Déli Hírlap, 1985. július (17. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-11 / 161. szám

* Ha nem is lesz olyan jó idő, mint tavaly, minden résztvevő kellemes időtöltésre szá­míthat (Szabó felv.) Az úszást esetleg elhalasztják Mályi’tónap és olimpiai öípróba Hónapok óta készülődnek a szervezők, hogy ezt a hét végét, a szombati napot em­lékezetessé tegyék a Mályi- tóhoz látogatóknak. Tömeg­sport, olimpiai ötpróba, „Mozdul a mógye” progra­mok szerepelnek a tervek­ben. A kedvezőtlen időben mi valósul meg az elképze­lésekből? Nagy gondban vagyunk az olimpiai ötpróba úszás­számával — mondotta Zom- bori Ferenc, a megyei ta­nács testnevelési és sport- osztályának főelőadója. — Naponta mérjük a tó vizé­nek hőmérsékletét, ami saj­nos csupán 18 fok. Az elő­írások szerint viszont az úszást csak minimum 20 fo­kos vízben rendezhetjük meg. — Akkor? — Pénteken, de legkésőbb szombaton reggel döntünk arról, hogy elhalasztjuk-e az ötpróbát. Az előrejelzések szerint péntekre és a hét vé­gére felmelegedés várható. Kényszerhelyzetben, ponto­sabban várakozó álláspon­ton vagyunk? — Ha mégis lesz'úszás? — Az ötpróba központja a Vitorlásbisztró melletti te­Atlétika Miskolci sikerek Budapesten az országos ju­nior atlétikai bajnokság mis­kolci sikerekkel kezdődött: a DVTK és az MVSC sportolói a bajnoki aranyak mellett értékes helyezéseket is elér­tek. A férfiaknál 1500 méte­ren a diósgyőri Serfőző Sán­dor nyerte a bajnokságot; Kocsis László edző tanítvá­nyának időeredménye 3:52.79 perc. Az MVSC-s Novak Pál sportolója, Markocsán Sándor 10 ezer méteren áll­hatott a dobogó legmagasabb fokára, ideje: 30:08.0 pete. A 4x100 méteres férfi vál­tóban a DVTK csapata a 3. helyen végzett. Lipcsében rendezték meg az NDK—Románia—Magyar- ország IBV korhatárú ifjúsá­gi hármasviadalt. A nők 200 méteres versenyében Mádai Mónika, az MVSC sportolója 24.33 másodpere­céi a román Rosioru mögött második lett. Szegeden országos gya­loglóversenyt rendeztek. A férfiaknál 20 kilométeren a DVTK-sok közül Veréb (1:30.52 óra) a második, Ká­nya (1:30.53) a harmadik he­lyen végzett. Sí a gyepen Igaz, messze még a tél, ám a havas lejtők szerel­mesei, a sízők már meg­kezdték felkészülésüket a téli idényre. Hazánkban is egyre kedveltebb a gyepsí, amely csaknem azonos — a hó kivételével — a téli szá­guldással. A hét végén, szombaton és vasárnap Bükkszentkereszten, a Kis- Délen országos pontszerző, rangsoroló gyepsíversenyt rendeznek. A küzdelmek 11, illetve 10 órakor kezdődnek. 1 cnisz-hÍYonaíó Sorra épülnek Miskolcon a teniszpályák, egyre nép­szerűbb a lakosság körében a fehér sport. A Nehézipari Műszaki Egyetem korszerű sportlétesítményeiben nem kevesebb, mint 12 pálya várja a teniszezni vágyókat. Mint Szaniszló Sándor fő­mérnöktől megtudtuk: reg­geltől estig nyitva állnak a pályák, csupán délelőtt 11 és 1 óra között tartanak szünetet, karbantartás cél­jából. Megfelelő létszámú jelentkező esetén tenisz- tanfolyamokat is szervez­nek. rületen lesz, ott állítjuk fel a versenyirodákat, öltöző­ket, ruhatárakat. A próbá- zók reggel 8 óra és fél 10 között jelentkezhetnek. 10 órakor lesz a rajt. A legfon­tosabb: csak azok indulhat­nak, akik hivatalos igazo­lással rendelkeznek arról, hogy tudnak úszni, három- hónaposnál nem régebbi sportorvosi igazolást mutat­nak be, és a helyszíni orvo­si vizsgálat is engedélyezi a részvételüket. Ami bizonyos, hogy meg­lesz, az a KISZ Miskolc Vá­rosi Bizottságának tömeg­sportnapja, amelyet a váro­si tanács testnevelési és sportosztályávaá közösen rendeznek. — Minden ekükészSlet megtörtént — tájékoztatott Szabó Sándor, a KISZ vá­rosi bizottságának honvé­delmi és sportfelelőse. — A tónapi és a „Mozdul a me­gye” rendezvények iránt a KISZ-alapszervezetekben nagy az érdeklődés. Az ün­nepélyes megnyitó 9 órakor lesz, a strand területén. A teniszpályákon 10 órától a lábteniszezők mérkőznek, a női labdarúgócsapatok tor­nájára a KISZ-tábor terü­letén kerül sor. A tó körüli futás délután 1 órakor kez­dődik. Bővült a program is: akik ki akarják próbálni a ször­fözést, azok a délutáni órák­ban szabályos pályán mér­hetik össze tudásukat. A ví­zialkalmatosságokat a mályi- tavi szakosztályok biztosít­ják. Bemutatókat tartanak a vitorlázók és a szörfösök, a kajakosok és kenusok, vala­mint az MHSZ könnyűbú­várai is. A tónapi progra­mok a kora esti órákban diszkóval érnek véget. A Volán reggel és este is kü­lönjáratokat indít a Mályi- tórá, amelyek a kiadott programfüzetek hátoldalán található utazási szelvé­nyekkel vehetők igénybe. (felföldi) apróhirdetések alias Figyelem! Kiemelt órabérrel keresünk nem italozó. 2 általá­nos kőművest. 2 kemencekőmű­vest, 2 festőt. Fettig gmk, Mis­kolc, Széchenyi út 6., III. ud* var. A Miskolci Vízmüvek, Fürdők és Csatornázási Vállalat felvételt hirdet: forgácsoló szakmunkás, hegesztő, hálózati vízvezetéksze­relő, ásó segédmunkás, csator­na-segédmunkás, karosszéria-la­katos, lakatos és nehézgépkeze­lő munkakör betöltésére. Bére­zés: a vonatkozó rendelet alapján. Jelentkezés: Miskolc, József Attila u. 78., munkaügyi csoport. Felvételt hirdetünk az alábbi szakmákban. Miskolc és kör­nyéke munkahelyekre: kőmű­ves, ács, vasbetonszerelő, vala­mint kubikosokat. Jelentkezni lehet: KE V—Metró IV. sz. fő­építésvezetősége, Miskolc, József Attila u. 45. A Diósgyőri Édesipari Gyár azonnali belépéssel alkalmaz egy és három műszakban női mun­kavállalókat 8 általános iskolai végzettséggel. Éjszakai pótlék 60 százalékkal elszámolva. Jelent­kezés: Diósgyőri Édesipari Gyár munkaügyi osztálya, Miskolc, ül., Fürdő u. 4. sz. Az ÉMÁSZ Vállalat Miskolci Üzemigazgatósága azonnali be­lépéssel felvesz 1 gyors-géoírói képesítéssel rendelkező admi­nisztrátort. Jelentkezni lehet: Miskolc, Patak u. 7—9., üzem- gazdasági osztályvezetőnél. Építőipari árkalkulátor állást változtatna. „Gyakorlott 170440” jeligére a hirdetőbe. ingatlan Családi ház eladó Miskolctól 5 km-re. „7485 összkomfort 170394” jeligére a kiadóba. Kiadó albérletbe 2 szobás, összkomfortos lakás, azonnali költözéssel a Kuruc utcában. Te­lefon: 78-535. 1 szoba, konyha, étkezőfüfkés, közlekedőfolyosós, fürdőszobás, erkélyes, gázfűtéses lakás üre­sen albérletbe kiadó. Kilián- észak. Érdeklődni telefonon: 75- 347. » Avas-défi S szobás, összkom­fortos tanácsi lakásomat elcse­rélném 1,5 szobás tanácsi és egy garzonra. Minden megoldás ér­dekel. Érdeklődni: 18 óra után, Klapka Gy. 24. 8/2. Eladó Diósgyőrben 2,5 szobás szövetkezeti lakás. Érdeklődni lehet: 18 óra után. Telefon: 74- 388. Szövetkezeti garzon lakásomat elcserélném kertes házrészért vagy tanácsiért. Telefon: 78-023, este 9 után. Eladó Budapestet!, Garatf «. 37. alatt kétszoba-haílös. teher­mentes, azonnal beköltözhető, 66 négyzetméteres öröklakás. Érdeklődni: 70-992. Eladó két és fél szobás szö­vetkezeti lakás, kp. plusz OTP- átvállalással. Érdeklődni: 17—19 óra között. Szombat-vasárnap egész nap. Cíin: Miskolc, Bi­hari János u. 5. 5*2. Elcserélném tanácsi, 1 plusz 2 fél szobás, Összkomfortos laká­somat kétszobás, kertes házért, miskolci gyári lakásért, vagy közei vidékre. Érdeklődni: Mis­kolc, Korvin Ottó n. 3. 1/1., dél­után 4 órától, Váradi József né. ANYAKÖNYVI HÍREK HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Serfőző Béla és Taraóczy Ju­lianna; Rontó Dezső és Lakatos Ilona; Kerekes Ferenc és Hor- nyák Erzsébet; Zentai György és Mészáros Zita; Antal László és Szűcs Agnes; Hodobay Sán­dor és Szilágyi Erika; Csorna Gyula és Petneházi Ildikó; Du­dás János és Nagy Irén; Lippai Sándor és Bartha Csilla; Fieder János és Kerekes Judit; Herná­di Csaba Zoltán és Nádler Judit Gyöngyi; Zöld István János és Kocsis Emese; Tóth György László és Gólyán Mária. Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak! A MISKOLCI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT FELVESZ lehetőleg építőipari gyakorlattal rendelkező ziiol Jelentkezés; Miskolc, József Attila utca 40., munkaügyi osztály Sürgősen cserélünk miskolci zöldövezeti, kétszobás, első emeleti, telefonos, komfortos, főbérleti lakást garzonra, de más megoldás is érdekel. Érdeklődni naponta este 8—9 között a 06-1-894-289-es telefonon. Régi családi ház eladó 400 négyszögöl telekkel. Arii ót, Kos­suth L. u. 9. sz. Irányár: 270 ezer Ft. Érdeklődni: Halász Im­rénél. Eladó Erenyö, Alma utcában 220 négyszögöl zártkert faház­zal, pincével. Víz, villany van. Érdeklődni: 62-691. 17 órától. Eladnánk vagy két lakásra cserélnénk társas sorházban le­vő lakásunkat. Érdeklődni: Mis­kolc, Világ u. 48., Kecskés. Elcserélném diósgyőri, 1 plusz 2 fél szobás, összkomfortos, ta­nácsi lakásomat családi házra, nagy területtel. Érdeklődni: 73-671, délután. Tiszadadán. Árpád u. 5. szám alatti lakás eladó^ Kertészke- dőknek, horgászoknak előnyös. Szép táj, csendes környezet, kö­zel a Tisza-part Két család ré­szére is alkalmas, külön bejá­rattal. Víz, villanv van. Érdek­lődni a helyszínen, Sz. Nagy Albertnél. Eladó kétfölsős Amati dobfel* szerelés, új állapotban. Érdek* lődni lehet: Miskolc, Torony- alja 21.. Lakatos Erzsébet. Kisméretű faház eladó. Érdek­lődni a Bodótetön, a helyszínen kiírva. Uj fagylaltgép eladó. Érdek­lődni: 18-098. jármű Baloldalt és hátul sérült Moszkvics 1500-as eladó. Martin- telep, Martin Károly 7. sz. Figyelem! ismét vállalunk föld­munkát! Házalap-, pincekisze­dést, valamint tereprendezést. Ér­deklődni: 18-272, Fettig gmk, Mis­kolc. Széchenyi 6., III. udvar f/L Elvesztettem július 8-án a déli órákbán a 24-es számú autóbu­szon barna színű kézitáskámat fontos személyi iratokkal. Ké­rem a becsületes megtalálót, hogy a táskában levő címre jut­tassa el. MOST EZ van: A HUNGAROTON-HANGLEMEZBOLT (Miskolc, Széchenyi út 117.) IMPORT KÖNNYŰZENEI AJÁNLATA: Manfred Mann's Earth Band Live Boney M. - BOONOONOONOOS GOOMBAY DANCE BAND GENESIS ELVIS THESUN SESSIONS SADE - DIAMOND LIFE SALVATORE ADAMO BARBRA - EMOTION PIAF - IREGRETNOTHING THE ROLLING STONES REWIND (1971-84) SONO SOLO GANZONETTE - EDOARDO BENNATO IMGI ATION The Golden Voice of - PAUL ROBESON WHERE HAVE I KNOW YOU before RETURN TO for ever Featuring - Chick Corea Borsod megyei munkahelyre ipari szolgáltató szakcsoport magas kereseti lehetőséggel felvesz MINŐSÍTETT HEGESZTŐKET (AWI, EC, GC minősítéssel) JELENTKEZNI LEHET: Budapest Vili., Reguly A. a. 28. Telefon: 139-389, vagy Borsodi Hőerőmű Vállalat Hajógyári Kirendeltségért, Bácsa Sándor csoportvezetőnél (Kazincbarcika-Berente) Borsod megyei munkahelyre kisszövetkezet felvesz magas kereseti lehetőséggel (AWI, EC, GC minősítésekkel), if. Szerelőcsoportok jelentkezését is várjuk. JELENTKEZNI LEHET: Budapest XIV.. Örs vezér tér 19. szám alatt, munkanapokon 8 órától 15 óráig. Telefon: 647-990, vagy Lenmváros, Pesti Barnabás u. 8. TVK 2. sz. telepének munkásszállásán. szerda és csütörtöki napon, de. 11 órától 15 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom