Magyar Országos Tudósító, 1947. július

1947-07-15 [945]

NYOLC VÁ.DLSTTAS VALUTABÜNÜGY, Tö ny/HM Az ÁLLAMÜGYÉ.-ZSÉG vÁn: ND ITVÁNYT ADOTT KI ROTH GÉZA FA ­KERESKEDŐ} AiAGYI JÓZSEF 6 l ZTOSl TÁS l ÜGYNÖK. PERESZTEGt SÁNDOR FOTORI­PORTER, KűZMSCZ MIHÁLY K £ R E S K E D ÍS EG É D > 3ZEGEO| LÁSZLÓ KERESKEDELMI ALKALMA Z OTT j C SENGER| PÁL ÉKSZERÉSZ, JÁjfOB ALFRÉD SZÍNÉSZ, VALAMINT VERD* ZOLTÁNNÉ T-NÁRNÍ ELLE,} ARANYBÓL KÉSZÜLT HASZNÁLATI TÁRGYA TILA­LOM ELLENÉRE TÖRTÉNT ELIDEGENÍTÉSE, ILLETVE MEG SZ E í Z ÉS E!4 MIATT/VERÓ" ZOLTÁNNÉ ELLEN Z Á 0 G 6 A V ÉT ? L ÁLTAL ELKÖVETETT BŰNTETT M | A TT IS VÁD— INDÍTVÁNYT A D 0 TT* KI AZ ÜGYÉSZSÉG, M E G V Á D 0 L T A EZENKÍVÜL RDTH GÉZÁT . AZÉRT. IS, MERT CSEHSZLOVÁK l Á8ÓL TÖRTÉNT ÁTOÖ V ETELE ALKALMÁBíL DüNA­SZERDAH ELYEN MARADT 280.Q00 CSEHKORONA ÉRTÉKET KÉPVIS^LU DE.ZKÁJA', TEHERAUTÓJA', KÉT L0VA ? VALAMINT KO , 50,000 CSEHKORONA K Ö V E1 l L É S E f ÉS 22,-OCO CSEHKORONA KESZRÉMZE, EZEK GONDOZÁS-W I V Á N JÓZSEF NE V ü SÓ­gTORÁRA ÉS APÓSÁRA ÍVÁN PÉTE;?RE B ÉZT* n 1946 Ó*SZÉTÖ*L MOSTANÁIG B i 3v NAGYMENNY |.S É Gö öOTROMOTj CELOFÁNT, OABÉRl.EVuLET, CERUZÁT> TBSST ÉS VANÍLIÁT KAPOTT CSEHSZLOVÁKIÁBÓL, UGY HOGY EZPOŐSZERINT KB., 70 ,000 CSEHKORONA KÖVETELÉSE VAN M v5 KÜLFÖL­DÖN, AMIT A N EMZETI BANKNÁL NEM JELENTETT BE ( ROTH - A VAD SZERINT ­Ej ÉV JÚNIUS VÉGÉN VÁSÁROLT EGY I GRAMM SULYU ARANY C l GARETTATÁ R—• CÁT ÉS EGY 6J GRAMM SULYO AlíAMY KARKÖTŐT, ^ZEK AZ ÉRTÉKEK KÉZRÓL­KÉZRE JÁRTAK, MAUD VJÉQÜL '-".RÓ* 20LTÁNIMÉ KÖLCSÖN FEJÉBEN ZÁLOGUL ELFOGAD­TA, Az ÜGYET MA KEZDTE TÁRGYALNI AZ U ZSO R A B ; RÓ S A G DEÁK ZOLTÁN DR, EL- • NÖKLETE MELLETT* AMIKOR AZ EGYES VÁDLOTTAK SZEMÉLYI ADATAINAK FELVÉ­TELÉRE KERÜLT SOR ÉS AZ ELNÖK MEGKÉOEZTE TŐLÜK. B9LTAK—S MÁR BÜNTET­VE, PERESZTEC! TAGADÓLAG VÁLASZOLT, A TANÁCSELNÖK E K K 0 ^ EMLÉKEZTETTE, HOGY j2 ÉVVE> !- EZELŐTT OROSHÁZÁN, AHOL AKKOR Ö AZ EGYIK TANÁCS OIRÁJA VOLT, PERESZTcG: fS VÁDLOTTKÉNT SZERCPELT ÉS KETEVS S Z A B A 0 SÁ G V E S Z-f TCSS^L BÜNTETTÉK.,, PERfcSZTEG i E VÁRATLAN FELISMERÉS UTÁN MOST MÁR KI­JELENTETTE, HOGY VALÓBAN VOLT BÜNTETVE,A VÁDLOTTAK EGYÉBKÉNT TAGADTÁK BŰNÖSSÉGÜKET, A TÁRGYAL.'ST SZOMBATON FOLYTATJÁK , /MOT/ WAGYARANYU VALUTA ÉS ÁROR-'G!TÁS| BŰNÜGY A BONTE TÍTÖRVÉNYSZÉK ELÓ*TT, Tö SY/HM NAGY FERENC DR. ELNÖKLÉSE MELLETT AZ ÜZSORAB ÍRÓSÁG. KARCÉN BÉLBEN NAGYARÁNYÚ ÁRDRÁGÍTÁS ÉS VALUTAÜZÉr? EOÉSI BŰNÜGYET KEZDETT TÁRGYALNI t A VÁDLOTTAK A KÖ V ÉTKEZ ÓK ! K6~0WSKf SZANISZLÓNÉ SZÜLETETT NÉMETH MÁRJA MA-LOM TÁRSTULAJDONOS, NÉMETH GYULA, BÖRÖCZ I M • RE MA LOMRÉSZ TULAJDONOSOK, OANCS KÁLMÁN FÖLDMŰVES, Kc'SZEGI Á^pÁO TER­M ÉNYNAGYKER..SKÍOÖ", HAJÓS ZOLTÁN MAGÁNTISZTVISELŐ", A U E R B ERTALAÍ< MAGÁN­ZÓ, DH„SíMICSKA GÁBOR ORVOS, EDVI L L É S PÁL ITAXISOFFÓR, PtETt lÁSZLÍ GZABÓSÍGÉD, G3LDBE.'?GER DEZSŐ VASKERESKEDŐ" ÉS KOSOWSZKI SZANISZLÓ ME­CHANIKUS, AZ ÁLLAMÜGY ÉZS ÉG V ÁO I N D I T V Á NY A SZERINT BIZALMAS UT<»N TUDOMÁS Á — RA JUTOTT A GAZrASÁCi R E N D Ó*R S É Q N E K , HOGY A KEHIOAI 8 Ö R ö C Z-MA LO MB Á N DOLLÁRT REJTEGETNEK ÉS VALUTACSEMFÉSZÉSSEL ÉS LISZTNEK VALUTÁÉRT VALÍ ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL TÖBBEN ÜZLETSZERŰEN FOGLALKOZNAK- /F L YT. «ríW. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom