Magyar Országos Tudósító, 1940. november/1

1940-11-12 [240]

é* 1*40* no vödbe r 13-án, s z a r d á n; Róm.kati Ko&z„Szan. F y oto«tánei Szaniszlő,- Görögkatolikusi Arsz, JánosKőzépourópai idő­számit ás szerint Budapesten a nap kel 6 óra 45 porckor, nyugszik 16 óra 11 perckor, a hold kel 15 ó r a 36 perc or, nyugszik 4 óra 49 perckor. ­Nyitvalevő muzeum ok s Országos M a gyar *örtóneti Muzeum /kuzeum-krt, 14-16,/ történeti és régészeti gyűjtemények 9-fél 2 - Iparmű­veszeti Muzeum /Üllői-ut 33./ 9-fél 2 - Néprajzi Muzeum /Könyves Kálmán-kg 40/ 9-fól 2 - Hopp Ferenc Kelet ázsiai Művészeti Muzeum /Andrássy-ut IpSV 10-fél 2 - Szépművészeti Muzeum /Ar'na-ut 41./ régi és modonr képtár, közép és ujabbkor! ero<: eti szoborgyüjtömények, grafikai kiállités, egyipü mi kiállítás 10-fél 2 - Uj Magyar K 0 pt ár. /András sy-ut 69./ "A XMX -XX, század külföldi mestered" kiállítása 10-2 - 0 r szágos Levéltár /Bécsikapu-t, : 4./ 9-fél 2 - Mezőgazdasági Muzeum /Városliget, Széchc yyi-s ziget./ 10-1 ­Magyar Tudományos A kadémia /Akadkiia-u»2./ Cfoothe és áórásmarty szoba 10-12 - Erzsébet királyné emlékmúzeum, Királyi Várpalota termei 9-5 - O r e szá.gháza 9-4 - tudományegyetemi Növénykert /Romanelli-u.25«/ 9-12 és^3-7 • Aquincumi Muzeum / zentendrei-ut 7.,/ ,9-12 és 3-6 - Várbegybarlang,, - jég­korszakbeli ős ál lat csontok múzeuma /. s z enthároms ág-u » 2 */ bejárat az elöl­járóság! udvarból nyitva egész nap •- Budapesti Önkéntes Morfcőegyosülét Mu-­zeuma /Markó-u,22./ 9-12 -• Tor-észottudcmányi Muzeum /I>aross-.u«13./ állat­ásvány- és történeti tára 9-<fél 2 - Hadimúzeum /Bástyás ét ány-40/ 9-1 ­Nyitvalevő könyvtára ks Fővárosi Könyvtár / K evicz­ky.u-.l./ 9-7 - akadémia Könyvtára 3-7 - Országos S z 6chony!-Könyvtár /M u­zeum-krt,14-16,/ 9-2 - Statisztika! Könygtár /Keleti Károly~u.S~7./ 9-3 és 3-6 - Technológiai Könyvtár / József-krt.6,/ 9-1 és 5-8 - iparművészeti Könyvtár /Üllői-ut 33./ 9~2fél 2 - Mezőgazdasági Szakkönyvtár / városliget, Széchenyi-sziget,/ 10-fél 2 - Kereskedelmi és. Iparkamara Könyvtára / zo­mere-u.6./ 9-12 - Vakok Könyvtára /lda-u 0 5«/ 3-12 és 2-5 - Egyetemi K^nyv tár /Ferenciek-tere 5,/ 3-8, ­Nyitvalevő kiállitáso ki O r sz ággyülési Muzeum /O r-­szágháza.XVTI. kapu,/ 1914-1924, tiz év politikai története 9-fél 2 ­Műcsarnok /Hősök-tere./ 9-fél 2 - Műterem /Kossuth lajos-u.±2./ 9-6 ­Tamás Galéria /Akadéroia-u.8 ,/' 10-6 - Nemzeti b zalon /^rzs óbet-té r / 9-6 ­Szentföldi Muzeum /Hűvösvölgy,, Heinrich István-ut 3-5./ 9-12 és 3-6 ­Országos Iparművészeti társulat /U ária Valória-u.12./ 8-2 - Ernszt Muzeum •/Nagymezó'-u.8./ 10-6 - /MOT/,­—A V IL AGH.riBORU NAPL ó JAB ÓL <>,. Pintér István volt debreceni 2, honvéd­. ­f huszarezréöTEeTTTőHadnagy 1914. november 13 #-áh járőrével Krakkótól északra Skála irányában derített fel s ~ Hogy észrevétlenül figyel­hessen, huszárjait egy kis or^djbon hagyta., ő maga pedig egyedül egy ma­gaslatra lovagolt, de itt váratlanul egy' erős orosz osztaggal került • szemben. Vágtában visszaindult, azonban sortűz dördült el, lova térdre­bukott, ő maga lezuhant. Ekkor Zsold! Sándor őrmester és Sulyok István tizedes, mint a fergeteg, parancsnokukhoz vágtattak, elkapta 1 : egy-egy­karcát, s rajta-rajtában vitték a két ló között csüngő főhadnagyukat a heves ellenséges tüz közepette az' erdőbe, Zsoldi és Sulyok altisztek/ • bravúros 1 ovasteljesitményükőrt a nagyésűst vitézségi érmet kantái: \] i a jutalmul,/MOT/. .*

Next

/
Oldalképek
Tartalom