Magyar Országos Tudósító, 1930. november/3

1930-11-27 [050]

AZ EGYSÉGES KÖZSÉGI POLGÁRI PÁRT JELÖLTEI A KÖZSÉGI VÁLASZT ÁS OKON. I. törvényhatósági választókerületben; űr. Zelliger Vilmos, dr. Krivoss Árpád, Máté István, Tóth Gábor, dr. Gyurmán Jenő, Gavora Je­nő, dr. Mikler Gusztáv, Schack Ferenc, Thoma József, Varga József, dr. Szuchy László, Bodnár Dömötör, Ábel István, Korányi Márton, dr. Hegyi Karoly, FIschle József, Thuróczy Rez3Ő, Kovács Zoltán, Erdei József;, Sípos István, II. törvényhatósági választókerületben: dr. Kozma Jenő, dr. Harrer Ferenc, P. Bende Szaniszló, dr. Fabinyi Tihamér, dr. Neményi Imre, Dombach Jakab, dr. Szlévlk Ferenc, dr. Zboray Gyula, dr. Pajor ffezső, dr, Radnai Rezső, Nagyőszi Ferenc, Jqncsó János, dr. Jármai Károlyné, Józsa László, dr. Csobédi Samu, dr. Hegedűs Miklóa, Tóth Árpád, Grehyó Bertalan , Makoldy Viktor, Gillény Miklós. III. törvényhatósági választókerületi Andréka Károly, dr." | Orova Zsigmond, Szepesy Ágoston, Günther Bóla, KunczsGéza, dr, Zeöke An­. ^ N tal, vitéz Kovács Aladár, Kcvácshegyi Kálmán, Kezdi Kovács László, dr­„Bérényi Sándor, almási Balogh Lóránt, K n zma Gyula, dr. Lázár Ottó, Eiiás ^«nu, . i dr, Philip Kálmán, dr.-Horváth Henrik, Hőnlch Antal, Glgler György, Hermann Emil, Huszár Jenő. IV. törvényhatósági választókerületben: dr. Gaár Vilmo3, dr. Héder Lajos, Girardi Tibor, Holczer Sándor, Szónássy Béla, Hogyi József, Blum Béla, Kolonits Károly, Fiklóczky Artner Dezső, dr. Antal János, Er­délyi Mór, Németh István, Rónay Ödön, dr. Krisztlcs Sándor, Kertész János, dr. Oravecz Pál, Barhó István, özv. dr* Wallon Dezsőné, dr. Tövlssy Ernő, V. törvényhatósági választókerületben: Dr. Glücksthal Samu, :. . Scheuer Róbert,dr. M lnár Dezső, dr, Krompaszky Miksa, dr, Emődy öin­dár, dr. 2zigler István* Fényes László, dr. Gergely 'Ödön, Horti József, Magaziner Albert, dr. Kurucz György, Herzog Miksa, Scmjén. Zsigmond, Ju­hasz Sándor, Vig Géza, Szabó Rezső, Hlavathy Imre, Somié Lajo3, Stróbl Vilmos, dr. Káldor Ede, VI. > ><\ törvényhatósági választókerületben: Bayer Antal, dr.folitzer Gusztáv, Horváth Károly, óbudai Freudiger Karoly. Heéger Árpád, Eismann Gyula, Schaffer Vilmos, dr. K c lmann Dezső, Paliai Miksa, dr. Jakab L.szló, Molnár Aürás, dr. Radványi-László, Benes Imre, d» Török Sándor, dr,"Bárány Gyula, Schiilinger Béla, Bognár Béla, dr. Somogyi Ar­nold, dr. Kelemen Frigyes Ottó, Szladek Géza, dr, Képes Olivér, dr. Paulik Elemér, Klement Nándor, Nagy István, VII. törvényhatósági választókerületben: dr, Dési Géza, dr. Szarnék Emil, Nessi Gyula, dr. Rendek Károly, Dinner A. Emil, vitéz Kocsárd Ferenc, ]dr. Fodor József, Mezei Sámuel Sánddr, Hikker Gyula, Szilasjy Elemér, Dwnsák Ferenc Albert, Ha/linger Ede, Szirch Antal, Farkas Elek, Ulmann Jákó, Élő József, Fachn Sándor, Földes Gábor, Hirmann ^erenc, dr. Cseh Ferenc, Imhof G$za. Stegő Samu, Rel3z Dávid, Korányi Zsigmond. VIII. törvónyhatósági^választókerületben: dr. Szabó Sándor, Stühmer Góza, Kállay Tamás, Gazdi Jenő, dr. Ságvár£ Sándor, Farkas Vilmos, Matolcsy Károly, dr. Lukáts Efcruk, dr. Rr r s|ay Alfonz, dr. Len­gyel Zsolt, dr. Gergely Bertalan, Grundt Béla, Wertheirqer Lajos, Bagoly B.*la István, Darvas József, dr. Eceedi Ernő, Goretzky *erenc, dr. K^ss Dezső, • i^* 4 i,&r*•''•?, Fónyessy Jenő, id. Mocsay József, Nádor Lajos , A dr. Salgó Ottó, dr. Szathmáry S.ándor, Kann Iván, dr. Jobbágy Laios ' \l Schneller Henrik, dr. Nagy Mihály, Koszits Szilárd. . A . /Folytatása következik./

Next

/
Oldalképek
Tartalom