Magyar Országos Tudósító, 1932. április/3

1932-04-22 [064]

MAGYAR f;RSZAG5S TURCSIT* 6. törvényszéki kiadás. . Budapest, 1932j április 22. á BUDA PESTI ÜGY/ÉH IRODAI KISASSZONYOK EGYESÜLETE április 24-én tú­rát rend ÍZ; Farkasrét-Ördögbr«m-Csillebércr- ésMakkosmáriára. Találkozás reggel 8 órakor a Margidhid pesti hídfőjénél. Vezetők: Pick Boriska és Grász Milli. /MOT/, FORDULAT A DÁRDAI FETICIO ÜGYEDEN. A közigazgatási biróság Majzik tanácsa ma folytatta a dárdai képviselő­választás ellen benyújtott reticiők tárgyalását. Tudvalevően Schmidt Mikl6s kevés többséggel lett Mándy Sándor hivatalos jelölttel szemben a dárdai kerület képviselője, -• ! Mándy hivei azonban Hojtás Ödön dr , ügyvéd ,utján megpeticionaltdk a választást azzal, hogy sBJhy^s szabályta­lanságok fiörténtek. A legutóbbi tárgyalást azzal napolta el a közigazga­tási biróság, hogy különválasztja a relatív semmiségi okokat az abszolút okok 1 * él és külön is fogják azokat letárgyalni, A mai tárgyaláson Hojtás Ö^ön dr, bejelentette, hogy a relativ érvénytelenítési okokat visszavon­ja, még pedig azért, mert - mint mondotta - az abszolút érvénytelenítési okok máris teigazolást nyertek és a peticionulók érdekében mielőbbi Íté­letet vár. A biróság egyórai tanácskozás után kihirdette végzés é t,amely szerint május 7-én lesz az Ítélethirdetés./MOT/. Sy, --r HAL ALOS VÉGŰ V-J TO S Z EREÜC 31 TLEN SÉI GÉ35T7 KÉTÉVI FOGHÁZRA I TELTEK ÉS LETARTÓZTATTAK EGY SOFFÖRT, Krayze 11 Miklós dr. tanácselnök-a lnrklete alatt ma tartott tárgyalást a büntetőtörvényszék Horváth Imre sofför és társa bűnügyében, akik ellen a 'kii?, ügyes zsógg gondatlanságból okozott emberölés és súlyos testisór­tós véts' -;e cinén emelt vádat. Két évvel ezelőtt Horváth Imre Steckel Károly a nagykovácsi országúton vezete tt egy teherautót, amely 28 méterre-zsa mésszel volt megterhelve. Egy szerpentin uton^a dofför ijedten vette észre, hogy a fék nem működik,az autó vad robogással sik lott Le a lejtőn, közben a fék el is törött. Az autó aztán nekilendült egy útszéli póznának, majd a túlsó oldalra zuhant és felborult. Az autón ült Mieliczki Szaniszló napszámos is, aki fej jel, vágódott neki egy kő­nek ugy, hogy koponyarnnaso iást és agy roncselás t szenvedve rövidesen meghalt . AZ autó • gy másik utasa pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Ugy Horváth Imre, mint a z autó tulajdonosa Steckel Károly, a másodro»nd ' vádlott tagdata bűnösségét és azzal védekeztek, hogy' az utol­só plll anatokban az autón ülő utas rántotta félre a volánt és emiatt kö_ vetkezett he a szerencsétlenség, A törvényszék több tanút hallgatott ki, majd me ghallgatta Ötvös József dr, orvos szakértőt, és Bárány Ervin mü- ( szaki szakértőt, majd pedig Kiss Sándor dr. ügyészségi alelnök vádbcszó­dé után. itéletkozatalra vonult vissza, A törvényszék Ítéletében bűn 'is ­nek mondotta ki mind a két vádlottat a vádirat értelmében és ezért Hor­• uuv 7 vát Imrét két évi fogházra Ítélte el és három évre. eltil­totta az autó vezetésétől, Steckel Károly pedig egy évi fogházbüntetést kapott, Horváth Imrét ez ügyész indítványába azonnal letartóztattak. k% ítélet még n:m jogerős., /MoT/MA,

Next

/
Oldalképek
Tartalom