Magyar Országos Tudósító, 1931. június/2

1931-06-11 [055]

/VÁLASZTÁSI HÍREK. Folytatás./ Ezután az ipartestület székhazában tesz látogatást, 03 tc 8 órakor a Ke­reskedelmi Csarnokban rendezendő vacsorán ve3Z részt, majd az éjféli vonattal visszautazik a fővárosba. A miniszter látogatja iránt az Ggé3Z városban nagy az érdeklődés. A minÍ3Zter kíséretében lesznek: Temesvá­ry Imre, Marschall Ferenc, Csizmadia András, Samarjay Lajo3, a Máv el­nökigazgatója és Dorner Aurél miniszteri tanácaos. Az ajánláshoz szük­séges 5000 aláírást egyébként m£r megszerezték. Békés : Békésen Moldoványi János főszolgabíró vissza­lépett a jelöltségtol és helyette dr. Dcbrán3Zky Béla kormányfőtaná­cso3 vállalta a jolöltséget. Az uj képviselőjelölt Foilitzsch Bertold fői apán kíséretében már megkezdte látogatásait a v^la •• ztókerületben. /MOT/X-T. RENDŐRSÉG 3ET0RES SZOLNOKON. Szolnokról jelenti a rendőrség, hogy csütörtökön délben ismeretlen tettes betört Schwarcz órás és ékszerész Baross-utca 25. számú üzletébe és nagymennyiségű ékszert lopott el. A rendőrség a nyomozást megindította. /MOT/H. KÖZLEKEDÉSI BALESET. 'Volf Károly sofőr « Bp. 81-015 rendszámú motor­kerékpárral a Fövény-utca 76 számú ház olött elütötte Tordai Rezső 14 éves tanulót, aki az uttestén akTt áthalndnl. Tordai Rezső súlyos sérü­léseket szenvedett. /MOT/H. H í Rt K \ TÁRSADALMI EGYES'JLETEK SGLREK VUCSORÁJÜ LAZAR ANDOR HONVÉD "5LMI AT,Lv»v c ' T * OM TISZTELETERE. A Társadal á.etok Szövetsége abból az alkalomból,hogy nz egyesület pártelnök '-JS 11 • Andor dr. -t, kormányf őtanáosost a kormány­zó honvédelmi államtí veVezte ki, a Szent Gellért szállóban ünne­pi vacsorát rendezet* 6 A vacsorán nemcsak a Tesz tagjai jelentek meg nagy számban, hanei; . ' ^- ' töknek számos kiválósága is résztvett. Meg jel'-'"ít. A br.níetten József Ferenc királyi herceg, a Teáz kormányzó -lnöke J v-lr^nt Hellebrondt Ant^l a Vitézi Szék törzskapi­tánya, HMsz István iébörí püspök, Ant"l Géza református püspök, Kara­fláth Jenő, « képviselőház háznagy-, Lázár Ferenc felsőházi tag, Bezegh­Huszágh Miklós fŐK*vpitány_~ Dalmady Ödön, Staub Elemér, Bogsch Géza, Tormay Géza államtltJ^Séthy Antal, Becsey Antal, Tabódy Tibor, Szörtsey József, a Tesz igazgatója, Körmendy Ékes Lajos ny. főispán, Koncz János főjegyző, Kara Jenő, Bethlenfalvi Pál Andor, Bernóth Lász­ló_t*mácsos, q honvédelmi miniszter titkára, Rnusch Al"dár, a Baross S2tfv tség elnöke, Mándoky Sándor ezredes lelkész, Nagy Karoly ny. főka­pitányhelyottos, Rákóczy Imre sajtófönök-helyettes, Bnross Gábor, Zsi­linszky Gábor, Ajtay József, vitéz Bánsághy György, Nagy Ferenc, Neruda Nándor, vitéz Endre László, Pap József az Ügyvédi Kamara elnöke, Petró­czy István, Farkas Akos, Hoepfner Guidő és még számosan. A vacsora után 3 z o n t á g h Tamás a kormányzót köszön­) tötte első felszólalásában, s szavalt a megjelentek állva hallgatták ' végig. Utána vitéz Hellebrondt Antal köszöntötte Lázár Andor j7 honvédelmi államtitkárt. The right man on the right pince, a rátermett ( omber került n megfelelő helyre Lázár Andor személyében, "mikor honvédelmi államtitkárrá kinevezték, - mondta . * /Folyt, köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom