Magyar Országos Tudósító, 1930. június/1

1930-06-02 [038]

HÍREK. —-AUTÓ BS VILLAMOS KARAMBOLJA OT SEBESÜLTTEL. Súlyos kimenetelű szerencsét­lenség történt vasárnap délután 2 óra tájban a Lajos-utca 158. számú ház wlőtt. A Bp. 36.657 számú személyautó, amelyben nyolcan ültek, összeütközött az 5-ös jelzésű villamossal. Az összeütközés következtében a gépkocsi össze­tört,, a villamoskocsi is megrongálódott és öten súlyosan megsebesültek. Az autó nyolc utasa közül öten az úttestre zuhantak, vagy az összeroncsolt gépalkatrészekhez ütődtek. A szerencsétlenségről értesítették a mentőket, akik R osenberg Árpád 31 éves kereskedőt agyrázkódással, T r é f ­1 1 István 42 éves kereskedőt lábtöréssel, ff r é f 1 i Piroska 10 éves tanulót agyrázkódással, B a c k 1 e r Andorné 33 éves háztartásbeli nőt hasított fe *-sebekkel, és P i n t é r Matild 18 éves leányt homloksé­rüléssel a Margit-kórházba szállították. A villamos vezetőjének és az utasok nak semmi baju^ sem történt. /MOT/M. ÉJSZAKAI RABLÓTÁMADÁS ÚJPESTEN. Vasárnapra virradó éjszaka 2 óra tájban Újpesten a Kolozsvári-utca 3. számú ház előtt ismeretlen emberek megtámadták H i m o r a Lajos halászsegédet, több ütést mértek rá s amikor a halászse. géd az ütések következtében összeesett, elrabolták 24 pengőjét és elmenekül­tek. A mentők a halászsegédet rákospalotai lakására vitték. /MOT/R. ---KIGYULLADT A LAKÁSA ES OLTÁS KÖZBEN MEGSEBESÜLT v A Hunyadi-utca 50. számú ház 1, emeletén lévő lakásában vasárnap reggel H u g y e k Pál napszámos és felesége petróleummal poloskát irtottak. A petróleum meggyulladt és lángra lobbantott egy ruháskosarat, majd a lakás bútorzata is tüzet fogott. A szom­szédok segítéségével eloltották a tüzet, de Hugyek Pálné a kezein súlyos égési sebeket szenvedett. Az asszonyt a mentők a Rókus-kórházba szállitotték. A lakás bútorzatának nagy része elégett. /MOT/R. •"•-KIFOSZTOTTA EGY ÁLDETEKTIV. Budán az Istenhegyi-ut 9. számú ház előtt va­sárnap hajnalban lefeküdt a fűbe Mihalics Sándor 36 éves napszámos. Az ittas embert egy ismeretlen férfi, aki detektivnek mondotta magát felkel­tette és 15 pengőjét elvette, azután elmenekült. /MOT/R. BALESET ÜRT EGY TANULÓT A GELLÉRTHEGYEN. Vasárnap délelőtt a Gellérthegyen játszott L e i b 1 Imre 9 éves tanuló, A kisfiú a lejtőn elesett és felső karját eltörte, A mentők a Szent István-kórházba szállították, /UOT/R . —ELÜTÖTT A GÉPKOCSI EGY KISFIÚT. Vasárnap délután 4 óra tájban a Karpfen­stein-utca 3. számú ház előtt a Bp.18-600 számú gépkocsi, melyet M o 1 n á r Lajos 36 éves sofför vezetett, elütötte B e n k József 11 éves tanulót. A soffőr a sebesült gyermeket a gépkocsiba emelte és az autón a Kun-utcai kór­házba szállította, /MOT/R. p

Next

/
Oldalképek
Tartalom