Magyar Országos Tudósító, 1941. augusztus/2

1941-08-29 [259]

SZÉKELYFÖLDI MEZŐGAZDASÁGI ES IPARI KIÁLLÍTÁS ELŐKÉSZÜLETEI. Sepsi­szentgyörgyön az EWólyi Magyar Gazdasági Egyesület nagy székelyföldi mezőgazdasági és ipari kiállitást rendez. Akiállitást gróf Teleki Béla, az Erdélyi Párt elnöke nyitja meg szombaton, augusztus 30-án délelőtt. Délután 5000 székely lány részvételével nagy népviseleti felvonulás, este pedig ünnepélyes táncestdly lesz.'Vasárnap gazdasági szakelőadások, kiállításra hozott állatok felvezetése, különféle értekezletek és verse­nyek toszik gazdaggá a programot. Hétfőn a gazdasági kérdések megvitatá­sára gróf Teleki Bála elnökletével gazdasági értokezlotot tartanak. A nagy felkészültséggel előkészített székelyföldi mezőgazdasági ós ipari kiállítás minden bizonnyal szép sikert fog aratni. /MOT/B. CSENDŐRSÉG TÜZESET. Karaneskeazi községhoz tartozó Szénégető-pusztán az elmúlt napokban Török Gáspár tulajdonát képező mintegy 900 kereszt bűze, 50 ke­reszt árpa és 60 kereszt zab, eddig még meg nem állapított körülmények között kigyulladt ós 8000 pengő kárértékben olégott. A gabona biztosítva volt. A csendőrség az ügyben nyomoz. /MOT/ •—VILLÁMCSAPÁS . Az elmúlt napokban Szaniszló közsógbon vihar vonult keresztül és villám csapott a római katolikus temető kápolnájába. Ember­előt ben nem osett kár. /MOT/ -—EMBERÖLÉS. Tóth István bajmoki lakos az elmúlt éjjel saját udvarában vadászfegyverével agyonlőtte Vinkó István 42 évos bajmoki lakost, aki egy másik társával Tóth'udvarában járt. Később derült ki, hogy Tóth egy távoli rokonát lőtte le, aki fel akarta őt keresni, .. Tóth betörőnek vélte s mivol felszólításra sem adott feleletet, lelőtte. A csendőrség a* ügybon nyomoz. /MOT/ EENDÖRSEG. ÍTÉLET A ZSIDÓTÖRVÉNY KIJÁTSZÁSA MIATT. A IV. korüloti kapitányság Rosner Hermann Petőfi Sándor-utca 17. alatti zsidó papirkereskedőt zsid< alkalmazott bo'nem jelentése és az arányszám kijátszása miatt 3000 pong< pénzbüntetésre, vagy 30 napi elzárásra Ítélte* /MOT/H. JÁVOR PÁL ÖCCSÉNEK ADTá KI MAGA! - KICSALT 300 PENGŐ ÉRTÉKŰ SZÖVETET EGY SZÉLHÁMOS, Szabó Ferenc szabómesternél, akinek"a Peronc-körut 34. számú házban van szabómühelyc, megjelent egy magas, jólöltözött fiatal­ember és Jávor Pál szinmüvész öccsének adta ki magát. Elegáns ruhát rer ideit magának s azt mondta, hogy bátyja is szeretne két rend ruhát csini irtatni, mutasson szép szövőtöket. U /Ti'Mv1-..Vnu./ I

Next

/
Oldalképek
Tartalom