2970 találat (0,213 másodperc)

Találatok

1. 1946-09-11 / 163. szám
[...] u 8 fel 7 Egy Sándor Máv füiőhaz Máv pályafenntartás Máv [...] szervezet vezetősége Felrobbant a fegyver Szaniszló Ferenc 11 éves sza bolcsbákai [...] meg sebesitettek közöttük a kis Szaniszló Ferencet is Szaniszlót súlyos sérülé­sével beszállították a kórházba [...]
2. 1947-04-06 / 78. szám
[...] órákban meg jelent a rendőrségen Szaniszló And­rás tiszaberceli lakos és elmondta [...] elmulatta és ezért kereste fel Szaniszlót és Varga Erzsébetét akiktől pénzt [...] követett el Egy ízben feltörte Sándor József kovácsmester műhelyét és értékes [...]
3. 1947-09-11 / 205. szám
[...] Megölte és elásta újszülött csecsemőjét Szaniszló Mária 22 éves mán doki [...] községben megindult a sut­togás hogy Szaniszló Mária el­tüntette gyermekét A rendőrség [...] a nyomozást és meg­állapította hogy Szaniszló Mária gyermekét születése nepján ölte [...] adnak A tanfolyam vezetője Bársony Sándor áll taní tóképzőintézeíi tanár xj [...]
4. 1947-10-23 / 241. szám
[...] Kincses János Ko­los György Molnár Sándor Oláh Albert Papp II János Sarkadi István és Szerencsés Sándor i Jelesen végeztek Balogh Já [...] Mik lós Nátor János Palkó Sán­dor Papp I János Papp San [...] 1 st Van Rácz I Sándor Rácz II Sándor Szabó Béla és Szaniszló István Jól végezitek Bírt Ferenc [...]
5. 1948-01-14 / 10. szám
[...] u S 6 órakor Bartha Sán­dor Friedmann t ellep Rozsnyó utca [...] bírálóbizottság szállt ki amelyet Vikár Sándor a zeneiskola igaz­gatója vezetett ügy [...] tegnap ítél­te el a biintetőtanács Szaniszló Mária mándo ki leányanyát aki [...] eltemette házasságon kí­vül született kisgyerme­két Szaniszló Mária négyhónapi fogházat ka­pott i [...]
6. 1948-05-21 / 115. szám
[...] Bán Mihály Polgár F Bíró Sándor Apagv Balogh József Tiszadada Csorna [...] y Kusznovszki Lász­ló Pusztadobos Nagy Sán­dor Tiszakarád Némedi László Nagyecsed Németh [...] hálydi Rankovszki József Nagy kalló Szaniszló Sán­dor Nyírlövő Tóth István Szakoly Veress [...] Mihál V Tisza lök Bodzás Sándor Vasmegyei Barna Bálint Csenger Cserepes [...]
7. 1948-07-14 / 159. szám
[...] Oncsa telep 6 óra Egri Sándor OTI fél 7 óra Tenigli [...] Magánalk Ko­vács Kórház Csengő Magánalk Szaniszló VAOSz Zenes Iparo­sok Fried Kereskedők [...]
8. 1948-11-28 / 275. szám
[...] nyíregyházi hadifoglyok érkeztek meg kós Sándor és Balogh Bá­lint Büdszenímihály Veleczki [...] István és Mórái Jó­zsef Nyíregyháza Szaniszló Józ ef Di mecser Szegedi Ist­ván Nyírjüké Bátori Sándor Nyírbátor Bihari Ferenc Nyírgelse Salamon [...]
9. 1948-12-05 / 281. szám
[...] nagycsaládos nincstelen földmunkásnak Banga Jclzsef Szaniszló Fe­renc Juhász György Bácskái István [...] Telepe Rétköz Üzemi Bizottsága Béreis Sándor ü b elnök Rádiók fotz [...]
10. 1950-12-21 / 296. szám
[...] meg alakítsátok formáljátok fejlesszé­tek tovább Szaniszló esküdni merne rá hogy Makszimenkó [...] a páros verseny elsője Simon Sándor Asvánvolatln ri Vállalat levelezője Béke [...]
11. 1951-09-09 / 210. szám
[...] módszerben Ár­vái István és Kuripla Sándor fű­tők mentek a művezetőhöz Kövesdi [...] Papi László Demecser Gránátdobás 1 Szaniszló József Gégén v 2 Korpái [...] Kemc cs e 3 Hajnal Sándor Demecser 1000 síkfutás 1 Pásztir [...]
12. 1952-04-01 / 77. szám
[...] külö­nösen jő munkát végeznek Békési Sándor és Szaniszlő András A be­adási kötelezettségünkről sem [...]
13. 1952-09-06 / 209. szám
[...] jó termelőszövetkezet A fényeslitkei Fürst Sándor termelőszövetkezet már teljesítette az 1953 [...] munkaegységet teljesítenek egy hónapban de Szaniszló András sertésgondozó sém panaszkodik minden [...] al­mán kívül is a Fürst Sándor ter­melöszö vet kezeiben Elmondhat ják [...] Máté tsz A fényeslitkei Fürst Sán­dor termelőszövetkezet gazdagságát az utóbbi hónapokban [...]
14. 1952-12-24 / 301. szám
[...] politikai iskolán résztvevő népnevelők Kádár Sándor kemecsei propagandist kezdeményezésére kisgyűiéseket tartanak [...] békeharc jelen­tőségével foglalkozott Másnap öz­vegy Szaniszlő Tózsefné és Scmse űák László [...] 14 mázsa alma jutott Béres Sándor akinek 82 munkaegysége volt 1 [...] még készpénzben De nemcsak Béres Sándor hanem a többi 77 család [...]
15. 1953-02-01 / 27. szám
[...] megyei választmány egyes tag­jai Halász Sándor elvtárs a Ti szalöki Erőmű [...] Alkaloida ve­gyészet gyár dolgozója Busman Sándor elvlái s és Szaniszló János elvtárs Máv dolgozók is [...] bal kányi gépállomás dolgozója Ki Sándor elv társ a megyei tanács dolgozója Burkus Sándor a kék csei földművesszövetkezet dolgo­zója [...]
16. 1953-08-27 / 200. szám
[...] a csoport szét­bomlasztására mint Kondor Sán­dor akinek sógora kulák Szegedi 1 [...] az ellenséget a kulákbarát Kondor Sándort és Szegedi Lajost s azokat [...] 000 fo­rinttal húzták ki Szabados Sándor és Tóth Gáspár mátészalkai szabó [...] 0189 d sz kötvényét Bercncsi Sándor kékesei lakos és Szaniszló András Szabolcs bakai lakosok 1202 [...]
17. 1953-11-05 / 261. szám
[...] gyűlésre készültek Fé­nyeslitkén a Fürst Sándor terme­lőszövetkezet tagjai Nemcsak a ritkán [...] megvolt az oka Ifjú Molnár Sándor például már előre tudta hogy [...] 31 223 forintot kaptak De Szaniszló András is 17 283 forintot [...] Ilyen volt többek kö­zött Onda Sándor is Az igaz most már [...]
18. 1954-06-15 / 140. szám
[...] 1954 JUNIUS 15 KE J Szaniszló Mária Cinke Lász lőné Birta [...] végez nö­vényápolást Az ünnepélyen Ignác Sándor traktoros megfo­gadta hogy ezentúl sok­kal [...] faluban az újfajta te­metésnek Mátyás Sándor még mit sem sejtve igyekezett [...]
19. 1955-07-05 / 156. szám
[...] A felszólalók között volt Szőczei Sándor Kossuth di jas kovács aki [...] országos választmány beszámolója í hoz Szaniszló János a MÖHOSZ Szabolcs megyei [...] Pót­tagok Réti Antal Fülöt Árpádné Szaniszló János Domonkos József Hatvan 1 [...]
20. 1955-08-30 / 203. szám
[...] között ifjú Juhász Jenő Fóri Sán­dor és Tóth Ilona mutattak jó [...] belépők a szabolcsbákai termelőszövetkezetben mint Szaniszló Ferenc Sza niszló Sándor beléptek a termelőszövetkezetbe Nyeste András [...]
21. 1955-11-13 / 267. szám
[...] 17 én Baktalórántháza Úttörő Kovács Sándor Levelek Alkotmány Nagy Sándor őr Petőfi Szécsén István Mátészalkai [...] én Nagyecsed Vörös Csillag Szokolai Sándor Kocsord Vörös Csillag Endrédi Endre [...] án Nyírbátor Vörös Csillag Kállai Sándor Nyírgyulaj Petőfi Balogh Bertalan Kisléta [...] Nyíregyházán 1955 november 13 Vasárnap Szaníszló ügyeletes orvosi szolgálat Luther utca [...]
22. 1956-02-07 / 32. szám
[...] Géza eg ete­tni docens Egerszegi Sán­dor a tala 1 erő azdálkodás [...] nyírségi homok fontos Ezután Egerszegi Sándor tudományos kutató szó alt fel [...] Bököny Jakab Ferenc Kállósemjén Palkó Sándor Balkány Kocsány Gyula Nyírbátori járás [...] Antal Pátyod Szatmári Gábor Rozsály Szaniszló János Tisztaberek Tóth János Nyíregyházi [...]
23. 1956-03-18 / 67. szám
[...] részt vesznek e nagyszerű mozgalomban Szaniszló Imre 8 holdas középparaszt már [...] Suska Ferenc üb el­nök Rüll Sándor elvtárs a Kisvárdai Vulkán igazga­tója [...] 5 szá­zalékát ajánlották fel Gégény Sándor elvtárs a Nyírbogdányi Kőolajipari Vállalat [...]
24. 1956-04-03 / 80. szám
[...] este 6 óra Murczkó Károly Szaniszló János Szigetvári Lajos este 6 [...] Sipos Béla Mokánszki József Kállai Sándor 10 óra Kovács János Szarvas [...] Bertalan 10 óra s Palkó Sándor Laczkóvszki József Gönczi Balázs 10 [...] rasztsága felszabadulásunk ünnepére írja Jakab Sán­dor a községi MDP vezető­ség titkára [...]
25. 1956-04-11 / 86. szám
[...] 18 én csütörtökön Csengéé Kállai Sándor Pátyod Szokólai Sándor Csengerújfalu Kocsis László 13 án [...] Kék Tóth János Kcmeese Hegedűs Sándor П akarna z Oláh Sándor Ibrány Végh György Vencsellő Branovics [...] László Vámosoroszi Szigetvári Lajos Nagyszekeres Szaniszló János 13 án pénteken Botpalád [...]
26. 1956-04-24 / 97. szám
[...] helye­zett el vörösszekfűs ko­szorút Varga Sándor elv­társ a pártbizottság első titkára [...] megyei tit­kár a MÖHOSZ ne­vében Szaniszló János elv­társ megyei elnök a [...]
27. 1956-04-30 / 103. szám
[...] május 3 án Gombás Lajos Szaniszló János Szécsén István Csengeri járás [...] Kocsis László Molnár Jenő Szokolai Sándor Tiszalöki járás május 4 én Tiszavasvári Kovács Sándor Tiszalök Hajdú Sándor Fehérgyarmati járás május 4 én [...] Nagyszekeres Koncz Károly Csaholc Kállai Sándor Vásárosnaményi járás május 4 én [...]
28. 1956-05-05 / 105. szám
[...] növelé­séért folytatott harcot A zászlót Szaniszló elv­társ ezekkel a szavakkal vette [...] Nagyitok el A többi traktorosok Sándor 60 Torna István 50 is [...]
29. 1958-01-16 / 13. szám
[...] erejének nagy és szent ügyéhez Szaniszló János MHS megyei elnök Pardon [...] A magyar irodalom története Petőfi Sándor Előadás 18 00 Müvészlemczck 19 [...]
30. 1958-02-18 / 41. szám
[...] feltétlenül hagyja nak meg Marik Sándor a Szabolcs Szatmár megyei kézilabda [...] út 30 30 34 Starusz Sándor Zsdánov u 6 30 36 [...] u 6 13 51 Súszta Sándor Békeház 37 06 Sütőipari Vállalat [...] Tűzoltó u 21 36 27 Szaniszló János Szabadság tér 14 30 [...]
31. 1958-02-27 / 49. szám
[...] KÖTÖTTEK Bakos Géza Kurucz Ilona Szaniszló József Tóth Erzsébet Simkó János [...] Kostyál István Erzsébet Ko­vács József Sándor Székciy őndrás Zsuzsanna Veronika Tóth [...] Kovács Zeleny József József Űjváry Sándor Sándor Stefán Mihály Mi­hály Seregi János [...] Ágnes Térjék László Katalin Vass Sándor Sándor Kovács József Jolán Buhajlu Béla [...]
32. 1958-03-23 / 70. szám
[...] megyei bizottságának első titkára Is Szaniszló Jánosnak a Magyar Honvédelmi Sportszövet­ség [...] Julianna 3 holdam és Nagy Sándor 6 holdas dolgozó parasztok akik [...] a további munkához 0 Nagy Sándor Q oDDaxiDcoaDaDDDDDaacoGaoDDcxinaDDCxxjCjDOConi d
33. 1958-04-23 / 95. szám
[...] teszik Bodnár László és Nagy Sán­dor szintén két cséplőgép javí­tását vállalta [...] titkárát cs a megjelent akti­vistákat Szaniszló János elvtárs az MHS megyei [...]
34. 1958-05-08 / 107. szám
[...] el­len A tsz ta Pataki Sándor a vállaji Kos­suth TSz tagja [...] munká­ból és példát mutatnak Mint Szaniszló Imre Pallagi Béla Stefan Erzsébet [...]
35. 1958-06-18 / 142. szám
[...] húzódnak A kerék­gyártó műhelyben Molnár Sándor bácsit találtuk Egy készülő ke­rékagyat [...] alapítója volt a fényeslitkei Fürst Sándor TSZ nek Köszönésünkre a tőkébe [...] fe­lénk Hatvanon felül van már Sándor bácsi Hatvannégy ötven éve for­gatom [...] Honvédelmi Nap ün­nepi nagygyűlésének előadója Szaniszló János a Magyar Hon­védelmi Sportszövetség [...]
36. 1958-07-10 / 161. szám
[...] dégek A nagygyűlésen beszédet mond Szaniszló János elvtárs a Hon­védelmi Sportszövetség [...] takarórétegünk morzsákból tevődik össze Vaskó Sándor agronómus A szalmacsomók elindulnak
37. 1958-08-17 / 194. szám
[...] Una tenszki Pál Mándok Hegedűs Sándor Fényeslitke Palkó Sándor Dombrád Szilágyi Gyula Tásárosnamény Mandzák [...] Tiszátok Fekszi István Tiszavasvári Hajdú Sándor Nyirbogdány Szűcs La­jos Demecser Szaniszló János Ibrány Gere Ferenc Nagyhalász [...] Gáva Lábas Meny­hért Búj Kovács Sándor Vencsellő Nagy Sándor Balsa Kokas Ferenc A nyíregyházi [...]
38. 1958-08-19 / 195. szám
[...] Pál h ales Mándok egedüs Sándor pártmunkás Fényeslítke aikó Sándor vállalati igazgató Dombrád Szilágyi Gyula [...] Szűcs Lajos SZMT titkár Demecser Szaniszló János MHS megyei elnöke Ibrány [...] Menyhért TIT titkára Búj Kovács Sándor országgyűlési képviselő Vencsellő Nagy Sándor M B osztályvezető Balsa Kokas [...]
39. 1958-12-13 / 300. (291.) szám
[...] tele­fonon vagy Szabadság tér 7 szaniszlónál Császárszállás Kislá­nya dűlőben szoba konyhás [...] kávéház törzs­vendégei 19 00 Járóka Sándor és ze­nekara játszik 19 15 [...]
40. 1958-12-14 / 301. szám
[...] tele­fonon vagy Szabadság tér 7 Szaniszlónál Ünnepi választék Ünnepi ajándékvásár a [...] kávéház törzs­vendégei 19 00 Járóka Sándor és ze­nekara játszik 19 15 [...]
41. 1959-01-10 / 8. szám
[...] segíti a pártszervezet is Petri Sándor párttitkár két pár galambot ajándékozott [...] társam r is felszóiait Emlékszem Szaniszló 1 Kálmán Kis Miklós és [...] az ünnepi iT tagkönyvkiosztó taggyűlés Sándor Ilona titkár elvtársnő szá­molt be [...]
42. 1959-02-25 / 47. szám
[...] berekesz­I tették az ülést Angyal Sándor Minden üzemrészben mar na­pokkal előbb [...] vonatkozólag a következő felvilágosítást kaptuk Szaniszló János elvtársi ól az MHS [...]
43. 1959-09-11 / 216. szám
[...] a szép zász­lóra Megkérdeztük Szckolai Sándor elvtársat a vállalat igazgatóját milyen [...] szervezete amely felkarolta a dalárdát Szaniszló elvtárs aki szívén viseli az [...]
44. 1959-09-12 / 217. szám
[...] külföldi látogatások adiák Külföldön járt Szaniszló János elvtárs az MHS megyei [...] távirányítású re pülőmodellek Hérsfa vi Sán­dor országosan első díjat nyert modellje [...]
45. 1961-01-20 / 17. szám
[...] közül Miről is volt szó Szaniszló János me­gyei elnök két év [...] mint a szövetkezet el­nöke Oláh Sándor mondja ez csak terv Ugyanis [...]
46. 1961-11-12 / 266. szám
[...] 12 vasárnap Névnap JÓNÁS Hétfőn SZANISZLÓ A NAP ESEMÉNYE Jacques Charles [...] képes ke­resztülvinni Azt mondják Nagy Sándor az ókor nagy hadvezére sírt [...]
47. 1962-09-29 / 228. szám
[...] és élvezetes lész fejezte be Szaniszló János Az MHS részletes sportműsora [...] 90 méteres átlaggal 2 Kosztin Sándor Vas és Fémipari KTSZ 30 [...]
48. 1963-09-29 / 228. szám
[...] Pál alezre­des Pálinkás Ferenc alezre­des Szaniszló János az MHS megyei elnöke [...] tagjainak jelenlé­vő képviselői nevében Hajdú Sándor a Nyíregyházi Do­hánygyár igazgatója üdvözöl­te [...]
49. 1964-06-20 / 143. szám
[...] Balogh Magdolna leánya Magdolna Gyurecska Sándor és Hornyák Mária József és [...] István László Aranyi András és Szaniszló Julianna fia István Anka István [...] Az elveszett cirkáló Rajzolta Kovács Sándor Kéziratokat nem őrztlnk meg és [...] halaié személygép­kocsi vezetője Mikhár di Sándor debreceni lakos hogy elkerülje az [...]
50. 1964-07-26 / 174. szám
[...] István Halász Imre Ve­res István Szaniszló Pál és Czabina István mindmeg­annyi [...] ne repedjen a cső kiáltja Szaniszló Pál T annak beszédtémák amelyek [...] Elsődíjas pályamű makettje Szerző Darnyik Sándor Koren Pál Meiszter Irén Várostervező [...]
51. 1964-08-18 / 193. szám
[...] gerely Férfiak Csutorás Csaba Eckschmidt Sándor Göri Ist­ván Gyulai István Havasi [...] Török Fe­renc dr Török Ottó Szaniszló József Röplabda Bodó Gábor Czafik [...] Ti­bor Kelemen Lajos Kun Szi­lárd Sándor Zoltán Simkő Imre Súlyemelés Az [...] Géléi Jó­zsef Ihász Kálmán Katona Sándor Káposzta Benő Ko mora Imre [...]
52. 1964-12-13 / 292. szám
[...] MHS Országos Elnökségének osztályvezetője Horkai Sándor a munkásőrség megyei parancsnoka valamint [...] színvo­nalemelkedés A beszámoló elhangzása után Szaniszló János megyei elnök az MHS [...] demecseri mo­dellező klub vezetőjének Nagy Sándor fehérgyarmati oktató­nak valamint Szabó Miklósnak [...] Bethlen u 34 és Perecsi Sándor Nyír­egyháza Engels u 5 Egy [...]
53. 1965-02-24 / 46. szám
[...] ünnepség elnökségében helyet foglalt Kállai Sándor az MSZMP megyei bizottságának titkára [...] rendőrfőkapi­tányság vezetője Unatenszky Pál alezredes Szaniszló János az MHS megyei elnöke Hor­kai Sándor megyei munkásőr parancsnok Pokrovenszki Jó­zsef [...]
54. 1965-03-11 / 59. szám
[...] János Gyöngyösi Hon­véd 2 Ördög Sándor Mis­kolci Építők 3 Horváth Zsolt [...] D ITSK Nehézsúly 1 Milcsik Sándor Nyíregyházi ITSK 2 Orvos Kiss [...] Ferenc Gyöngyösi Honvéd 2 Illés Sándor Kis­várdai Vasas 3 Simon Sán­dor Petőfibánya Pehelysúly 1 Péter Béla [...] me­zőny A legszínvonalasabb mérkőzést a Szaniszló Fid­ler pár vívta a kisváltó [...]
55. 1965-04-07 / 82. szám
[...] valami dicsé­retes környezet övezte Pe­tőfi Sándor szobrát Nyír­egyháza állomás melletti terén [...] Nyíregyháza anyakönyvi hírei Születés Csanaki Sándor és Sztrebomy Julianna fia Árpád [...] Nyi­las Lenke fia László Szécsi Sán­dor és Szabó Julianna fia István [...] leánya Ibolya László Menyhért és Szaniszló Erzsébet fia Antal Kovács László [...]
56. 1965-05-23 / 120. szám
[...] párhuzamosan véradóállomást is létesítenek Képen Szaniszló Béla Klenovszki Béla és KLenovszki [...] az ötvenkét éves özvegy Kozma Sándor nét Nyíregyháza és Raka maz [...]
57. 1965-10-15 / 243. szám
[...] az SZMT tömeg­sport bizottságának tagja Szaniszló János az MHS megyei elnöke [...] 20 Szalay László énekel Burka Sándor tárogatózik 10 50 Könyvről könyvre [...] 05 A dzsessz ked­velőinek Dobsa Sándor együt­tese játszik 14 20 Lányok [...] szegény ván­dorlegény kalandjai Epizódok Rideg Sándor Kristóf rózsafád című regényéből 22 [...]
58. 1966-01-09 / 7. szám
[...] 18 Péntek Simon 18 Péntek Sándor Ede 17 Vasárnap Rudolf 18 [...] 2 Kedd Pál 26 Szombat Sándor 26 Szombat Emánuel 25 Hétfő [...] Csütörtök Kálmán Ede 43 Vasárnap Szaniszló 13 Kedd Luca 15 Péntek [...]
59. 1966-02-01 / 26. szám
[...] Zákány András Nagy Miklós Lévy Sándor dr Pivarnyik Já­nos Komporály V [...] Babolcsi Benjamin Kovács István Lévy Sándor és Jánosi László lettek A [...] Lipcsey Rózsai Petőfi 3 Karsai Szaniszló Pető­fi 4 Zékány Pokoraczki Petőfi [...] ifj Kelemen Lajos 3 Orsós Sándor mindhá­rom Tiszadob Serdülők 1 Ádám [...]
60. 1966-02-09 / 33. szám
[...] Fe­renc 24 én Tiszadob Hor­kai Sándor 17 én Tiszalök hivatalok Alexa Sándor 22 én Tiszalök termelő­szövetkezetek Szilágyi [...] nyíregyházi járás Rakamaz dr Gombás Sándor 23 án Kék Hadházi László [...] 24 én Nyírtelek Gyulata­nya Juhász Sándor 24 én Sényő dr Margitics [...] Bacsu József 24­ én Csengersima Szaniszló János 24 én Csegöld Nagy [...]
61. 1966-03-05 / 54. szám
[...] dolgozóját bú­csúztatta el ez alkalommal Szaniszló Ferenc elnök a dolgozók nevében [...] S az­tán később megismételni Angyal Sándor y ben Ez igen parancsnok [...] dolgozó tévé kenykedett valamint Laka­tos Sándort aki a kezdetek­től fogva részt [...]
62. 1966-03-06 / 55. szám
[...] László Pénzügyi technikum 8 4 Szaniszló László Kossuth gimnázium 7 5 [...] könyv hasznos se­gítője lehet Marik Sándor LABDARÚGÁSi A sóstói termálmedencé­ben került [...] es fiú gyors 1 Papp Sándor 36 50 m es leány [...] András 1 09 2 Szűcs Sándor 1 14 100 m es [...]
63. 1966-04-13 / 86. szám
[...] László ózdi Kohász 2 Tamási Sándor Eger 3 Halász Géza Gyöngyös [...] László D GÖCS 3 Grapp Sándor Özdi Ko­hász Harmatsúlyban bajnok Telek [...] Kókai Attila Hat­van 3 Szedlár Sándor Nyíregyházi ITSK Klsváltósúlyban bajnok Szaniszló Sándor Gyön­gyös 2 Papp Miklós DVSC [...] Károly Miskolci VSC 3 Bosó Sándor Hat­van Nehézsúlyban bajnok Orvos Ki [...]
64. 1966-05-08 / 108. szám
[...] Balázs Napkor 11 én Hornyai Sándor Ujfehértó 11 én Novák Sándor Nyírtura 11 én Omajtényi Lász­ló [...] István Magy 13 án Kosa Sándor Nyíribrony 11 én Szabó Sándor Nyírjákó 12 én Antal Lajos [...] József Nyírcsaholy 19 én Konczili Sándor Nyírmeggyes 19 én Gulácsi Sándor Tiborszál lás 19 én Gariscsák [...]
65. 1966-07-03 / 156. szám
[...] következtében Százezer szabolcsi sportklubja Beszélgetés Szaniszló Jánossal az MHS megyei elnökével [...] a jövő várható változásairól beszél­gettünk Szaniszló Jánossal az MHS megyei elnökével [...] váloga­tott keretbe Modellező ok­tatónk Hársfalvi Sándor a magyar modellező váloga­tott kapitánya [...] elisme­réseket szereznek majd me­gyénk színeinek Szaniszló János elmon­dott néhány érdekességet a [...]
66. 1966-09-29 / 230. szám
[...] után A fegyelmi bizottság Gergely Sándor Nyírmadai MEDOSZ Ifjúsági labdarúgót a [...] járási MHS el nök Hársfalvi Sándor a megyei modellező klub ve­zetője [...] fogadtatást a megyei szék­házban ahol Szaniszló Já­nos az MHS megyei elnöke [...] 9 10 27 7 Lakatos Sándor Vásárosnamény Kisvárdai járás A járási [...]
67. 1966-10-01 / 232. szám
[...] Irén leánya Ildikó Judit Kondor Sándor és Madár Julianna fia Attila [...] Erzsébet leánya Judit Agnes Fazekas Sándor és Farkas Anna leánya Ildikó [...] Elek Jolán leánya Judit Szi­lágyi Sándor és Visnyóczki Er­zsébet fia András [...] Varga Ju­lianna fia Tibor Házasság Szaniszló József és CseTlószki Erzsébet Acs [...]
68. 1966-11-12 / 267. szám
[...] A fegyelmi bizottság megállapította Takács Sándor pátrohai intéző felelősségét s ezért [...] az MHS megyei elnöksége nevében Szaniszló János megyei elnök Szemerszki Miklósnak [...] sertés eladó Ke­reszt utca 3 Sándor Endre 140677 Üj Simson kétszemé­lyes [...]
69. 1966-12-29 / 306. szám
[...] év ta­pasztalatairól a végzett munkáról Szaniszló János az MHS megyei elnöke [...] a TITÁSZ megyei igazgatója Valent Sándor MHS előadó és Lukács András [...] Attila a gép­kocsiiskola tagja Orbá Sándor tartalékos tiszt Pct ró Béla [...] kitüntetéseket a pénz és tárgyjutalmakat Szaniszló János az MHS megyei elnö­ke [...]
70. 1967-03-23 / 70. szám
[...] apa és nagyapa idő TÓTH SÁNDOR 77 éves korában hosszú szen­vedés [...] Beszélgetés az MHS Idei műsoráról Szaniszló János megyei elnökkel Ez évben [...] sportok népszerűsítését Az idei programról Szaniszló János­sal az MHS megy elnö­kével [...] fiuk 3000 ra 1 Géczi Sándor 2 Kírnyák András 3 Mészáros Sándor mindhárom Mándoki Gimnázium Csapat ban [...]
71. 1967-05-12 / 110. szám
[...] míg a har­madik díjat Vikar Sándor­nak a nyíregyházi zeneis­kola igazgatójának iteltéS [...] általános iskolai tanuló A díjakat Szaniszló János az MHS megyei el­nöke [...]
72. 1967-07-30 / 178. szám
[...] 5 11 19 2 Lakatos Sándor Vásárosnamény Ä vendégek vezetnek a [...] embert foglalkoztat Az idei tapasztalatokról Szaniszló Jánossal a Magyar Honvé­delmi Sportszövetség [...] el nagy sikert amikor Tündik Sándor vezetésével értékes egyéni helyezéseket szerez­tek [...]
73. 1967-09-05 / 209. szám
[...] megyei pártbizott­ság első titkára Kállai Sán­dor a megyei pártbizott­ság titkára Murczkó [...] megyei párt végrehajtóbizottság tag jai Szaniszló János az MHS megyei elnöke [...] n Erdei III Rubóczki Kisvárda Sándor Regőczi Jerkus Sum Göncz Kovács [...] 0 Nyírbátor 500 néző vezette Sándor Dózsa Szabó Páll Sass Kiss [...]
74. 1967-10-10 / 239. szám
[...] 500 néző v Ma­gyar Kisvárda Sándor Regőczi Sum Kozma Jerkus Bakai [...] cm Távolugrás A 1 Csekő Sándor Mátészalka 524 cm 2 Balogh [...] kitüntetést az országos el­nökség nevében Szaniszló János az MHS megyei elnöke [...] 3 helyet sze­rezték meg Molnár Sándor testnevelő tanár
75. 1967-11-02 / 259. szám
[...] István Nyírtét no­vember 4 Hajdú Sándor Apagy november 5 Fehérgyarmati járás [...] ás Dezső Demecser no­vember 7 Szaniszló János Nyírbogdány község novem­ber 5 [...] Ü jfehértó november 7 Novak Sándor Nagycser­kesz november 5 Muzbek László [...] magyar vers 20 02 Szokolay Sándor Vér­nász Háromfelvonásos opera 22 20 [...]
76. 1967-11-07 / 264. szám
[...] díszelnökségben foglaltak helyet dr Gombás Sándor és Kállai Sándor a megyei pártbizottság titkárai Beret [...] me­gyei Építőipari Vállalat pártbizottságának titkára Szaniszló János a Magyar Honvédelmi Szövetség [...] nyitotta meg majd dr Gombás Sándor a megyei pártbizott­ság titkára emelkedett [...] színvonalas kultúr­műsor követte Dr Gombás Sándor beszéde Veteránok az ünnepség elnökségében [...]
77. 1967-11-21 / 275. szám
[...] a képviseletében jelentek meg majd Szaniszló János az MHS megyei elnöke [...] fegyveres erők messzemenő segítségére Vé­gezetül Szaniszló elvtárs köszönetét mondott azoknak az [...] kértek szót Ke­lemen Gyula Orbán Sán­dor Orosz Miklós dr Kál­mán György [...] az MHSZ főtitkárának parancsát mellyel Szaniszló Jánost az MHSZ megyei titkárává [...]
78. 1967-12-24 / 304. szám
[...] ez sikerül tovább erő­södhetnek hiszen Szaniszló DMTE azonnal igazolható Már hosszabb [...] Károly né Bp Spartacus Káló Sándor Tatabánya Labdarúgás Albert Fló­rián Feren [...] Gedeon Csenger 245 2 Ényi Sándor Mszal ka 217 5 kg [...] mindkettő mszalkai Pe­helysúly 1 Szabad Sándor Mátészalka 187 5 2 Fikli [...]
79. 1968-04-04 / 80. szám
[...] bi­zottságának elnöke Beretvás Dezső Gombás Sándor Kanda Pál Kállai Sándor Murczkó Károly Oláh László és [...] Ferenc Miskolci István Szabó Erzsébep Szaniszló János Szarvas Ernő Szebeni And­rás [...]
80. 1968-05-28 / 123. szám
[...] községi tanács vb elnökének Marik Sándor felvétele Vasárnap Nyíregyházán ke­rült sor [...] István a megyei pártbizottság osztályvezető­je Szaniszló János az MHSZ megyei titkára [...] fehérgyarm ti általános iskola Pető Sándor úttörőcsapata V sárnap Simon János [...] Mi­hály tiszaberceli a negye­dik helyen Szaniszló And­rás nyíregyházi tanuló vég­zett A [...]
81. 1968-06-02 / 128. szám
[...] pártbizottság első titkára dr Gombás Sándor a megyei pártbizottság tit­kára Budapesten [...] em­lékkiállítás nyílt A kiállí­tást Borka Sándor igazgató helyeles nyitotta meg Ere­deti [...] Gyermek és Ifjúságvédő In­tézet gyermekfelügyelője Szaniszló János a Magyar Honvédelmi Szövetség [...]
82. 1968-09-27 / 227. szám
[...] Gyu­latanya is A tanácskozáson Cseh Sán­dor a gyulatanyai gazdaság főagronómusa ismertette [...] István a megyei pártbizottság osz­tályvezetője Szaniszló Já­nos az MHSZ megyei elnö­ke [...]
83. 1968-10-05 / 234. szám
[...] megyei tanács elé terjeszti Ezután Szaniszló János a Magyar Honvédelmi Szövet­ség [...] András szb titkár és Szász Sándor a KISZ bizottság titkára kísé­retében [...]
84. 1968-11-07 / 262. szám
[...] Ungvárra A delegáció vezetője Kállai Sándor elv társ a megyei pártbizottság [...] határra ki­kísérte ás elbúcsúztatta Gom­bás Sándor elvárs a megyei pártbizottság titkára [...] tanács vb elnöke dr Gombás Sándor a megyei pártbizottság titkára Kanda [...] a Hazafias Népfront városi titkára Sza­niszló János a Magyar Hon­védelmi Szövetség [...]
85. 1968-11-14 / 267. szám
[...] sz Zrínyi Ilona úttörőcsapat Petőfi Sándor és Ady Endre raja a [...] Nyírbátor első pártszervezetének szervezőjét Nagy Sándor bácsit Érdeklő­déssel hallgatták a veterán [...] hónapban viszont megkapja a kályhát Sándor Istvánná záhonyi Csa­tári Ferenc csengerújfalui [...] nyugdíja­zását tíz éves munkaviszonya alapján Szaniszló Józsefnek Lónyára levélben küldünk választ [...]
86. 1969-02-14 / 37. szám
[...] önkéntes ezred emléktábla ján Tóth Sándor alezredes Hadtörténeti Intézet munka társa [...] delmi nevelésére kiadott prof ramját Szaniszló János MHSZ megyei titkára ismer [...]
87. 1969-03-14 / 61. szám
[...] lenőrzéséről tart előadást dr Borús Sándor és Rév Endre március 17 [...] Piroska leánya Piroska Anita Kiss Sándor és Bán Ildikó fia Sándor Ferenc Major Ferenc és Borsy [...] Benya Mária fia László Ballai Sándor és Ádám Mária leánya Mária [...] Katalin HALÁLESET Vizsnyovszki János Nyíregyhá­za Szaniszló Ferencné Oros Si­mon Zoltán Antalné [...]
88. 1969-03-21 / 67. szám
[...] dr Gombás San dór Kállai Sándor a megyei pártbizottság titkárai Beretvá [...] a MÁV pártbizottság titkára Harmat Sándor veterán Hengerics András a nyír­egyházi [...] M áté Mihály veterán Nagy Sándor az ÁMG megyei igazgatója B [...] a megyei tanács vb elnökhelyettese Szaniszló János az MHSZ megyei elnöke [...]
89. 1969-03-24 / 68. szám
[...] tanács vb elnöke dr Gombás Sándor Kállai Sándor az MSZMP megyei bizott­ságának titkárai [...] Gyula dr P Szabó Gyula Szaniszló János Szarvas Ernő Torhán Dániel [...] megyei tanács vb el­nöke Gombás Sándor és Kál­lai Sándor a megyei pártbi­zottság titkárai P [...] tanács vb elnökhelyettese és Hegedűs Sándor a Vásárosnaményi Járási Pártbizottság első [...]
90. 1969-04-26 / 94. szám
[...] szükséges kompresszort MTI foto Kovács Sándor felvétele KITÜNTETÉS Kiváló Szövetkezet kitüntetést [...] új magyar film írták Sára Sándor Csoóri Sán­dor és Kosa Ferenc Rendezte és fényképezte Sára Sándor Főszereplők Balázsovits La­jos Nagyezsda Kazassian [...] szigetén japán ter­mészetrajzfilm 20 20 Szaniszló a nyomozó francia bűnügyi fűm [...]
91. 1969-07-08 / 155. szám
[...] Nyírbátor 12 2 6 Oláh Sándor Nyírbátor 12 4 7 Molnár [...] 2 18 0 4 Oláh Sándor Nyír­bátor 2 23 0 5 [...] 2 perc 18 mp 2 Szaniszló Lajos Nyírlövő 2 perc 23 [...] István Nyír bógdány 2 Németh Sán­dor Baktalórántháza 3 Turucz Sándor Nagykálló ATLÉTIKA NŐK 100 mé­teres [...]
92. 1970-01-16 / 13. szám
[...] Ezzel a kérdé­sei fordultunk Dobránszky Sándor sportköri elnökhöz Har a labdarúgás [...] támogatják a spor­tot mondja Dobránszky Sándor Vállalnák a labda­rúgóedző bérkérdésének ren­dezését [...] fejezte be nyilatkozatát Dob ánszky Sándor sportköri elnök Kalenda Zoltán Az [...] től a Bakonyoszlopi Tsz be Szaniszló István a Tiszavas vári Lombiktól [...]
93. 1970-02-04 / 29. szám
[...] nevelő munka megyénk termelőszövetkezeteiben Beszélgetés Szaniszló Jánossal az MHSZ megyei titkárával [...] Újakat is igazoltunk természetesen Rózsa Sándor aki egyébként saját neve­lésünk a [...]
94. 1970-04-07 / 80. szám
[...] nyír­egyházi járási pártbizottság osztályvezetője Nagy Sándor tsz párttitkár Pátroha Nagy Sándor nyugdíjas Nyírbátor Pálosi István a [...] Fotó Dekor Mű­anyag Ktsz Kádár Sándor Gál Ferenc Berta Sándor a Mátészalkai Építő és Szak­ipari [...] Ruházati és Szolgáltató Ktsz Bacskay Sándor Takács József Ba­csó Sándor Bácskái András a Nagyhalászi Építő [...]
95. 1970-05-24 / 120. szám
[...] lövé­se a hazai csapat védőjáté­kosán Szaniszlón irányt vál­toztatva védhetetlenül vágó­dott a [...] partjelző a 75 szörös váloga­tott Sándor Károly és a 69 szeres [...] János NagykáL ló 3 helyre Sándor István Tiszavasvári került TÉT Kitűnő [...]
96. 1970-08-22 / 196. szám
[...] a szocializmust VÁSÁROSNAMÉNY DR GOMBÁS SÁNDOR Tevékenyen készülünk a pártkongresszusra Kalocsán [...] kezdő­dött ünnepségen részt vett Kállai Sándor a megyei pártbizottság titkára dr [...] a Hazafias Népfront megyei titkára Szaniszló János az MHSZ megyei titkára [...] tartottak Vásárosnaményban ahol dr Gombás Sándor a megyei pártbizottság titkára mondott [...]
97. 1970-08-25 / 198. szám
[...] Föld Tsz együttese A díjakat Szaniszló János az MHSZ megyei tit­kára [...] II KORCSO­PORT 1 Ópályi Szabad Sándor Erdélyi József Szen der Mihály [...] KORCSO­PORT 1 Nyíregyházi MÁV Kassai Sándor Suszter Mi­hály Liskány József 9 [...] részesültek A díjakat és jutalmakat Sza­niszló János az MHSZ me­gyei titkára [...]
98. 1970-09-11 / 213. szám
[...] vagyunk egy súlycso­portban velük Kapocsi Sándor a váloga­tott edzője Ismét leckét [...] jelent A hármas országos döntő­ről Szaniszló Jánossal az MHSZ megyei vezetőségének [...]
99. 1970-09-13 / 215. szám
[...] Szolgálatáért Ér­demérem arany fokozatát kapták Szaniszló János Fe­kete Miklós Bacskó Sándor Bernát Gyula és Bacskó Já­nos [...] s az ezekkel járó pénzjutalmakat Szaniszló János az MHSZ megyei titkára [...] ötéves terv időszakában címmel Körtély Sándor közgazdász az MSZMP megyei bizottságá­nak [...] Befejezetlen szimfónia 17 20 Kónya Sándor operafelvételeiből 17 40 Párbeszéd a [...]
100. 1970-11-04 / 259. szám
[...] MHSZ Országos Központ osztályve­zető helyettese Szaniszló János az MHSZ megyei tit­kára [...] Tóth János MatLsesák István Il­lés Sándor Kovács János és Szokolyi István [...]