Magyar Országos Tudósító, 1934. június/2

1934-06-20 [103]

P 0 L I "T I K A SZEN ÉS FAKERESKSDÖK C SATLAKOZ AS*j. A NEMZETI EGYSMG PÁRTJÁHOZ. A.Bu­dapesti azon os fe.koroskedők a belvárosi Polgári Kör nagytormában érte­kezletet tart ott ak^ r melyen G o r 6 b Gyula, elnöki megnyitójában is­mortotto a szakma különböző kiv'nságait.ós sóralmoit, majd G i r a r d y Tibor korm ' nyf ot anác sos, a. Nemzeti Egység Pártja koroskodői csoportjának' olnöko a párthoz való csatlakozás és a szervezkedés szükségét fojtogotto, M o t z János, F á b i á n István, S o n k o 1 Adolf ésSkiffol Antal felszólalása után a magjelent többszaz szén- es fakiskor3skode • leleke.sodussol kimondotta a'Nemzeti Egység Fairt-jához való csatlakozást. . Végül üdvözlötáviratot küldtek G ö m b ö s Gyula miniszterelnöknek és S z t r a n y a v s z k y Sándor orsz-ogos pártelnöknek. /MOT/Ba # I R E K É ZÁSZLóAVATÓÜNNEPSÉGi A Gyógypedagógiai Tanárkéoző F •".iskola zászlaját a.Vakok József Nádor Kitályi Országos Intézete dísztermében /VII;, Ajtó* si-Durer -sor 59./ június 23.-án, szombaton délelőtt fél 11 órakor avat­ják feU A za-szlóanyal tisztet dr, H ó m a n Bálintné vállalta-. A zász­lóavató ünnep'? Ily el kapcsolatban'a Gyógypedagógiai Tanárvizsgáló Bizott­ság tanáravató diszülé'st is tart. /MOT/B < -—ELÁRVEREZIK A MÁJUS 31.-IG LEJÁRT ZÁLOGTÁRGYAKAT. A Magyar Királyi Postatakarékpénztár központi zálogkölcsonző osztályában és fiókjaiban el­z: logositott és május 31.-ig lejárt, de ki nem váltott, illetőleg nem ren­dezett, valamint április l.-e előtt kifizetett, de el nem vitt zálogtár­gyakat július l.-től kezdődőleg nyilvános árverésen eladják. Az elzálogo- J sitok tárgyaikat az árverés megtörténtéig kiválthatják, illetve a kölcsön­tőke es járulekoknak lefizetése ellenében visszavásárolhatják. /MOT/B. ' ' RENDŐRSÉG fj . —ELFOGOTT 3ETÖRŐK, A Sziget-utca közelében tartózkodó Őrszemes rendőr . az éjjel elfogta Szaniszló János tetőfedőt Ós Torkai Lajos magánhlvatalnokot, amint a Sziget-utca 19. szám alatt lévő Pogányvárhegyi Szőlőgazda Borkimérésbe akartak betörni. Mindkettőt előál­lította az órszemes rendőr a főkapitányságra. /MOT/H. . ---ISMERETLEN HOLTTESTEK. 19.-én röggel a Népligetben a B a y c r vendég- Jj lő mögött egy 55 év körüli, munkáskülsejü férfi felakasztott holttestét találták. Az ismeretlen férfin szürke - lüszter nyáxri kabát, szürke kockás, nadrág csikós ing és barna szandál .volt. Tegnap este fél 9 órakor az Ybl Miklós-téren egy 25-30 év körüli mezt len férfi, holttestét fogták ki a Dunából. Az ismeretlen férfi 165 c. magas, hosszas arcú, barna.hajú, hiányos, f ogu. A rendőrség folkári azokat, akik'az ismeretlen holttestek­ről bővebb felvilágosítást tudnak adni, hoa;y kihallgat ásuk végett jelent­kezzenek a főkapitányság eltűnési psztályán. /MOT/H. t • ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom