28 találat (0,253 másodperc)

Találatok

1. 1929-03-11 [007]
[...] m á s s y Sándor főispán F e k á [...] B e n d e Szaniszló plébános az Anya és Csecsemővédő [...] Ezenkívül közreműködött még nagy­váradi Bura Sándor cigányzenekaréval MOT B
2. 1929-05-07 [012]
[...] elé I osztály levelezőtaguLJ Eckhardt Sándor egyetemi tanárt külsc tagul Heisenherg [...] r z e h o Szaniszló krakkói egyetemi tanárt III osztály [...]
3. 1929-08-08 [019]
[...] z á r o s Sándor 28 éves napszámos a Tüzér [...] Dietrich féle gyárban Lökfo rsz Szaniszló 68 őves gyárimunkásnak az egyik [...] ós az ujjait levágta Lökfcrsz Szaniszlót aki Kisp esten a Liget [...]
4. 1929-09-21 [022]
[...] v s z k y Sándor dr egyetemi tanár a Magyar [...] 1 dr olvasta fel Kutrzeba Szaniszló krakói egyetemi tanárnak a lengyel [...] az abszolutizmusTAz elhangzott előadásokért Rotaanooszky Sándor másodelnök mondott elismerő köszönetet majd [...]
5. 1930-05-08 [036]
[...] MERT NEM TUDOTT KAPUPÉNZT FIZETNI Szaniszló Jan cs napszámra ez év [...] tanácsa előtt ma azzal védekezett Szaniszló hegy nélkülözött mert sehol sem [...] majd a védők scxxx Bárdcly Sán­dor dr Földes István dr s [...]
6. 1930-06-12 [038]
[...] pök Wlaseics Gyulabáró J eszenszky Sándor Vajdinger Gyula miniszteri tanácsosok Csánky [...] nem lehetett azért Rómában Szent Szaniszló templomában helyez­ték el ott őrizték [...]
7. 1930-11-27 [050]
[...] dr Harrer Ferenc P Bende Szaniszló dr Fabinyi Tihamér dr Neményi [...] Kezdi Kovács László dr­ Bérényi Sándor almási Balogh Lóránt K n [...] Héder Lajos Girardi Tibor Holczer Sándor Szónássy Béla Hogyi József Blum [...] István Rónay Ödön dr Krisztlcs Sándor Kertész János dr Oravecz Pál [...]
8. 1930-12-23 [053]
[...] Jenő örökös tag P Bendo Szaniszló Keresztény Ellenzék Friedrich István Egyesült [...] A Wölff Párt részéről Ernszt Sán­dor Raffay Sándor Szőke Gyula Bednárz Róbert Frühwirth Mátyás és mi­vel Emszt Sándor és Bednárz Róbert örökös tagpk [...] Párt részéről Rassay Károly és Sán­dor Pál A Wolff Párt részéről [...]
9. 1931-06-15 [055]
[...] Zsigmond Schlachta Margit Páter Bende Szaniszló Popelka Béla Hüttl Károlyés Gál [...] ö r ö s 3 Sándor főggimnázlumi igazgató nyitotta meg majd [...] után a községi főjegyző Székely Sándor kisleánya virágcsokrot nyújtott át a [...]
10. 1931-10-22 [061]
[...] egyebek közt a következők LepkoTrszki Szaniszlo budapesti len­gyel követ Samarjay Lajos [...] a n e t h Sándor mondottak üdvözlő beszédet Csekonics Ivan [...]
11. 1932-04-22 [064]
[...] s kevés többséggel lett Mándy Sándor hivatalos jelölttel szemben a dárdai [...] felborult Az autón ült Mieliczki Szaniszló napszámos is aki fej jel [...] szaki szakértőt majd pedig Kiss Sándor dr ügyészségi alelnök vádbcszó­dé után [...]
12. 1933-06-09 [077]
[...] és annak félméteres vizébe fulladt SZaniszló Vondelnó bec 3 koi asszony [...] 0 d­ 1 0 r Sándor hosszas szenvedés után június 7 [...]
13. 1934-06-20 [103]
[...] v s z k y Sándor orsz ogos pártelnöknek MOT Ba [...] Őrszemes rendőr az éjjel elfogta Szaniszló János tetőfedőt Ós Torkai Lajos [...]
14. 1934-11-23 [118]
[...] érdemeinek elismeréséül A kitüntetést Lopkowski Szaniszló lengyel követ távollétében Miczielski Kázmér [...] Kamlllo a honvéd­ség főparancsnoka Blaha Sándor S s Tatits Árjaád belügyminiszteri [...]
