Magyar Országos Tudósító, 1929. augusztus/1

1929-08-01 [019]

EGY KÁ Z I HIRIK . T—A PROTESTÁNS TÁBORI PÜSPÖK FELGYÓGYULT ÉS UJBOL HIVATALBA LEPETT. Sol­tész Elemér, a Nemzeti Hadsereg protestáns tábori püspöke, akik súlyos betegséggel hosszú időt töltött külföldön, most gyógyultan hazaérkezett ós átvette a protestáns tábori püspökség ügyeinek vezetését. A'kiváló cgyháai férfiú felgyógyulása széles körökben keltett örömet. /MOT/F. TEMPLOMSZENTELÉS . Salgótarjánból jelentik, hogy az ottani evangélikusok nagy költséggel kibővített és renovált templomát, M i h a 1 o v i t s Saru nógrádi főespeues, püspöki megbizás alapján, most szentelte fel. A főespe­roenek a szertartás elvégzésében S z t o 1 á r Miklós, lucfalvai, L i fn ­b a c h e r Zoltán kisterenyei és Csengődy Lajos dr. helybeli lelkész voltak segitéségére• /MOT/F. TURISZTIKA* VASÁRNAPI KIRÁNDULÁSOK. Magyar Tu rista Egyesület: Augusztus 4. Zsigmondy Dr.il emléktábla leleplezés a~pTlisi Vaskapunál. Indul 6. és 6.40 órakor a Nyugati pályaudvarról. Vezetők: S k o 1 i 1 Vilmos és S t uh 1 Vince. ' Magyar Munkások Turista Egyesülete; Augusztus 4.'I, Egyhetes - ba­latoni tura. Útirány: Badacsony-Tornaj és környéke. Indulás - 3 ,-án-este 22.50 órakor a Keleti pályaudvarról. Vezető: G o d á n Mihály. -II. Fürdőzés Voresegyházán.- Találkozás 7 órakor a Berlini-téri'Banánháznál. Vezető: B o r ­b á-s- Ferenc. - III. Hajókirándulás Esztergomba. Találkozás 7.30 órakor a D.D.S.G. Petőfi-téri hajóállomásánál. Budapest Sport Egyesület Turista Szakosztálya: Augusztus 4. Fürdő­kirándulás Szentendrére. Találkozás 8.15 órakor az Eötvös-téri hajóállomás jegypénztára előtt c Vezető: V i d o s Gyula. - Sólpm?« Tur is ta Egyesület: Augusztus 4. Gödöllő-Szentjakabtó. Ta­lálkozás $ órakor a KöTeti pályaudvarnál„ Vozető: Kap á s István. Magyar Kárpát Egyesület Szepesi Osztálya: 1 napos kirándulás Ba­1.1 tonföldvárra. - Indulás reggel 6 órakor a Délivasut pályaudvarról. U.S. Tur i sta T ársaság 0 I, Fürdőtura Siófokra. Találkozás röggel háromnegyed 6-kor a Délivasut pályaudvar III. osztályú jegypénztára előtt. Költség P.3.80 o Vezető: N e u s t a d t Emil. - II. Fürdőtura Horányba. Találkozás reggel az Eötvös-téri-hajóállomáson 7.20 órakor. Vezető:'U r i c s Jenő, 7.30-kor S i m k ó Albert«, Kedvezőtlen idő esetén gyalogtúra.­V.A.C,• turista szakosztály: I. Fürdőturák Szigetmonostorra. Ta­lálkozás szombat d a u c 3 órakor a Nyugatinál. Vezető: A p f o I- Lajos. 5.3° órakor a Hmngária csolnakháznál„ Vezető: J o n o y István. 8.15-kor a Nyu­gatinál, vezető: Benedek J 0 Vasárnap reggel'7 órakor a nyugatinál, vezető: Épstcin Á. 7*40 órakor vozető Malck's, - II. Hajókirándulás Visegrádra. Ta­lálkozás 'vasárnap reggel 7 o 30-kor az Eötvös-téri hajóállomáson. Vezető: | Krausz I. - A szakosztály-uj helyisége VI. Teréz-körut 7. Összejövetel kedd esténként 8-10 óra közötte /MOT/B. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom