Magyar Országos Tudósító, 1935. március/2

1935-03-30 [125]

A MAGYAR PAVILLON SIKERE A LONDONI "ESZMÉNYI OTTHON KIÁLLTTÁSk*»N. A Daily Mail által Londonban rendezett "Iáeal Home Exhibition" /Eszményi otthon-kiállítás/ magyar vonatkozásban Is nagyjelentőségű, R o t h e r­m e r e lord jóvoltából ugyanis Magyarország az egyetlen ország^amely megHivás alapján ré-sztvesz ezen a hatalmas méretű és pazar összeállítású kiállításon és így fürdőink és turisztikai értékeink versenytárs nélkül . kerülnek bemutatásra, Szviezsényi Zoltán dr,, a Budapesti Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság igazgatója állította össze a magyar pavil­lon szép és gazdag anyagát, amely feltárja gyógyvizeink sokféleségét,für­dőink felkészültségét és egyéb, Idegenforgalmi értékeinket, Szviezsényi dr.személyesen Is képviseli a magyar idegenforgalom ügyét az angol fővá­rosban. Pontos tárgyalások eredményeképen a két legnagyobb és legismer­tebb utazási világcég, a Cook és a Dean et Dawson vállalatok elvállalták Budapest fürdőinek vezérképviseletét és propagandáját, ami a jövő idegen­forgalmának kiépítése szempontjából számunkra egyelőre beláthatatlan elő­nyöket jelent, /MOT/Sy, LENGYEL ÜNNEPÉLYT RENDEZETT A MAGYAR KATONAI IRÓK KÖRE. A Magyar Katonai írók Köro pontokon osto nagyszámú és olőkolő .közönség rószvételévol az Országos Tisztikaszinó disztormébon fölolvasóülést tartott, amolyo a magyar-longyol barátság" Az ülóson képvisoltotték magukat a honvédolmi minisztérium, a vogyosuan­dárparancsnokság és a budapesti holyőrség valamonnyi csapattosto, továbbá toljos számban magjelent a long yol kövotsóg és konzulátus tisztvisolőkara is Lopkovszky Szaniszló kövot ^ozotésévol. A longyol-magyar ünnopi ülé­son dobordói Bánlaky Józsof altábornagy,a kör elnöko mondott megnyitóbe­szédet., majd Pogány­'Sándor őrnagy, a kör titkára méltatta longyol nyolvon a két nomzot közti kapcsolatokat. Az ünnopi olőadó, Lipcsoy-Stoinor Mihály longyol hadsor~>gboli százados volt, akit a mogjolont diszos közönség hosz­szasan ünnopolt. Az Illusztris olőadó az 1920, évi orosz-longfel hadjárat­ról tartott olőadást magyar nyolvon, majd báró Balos? György táborszernagy méltatta Pilsudszki tábornagy ogyéniségét és jolontőiógét a longyol nomzot Ujjátoromtéso körül. Az olőadások után a Magyar Katonai írók Köro tiszto­lotboli tagjává választotta Lipcsoy-Stoinor Mihály longyol századost, aki az őrről szóló diiszos lokmányt a közönség meleg ünnopléso közbon votto át, /MOT/Vr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom