Magyar Országos Tudósító, 1941. november/1

1941-11-12 [264]

tíuaapesz, avar. nove^oar- AAIXI, evioayam, uuo. szam.- , Napirend: 1941. november 13 - C s ü t ö r t ö 1: ­Római katolikus: K.Szahiszló - Görögkatolikus: Arsz.János - Protestáns: Szaniszló - Középeurópai időszámitás szerint Budapesten a nap kel 7 óra é5 perckor, nyugszik 17 óra 11 perckcc, a hoCLqkél 1 órakor, nyugszik 14 óra 81 perckor. — Nyitvalévő muzeumok: Történeti Muzéüfil /Muzeum-krt 14-16/ 10-1-ig - Iparművészeti Muz3um /Üllői-ut 33/ 9-2 - Néprajzi Mú­zeum /Könyves Kálmán-krt 40/ 9-fél 2 - Régi Műcsarnok /Andrássy-ut 69/ A XIX-IX* század.külföldi mestereinek kiállitása 10-fél 2 - Országos Magyar Zsidómúzeum /Dohány-u^2/ 4-6 - Országos Levéltár /Bécsikapu-tér 4/ 9-fél 2 - Mezőgazdasági Múzeum /Városliget, Széchenyi-sziget/ 10-1 ­Magyar Tudományos Akadémia /Akadémia-u.2/ Széchenyi-múzeum, Vörösmarty­szoba 10-12 - Királyi Várpalota termei, Erzsébet királyné-emlékmúzeum /Királyi Vár/ 9-2 - Országháza 9-4 - Ráth György Múzeum /Vilma király­nő-ut 12/ 9-1 - Tudományegyetemi iioVény^ /Romanolli-u. 25/ 9-12 ­Aquincumi Múzeum /Szontendroi-ut 7/ 9-12 és 3-5 - Tormá^szottudományi Jíuzoum /Baross-u.13/ régiségtára és történeti tára 9- fél 2 - Egésisvág­ügyi Múzeum /Eötvös-u.3/ 10-1 - Közlekedésügyi kuzeum /Wte^LXs&t/ 9-0. és 3-6 - Hadimúzeum /Bástyasétány 40/ 9-1 - Szépművóazeti Múzeum /Aróna­ut 40/ jmindon tára nyitva 9-fél 2 ­Nyitvalévő könyvtárak: Fővárosi IkSnyvtár /Rcviczky-u.l./ 9-2 - Akadémia könyvtára /Akadémia-u.2/ 3-5 - Statisztikai Könyvtár /keleti Káróly-u. 5-7/ 8-2 és 3-6 - Technológiai könyvtár /Jóssef-krt6/ 9-1 és 5-8 - Iparművészeti Könyvtár /Üllői-ut 33/ 9-fél 2 - Kereskedel­mi és Iparkamara Könyvtára /Szomere-u.6/ 9-12 - Vakok Könyvtára /ida-u^V ? 8- 12 ós 3-6 - Egyetemi Könyvtár /Ferenciek-tűre 5/ 8-8 - Pedagógiai Könyvtár /Mária Terézia-tér 8/ 9-12 és 5-8 - Mezőgazdasági Szakkönyv­tár /Városliget, Széchenyi-sziget/ 10-fél 2 ­Nyitvalévő kiállítások: országgyűlési Múzeum /Országháza, XVII,kapu/ 1914-1924 tiz év politikai története 9-fél 2 ­Nemzeti Szalon /Erzsébettér/ 9-5 - Műterem /Kossuth Lajos-u.12/ 10-5 ­Szentföldi Múzeum /Hűvösvölgy, Heinrich István-ut 3-5/ 9-12 és 5-6 ­Iparművészeti Társulat állandó mintakiállitása /Mária Valéria-u.12/ 9- 2 /MOT/ A VILÁGHÁBORÚ NAPLÓJÁBÓL... Pintér István, volt debreceni 2. honvéd huszározrodboli fönadijagy .Járőrével Krakkótól északra Skála irányában derített fel 1914. november 13.-án. Hogy észrevohotétlenebb legyónt hu­szárjait egy kis erdőbén hagyta, ő* • naga pedig egyedül fellovagolt * egy magaslatra, de itt váratlanul egy erős orosz osztaggal koralt szembo. Vágtában visszaindult, azonban sortűz dördült, lova térdrebukott, ő ma­ga pedig lezuhant. Ekkor Zsoldi Sándor őrmester és Sulyok István tize­des, mint a fergeteg, parancsnokukhoz vágtáztak, elkapták ogy-ogy karját és "rajta-rajtá"-ban vitték a két ló között csüngő főhadnagyukat a he­ves ellenséges tüz közepette az erdőbe. Zsoldi és Sulyok * - al­tisztok bravúros lovastoljesitménTiikkol a nagyozüst vitézségi érmet ér­demitek ki./MOT/.

Next

/
Oldalképek
Tartalom