15. 1935-03-30 [125]
[...] és konzulátus tisztvisolőkara is Lopkovszky Szaniszló kövot ozotésévol A longyol magyar [...] elnöko mondott megnyitóbe­szédet majd Pogány­ Sándor őrnagy a kör titkára méltatta [...]
16. 1935-09-17 [130]
[...] Mikocz Károly kormányfőtanácsosnak boldogfalvi Farkas Sándor szobrászművész által kószitet mellszobrát A [...] magyar előkelőségük vettek részt Lepkovszki Szaniszló budapesti lengyel kövét Miczlel 3 [...]
17. 1936-01-18 [133]
[...] terézvárosi egyházközség kultúrtermében VI Hegedűs Sándor utca 9 Megvitatásra kerülnek a [...] elnöke Czettler Jenő dékán Lepkowski Szaniszlo lengyel követ a követség és [...]
18. 1936-04-23 [138]
[...] helyettes vezetője Latkovski sajtófőnök Lepkovski Szaniszló budapesti lengyel kö­vet gróf hicelski [...] két lsvnlet találtak amely Lőrincz Sándor névre szólt A csendőrség az [...]
19. 1936-05-11 [139]
[...] Lengyel r xaxxsx résziről Lepkcwski Szaniszlo budapesti lengyel követ vezetésével a [...] miniszter Luklnich Imre és Domanovszky Sán­dor egyetemi tanárok Schandl Károly volt [...]
20. 1938-12-23 [195]
[...] Báródy László Medveczky Jenő Faluvégi Sándor és Motyváy Dezső Adószedő H [...] dr Eller Tibor és Vargha SAndor Gazdasági felügyelővé lépett elő Barna [...] László Koltai János Bélán szky Sándor Bereck László Sándor Pál Fábián Béla Csatto­gányi Endre [...] Bálint Jó­zsef Révfalvi Alfrédp Hatolkay Szaniszlo Decker Albert Dornyei Imre Enyvváry [...]
21. 1940-04-25 [227]
[...] Ítéleteket hozta MészTaros Gyula műszerész Szaniszló Eerenc gyári munkás mert szeetemberbe [...] 200 pengő pénzbüntetésre itélte Márkus Sándor nő és Strausz Pál fellebbezett [...]
22. 1940-06-10 [230]
[...] megejtették a választásokat Báró Korányi Sándor felsőházi tagot tiszteleti taggá az [...] Egyesületek Országos Szövetsége dr Szabados Sándor tisz­tiorvos Pestvármegye alispánja dr Bálint [...] éves nő és unokája Ozupor Szaniszló­ 3 éVos gyermek a házban [...]
23. 1940-11-12 [240]
[...] Szan F y oto tánei Szaniszlő Görögkatolikusi Arsz JánosKőzépourópai idő­számit ás [...] ő maga lezuhant Ekkor Zsold Sándor őrmester és Sulyok István tizedes [...]
24. 1941-08-29 [259]
[...] MOT VILLÁMCSAPÁS Az elmúlt napokban Szaniszló közsógbon vihar vonult keresztül és [...] korüloti kapitányság Rosner Hermann Petőfi Sándor utca 17 alatti zsidó papirkereskedőt [...]
25. 1941-11-12 [264]
[...] Szahiszló Görögkatolikus Arsz János Protestáns Szaniszló Középeurópai időszámitás szerint Budapesten a [...] ma­ga pedig lezuhant Ekkor Zsoldi Sándor őrmester és Sulyok István tize­des [...]
26. 1944-01-17 [291]
[...] kirdly ut 23 Amerikából Cbiki Sándor Árpád Mádéfalva u p Czik [...] utoa 60 Ameriká­ból Huz jau Szaniszló Aiüvőg pftlsŐlondva Szerbiából jambeb inro [...]
27. 1947-07-15 [945]
[...] ZTOSl TÁS l ÜGYNÖK PERESZTEGt SÁNDOR FOTORI­PORTER KűZMSCZ MIHÁLY K R [...] GER DEZSŐ VASKERESKEDŐ ÉS KOSOWSZKI SZANISZLÓ ME­CHANIKUS AZ ÁLLAMÜGY ÉZS ÉG [...]
28. 1948-03-31 [952]
[...] börtönre szóló büntetését ellen Dr Szaniszló Lajos Vác város volt főjegyzője [...] népbiróság László Dezső tanácsa Bugyi Sándor soroksári lakatost aki az ellene [...] tárgyalta a népbi­róság Hámba oh Sándor pestszentlőrinci asztalossegéd bűnügyét Hornba oh [...]