Magyar Országos Tudósító, 1933. június/1

1933-06-01 [077]

H I R EK fa' AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ ISTENTISZTELETEI R. PÜNKÖSDI ÜNNEPEKEN. Pünkösd vas ''rnap .* i . •- • j . V., Koháry-utca 4;: d.o, 11 ó pródikál Barabás István, Urvaosorát osst J 6'z a n Miklós, ' IX., Rákos-utca 3.: d.o. 10 ó prédikál dr• Csiki Gábor ^ ,Urvacsor át oszt Ferencz József. Pestszűntlor in»-állar.i tolop: d.o. 9 6 prúdikál ás Urvaosorát oszt Pothó István, • ' ' Feste*zsébct-Erzsóbot-u. iskola: d.u. 4 ó prédikál ós Urvaosorát oszt Fc­rencz Józsof. Fürikösd hé tf on; V., Koháry-u. 4.: d.e. 11 óra 3,5 perc pródikál Józan Miklós, Urvaoso­rát oszt Barabás István. IX,, Rákos-u.3.: d,o, IC ó pródikál ós Urvaosorát oszt Pothő* István., Sashalon-Kossuth-tóri Lőni iskola: d.u, 4 ó pródikál ós Urvaosorát oszt Fcthö István.- /MOT/sz . —A MAO R_GI CTM.ÁJÁNAK.KCZGYÜLLSE. A MAC Régi Gárdája június 6,-án, kedden délután 6 órakor a Magyar Athlotikai Club nargitszigoti házában óvi rendós közgyűlést tart, A közgyűlés után este 8 órakor társasvacso-' ra lesz, anolyon a járda ügyvezető alelnöke felavatja az uj tagtársakat, najd Veres Inre a MAC alelnöke átnyújtja 'S z a b ó Miklós bajnok . elübtársnak a MAG arany koszorús díszjelvényét, /MCT/srz. • E G Y H l Z I HÍREK PÜNKÖSDI REFORM.-TUS US EV.áUG.JLIkUS ISTENTISZTELETEK. Fünkösd k.ót ünnepén, a ref ori.iátus ós cvang ';1 i!;us templomok­ban, s egyéb istentiszteleti helyekon, a következő igehirdetők vé^il: t Frzent szolgálatot: • " P ünkös d vas .'rnap j án: arc f o r n á t' u s tervel ónokban: Kálvin-tér: d.o. 9 ó, rádióközvetitóssel, R a v a s z László dr, püspök.; úrvacsora! besz 1-dot' nond Muraközy Gyuia; fól 12 ó Muraközy Gyula, urv , Dómján János dr,; d.u. fól 6ó Donján János dr. £oJMr9»»te» 2/4 •: d . 0. 9 ó, urv. Victor János dr,;'d,u. 6 6 Balogh' Vi'lnos 0 Skót Misszió: d.e. negyed 12 ó, angol•nyelven, J. Calder; d.u, fól 7 ó , magyar nyelven., Forgács Gyula, urv. ifj. Czoglódy Sándor. Fasor: d.o. 10 ó a tenplon felszentől'sóftek húszéves jubileuma ós az uj harang felszentelése,. urv# Szabó Imre; d.u. 5 ó vitéz Csia Lajos. Aréna—ut-Thököly-ut sarok: d.e. IC 6« urv. : és d.u. 5 ó Szőke Inre, ez utóbbi ut.'n konfÍrnál és urv. Szabó Inre. / 3zázados-ut: d.e. 10 ó Cslghy Sándor, -orv. Endr'^dl Jénos. 1/ 3alútrom-u.: d.o. 9 ó Balázs László,urv. Szabó Károly; fél 12 ó id. I Szabó Aladár dr., urv, Arokháty Béla; d.u, fél 6 ó Sallay István. Kálvária-tér 22.: d.e., fól 11 ó Vincze Géza, urv, Tóth Józsof. T /Folytatása következik/

Next

/
Oldalképek
Tartalom