te­hetséges fiatal nőtt fel. Köz­tük Barnóczki Laci kitűnt mokány termetével, gyorsa­ságával, valamint szemtelen­ségével. Ha követő ember­fogásról volt szó, mindig rá­bízták az ellenfél veszélyes játékosát. Történt, hogy az ellenfél hatalmas termetű „lövőgép” minden eszközzel igyekezett megszabadulni az őrzésből, de csak akkor lát­hatta közelebbről a kaput, ha büntetőt dobott. Köszön­hető volt ez annak, hogy La­ci hol a lábára lépett, mikor éppen indulni készült, hol csak ügyesen eléállt, s a bí­rók kifelé ítéltek. A játékos aztán elveszte- te türelmét, s odaszólt „Gö­rögnek”: — Fantasztikus, hogy te milyen g... vagy! — öreg, én annak szület­tem, te pedig csak most ta­nulgatod. Fegyvernek! Zoltán sikerült jobban. Szombaton Humenné 17-0 arányban bi­zonyult jobbnak a miskolci­aknál. Hozzá kell tenni, hogy a Kassai Területi Liga eleve magasabb színvonalú a magyar bajnokságnál és a Humenné gárdája a legerő­sebbnek számít a csoport­ban. Vasárnap a stropkovi gárda 9-0 arányban győzött. Az egy korosztállyal fiata­labbak a magyar bajnokság­ban játszanak. A vasárnap délutáni ellenfél a Népsta­dion SE volt. A fővárosiak esélyt sem adtak a hazaiak­nak, A végeredmény: 14-0. Beckenbauer elhagyja Marseille-t A Császár megbukott? Az Excelsior kerékpárszaloa tombolája Ki nyerte a kerékpárt? Három Teresé» két nap alatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom