Magyar Országos Tudósító, 1940. április/3

1940-04-20 [227]

Kézirat. t Q Q-*J J E 1 s ő kiadás, Budapest, 1940. április 20,' —""* J XXII, évfolyam, 106, szám. Napirendi 1940. április 21-ón, vas árnap: Róm.kat: Cantat©.­Protestáns: Anzelm.- Görögkatolikus: Január.- Közéepurópái időszámítás szerint Budapesten a nap :el 4 ora 4-5 perckor, nyugszik 10 óra 41 pere­kor, a hold kel J.f óra 3 perckor P nyugszik 4 óra 15 perckor.­Nyltvalevb m u z e u m o kr Országos Magyar Történeti Múzeum / Muzeum-krt.14-16./ történeti és régészeti gyűjtemények 10-1.­Iparmüvészeti Múzeum /üllői-ut 33,/ 9-1/2 2 0- Hopp Perenc Keletázsiai Művészeti Muzeum /andrás sy-ut 103 c / 9-1/2 2,- Országos Termesz ettudemá nyi Múzeum /Baross-u«13./ állat-, ásvány- és Őslény tára 9-1/2 2,- Nö­vénytára /Akadémia-u.2./ 10-1.- Országos Magyar Szépművészeti Múzeum /Aréna-ut 41./ 10-1/ 2 2.- Országos Levéltár /Bécsi kapu-tér.4./ 9-1/2 2­Mezőgazdasági Múzeum /Városliget, Széchenyi-sziget./ 10-1.- Társadalom egészségügyi Múzeum /TEötvös-u.3./ 3-6.- Közlekedési Múzeum /Városliget,/ 9- 1.- Magyar Tudományos -akadémia /akadómia-u,2./ 10-12.- Királyi Vár­palota termei, Erzsébet királyné emlékmúzeum /Királyi Vár./ 9-1/ 2 2,­Ráth György Múzeum /Vilma Kirélynő-ut 12,/ 9-1.- Országos Magyar Zsidó M u zeum /Dohány-u.2,/ 10-12.- Országháza megtekinthető 9-4.- Tudomány­egyetemi Növénykert /Romanelli-Uo25./ 8-12 és 2-5.- Aquincumi Muzeum /Szenténdrei-ut 7,/ 9-8,- Óbudai Zsidó Muzeum /Lajos-u,163./ 9-12.­Várhegybarlang, jégkorszakbeli ős állatcsontok múzeuma /Szenthároms ág­u.2./ elölj áros égi udvarból nyitva egész nap,- Országgyűlési Muzeum 10- 1.~ M.Kir .Hadimúzeum /Bástyásétány-40 „/ 9-1.- Országos Magyar Szép­művészeti Muzeum /aréna-ut 41./ "A XIX-XX, század külfcp "1 mesterei" kiállítása megtekinthető /Andrássy-ut 60,/ Régi Műcsarnokban. 10-1/2 2,­Nyitvalevő könyvtára ki Fővárosi Nyilvános Könyv­. tár /Reviczky-u,l./ 9-2.- a többi könyvtár zárva.­Nsitvalevő ki állit ások: Országgyűlési Muzeum /Országház a, XVII. kapu,/ 1914-1924 „ tiz év politikai története 9-1/2 2.­Országos Levéltár /Bécsi kapu-tér 4 0 / 10-2.- Szépművészeti Muzeum /Aré­na-ut 41./ egyiptomi gyűjtemények 9-1/2 2 0- Műcsarnok, /Hősök-te re./ Tavaszi kiállítás megnyitása 9-1/2 2 8- Műterem /Kossuth Lajos-u.12./ 9-6.- Nemzeti Szalon /Erzsébet-tér./ 9-5=- Tamás Galéria /akadémia-u, 8./ 10-2.- Szentföldi Muzeum /Hűvösvölgy, Heintich István-ut 3-5./ 9-12 ós 3-6.- Ernst Muzeum /Nagymező-u 0 8,/ 10-6.- Országos Magyar Iparművé­szeti Társulat állandó mintakiállitása /Mária Valéria-u.12./ 9-2.­/MOT/.­r c p i r e n d: 1940. április 22-én., hétfőn? Róm.katjSzótér és K. Protestáns: Szótér.- Görögkatolikus % Syc,Teodor.- Középeurópai időszá­mítás szerint Budapesten a nap kel 4 óra 43 perckor, nyugszik 18óra 42 perckor, a hold kei 19 óra 16 perckor,, nyugszik 4 óra 52 perckor,­Nyitvalevő muzeumok? Országos Magyar Természet­tudományi Muzeum /B a ross-u.l3./ állattára 9-1/2 2.- Iparművészeti Muzeua /tíllői-ut 33./ 9-1/2 2,- Náprjazi Muzeum /Könyves Kálmán-krt,40./ an­tik és modern eredeti s zoborgyüj tömények, grafikai kiállitás 9-1/2 2,­Mezőgazdasági Muzeum / Városliget./ 10-1.- Magyar Tudományos akadémia /akadémia-u,2./ Vörösmarty és Goethe szoba 10-12,- Királyi Várpalota > termei és Erzsébet királyné emlékmúzeum /Királyi Vár./ 9-4.- Ráth György Muzeum /Vilma Királynő-ut 12,/ 9-1/2 2*- Országos Magyar Szépművészeti 5- Muzeum Aréna-ut 41./ "A XIX-XX* század külföldi mesterei kiállitasa. ; a kiállitás megtekinthető /andrássy-ut 69./ 10-1/2 2,- Tudomáynegyeto­f » mi Növény kort /Romanelli-u.25,/ 9-12 és 3-6.- /Folyt, köv,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom