Magyar Országos Tudósító, 1931. október/3

1931-10-21 [061]

EGYHÁZI HÍREK —EGYHÁZMEGYEI GYŰLÉS. Bajáról jelentik, hogy b solti református egyház­megye ott tartotta közgyűlését Kerecsényi Zoltán esperes és R á d n y Gedeon gróf ny. belügyminiszter, orsz. képviselő, gondnok elnök­lete "litt. Örvendetesen konstatálták, hogy n belmisszió, s n szociális run kök mozgalma n.% egyházmegye legtöbb gyülekezetében n*gy erővel folyik s f0z egyhazak mindent megtesznek, amit o g^zdVsági nyomorúság közepette te­hétnek. A tavoso 0 n q d y Zsigmond egyházmegyei s zámvevő helyébe S z ő­n j e g h y Sándor tassi lelkészt választották meg. /MOT/F. ÉFÜlSÍt 2 íSK™ V.SARN.F ^v,TJA FEL k KUNSZENT MIKLÓSI REÁLGIMNÁZIUM UJ nátif reálí??n^?S -° Sr ^ J elentik > ha SY ?* ottani Baksay Sándor refor­mátus reálgimnázium uj epületének félutasa, v^aárWp október 25 -én H 'rpuspög-hiídetí^z J^^^zteletoü R * V * s \ llsTlöf/. dunnmel'' ' mond megnyííó? Klsl^AÍ Ü^ilk^^^J C r r h ° Tacás lel * S^ílíS^ New-Yorkból Jelentik Nf bileumot r?otlIk!°f?S^áS X Í^S?S;í X \ :!l íS^ w ?*»<Wk hármai ju­lelkipásztoruk^ s tí t r s jS 4 ^ huszonötévé 3 évfordulóját, unnep-t, végül'ny olcv*n°dik évf ordÍlóií' o na ^ ve e eves lelkészségének ör«m­suth Lajos Columbusba érkezett! /MOT/F. ' FY nrnerikei u tJón Kos­HÍREK —B^CSaNYI JaNOS EMLEKTaBLkLELEPLEZES TAPOLCÁN. Tapolca, Bacsányi János­ok, a napóleoni idők hires költőjének szülővárosa « költő szülőházán már­'ány emléktáblát helyezett el. Az emléktáblát vasárnap, október 25.-én lep­.^zik le. Az ünnepségen képviselteti cpgát a Magyar Tudományos Akadémia se több irodalmi társaság is. Az emlékbeszédet Gáspár Jenő, a Petőfi ársaság titkára mondja./MOT/B. —A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA október 23.-án, pénteken délután 5 orrkor v Szent István Társulat kistermében együttes ülést tart, amelyen Pntaky Ar_ .old emlékb---szedet mond K m o s k ó Mihály felett ,/MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom