Magyar Országos Tudósító, 1929. március/1

1929-03-01 [007]

R E N r o R s íj a. JLTÜNT. T a k á o s Lajos 29 éves kocsis Baross-ut-a 78 számú házban l^vn tlkalmazusi helyéről eltűnt. A rendőrség keresi ./Í.ÜPT/R . HÍREK. ---DIAKTAl.hLMANYUT FRANCIAORSZÁGRA ÉO OLASZPRSZÁSBA. A Párisi Lagyar Diákegye- ' stílét utazási osztálya, amely a LEFHC; Z tanulmányútjait rendezi, március 24.­étojt kezdödóleg £1 napos tanulmányutat szervez. Megtekintik Parist, Riviérát és Északolasz országot. Részvételi díj egyetemi hallgatóknak 5*5.- pengő, kísé­rőknek 4or rengő. Jelentkezni március 6.-áig aliefhosz utazási osztályénál _'X. Perelte-k*rut 38. földszint 2./ lehet. A nyár folyamán több tanulmányutat rendeznek Európa különbőzd országaiba, sőt esetleg Amerikába is./M A 7/B. AZ ERZSÉBET NÉFAKADÉMIA ir5k.CR.-TTERJESZTŐ ELŐADÁSAI. Az Erzsébet Képakadémia j«vd héten., esténként fél 7 órai kezdetted a Német-utca 44. szár-u polgári is­kolában a következő ismeretterjesztő előadásokat rendezi: Március 4.-ér. hétfőn Kiss István székesfővárosi tanár "A fizika mint a körülöttünk mozgó világ megismerésére vezető tudomány" cimmel, március 5.-én kedden Dittrich Vilmos dr., főgimnáziumi tanár "A világirodalom legynagyobb költői" címmel, pénteken Kari János dr . "A föld élete" cimmel tart előadást./ÍíOT/B.« ItA-T-YAT KEKIKOSCK EGYESÜLETÉNEK KÖZGYŰLÉSE. A Magyar Kémikusok Egyesülete március 13.-án délután G órakor a Magánmérnökök Országos Szővétségének helyi-, p. ég éten /VI. András sy-ut 23./ tartja rendes évi közgyűlését, r f e i f e r Igná". ügyvezető elnök megnyitóbeszéde után letárgyalják a napirendet, $ majd J á h n > József sz országos Királyi Bírósági Vegyészeti Intézet ny. iga; g'ító.-'a "gondatlanságból és tudatlanságból származott mérgezési esetek" cimrre-l előadást tart ./MOT/B. -t HOLTTESTET TALÁLTAK A DUNA JEGÉN, fenteken reggel a Lánchid járókelői arra lettek figyelmesek, hogy a hid közeiében a Duna jegén egy férfi fekszik, értesítették a tűzoltókat, akik az Ismeretlen ember* kimentéséhez fogtak. A hídról kötéllétrát bocséjtottak a jég fölé, egy tűzoltó lemászott s a Duna jegén fekve embert kötőihez erősítette .Az ismerétlen férfit felhúzták a fii Ara, ahol a mentőervosek megvizsgálták. Megállapították, hogy már órákkal előbbi ^eghalt, valószínűen megfagyott, a testén található sérülésekből azonban arra következtettek, hogy a hídról ugrott a Dunát a és a jégtáblán agyonzúzta magát. A munkáskülsejü 65 óv körüli férfi személyazonosságát megállapítani nem.tudták tlclt testét a törvényszéki orvostani intézette szállitctták./M°T/M...

Next

/
Oldalképek
Tartalom