Magyar Országos Tudósító, 1929. május/1

1929-05-07 [012]

TUDÓ M Á NI . MEGKEZDŐDÖTT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYGYŰLÉSE. A Magyar Tudományos Akadémia 99-ik nagygyűlése kedden délután kezdődött. Az egész héten át tartó nagygyűlést az Akadémia nagyhete elnevezés alatt isjjie rlko Az első napon az osztályok tartottak ülést, melyen döntöttek a pélyáza ­tok felett suj pályatételeket hirdettek. A meghozott határozatokat osztály ­javaslatként szerdán terjesztik a nagygyűlés plénuma elé és az dönt felettük. E két pont tárgyalása után minden osztály szavazott az ajánlott rendes, levelező és külső tagokra. A megejtett szavazások alapján az egyes osztályok a következő^javaslatot terjesztik a pénteken délután összeülő tagválasztó nagygyűlés elé • I. osztály levelezőtaguLJ : Eckhardt Sándor egyetemi tanárt, külsc tagul Heisenherg' Ágost, ós S c h w a r t z Ede müncheni egyetemi tanárokat; J_ CU'OMM^ II. ás^tály rendes tag okulj: Fi n k e y Ferenc, H 6 m a n Bálint és Szentpéte ry Imref levelezőtagokul: B a I á s Károly egyetemi ta • nárt„ S t a u d Lajos ny. kúriai tanácselnököt, külső tagul: K u t r z e h o Szaniszló krakkói egyetemi tanárt^ III. osztály levelező tágulj G y 5 r f f y István dr.-. és S z e n t p é t e r y Zsigmond szegedi egyetemi tanárokat^, Szerdán délután öt érakor kezdődik a nagygyűlés, melyen a javaslatok el5* terjesztésen kívül bemutatják a vasárnapi ünnepélyes közgyűlés programmját„ /MOT/E O p ImŰ*^ UfJ&gi HÍREK. BALESET MUNKAKÖZBEN« Kispesten a Kinizsy utca 6, számú telken lévő fakorét. kedésben '£ h a a s e r Antal 41 éves napszámosnak a villanyfejsze munkaköz­ben balkezének három ujját levágta 3 A mentők a napszámost a: Szent István kórházba szállították. /MOT/M. - . r v I . I

Next

/
Oldalképek
Tartalom