Magyar Országos Tudósító, 1938. december/2

1938-12-23 [195]

/ FŐVÁROSI KINEVEZÉSEK* Folytat ás 2 0 / A polgármester adószedő főellenőrré nevezte kii Füstér Károlyt, adószedő ellenőrök lettek; Bognár Gyula. Csuka Ignác, Papp János és Baj­kay Pál, II. osztályú főtisztek az adószedői szakon; Varga András Rezső, Füller Mihály, Halka Imre, Kőmives Mátyás, Haeffner Ödön, Radó Gábor, Perjési Lajos, Aszódi Attila, Nagy János,, Szatmáry Béla, Báródy László, Medveczky Jenő, Faluvégi Sándor és Motyváy Dezső, Adószedő H, osztályú tisztek lettek:Szabó János, Hranitzky Károly, Tankó András, Bálint József, Guckler Gyula, Bánhegyi Gyula, Prinner István, Bruzer Zoltán, Harmath József, Odry Miklós, Köves! Kálmán, Nyilas Árpád,, Mika József, Domonkos Endre, Kiss Anrás, Kardos Kálmán, Kreibioh Dénes, Kály Árpád, dr, Gozon Sándor, dr. Csizmás Lajos, Machó R.Zoltán, vité z" Kertész Pál és Gyuranna Géza. II. osztályú főpénztárossá nevezte ki a polgármester? Koppenmayer Józsefet és Frigyesi Jánost, II, osztályú pénztárosok lettek: Kókay Ár­pád és Dzubay J e nő, pénztári II, osztályú tisztek; dr« Eller Tibor és Vargha SAndor. Gazdasági felügyelővé lépett elő: Barna Béla és dr. Nagy Bé­la, gazdasági II. osztályú főtisztté: Turcsányi Dezső., Cáty Miklós, Bú­zás Dezső és Józan József s gazdasági II, osztályu t is ztekké pedig: Sze­meié Marton, Havasi Antal, Németh Imre és Stomfai Imreo Kertészeti II, osztályú intézők lettek: Bodonyi János és vi­téz Dénes Kamilló. Segédhivatali főigazgatók lettek? Guttay Ferenc, Vida József és Hornyák János, segédhivatali igazgatók pedig: Szénássy György, Biró László, Kelndorfer Zoltán Gyüre Sándor és Nagy László, II. osztályú iro­da főtisztek: Horváth Imre, Szentjobi Pál, Komporály Á.^goston, Pernyei József, Eless László, Kovács Kálmán, Kellner Emil, Marton László. Koltai János, Bélán; szky Sándor, Bereck László, Sándor Pál., Fábián Béla, Csatto­gányi Endre, Philipp Gyula, Perczel Miklós ós Osófalvay Géza 0 A polgár­mester II. osztályú iríoiíatis ztekké nevezte ki: Borbély Károly,; dr-> Ferenc Ignác, Hortobágyi Béla, Martos Ferenc., Juhász József, Pap Opra János, Dezsényi István. Cortivó Ferenc, Kovács József, Tóth Kálmán, Bálint Jó­zsef, Révfalvi Alfrédp Hatolkay Szaniszlo, Decker Albert, Dornyei Imre, Enyvváry Norbert, Deák Imre, Bártfai Jenő, Horváth Béla* Horváth Ferenc, Kőszegi Pál, Szentirmai Tibor, Kondor Béla, Dantzinger Antal, Szedy Sán­dor és Csák£ Józsefet,, Kezelő főtisztek lettek! Véko& Kris ztina, Króner Teréz, Lo­go di Margit, özvc Kulifay Istvánná, Szöreghy Cornél'iá, dr 0 Huray György­né és Arczfalvi Anna, II, osztályú kezelőtisztek. Kozma­Anna, Máté József Ferencné, Pajzs Flóra, Stand Ivanné, Bérczy Ernőné, özv c Faust Istvánná, Balogh Ilona, Bakos Erzsébet, Szakács Margit; Magyáry Lás zló né, Osásumann Edit, Huba Mi-.rgit, Márkus Irén, Ltifi&e Ottóné,' Bertalanf fy Katalin, Molnár Margit, ÖZV. dr, Kost ka Istvánná, Stand Klára, Oselónyi Elemérné, dr, Szüts Tivádarné, Bertalan Anna, Molnár Márta es Kathona Lászlóné, A polgármester tűzoltó főparancsnokhelyettessé nevezte ki: Erlesbek György tűzoltóparancsnokot, tűzoltóparancsnokokká pedig: Szil­vay Kornélt és Wunderlich Antali tűzoltó alparancsnokokat, tűzoltó alpa­rancsnokok lettek dr, Benedek Mihály. Somorjal István és Kőry Árpád tűz­oltó főfelügyelők, füzoltó főfelügyelők: Kéler Dénes, Mátá Ernő, Zsám­béky Sebestyén és Regőlyi Győző, tűzoltó felügyelők lettek! lovag G e sz~ todi Ernő, dr, Marinovich Endre és Béresei Tibor e A polgármester végül gépésszé nevezte ki! Kaözper Jáhosto A kiaevezeések 1939,- január 1-től érvény esek c /MOT/Lá,,Vr, ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom