Magyar Országos Tudósító, 1936. május/1

1936-05-01 [139]

MEGALAKULT A MAGYAR AGRÁRUJSAGIRÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. A Magyar Agrársajtó Szindikátus vezetőségének lemondása és a szindikátus működésének megszűnése folytán az irányadó agrárujság­irók és irók elhatározták, hogy megalakitjék a Magyar Agrárujságirók és írók Országos Egyesületét. Az alakuló közgyűlést előkészitő bizott­ság tagjaivá választották Baross Endre országgyűlési képviselő elnöklete alatt a napilapok részéről V a n t s ó Gyula dr.-t, a szak­lapok részéről K e r e k e s Lajos dr.-t, aj szakirók részéről G 1 a ­z e r - . Gézát, a Földbirtokbérlők Szövetsége igazgatóját. Az egyesület május 5.-én, kedden délelőtt 11 órakor tartja alakuló közgyű­lését a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete helyiségében /Budapest, V., Báthory-utca 22./. /MOT/B. Pro domo: A Magyar Agrármjságirók Orszá­gos Egyesülőto kéri a fenti hir közlését. AZ ORSZÁGOS BALNEOLóGIAI EGYESÜLET KONGRESSZUSA. Az Országos Balne­ológia! Egyesület kongresszusának résztvovői dr. V á m o s y Zoltán ülnök és dr. Frank Miklós főtitkár vezetésével ma indultak bala­toni vándorgyűlésre. A tanácskozásokon résztvjsznuk az egyet-m orvos­professzorai, a fürdőügy neVeS képvisjlői, gazdasági szakomburok, kül­földi orvosok. Keszthelyen és Balatonfüreden tudományos kérdések ko­rülnek megvitatásra. Balatonkenesén vasárnap Toriaay Géza, az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal elnöke tart előadást. /MOT/B, UJJONGÓ GYERMEKSZÁJ - AZ UTCÁN. A pesti utcákat, hirdetőoszlopokat, falakat elárasztották az idei nemzeti gyermekhét plakátjai. Erős, ha­tározott vonalazásu gyermeki igura, amelyből egyetlen gondolat árad, az ujjongás és az öröm, Méhely Iván művészi alkotása ez a plakát, amelyet háromféle szöveggel ragasztottak ki a pesti utcákon. Az ogyik a május 3,-i vasárnapi diszgyülósre hivja fel a figyelmet. Ebből az alkalomból ünnep­li a Gyermekvédő Liga 30 éves jubileumát. Ugyanez a plakát hirdeti a Liga gyermeknapjait, azután a Szivgárda nagyszabású apák-anyák napját, amelyet a Városi Szinházban rendeznek. A második plakátra azt a jelszót is ráírhatták volna: örömet a gyermekeknek, mert azt adja tudtul a gyer­mekvilágnak és a nagyoknak, hogy előadások lesznek az Operaházban, a Nemzeti Szinházban és a Népmüvelés Meseszínházában. Ezekre a helyekre ol^an szegény gyermjkeket is elvisznek, akik sohase voltak még szinházban. A harmadik plakát, az ujjongó magyarruhás gyermek alatt azokat a helye­ket sorolja fel, ahol kjdv ,s játszótéri vezetőnők foglalkoznak a gyúr­mekekkol. Régi ós uj játékokat játszanak valük és ráadásul meg is ozso­náztatják őket./MOT/B. —HALÁLOZÁS. K o z á k István dr. m. kir. kormánytanácsos, ny. MÁV / titkár, a MÁV menetrend v. főszerkesztője Abbáziában 44 éves korában U váratlanul meghalt. Május 1-én délután 4 órakor a farkasréti tomutőbun / lévő családi sírboltban helyezik örök nyugalomra. Az engesztelő szent­í miséáldozatot május 2.-án, délelőtt 10 óra a városmajori plébániatemplom­f ban mutG t J ák b J '/ M0 T /B. JORSZÁGOS LEVÉLI ÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom