Déli Hírlap, 1984. május (16. évfolyam, 102-127. szám)

1984-05-29 / 125. szám

Két helyszínen Munkahelyi A Szakszervezetek Borsod megyei Tanácsa és' a- Miskolc városi Tanács testnevelesi és sportosztálya, a hét végén rendezte meg a munkahelyi olimpia városi döntőit, több mint háromszáz résztvevő­vel. . Az atlétikai versenyszá­mok, valamint a kézilabda­mérkőzések színhelye az MVSC sporttelepe volt, míg a kispályás labdarúgó-mér­kőzéseket a népkerti pályá­kon játszották le. Csak di­csérni lehet a szervezőket, rendezőket a pontos, gördü­lékeny lebonyolításért. Kár, hogy voltak csapatok, ame­lyek előzetesen elküdték ugyan a nevezést, de nem jelentek meg. Az LKM-esek ismét kitettek magukért, ugyanis az LKM Kupa ver­senyek. mérkőzések mellett részt vettek a munkahelyi olimpián is. Eredmények: Atlétika, nők, 100 m: Kiss (BEFAG). 400 m: Barnövszky ÍDIGÉP). Magasugrás: Kiss (BE- FAG). Távolugrás: Barnövszky (DIGÉP). Férfiak, 100 m: pát- 3wi (Postaigazgatóság). 400 és ★ Jelenet a Miskolci Állami Gazdaság—BEFAG kispályás labdarúgó-mérkőzésről. (Szabó István felvétele) 800 m: Sóvári (Mentőállomás). Magasugrás: .Veres (BEFAG). Távolugrás: Horváti! (DIGÉP). Kézilabda, női: 1. LKM, 2. Pe­dagógus szakszervezet, 3. De­cember 4, Drótművek. Férfiak: 1. LKM, 2. December 4. Drót­művek, 3. Pedagógus' szakszer­vezet. Labdarúgás: 1. Húsipari Vállalat, 2. DIGÉP, 3. Borsodi Nyomda. ■■■■PP8PSV1 allöi Növekszik az érdeklődés a repülőnap iránt Á június 3-án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel vá­rosunk repülőterén lebonyo­lításra kerülő honvédelmi repülőnap plakátjai néhány nap óta láthatók az utcák szokásos hirdetőhelyein, az üzemekben, vállalatok szék- házaiban, az iskolákban és több üzlet kirakatában. A légi műsor egyik számát, a motoros géppel háton repü­lést ábrázoló, ötletes, figyel­met felkeltő plakát is szere­pet játszik abban, hogy a gazdag programot ígérő ren­dezvény iránt fokozatosan növekszik az érdeklődés. Hétfőig mintegy kilencezer belépőjegyet vásároltak meg elővételben az MHSZ szer­vezeteiben, klubjaiban. Min­den bizonnyal, még több ez­ren lesznek kíváncsiak a miskolci sportrepülés meg­alapozásának 50., és a model­lezés magyarországi térhódí­tása megkezdésének 75. év­fordulójáról megemlékező ünnepségre. A 20 forintos belépőket a helyszínen is árusítják majd. Vili LKM Kupa A Lenin Kohászati Müvekben több évtizedes hagyományai vannak a tömegsportmozgalmak­nak. A vasasok, kohászok és irodai alkalmazottak is szívesen szakítanak időt arra, hogy a jól szervezett események valamelyi­kébe bekapcsolódjanak. A vállalati szakszervezeti bi­zottság és a KISZ-bizottság évente megrendezi az LKM Ku­pát, amelyet az idén nyolcadik alkalommal írtak ki. A részt­vevők száma most is meghalad­ta az 1100-at. A döntőket a hét végén rendezték meg, 11 sport­ágban. Az I. kategóriában az összetett pontversenyt a Il-es igazgatóság csapata nyerte 216 ponttal, megelőzve az acélműt (126 pont) és a karbantartó és üzemeltető gyárrészleget. A II. kategóriában a villamos és mű­szerautomatika gyárrészleg vég­zett az élen 195 ponttal az ener­gia gyárrészleg (120 p.) és a nemesacél-hengermű (63 p.) előtt. A III. kategóriában első lett a szerszám- és hiánycikk­gyártó gyárrészleg (129 p.), 2. a IV-es igazgatóság, 3. az V-ös igazgatóság. Kézilabda Az NB Il-es női kézilabda­bajnokságban második helyen álló Miskolci Spartacus együtte­se a hét végén Derecskére lá­togatott. Az együttes szakveze­tői két pont megszerzését ter­vezték, hiszen a vendéglátók a tabella utolsó helyén állnak. Nos, bekövetkezett, amire senki sem számított: a Spartacus 17-14 (9-6) arányü vereséget szenve­dett. Mádai Béla, a sportkör elnöke elmondotta, hogy szinte nem lehetett ráismerni a lá­nyokra. Rendkívül sok hibával játszottak, érthetetlenül sokat kapkodtak, több hétméterest is elhibáztak. Egyedül Bodó Valé­ria érdemel dicséretet, aki 9 gólt lőtt. Rajta kívül Nagy A. 3, Zeleni és Kovács 1—1 alka­lommal talált a derecskeiek há­lójába. XIGÁZ Budaörsi Pébegaztoltö Üzeme felvételre keres: palack - töltö dolgozókat. Szükség esetén IBUSZ-lakást biztosítunk gyer­mektelen házaspárok, egyedül­állók részére! Az üzem megkö­zelíthető a Kosztolányi Dezső térről a 72-es autóbusszal — 8 perc —. a budaörsi benzinkút mögött, az M7-es autópálya be­vezető sávjánál. Jelentkezés sze­mélyesen az üzemben vagy te­lefonon: 660-071-es számon. J'ó! dolgozó féslösegedet azon­nal felveszek, jó kereseti lehe­tőséggel. Miskolc. Széchenyi u. 6., III. udvar. A bükkábrányi Beke Mgtsz Miskolci Építőipari Szolgáltató Ágazata miskolci munkahelyre keres takarítónői és segédmun­kára jelentkező dolgozókat. Je­lentkezni lehet: Miskolc, Bá- thori sor 63. sz. alatt az ágazat- vezetőnél. A Nehézipari Műszaki Egye­tem Fűtőműve íV- és lánghe­gesztőket, fűtésszerelőket, se- géümunkásokat keres felvételre. A munkakörökre nyugdíjasok, fiatal szakmunkások jelentkezé­sét is várjuk, jelentkezni a fű­tőmű vezetőjénél lehet. Szakcsoport, magas kereseti lehetőséggel állandó miskolci munkahelyre azonnal felvesz: lakatost, kőművest, betanított és segédmunkást (női munkaerőt is, szakma megszerzése biztosít­va). Jelentkezés; Hajós I. u. 4. Avas-délen. Megközelíthető a 31-es és 34-es buszokkal. Gyakorlott építőipari árka&fca- látor és pénzügyi előadó állást változtatna. „Június 146 949** jel­igére a kiadóba. Napi i órás elfoglaltsággal ta­karítónőt felveszek június i-től. Miskolc-Tapolca, Zója a. 28. Tel.: 17-810. ingatlan Gesztely, Rákóczi hl 14. az. alatti ház 417 négyszögöl telek­kel eladó. Érdeklődni: 17—20 óra között. 2 szobás, összkomfortos, taná­csi lakásom elcserélem 3 szobás tanácsira, vagy régi kertes ház­ra. Csak a városközpontban. Érdeklődni: Miskolc, Bokányi D. n. 16. X/l* Kétszobás, komfortos ház el­adó. Miskolc, Gutenberg u. 3. sz. Vidékiek sikere a ÖHV-n Nyékládházán rendezte meg az MHSZ megyei vezetősége az összetett honvédelmi verseny borsodi döntőjét. A városokból és környékükből 10 háromfős csapat vett részt a küzdelem­ben. Az akadálypályán és a terep­futásban az ifjúsági korcsoport­ban egyénileg a szerencsi Pricz József, a nők között a sátoral­jaújhelyi Dakos Zsuzsa, a fel­nőtt férfiak soraiban a miskol­ci Lisztóczky László győzött. A két versenyszámot a pár- bailövészet követte, s ennek, valamint az előbbiek eredmé­nyeinek összesítésével kialakult a csapatverseny helyezettjeinek sorrendje: l. Kazincbarcika, 2. Szerencs, 3. Leninváros. A mis­kolciak együttese a negyedik helyen végzett. A mind a három kategória három egyéni helyezettjéből ösz- szeáliitásra kerülő csapat kép­viseli Borsod megyét az ÖHV országos bajnokságán, amelyet június 16— 17-én Ajkán rendez meg az MHSZ Országos Köz­pontja. A bajnoki viadal előtt a kilenc borsodi versenyző egy­hetes edzőtáborozáson vesz részt. Megyei tollaslabda úttörő olimpia A miskolci 11. számú Ál­talános Iskola tornaterme adott otthont a tullaslabdá- zók megyei úttörő-olimpiájá­nak. Leány és fiú egyesben vetélkedtek egymással a kis­pajtások. Az első két helye­zett — a lányoknál Fehér Katalin. 9. sz. Általános Is­kola, Der fán Zsuzsanna. 8 sz. Általános Iskola, a fiúk­nál Mester József, 42. sz. Általános Iskola és Kiss Gá­bor, 21. sz. Általános Isko­la — jogot szerzett arra, hogy az úttörő-olimpia or­szágos döntőjében. Zankán Miskolcot képviselje: A Diósgyőri Gépgyár felvételre keres A TPA 1148-as számítógép üzemeftetéséhez ♦ gyakorlott, közvetlen adatrögzítő mű szakvezetőt ó rendszerprogramozót ó termelésirányító csoportvezetőt <► TPA, vagy R-tipusú számítógéphez programozót, valamint műszaki végzettseggel (technikum, szakközép- iskola) rendelkező ♦ technológust ó szerszámszerkesztőt A vállalkozási főosztályra ♦ vállalkozási létesítményelöadót. Fizikai munkakörbe: ♦ autóvillamóssági-szerelőt. Fizetés: megegyezés szerint. Egyes kiemelt munkakörökben bérpótlékot is biztosítunk. Jelentkezni: a vállalat munkaerő-gazdálkodásán lehet. Telefon: 51-955, 10-52-es mellék. Megközelítés az 1 D és a 33-as autóbusz végállomásáról. családi ház, igényesen megépí­tett 2 szoba, összkomfortos, alá­pincézett, garázzsal együtt reá­lis áron eladó. Érd. a 76-891-es telefonon du. 5—7 óra között, vagy Hejócsaba, Sütő János u. 4., egész nap. Sajóecseg, Széchenyi út 49. sz. alatt, összkomfortos családi ház eladó. 51 m--es, másfél szobás, össz­komfortos, bérházi lakásom ju­tányos áron eladom, jelentkezé­sekét „Sürgős, kp. 146 666” jel­igére a kiadóba kérem. Eladó szoba, konyha. élés­kamra», komfort nélküli, kertes ház Miskolcon. Érdeklődni; 18 óra után a 65-528-as telefon- számon. Elcserélném leninvarosi, 51 m2- es tanácsi lakásomat miskolci kertés házra vagy kp.-ért ven­nék. Görömböly, Üttöröpark előnyben. „Miskolc 146 310” jel­igére a kiadóba. Elcserélném diósgyőri, tanácsi, 2,5 szobás lakásomat egy másfél szobás, szintén diósgyőri lakás­ra. Érd.: 75-534, egész nap. Egyszoba- összkomfortos szövet­kezeti lakás kp. + OTP-átválla- lássál eladó. Kilián-dél, Gagarin u. $4. 3,/2. Érdeklődni: du. 5—8 éráig. . odáa-uéfel Szológitar áron alul eladó. Ér­deklődni : Miskolc, Bársony J. u. 45. V/L 1 db egyszárnyú parkettás aj­tó, 1 db kétszámyú, dupla par­kettás ajtó, 1 db 3 szárnyú, nagyméretű ablak új állapotban, valamint használt cserép eladó. Mályi, Kossuth u. 7. sz. Használt dobfelszerelést ven­nék. Név- és ármegjelöléssel leveleket „Amati 14« SOS” jeligé­re a kiadóba. Szobaberendezések eladok! „Tavasz** világos szekrénysor 4 db — variálható —, „Atlasz” garnitúra — 2 fotel, 4 személyes rekamié —, sötét diófa hálöbú- tor — 2 személyes rekamié —, kombinált szekrény, szőnyegek, képék, Orilux tv, kempingfel- szerelésék; Cini í Matisz, Mis­kolc, Szinyei Merse P. 13/B. Kilián-észak. Érdeklődni; este 6 órától. jármű Volkswagen 1300-as friss mű­szakival eladó. Érdeklődni: egész nap. Miskolc, Sík u. 64. Takács. UL-es frsz. Zsiguli 1200-as el­adó. Érdeklődni: az 51-817-es te- lefoáon, 18 óra után. ■egyes Vállalok parkettarakást, -csi­szolást, -lakkozást, pve-szonyeg- padlé-ragasztást, közületnek is. Telefon: 57-741. Kavics-, homok- és köszállitást rövid határidőre vállalok. Tele­fon: 8«-973, 17 óra után. Villanyszerelő sok szabad idő­vel elfoglaltságot keres. Jogo­sítvány van. Minden megoldás érdekel. „Szabad idő 14« 408” jeligére a kiadóba. ANYAKÖNYVI HÍREK. NÉVADÓ ÜNNEPSÉGEK; Almasí Lajos és Nagy Anna kislánya Viktória; Vajda fváiőlv és Ankli Márta kisfia Gábor; Főnyi bándor és Prekovics Il­dikó kislánya Nikolett; Kele­men József és Kocsis Zsuzsán na kisfia Kolozs; Medvegy Páí és Máté Éva kisfia Gergely; Szabó Attila és Bikki Ágnes kislánya Tímea Rita; Bagdi Gyula és Asztalos Judit kislá­nya Veronika Ildikó; Bokros István és Stramszky Piroska kisfia Balázs; Derdák Zoltán és Bart a Mária kisfia Csaba; Kos- kóczki József és Burai Mária kisláng a Mária; Suskovics Zsolt és Mitró Agnes kisfia Péter; Pongrácz Sándor és Kende Zsu­zsanna kisfia Sándor Ágoston; Szaniszló Sándor és Árvái Ag­nes Éva kisfia András Sándor; Tar István és Szemán Edit kis­fia Botond; Túrái Endre és Sa- lap Katalin kisfia Attila; Soös András és Békési Magdolna kis­lánya Magdolna; Barát György és Kóta Melinda kislánya Gab­riella; Varga József és Kaiul a Gizella kislánya Laura; Fafula Mihály és Téglás Julianna kis­fia Gábor; Szabadi Tibor és Fafula Irén kisfia Attila; Kocsis Ferenc és Túrós Valéria kislá­nya Bernadett; BeJlovics Kál­mán és Tóth Katalin kislánya Viktória és kisfia Krisztián; Ló­ránt István és Kókai Irén kis­fia István Attila; Simkó István és Szegedi Erzsébet kislánya Anita ; Vantal Gábor és Molnár Éva. kislánya Eszter; Zsárv Ti­bor és Kólh Ilona kisfia Zsolt; Fekete József és Lengyel Mária kisfia Máté; Bala jti Péter és Nagy Judit kislánya Viktória és kisfia Péter; Varga József és Keresztély Valéria kislánya Ju­lianna; Bihari József és Zsáki Klára kisfia István Gergely; Farkas Imre és Vágó Judit kis­lánya Nikoletta; Képes István és Hudák Judit kisfia Balázs; Pataki Ferenc és Acs Edit kis­lánya Renáta; Pál István és Saj­gó Magdolna kisfia Tibor: Tö­vis János és Berta Margit kis­lánya Renáta; Bagi László és Sárost Etelka kisfia Gábor; Ha- nák László és Végh Erzsébet kislánya Judit; Fridrik István és Tóth Eszter kisfia Gábor; Kakszí Tivadar és Üjlaki Zsu­zsanna kislánya Csilla Zsuzsan­na; Komor Gábor és Nyelte Katalin kisfia Gábor Tibor; Ko­vács László és Kótai Irén kis­fia László; Babity József és Szabó Marianna kisfia Roland; Cece Béla és Mikro Mária kis­fia Béla; Szuhogyi Béla és Nagy Hona kisfia Attila; Görcsös Jó­zsef és Gönczi Erzsébet kislá­nya Mónika; Karaba László és Benes Julianna kisfia László; dr. Kornafeld János és dr. Héjjá Mária kisfia Ádám; Lalik József és Móricz Erzsébet kisfia De­fies* Mihaíövics* Sándor és Kő­házi Katalin kislánya Renáta; Korom László és Dómján Éva kisfia Attila; Gulyás Sándor és Nagy Ilona kisfia József; Hatos István és Zöld Klára Zsuzsanna kislánya Veronika; Németh László és Szaniszló Mária Kis­fia Zsolt; Soltész Zoltán és Vi­zi Katalin kisfia Zoltán; Svo- boda István és Szajkó Marianna kislánya Noémi; Talpas József és Fórián Mária kislánya Ad­rienn ; Zimonyi Tamás és Sza­bó Mária kislánya Emese; Ki- lik István és Késik Klára kis­fia Roland; Vaszily István és Gera Agnes kisfia Dávid; Máté István és Farkas Aranka kis­fia István; Makatura László és Kápolnai Irén kisfia László; Tollas András és Dankö Mária kisfia András; Mogyorósi Zsolt és Varga Irén kisfia Péter; Leskó Pál és Szilasi Katalin kislánya Nóra; Nagylaki And­rás és Sebő Irén kislánya Esz­ter; Restás József és Sovnik Melinda kisfia Péter; Tamás László és Héger Ilona kisfia László nevet kapott. A Cement- és Mészművek Hejöcsabai Gyára NEM FIZIKAI MUNKAKÖRBE; 3-5 év gyakorlattal rendelkező ♦ építésztechnikust ♦ gyors- és gépírót FIZIKAI EGYMOSZAKOS MUNKAKÖRBE: ♦ villanyszerelőket ♦ irányítástechnikai műszerészeket VALTOMOSZAKOS MUNKAKÖRBE; automatikus vezérlésű berendezések felügyeletéhez, ellenőrzéséhez ♦ férfi, női betanított munkásokat ♦ C-kategóriás gépjárművezetőket ♦ laboratóriumi mintaelőkészitőket 41) órás munkarend Munkásszállás (férfidolgozók részére) Továbbtanulási lehétőségek Bérezés az 5 1 983. (XI. 12.) ME rendelet alapion Jéientkezní lehet a munkaügyi csoportnál hétfőtől péntekit: 7-14 óra között a

Next

/
Oldalképek
Tartalom