Magyar Országos Tudósító, 1948. március

1948-03-01 [952]

^ X. ' ly DM • «S3ri> r:-^!cűb Ítélt el az «BSOr*,Mwi;g . t . pro fi//3k 4í fasfc*i..k»raagja* b/toran feltrrtoztatt- k líite 2©" t.-«t nKogyateml hallgítot és Miauról Guszfr;.v Zoltán soproni mag.-Bliaz'- w.i3«löfc, afclknél aegfpMi raannylaégU eohillingut találták. Meg»v.l>.T/itf rt&k t JJénete 1 ?.krrfcck putrii éa att különböze osempész­í JWt czav. óztak lf.35~x#lnij egy azokat nnjd Hag/arerazágon érté­kesítsék. . nyepozls sora:.: -iát is mag állapított ,k» logy iícra ŐZ 3 ott volna az e>lav útjuk: DM: t éf tav-szátói kezdve különösön Máté rend­•szaroson foglalkozót t oscmpészéssol. iuisztrií-kan levélpapírt, kölni Tiisotj rV* alkalommal krórnethylt ví'.Si.r*lt és tiltott uton behozta Magyarországa és értékesítette« «z államügyészség vkdat ereit M.-.téa es Miaura in kivüi Harkal Jlhamör egy éteri hallgató ellen is, tíört kiderült, íaogy neki la része volt a osonpeazéabon» kz uzsoio--­feiröflág/a bizonyító o-lí : rál lefolytatása ée a perbeszédek ut-n Máté Soltúit kétévi és kétaónapi fegyházbüntetés rő, Harkait hat­hPtxppi börtönre, Eisurait pedig kéthónapi fo^ilzbUntotéare Ítélte ­(& tóét utóbbi Ítélete 'ogeYés, £ Oslos tanácsa STcm létező alkalmazottak nevére vett fel eleiriszerjegyeket. Tó' 3j/Hk Hyl? M.irglt harisnyaköt őnö Rosonbauu Géza Iohal-utoai fakoréskédőnél nint takarítónő volt alkalmazásban. MegbíztM: különböző ügyek elintézésével, többek között ö váltotta ki a cv.nk-.sok éle" 1 mlszsrjósolt, érdkor megkapta a jegyzéket, s lí'ttc, fes#gy aa aláíráslg v meg hely van, nométesu nt. vakot irt be •» ezek részére is kiigényelte az élelmiszer jegyeket« Uz így sz r­aott ^eg^eket azután a 'íeloki-téren el.:dta, vagypu dig kiváltotta­majd a kenyeret értékesítette 4-5 forintos kllfgrotmonkéntl árban.. •fstor Iván dr. uzsarabirósá^i egyesbiró tárgyalta a' jeg.,lízér hon­ygyót es Eyll Mr.rgltot négy aonapi fogkazbüntetésuo Ítélte» Lz ck­irotlicaiaitáe és lep£s niatt a rendes birós..\g fog ittlkcani fölötte * k z Ítélet ;'ogeros* föjé&J Drágábban szereztél: buzat a gazda'aiak. To Sy/bk Bánki Jenő, a Kert-Magyaré rsz g szövetkezet igazgatója,Soös Rafael és 3.mf;.lvi György Hogdádvoroeei lakosok ö nunkksbirögdg 1 • k elő kerítek, \mely Biró Béla dr# elnöklése mellette vonta őket fulelőssőgrj * 4 V?.d fezerint a ^környékbeli gr zd.k részér,,, akik önellátók voltak, a megengedett nél dr: ? .g..bban szereztek gabon-t. 4 vádlottak kényszerhelyzet tol védekeztek, Miklós Zoltvii dr. UIIOTIU? • ész v,'.dbeszé<le út xi a raunkós ]&iros<?g - tokint jttel az anyait e körülmény ok i\i - fokonként öthonrpi f«gr. .aot szabott kis es az intern .'..'.csal a büntetést kitölt öttnek vett-f*ir Jí ~e-r/—• ] Magyar "Országos

Next

/
Oldalképek
Tartalom